Μή στεροειδή Αντιφλεγμονώδη(NSAID) - Αναισθητικά - Αναλγητικά