Μή στεροειδή Αντιφλεγμονώδη-Αναλγητικά-Αναισθητικά (NSAID)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Xylazine, ενέσιμο διάλυμα (Ξυλαζίνη)