Ενέσιμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή (Υδροχλωρική δετομιδίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Bupaq, ενέσιμο διάλυμα για σκύλους & γάτες(Βουπρενορφίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ketamidor 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Κεταμίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Algenamic, 40mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Αλγεναμικό οξύ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Proposure, ενέσιμο γαλάκτωμα για σκύλους και γάτες(Προποφόλη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για ίππους, βοοειδή, χοίρους και σκύλους (Νατριούχος μεταμιζόλη + Βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Xylazine, ενέσιμο διάλυμα (Ξυλαζίνη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες (Βουτορφανόλη)