Ancesol 10 mg/ml

Ancesol 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή
Chlorphenamine maleate

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Chlorphenamine maleate                10 mg
(ισοδύναμα με 7,03 mg chlorphenamine)

Έκδοχα:
Methyl parahydroxybenzoate (E218)        1,00 mg
Propyl parahydroxybenzoate            0,20 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη συμπτωματική θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με την απελευθέρωση ισταμίνης.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η χλωροφαιναμίνη έχει ασθενή κατασταλτική δράση.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για ενδομυϊκή ή βραδεία ενδοφλέβια χρήση, βλ. επίσης παράγραφο «9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».

Ενήλικα ζώα:
0,5 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (5 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.

Μόσχοι:
1 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (10 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν και η ενδοφλέβια χορήγηση έχει άμεση θεραπευτική δράση, μπορεί να έχει διεγερτική επίδραση στο ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, χορηγείτε το αργά και, αν χρειάζεται, διακόπτετε τη χορήγηση για μερικά λεπτά, όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη οδό.
Μην χορηγείτε μέσω της υποδόριας οδού.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    24 ώρες
Γάλα:                 12 ώρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
    

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος
Καμία

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιισταμινικών ή βαρβιτουρικών ενδέχεται να ενισχύσει την κατασταλτική δράση της χλωροφαιναμίνης. Η χρήση αντιισταμινικών ενδέχεται να καλύψει τα πρώιμα σημεία ωτοτοξικότητας που προκαλείται από ορισμένα αντιβιοτικά (π.χ. αμινογλυκοσίδες και μακρολίδια), ενώ μπορεί να ελαττώσει τη δράση των από του στόματος αντιπηκτικών.

Υπερδοσολογία
Δόσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από τη θεραπευτική δόση έχουν γίνει καλά ανεκτές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν τοπικές αντιδράσεις στην περιοχή του λαιμού στο σημείο της ένεσης. Όλες οι αντιδράσεις ήταν παροδικές και υποχώρησαν αυτόματα.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.


ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεγέθη συσκευασίας
1 x 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 73977/14-10-2015