Αντιπαρασιτικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Exitel Cat, εύγευστα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Exitel Plus, δισκία για σκύλους (Praziquantel, Pyrantel, Febantel)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Exitel Plus XL, δισκία για σκύλους (Praziquantel, Pyrantel Embonate, Febantel)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fiprocat 50 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες (Φιπρονίλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fiprodog 134 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεσαίου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fiprodog 268 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεγάλου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fiprodog 402 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μεγάλου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fiprodog 67 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μικρού μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fypryst 2,5 mg/ml, δερματικό εκνέφωμα για σκύλους & γάτες (Φιπρονίλη)