Εμβόλια χοίρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Biosuis APP 2,9,11 ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους (Actinobacillus pleuropneumoniae 2,9,11)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Biosuis Parvo E, ενέσιμο γαλάκτωμα, εμβόλιο έναντι της Ερυθράς & της Παρβοΐωσης των χοίρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Biosuis Povacol, ενέσιμο γαλάκτωμα, εμβόλιο έναντι του Ροταϊού & του E.Coli των χοίρων