Floxibac 10%

Floxibac 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για Βοοειδή και Χοίρους
Ενροφλοξακίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξακίνη        100mg
Έκδοχα:
n-butanol            30mg
Διαυγές, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, ελεύθερο από ξένα σωματίδια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Χοίροι:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατό από τεστ ευαισθησίας του μικρο-οργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως το φάρμακο επιλογής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται για προφύλαξη.
Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι παρατηρείται ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (Φθορο)κινολόνες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα υπό κρίση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αντιδράσεις τοπικών ιστών μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν στο σημείο έγχυσης.  
Φυσιολογικές προφυλάξεις στειρότητας πρέπει να λαμβάνονται.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Εάν παρατηρήσετε κάποια σοβαρή αντίδραση ή άλλες αντιδράσεις που δεν αναγράφονται σ’ αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε τον Κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και Χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

Βοοειδή:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, για 3 ημέρες (2.5ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται υποδόρια περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Χοίροι:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με ενδομυϊκή έγχυση, για 3 ημέρες (2.5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους).  Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5.0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται ενδομυϊκά περισσότερα από 2.5 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:    Υποδόρια χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες
Γάλα:        84 ώρες (7 αρμέγματα)
Χοίροι:    Ενδομυϊκή χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ως “ΛΗΞΗ” στο κουτί και στον περιέκτη ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη: να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας την εντός χρήσης διάρκεια ζωής η οποία προσδιορίζει σ' αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία όποιο υπόλειμμα προϊόντος παραμένει στον περιέκτη πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται στο κενό που παρέχεται στην ετικέτα.


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Επαναληπτικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή σε ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι Φθοροκινολόνες πρέπει να δεσμεύονται για τη θεραπεία των κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν αντιδράσει ανεπαρκώς, ή αναμένεται να αντιδράσουν ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, οι Φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει του τεστ ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος παρακάμπτοντας τις οδηγίες χρήσης όπως παρέχονται από την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις Φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με άλλες κινολόνες εξαιτίας της πιθανότητας διασταυρωμένης ανθεκτικότητας.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Ανταγωνιστικά αποτελέσματα εξαιτίας της ταυτόχρονης χορήγησης μακρολιδίων και τετρακυκλινών μπορεί να παρατηρηθούν.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του πλάσματος της θεοφυλλίνης.

Ασυμβατότητες
Σε απουσία μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία:
Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δοσολογία.
Σε υπερ-δοσολογία από ατύχημα (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματολογική.
Καμία ένδειξη υπερ-δοσολογίας δεν παρατηρήθηκε σε χοίρους ακολουθούμενη από χορήγηση πενταπλάσιας θεραπευτικής δόσης από τη συνιστώμενη.

Προειδοποιήσεις για το άτομο που χορηγεί το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
Το προϊόν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Να πλένετε οποιαδήποτε ρανίδα από το δέρμα και τα μάτια αμέσως με νερό. Να μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Η απευθείας επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της ευαισθητοποίησης, της δερματίτιδας εξ’ επαφής και των πιθανών αντιδράσεων υπερ-ευαισθησίας. Να φοράτε γάντια. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφύγετε την τυχαία αυτό-ένεση. Εάν συμβεί τυχαία αυτό-ένεση, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100ml και 250ml.
Αριθμός περιεκτών ανά χαρτοκιβώτιο:
1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 15 x 100 ml, 20 x 100 ml
1 x 250 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 15 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 14902 / 22-2-2013