Διατροφικά συμπληρώματα (Bιταμίνες-ηλεκτρολύτες-ενισχυτικά)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βιταμίνες & Αμινοξέα, πόσιμο πρόμιγμα για όλα τα είδη ζώων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βιταμίνες & Αμινοξέα, υδατοδιαλυτό πρόμιγμα για όλα τα είδη ζώων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διατροφικό συμπλήρωμα για την εύρυθμη λειτουργία του εντέρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Iron Dextran, ενέσιμο διάλυμα (Δεξτρανικός σίδηρος)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πόσιμο πρόμιγμα για τη μείωση του ενεργειακού ελλείμματος στα γαλακτοπαραγωγά ζώα

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διατροφικό συμπλήρωμα για την σκλήρυνση του κελύφους των αυγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διατροφικό συμπλήρωμα που σταθεροποιεί την ισορροπία νερού και ηλεκτρολυτών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής για χοιρίδια και νεαρά μηρυκαστικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Vitamins AD3E (300-100-50), ενέσιμο διάλυμα (Βιταμίνες A, D3, E)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Vitamins AD3E (50-25-20), ενέσιμο διάλυμα (Βιταμίνες A, D3, E)