Βαρβιτουρικά για ευθανασία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Exagon 400 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη)