Detonervin

Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή.
Υδροχλωρική δετομιδίνη

ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Detonervin είναι ενέσιμο άχρωμο και διαυγές διάλυμα που  περιέχει:

Δραστική ουσία        
Υδροχλωρική δετομιδίνη:  10.0 mg
(ισοδύναμη με 8.36 mg δετομιδίνης)

Έκδοχο(α):
Methyl parahydroxybenzoate (E218):     1.0 mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την ηρέμηση και ήπια αναλγησία αλόγων και βοοειδών, για τη διευκόλυνση της κλινικής εξέτασης και θεραπείας, όπως μικροεπεμβάσεις.
Η δετομιδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
-    Εξετάσεις (π.χ. ενδοσκοπήσεις γεννητικού συστήματος, ακτινογραφίες)
-    Μικροεπεμβάσεις (π.χ. θεραπεία πληγών, τενόντων, οδοντική θεραπεία, εξαίρεση δερματικών όγκων, θεραπεία θηλών)
-    Πριν τη θεραπεία (π.χ. στομαχικός καθετήρας, πετάλωση αλόγων)

Για προνάρκωση πριν τη χορήγηση ενέσιμων ή εισπνευστικών αναισθητικών.
Βλ. παράρτημα 12 πριν τη χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακές ανωμαλίες ή αναπνευστικά νοσήματα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με εξασθενημένη ηπατική λειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γενικά προβλήματα υγείας (π.χ. αφυδατωμένα ζώα).
Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βουτορφανόλη σε άλογα που πάσχουν από κολικούς.
Να μην χρησιμοποιείται στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η ένεση δετομιδίνης μπορεί να προκαλέσει τις παρακάτω παρενέργειες:
-    Βραδυκαρδία
-    Παροδική υπό- ή/και υπέρταση
-    Αναπνευστική καταστολή, σπανίς υπεραερισμό
-    Υπεργλυκαιμία
-    Όπως και σε άλλα αναισθητικά, μπορεί να συμβεί παράδοξη υπερδιέγερση
-    Αταξία
-    Συσπάσεις μήτρας
-    Σε άλογα: καρδιακή αρρυθμία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός
-    Σε βοοειδή: αναστολή της εντερικής κινητικότητας, τυμπανισμός, παράλυση της γλώσσας.

Σε δόσεις μεγαλύτερες από 40 μg/kg , τα παρακάτω συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν:
Εφίδρωση, ανόρθωση τριχών, μυϊκός τρόμος, παροδική πρόπτωση πέους στα άλογα, παροδικός τυμπανισμός και αυξημένη σιελόρροια στα βοοειδή.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τα άλογα μπορεί να έχουν ήπια συμπτώματα κολικών μετά τη χορήγηση α2-συμπαθομιμητικών επειδή τέτοιες ουσίες παροδικά αναστέλλουν την κινητικότητα του εντέρου. Η δετομιδίνη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ζώα με συμπτώματα κολικών.
Διουρητική δράση παρατηρείται μέσα σε 45 – 60 λεπτά από τη χορήγηση.
Αν παρατηρήσετε κάτι που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, παρακαλώ ενημερώστε τον κτηνίατρο σας.

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ
Άλογα και βοοειδή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ενδοφλέβια και ενδομυϊκή χρήση. Το προϊόν πρέπει να ενίεται με αργό ρυθμό.  Το αποτέλεσμα είναι πιο γρήγορο όταν χρησιμοποιείται η ενδοφλέβια οδός.
Δόση σε mcg/kg    Δόση σε ml/100 kg    Επίπεδο ηρέμησης    Έναρξη δράσης (λεπτά)    Διάρκεια δράσης (ώρες)
                                                                                               Άλογο    Βοοειδή    
10-20                      0.1-0.2                         Ήπια                        3-5          5-8                          0.5-1
20-40                      0.2-0.4                         Μέτρια                     3-5          5-8                          0.5-1

Όταν απαιτείται ηρέμηση και αναλγησία μακράς διάρκειας, χρησιμοποιούνται δόσεις των 40 -80 mg/kg. Το αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι 3 ώρες.
Για συνδυασμό με άλλα προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί η ηρέμηση ή η προνάρκωση πριν τη γενική αναισθησία, χρησιμοποιούνται δόσεις των 10-30 mg/kg.
Προτείνεται η αναμονή 15 λεπτών μετά τη χορήγηση δετομιδίνης πριν την έναρξη της επέμβασης.
Το σωματικό βάρος θα πρέπει να υπολογίζεται επακριβώς ώστε να αποφευχθεί υπερδοσία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Λόγω απουσίας μελετών, το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια σύριγγα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα, βοοειδή:
Κρέας και εντόσθια: 2 μέρες
Γάλα:  12 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Μακριά από παιδιά.
Διατηρήστε το περιεχόμενο μέσα στην εξωτερική συσκευασία για προστασία από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας : 28 μέρες
Μετά από αυτό το διάστημα, πετάξτε το υπόλοιπο περιεχόμενο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
i) Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
-    Καθώς ξεκινά η ηρέμηση, ιδιαίτερα τα άλογα, γέρνουν και κατεβάζουν γρήγορα το κεφάλι καθώς στέκονται. Τα βοοειδή και ιδιαίτερα τα νεαρά βοοειδή, θα προσπαθήσουν να ξαπλώσουν. Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, το μέρος της ηρέμησης θα πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά. Ιδιαίτερα για τα άλογα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για αποφευχθούν οι αυτοτραυματισμοί. Για να αποτραπεί τυμπανισμός και εισπνοή τροφών ή σιέλου, τα βοοειδή θα πρέπει να βρίσκονται σε στερνική κατάκλιση με χαμηλωμένο το κεφάλι και το λαιμό.
-    Η χρήση σε ζώα με shock ή ηπατική ή νεφρική νόσο θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με το λόγο ρίσκου/οφέλους από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
-    Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακά νοσήματα ( με προϋπάρχουσα βραδυκαρδία), αναπνευστική, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια, shock ή άλλες στρεσσικές καταστάσεις.
-    Ο συνδυασμός δετομιδίνης-βουτορφανόλης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλογα με ιστορικό ηπατικής νόσου ή καρδιακών ανωμαλιών.
-    Δεν θα πρέπει να χορηγείται τροφή 12 ώρες πριν την αναισθησία. Νερό και τροφή δεν δίνονται στο ζώο μέχρι το πέρας της ενέργειας του φαρμάκου.
-    Σε επώδυνες διαδικασίες, η δετομιδίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αναλγητικό ή τοπικό αναισθητικό.
 
ii) Ειδικές προφυλάξεις για το πρόσωπο που χορηγεί το φάρμακο στα ζώα
-    Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε το φυλλάδιο οδηγιών. ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ καθώς μπορεί να προκύψει ηρέμηση και αλλαγές στην πίεση του αίματος.
-    Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους.
-    Πλύνετε το εκτεθειμένο στο φάρμακο δέρμα με άφθονο νερό.
-    Βγάλετε τα ρούχα που έχουν ποτίσει από το φάρμακο και έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
-    Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν υπάρχουν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
-    Αν το προϊόν χειρίζονται έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να προσέχουν να μην τρυπηθούν, γιατί σε περίπτωση συστημικής έκθεσης μπορεί να υπάρχουν συσπάσεις της μήτρας και πτώση της πίεσης του εμβρύου.

Συμβουλή στο γιατρό:
Η δετομιδίνη είναι ένας α2-αγωνιστής, που μετά την απορρόφηση μπορεί να έχει κλινικά συμπτώματα όπως δοσοεξαρτημένη ηρέμηση, αναπνευστική κατάπτωση, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχουν αναφερθεί και καρδιακές αρρυθμίες. Αναπνευστικά και αιμοδυναμικά συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή γαλουχίας
Να μην χρησιμοποιείται στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Στο υπόλοιπο διάστημα της εγκυμοσύνης, χρησιμοποιήστε λαμβάνοντας υπ` όψιν την εκτίμηση του υπεύθυνου κτηνίατρου για τα οφέλη/κινδύνους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα ηρεμιστικά, μόνο αφού διαβαστεί το φυλλάδιο των άλλων προϊόντων.
Η δετομιδίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με συμπαθομιμητικές αμίνες όπως αδρεναλίνη, δοβουταμίνη και εφεδρίνη.
Η ταυτόχρονη χρήση κάποιων σουλφοναμιδών μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία έως και θάνατο. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σουλφοναμίδες.
Η δετομιδίνη να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά σε συνδυασμό με άλλα ηρεμιστικά – αναισθητικά, γιατί μπορεί να προκύψει συνεργική δράση. Όπου εγκαθίσταται αναισθησία με συνδυασμό δετομιδίνης/κεταμίνης, πριν τη διατήρηση με αλοθάνιο, το αποτέλεσμα χρήσης αλοθανίου μπορεί να καθυστερήσει και χρειάζεται προσοχή στην υπερδοσία. Όταν η δετομιδίνη χρησιμοποιείται ως προνάρκωση πριν από γενική αναισθησία, μπορεί να καθυστερήσει την εγκατάσταση της αναισθησίας.

Υπερδοσία (συμπτώματα, επείγουσα αντιμετώπιση, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητο
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσίας, μπορεί να εμφανιστούν καρδιακές αρρυθμίες, υπόταση, καθυστερημένη ανάνηψη και καταστολή του ΚΝΣ και  του αναπνευστικού συστήματος. Εάν τα συμπτώματα είναι επικίνδυνα για τη ζωή του ζώου, προτείνεται η λήψη γενικών μέτρων για καρδιοαναπνευστική σταθεροποίηση και χορήγηση α2-ανταγωνιστών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να πετιούνται στο νερό ή με τα οικιακά απόβλητα.
Ρωτήστε τον κτηνίατρο σας πώς να πετάξετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε πια. Αυτά τα μέτρα βοηθούν την προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
     1 x 1 φιαλίδιο με 5 ml.
    5 x 1 φιαλίδιο με 5 ml.
    1 x 1 φιαλίδιο με  20 ml.
    5 x 1 φιαλίδιο με 20 ml.
Δεν διατίθενται όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 6736 / 23-11-2011