Ενέσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Algenamic, 40mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Αλγεναμικό οξύ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ancesol 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή (Χλωρφαιναμίνη)Βουτορφανόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες (Βουτορφανόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή (Υδροχλωρική δετομιδίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ketamidor 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Κεταμίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem® 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem 30 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Procamidor Duo, ενέσιμο διάλυμα, για άλογα, βοοειδή, χοίρους & πρόβατα(Προκαΐνη & Αδρεναλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Rifen 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους (Κετοπροφαίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Separon, 40 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για χοίρους (Αζαπερόνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Spasmipur, ενέσιμο διάλυμα, για άλογα, βοοειδή, χοίρους & πρόβατα(Βουτυλβρωμιούχος Ιοσκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για ίππους, βοοειδή, χοίρους και σκύλους (Νατριούχος μεταμιζόλη + Βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη)