Μή στεροειδή Αντιφλεγμονώδη - Αντιπυρετικά - Αναλγητικά(NSAID)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ancesol 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή (Χλωρφαιναμίνη)Βουτορφανόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες (Βουτορφανόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή (Υδροχλωρική δετομιδίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ketamidor 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Κεταμίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem® 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem 30 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Melovem 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Rifen 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους (Κετοπροφαίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Sodium Salicyl 80%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για βοοειδή (μόσχους) και χοίρους (Σαλικυλικό νάτριο)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για ίππους, βοοειδή, χοίρους και σκύλους (Νατριούχος μεταμιζόλη + Βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη)