Ενέσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες (Βουτορφανόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ketamidor 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Κεταμίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για ίππους, βοοειδή, χοίρους και σκύλους (Νατριούχος μεταμιζόλη + Βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Xylazine, ενέσιμο διάλυμα (Ξυλαζίνη)