Βαρβιτουρικά (Ευθανασία & αντιεπιληπτικά)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Vetbromide 600 mg δισκία για σκύλους (Βρωμιούχο κάλιο), κουτί 60 δισκίων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Epityl, δισκία για σκύλους(Φαινοβαρβιτάλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Exagon 400 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη)