Αντιπαρασιτικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αlbendazole δισκία 300 mg (Αλβενδαζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αlbendazole δισκία 600 mg (Αλβενδαζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Albex 10%, πόσιμο εναιώρημα (Αλβενδαζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Divamectin 10mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Ivermectin)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Flimabend 100 mg/ml, εναιώρημα για χρήση στο πόσιμο νερό για oρνίθια και χοίρους (Φλουβενδαζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Fludoprex 50 mg/g, φαρμακούχο πρόμιγμα για χοίρους, όρνιθες και φασιανούς (Φλουβενδαζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Levamisole δισκία 400mg (Λεβαμιζόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Zepromec 5 mg/ml, διάλυμα επίχυσης για βοοειδή (Επρινομεκτίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Zerofen 4%, φαρμακούχο πρόμιγμα (Φαιβενδαζόλη)