Δισκία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Enroxil flavour 15mg/tab, δισκία για σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Enroxil flavour 50mg/tab, δισκία για σκύλους (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Enroxil flavour 50mg/tab, δισκία για σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Marfloxin 20 mg/tab δισκία για σκύλους (Μαρβοφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Marfloxin 5 mg/tab δισκία για γάτες & σκύλους (Μαρβοφλοξακίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Marfloxin 80 mg/tab δισκία για σκύλους (Μαρβοφλοξακίνη)