Εμβόλια προβάτων & αιγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Neo-galax, ενέσιμο εναιώρημα, εμβόλιο έναντι Mycoplasma agalactiae των αιγών & των προβάτων