Ορμονικά σκευάσματα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Cellogest, σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα (Χοριακή γοναδοτροπίνη PMSG)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Oxytocin, ενέσιμο διάλυμα (Οξυτοκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Prostagladin F2a, ενέσιμο διάλυμα (Προσταγλαδίνη F2a)