Εισπνεόμενα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Isoflurin, υγρό για εισπνεόμενους ατμούς, για σκύλους & γάτες(Ισοφλουράνιο)