Ενδομαστικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Lineomam ενδομαστικό διάλυμα για βοοειδή (Λινκομυκίνη-Νεομυκίνη)