Εισπνεόμενα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Sevohale, Υγρό για εισπνεόμενους ατμούς για χρήση σε σκύλους και γάτες, 100% v/v(Σεβοφλουράνιο)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Isoflurin, υγρό για εισπνεόμενους ατμούς, για σκύλους & γάτες(Ισοφλουράνιο)