Zepromec

Zepromec 5 mg/ml Διάλυμα επίχυσης για μόσχους και γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Διαυγές διάλυμα επίχυσης.
1 ml περιέχει:      Eprinomectin 5 mg/ml
            Butylated hydroxytoluene (E321) 10 mg

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διάλυμα επίχυσης

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι και γαλακτοπαραγωγές αγελάδες).

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη των ακόλουθων παρασίτων ευαίσθητα στην επρινομεκτίνη.

Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικες μορφές και προνύμφες 4ου σταδίου):
Ostertagia spp.
Ostertagia lyrata (ενήλικα μόνο)
Ostertagia ostertagi (συμπεριλαμβανομένου του L4)
Cooperia spp. (συμπεριλαμβανομένου του L4)
Cooperia oncophora
Cooperia pectinata
Cooperia punctata
Cooperia surnabada
Haemonchus placei
Trichostrongylus spp.
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Bunostomun phlebotomum
Nematodirus helvetianus
Oesophagostomum spp. (ενήλικα μόνο)
Oesophagostomum radiatum
Trichuris spp (ενήλικα μόνο)

Πνευμονικοί στρόγγυλοι (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες 4ου σταδίου):
Dictyocaulus viviparus (ενήλικα και L4)

Υπόδερμα (παρασιτικό στάδιο):
Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum

Ψώρες:
Chorioptes bovis
Sarcoptes scabiei var.bovis

Φθείρες:
Damalinia (Bovicola) bovis (biting lice)
Linognathus vituli (sucking lice)
Haematopinus eurysternus (sucking lice)
Solenopotes capillatus (sucking lice)

Μύγες:
Haematobia irritans

Διάρκεια δράσης:
Το προϊόν αποτρέπει την επαναμόλυνση των ζώων από τα παρακάτω παράσιτα:
- Nematodirus helvetianus για 14 ημέρες.
- Trichostrongylus axei και Haemonchus placei για 21 ημέρες.
- Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum και Ostertagia ostertagi για 28 ημέρες.

Εγκεκριμένο για χρήση σε γαλακτοπαραγωγά βοοειδή.
Ελέγχει γαστρεντερικά νηματώδη, πνευμονικούς στρόγγυλους, υπόδερμα, ψώρες, φθείρες, μύγες.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χρήση με επίχυση.
Χορηγήστε μόνο με τοπική εφαρμογή στη δοσολογία του 1 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί στη συνιστώμενη δόση του 0,5 mg επρινομεκτίνης ανά kg σωματικού βάρους. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται τοπικά με επίχυση κατά μήκος της ράχης μιας στενής λωρίδας που εκτείνεται από το ακρώμιο ως τη βάση της ουράς.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αν τα ζώα υπό αγωγή αντιμετωπίζονται ομαδικά και όχι ατομικά, θα πρέπει να ομαδοποιούνται ανάλογα με το σωματικό τους βάρος και να τους χορηγείται ανάλογη δόση, προκειμένου να αποφευχθεί η ελλιπής ή υπερβολική δόση.

Σε όλα τα ζώα που ανήκουν στην ίδια ομάδα πρέπει να τους χορηγείται αγωγή την ίδια χρονική στιγμή.
Σωματικό βάρος (kg) Δόση Όγκος (ml)

Δόσεις ανά συσκευασία 1 L

Δόσεις ανά συσκευασία 2.5 L

Δόσεις ανά συσκευασία 3 L

Δόσεις ανά συσκευασία

5 L

Έως 100

10 100 250 300 500
101 – 150 15 66 166 198 333
151 – 200 20 50 125 150 250
201 – 250 25 40 100 120 200
251 – 300 30 33 83 100 166

Για πάνω από 300 kg σωματικό βάρος, χορηγήστε 5ml ανά 50 kg σωματικού βάρους.

Μέθοδος χορήγησης:

Συσκευασία του 1 L:
Η φιάλη είναι εξοπλισμένη με ένα ολοκληρωμένο σύστημα δοσομέτρησης και έχει δύο ανοίγματα. Ένα άνοιγμα είναι συνδεδεμένο με το σώμα του περιέκτη και το άλλο με το θάλαμο διανομής (δοσομετρικό σύστημα). Ξεβιδώστε το καπάκι ασφαλείας και αφαιρέστε τη σφραγίδα του θαλάμου διανομής (ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει τη χορήγηση δόσεων 5 ml έως 25 ml). Πιέστε το μπουκάλι για να γεμίσει το θάλαμο διανομής με τον απαιτούμενο όγκο του προϊόντος.

Συσκευασίες 2,5 L, 3 L και 5 L:
Για να χρησιμοποιηθεί με ένα κατάλληλο δοσομετρικό σύστημα, όπως ένα δοσομετρικό πιστόλι με εξαεριζόμενο καπάκι. Ξεβιδώστε το πώμα από πολυπροπυλένιο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πιστολιού για την προσαρμογή της δόσης και την ορθή χρήση και συντήρηση του δοσομετρικού πιστολιού με το εξαεριζόμενο καπάκι. Μετά τη χρήση, τα συζευγμένα εξαεριζόμενα καπάκια θα πρέπει να πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από το πώμα πολυπροπυλενίου.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες
Γάλα: 0 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)
Αντενδείξεις:
Μην το χρησιμοποιείτε σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Για εξωτερική χρήση μόνο.
Για την αποτελεσματική χρήση του, το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές της ράχης που καλύπτονται από λάσπη ή κοπριά.
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε υγιές δέρμα.
Να μην χρησιμοποιείται σε άλλα είδη ζώων: οι αβερμεκτίνες μπορεί να είναι θανατηφόρες για τα σκυλιά, ειδικά τα Collies, Old English Sheepdogs και άλλες συναφείς φυλές και διασταυρώσεις, καθώς επίσης και σε χελώνες/χελωνοειδή.
Για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών εξαιτίας του θανάτου των προνυμφών στον οισοφάγο ή στη σπονδυλική στήλη, συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος μετά το τέλος της δραστηριότητας της μύγας και πριν οι προνύμφες να φθάσουν στο χώρο ανάπαυσής τους στο σώμα: συμβουλευτείτε ένα κτηνίατρο αναφορικά στον κατάλληλο χρόνο για τη θεραπεία. Βροχόπτωση σε οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την αγωγή δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι ερεθιστικό για το ανθρώπινο δέρμα και τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία.
Αποφύγετε απ’ ευθείας επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
Φοράτε ελαστικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό όταν χορηγείται το προϊόν.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής το δέρματος με το προϊόν, πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής των οφθαλμών με το προϊόν, ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά τη διάρκεια χειρισμού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Εάν ο ρουχισμός σας επιμολυνθεί, απομακρύνετε τον αμέσως και πλύνετέ τον πριν από την επόμενη χρήση. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα σας με άφθονο τρεχούμενο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Άνθρωποι με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα, πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθούν οι ακόλουθες πρακτικές διότι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε μη αποτελεσματική θεραπεία:
⦁    Πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας κατηγορίας, για παρατεταμένο διάστημα.
⦁    Υποδοσολογία, που μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, σε λανθασμένο τρόπο χορήγησης του προϊόντος, ή σε έλλειψη βαθμονόμησης της δοσομετρικής συσκευής (εάν υπάρχει).

Κλινικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποψία εμφάνισης ανθεκτικότητας σε ανθελμινθικά θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω με τη χρήση κατάλληλων δοκιμών (π.χ. Faecal Egg Count  Reduction Test). Στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της δοκιμής(ων) υποδεικνύουν ισχυρή ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένο ανθελμινθικό, θα πρέπει να χορηγείται ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε διαφορετική φαρμακολογική κλάση και έχει διαφορετικό τρόπο δράσης.
Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα στην eprinomectin (μια μακροκυκλική λακτόνη) εντός της Ε.Ε. Συνεπώς, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικά (περιοχής, φάρμας) επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την ευαισθησία των νηματωδών και συστάσεις για το πώς θα περιοριστεί η ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά.
Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης ζητήστε τη συμβουλή κτηνιάτρου σχετικά με την ανάγκη και τη συχνότητα επαναχορήγησης της δόσης.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, το προϊόν πρέπει να χορηγείται ως μέρος ενός προγράμματος για τον έλεγχο των έσω και έξω-παρασίτων των βοοειδών, βασισμένο στην επιδημιολογία αυτών των παρασίτων.


Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Εργαστηριακές μελέτες (ποντίκια, κουνέλια) δεν έχουν καταδείξει κανένα στοιχείο τερατογένεσης ή εμβρυοτοξικής επίδρασης εξαιτίας της χρήσης επρινομεκτίνης σε θεραπευτικές δόσεις. Η ασφάλεια της επρινομεκτίνης σε βοοειδή έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας καθώς και σε αναπαραγωγικούς ταύρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, καθώς και σε αναπαραγωγικούς ταύρους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Επειδή η επρινομεκτίνη δεσμεύεται ισχυρά με τις πρωτεΐνες πλάσματος, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα μόρια που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.


Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας που εμφανίστηκαν όταν 8 εβδομάδων μόσχοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία μέχρι 5 φορές τη θεραπευτική δόση (2,5 mg επρινομεκτίνη / kg σωματικού βάρους) 3 φορές σε διαστήματα 7 ημερών.
Ένας μόσχος που του χορηγήθηκε αγωγή άπαξ κατά 10 φορές τη θεραπευτικής δόση (5 mg / kg σωματικού βάρους) στην μελέτη ανοχής έδειξε παροδική μυδρίαση. Δεν υπήρχαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία.
Κανένα αντίδοτο δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Άλλες προφυλάξεις:
Η επρινομεκτίνη είναι πολύ τοξική για την πανίδα και τους υδρόβιους οργανισμούς, είναι ανθεκτική στο έδαφος και μπορεί να συσσωρευτεί στα ιζήματα.     
Ο κίνδυνος για τα υδάτινα οικοσυστήματα και την πανίδα μπορεί να μειωθεί με την αποφυγή πολύ συχνής και επαναλαμβανόμενης χρήσης της επρινομεκτίνης (και τα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ανθελμινθικών) στα βοοειδή.
Ο κίνδυνος για τα υδάτινα οικοσυστήματα θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω με τη διατήρηση των υπό-αγωγή βοοειδών μακριά από υδάτινες μάζες για 3 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Για τους περιέκτες 1 L, που γεμίζουν μετά από συμπίεση: Διατηρήστε τον περιέκτη στην εξωτερική του συσκευασία για να το προστατεύσετε από το φώς.
Για τους περιέκτες Flexi-pack 2,5 L, 3 L και 5 L: Προστατεύστε  από το φώς.
Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
Απορρίψτε το 6 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Εξαιρετικά επικίνδυνο για τους ιχθύες και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Διατίθεται αποκλειστικά με κτηνιατρική συνταγή.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

A.M.K.: 22260 / 07-03-2016