Ενέσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Amoxicillin 100-Colistin 250, ενέσιμο εναιώρημα για μόσχους και χοίρους (Αμοξικιλίνη, Κολιστίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Cemay 50 mg/ml, ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους και βοοειδή (Κεφτιοφούρη υδροχλωρική)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Doraflox 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Flordofen 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή & χοίρους (Φλορφενικόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Floxibac 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Gentamycin 10%, ενέσιμο διάλυμα (Γενταμυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Kanamycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Καναμυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Oxytetracycline L.A. 20%, ενέσιμο διάλυμα (Οξυτετρακυκλίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Penethaone 236,3 mg/ml Σκόνη και διαλύτης για εναιώρημα (Πεναιθαμάτη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Penicillin-Streptomycin 20-20, ενέσιμο εναιώρημα (Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Quiflor 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή & χοίρους (Μαρβοφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Streptomycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Στρεπτομυκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tylosin 20%, ενέσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)