Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 12:45

Marfloxin 80 mg/tab

Marfloxin 80 mg δισκία για σκύλους
Marbofloxacin


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 80 mg marbofloxacin.

Ανοικτά καστανοκίτρινα, σχήματος κάψουλας, αμφίκυρτα, διάστικτα δισκία με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα και διχοτομούμενα και στις δύο πλευρές.

Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες. Υπάρχει διαθέσιμο δισκίο των 5 mg, για θεραπεία σε γάτες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (80 mg, 20 mg ή 5 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.  
 
Σωματικό βάρος  ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 80 mg + 20 mg)
Εύρος δόσης κατά προτίμηση (mg/kg)
17 – 20 0,5 2,0 – 2,4
>20 – 25 0,5 + 0,5 2,0 – 2,5
>25 – 30 0,5 + 1 2,0 – 2,4
>30 – 40 1 2,0 – 2,7
>40 – 50 1 + 1 2,0 – 2,5
>50 1,5 ≤2,4

Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από τη ΛΗΞΗ.
Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογενή δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους, που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.

Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

13.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 6 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 12 δισκίων και 72 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42158 / 28-05-2013

 
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 12:38

Marfloxin 20 mg/tab

Marfloxin 20 mg δισκία για σκύλους
Marbofloxacin


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg marbofloxacin.

Ελαφρώς καφεκίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, μαρμαρογραφημένα δισκία με αποστρογγυλεμένες άκρες και με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα, χαραγμένα στη μία πλευρά.
Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες. Υπάρχει διαθέσιμο δισκίο των 5 mg, για θεραπεία σε γάτες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (5 mg,20 mg ή 80 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.  
Σωματικό βάρος ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 20 mg + 5 mg)
Εύρος δόσης κατά προσέγγιση (mg/kg)
4 – 6 0,5 + 0,5 2,1 – 3,1
>6 – 9 1 2,0 – 3,3
>9 – 11 1+ 1 2,3 – 2,8
>11 – 15 1,5 2,0 – 2,7
>15 – 20 2 2,0 – 2,7
>20 – 25 2,5 2,0 – 2,5
>25 – 30 3 2,0 – 2,4
>30 – 35 3,5 2,0 – 2,3


Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.


Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από τη ΛΗΞΗ.
Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογενή δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους, που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.

Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 10 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 10 δισκίων και 100 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42154 / 28-05-2013
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 11:54

Marfloxin 5 mg/tab

Marfloxin 5 mg δισκία για γάτες και σκύλους
Marbofloxacin

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg marbofloxacin.

Ελαφρώς καφεκίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, μαρμαρογραφημένα δισκία με αποστρογγυλεμένες άκρες και με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα, χαραγμένα στη μία πλευρά.
Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη.

Στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

Στις γάτες:
-    λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (τραύματα, αποστήματα, φλεγμονές)
-    λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτες και σκύλοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Μόνο σε σκύλους και όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (5 mg, 20 mg ή 80 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.   
 
Σωματικό βάρος  ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 5 mg)
Εύρος δόσης κατά προσέγγιση (mg/kg)
1 – 1,5 0,5 1,7 –  2,5
>1,5 – 2,5 1 2,0 – 3,3
>2,5 – 3,5 1,5 2,1 – 3,0
>3,5 – 5,0 2 2,0 – 2,9
>5,0 – 7,0 3 2,1 – 3,0
>7,0 – 9 4 2,2 – 2,9

Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας

Σκύλοι:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

Γάτες:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών ιστών (τραύματα, αποστήματα, φλεγμονές) η διάρκεια θεραπείας είναι 3 έως 5 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού η διάρκεια θεραπείας είναι 5 ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από την ΛΗΞΗ.

Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογόνο δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους και γάτες που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.
Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 10 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 10 δισκίων και 100 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κάτοχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42149 / 28-05-2013
Κατηγορία Δισκία
Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 16:13

Canidryl

CANIDRYL 20mg, 50mg και 100mg σε δισκία για σκύλους
Carprofen

  
 Σύνθεση σε δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες
 Ένα δισκίο με άρωμα ψητού κρέατος περιέχει:
 Carprofen                                 20,0 mg/δισκίο
 Carprofen                                 50,0 mg/δισκίο
 Carprofen                                 100,0 mg/δισκίο
 
Ενδείξεις
Μείωση της φλεγμονής και του άλγους που προκαλείται από μυοσκελετικές παθήσεις και εκφυλιστικές παθήσεις των συνδέσμων. Χρησιμοποιείται επίσης σαν αναλγητικό για τους μετεγχειρητικούς πόνους.
 
Αντενδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια μικρότερα από 4 μηνών.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από καρδιακές, ηπατικές ή νεφρικές διαταραχές, σε ζώα με πιθανότητα γαστρεντερικών ελκών ή αιμορραγιών ή σε αυτά που υπάρχει υποψία αιματολογικής δυσκρασίας.
 
 
 
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Έχουν αναφερθεί τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση NSAID, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα/διάρροια, αίμα στις κενώσεις, απώλεια της όρεξης και λήθαργος. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες παρουσιάζονται συνήθως μέσα στην πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παροδικές και παρέρχονται με την παύση της θεραπείας, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποβούν σοβαρές ή μοιραίες.
Αν παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να σταματήσει η χορήγηση και να ζητηθεί η βοήθεια κτηνιάτρου. Όπως με όλα τα NSAID υπάρχει κίνδυνος σπάνιας εμφάνισης νεφρικής ή ιδιοσυγκρασιακής ηπατικής ανεπάρκειας.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
Εϊδη ζώων
Σκύλοι
 
Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης
Για χορήγηση από το στόμα.
4 mg καρπροφαίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως.
Ως αρχική δόση χορηγούνται 4 mg καρπροφαίνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως είτε εφάπαξ είτε σε δύο ίσες δόσεις. Ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση, η δόση μπορεί να μειωθεί.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ανταπόκριση του ζώου. Θεραπεία μακράς διαρκείας θα πρέπει να γίνεται κάτω από τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση.
Για την επιμήκυνση της μετεγχειρητικής αναλγητικής και αντιφλεγμονώδους δράσης, η προεγχειρητική παρεντερική χορήγηση carprofen μπορεί να ακολουθείται από χορήγηση καρπροφαίνης σε δισκία σε δόση 4mg/kg ημερησίως επί 5 ημέρες.
Μην υπερβαίνετε τις αναφερθείσες δόσεις.
 
Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Δεν εφαρμόζεται.
 
Χρόνος αναμονής
Δεν εφαρμόζεται.
 
Ειδικές συνθήκες διατήρησης
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Φυλάσσεται σε ξηρό χώρο στην αρχική του συσκευασία. Να προστατεύεται από το φως. Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
Τα μη χρησιμοποιημένα μισά δισκία θα πρέπει να καταστρέφονται αμέσως.
 
Ειδικές προειδοποιήσεις
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ή θηλάζοντα θηλυκά σκυλιά.
Η χρήση σε υπερήλικα ζώα μπορεί να εμπεριέχει επιπλέον κινδύνους. Όταν στα ζώα αυτά επιβάλλεται η χορήγηση, απαιτείται προσεκτικός κλινικός έλεγχος.
Αποφύγετε τη χρήση σε ζώα αφυδατωμένα, ολιγοογκαιμικά ή υποτασικά, λόγω πιθανού κινδύνου νεφροτοξικότητας.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη χορήγηση φαρμάκων με πιθανή νεφροτοξικότητα.
Τα NSAIDs μπορεί να προκαλέσουν παρεμπόδιση της φαγοκυτταρώσεως, και επομένως, στη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων που σχετίζονται με βακτηριακές λοιμώξεις, θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα και η κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.
Μη χορηγείτε άλλα NSAIDs ταυτόχρονα ή εντός 24 ωρών. Μερικά NSAIDs έχουν υψηλό βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος και ανταγωνίζονται άλλα φάρμακα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.
Η καρπροφαίνη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοειδή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο εναντίον της υπερδοσίας από carprofen, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται η γενική υποστηρικτική αγωγή που εφαρμόζεται στις κλινικές υπερδοσίες των NSAIDs.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση κατάποσης δισκίων, αναζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως. Πλύνατε τα χέρια σας μετά τη χορήγηση.
 
Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος
Τα αχρησιμοποίητα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή τα υλικά που προέρχονται από αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Blisters
6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 δισκία.
Περιέκτες:
20mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.
50mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500
100mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση
 
     
Χορηγείται αποκλειστικά με κτηνιατρική συνταγή.
 
Α.Μ.Κ.:
20mg: 46047/05-07-2007/K-0164901
50mg: 46138/05-07-2007/K-0164902
100mg: 46140/05-07-2007/K-0164903
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 10:43

Akutol care spray

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΠΛΗΓΩΝ, ΕΚ∆ΟΡΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ

- Αδιάβροχη προστασία πληγών και τραυμάτων
- Εμποδίζει την είσοδο μικροβίων
- Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Αφαιρείται εύκολα
- Συνεχής διάρκεια 3-4 ημερών
- Διευκολύνει τη διαδικασία επούλωσης
- Μη τοξικό για το δέρμα

Συσκευασία: 60ml
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 09:52

Akutol stop spray

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ, ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΚ∆ΟΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ, ΠΛΗΓΩΝ, ∆ΟΘΗΙΝΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Το AKUTOL™ STOP SPRAY, με κύρια συστατικά το αλγινικό ασβέστιο και το αλγινικό νάτριο, έχει άµεση πηκτική δράση στην πληγή. Δεσμεύει τα υγρά του τραύματος και δημιουργεί ένα συμπαγές υδροζελέ, εγκλωβίζοντας τα μικρόβια μέσα σε αυτό. Προστατεύει το δερµατικό ιστό από επιµολύνσεις, σταµατώντας παράλληλα την αιµορραγία.

Τα εκχυλίσματα ιπποφαούς, καλέντουλας και χαμομηλιού επιταχύνουν την επούλωση του τραύµατος, παρέχοντας παράλληλα απολυµαντική δράση. Τέλος, το κερί jojoba και το εκχύλισμα aloe vera βοηθούν στη φυσική ενυδάτωση του τραύµατος, ενισχύοντας την ανάπλαση του δερµατικού ιστού.

- Σταματά την αιμορραγία

- Επουλώνει τα τραύματα

- Ενυδατώνει τις πληγές

- Καθαρίζει τις αμυχές

Συσκευασία: 60ml
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 15:12

Mitex

Mitex, ωτικές σταγόνες και δερματικό εναιώρημα για σκύλους και γάτες


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικά συστατικά:
Miconazole nitrate        23,0 mg
(ισοδύναμα με 19,98 mg miconazole)
Prednisolone acetate        5,0 mg
(ισοδύναμα με 4,48 mg prednisolone)
Polymyxin B sulfate        0,5293 mg
(ισοδύναμα με 5500 IU polymyxin B sulfate)

Λευκό εναιώρημα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για τη θεραπεία της εξωτερικής ωτίτιδας και των εντοπισμένων επιφανειακών δερματικών λοιμώξεων σε σκύλους και γάτες, οι οποίες προκαλούνται από λοιμώξεις από τα ακόλουθα ευαίσθητα στη μικοναζόλη και την πολυμυξίνη B βακτηρίδια και μύκητες:

•    Gram-θετικά βακτηρίδια
–    Staphylococcus spp.
–    Streptococcus spp.
•    Gram-αρνητικά βακτηρίδια
–    Pseudomonas spp.
–    Escherichia coli
•    Ζυμομύκητες και μύκητες
–    Malassezia pachydermatis
–    Candida spp.
–    Microsporum spp.
–    Trichophyton spp.

Θεραπεία των παρασιτώσεων από Otodectes cynotis, όπου υπάρχει συνοδός λοίμωξη με ευαίσθητα στη μικοναζόλη και την πολυμυξίνη B παθογόνα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται:
- σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, καθώς και σε άλλα κορτικοστεροειδή, σε άλλους αντιμυκητιασικούς παράγοντες αζόλης ή στα έκδοχα,
- σε ζώα με διάτρηση τυμπάνου,
- σε ζώα με γνωστή ανθεκτικότητα των αιτιολογικών παραγόντων στην πολυμυξίνη B ή/και τη μικοναζόλη,
- στους μαστικούς αδένες θηλαζόντων θηλυκών σκύλων και γατών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ενδέχεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να συσχετιστεί με την εμφάνιση κώφωσης (ειδικά σε γηραιότερους σκύλους), περίπτωση κατά την οποία η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται.
Η παρατεταμένη και εκτεταμένη χρήση τοπικών παρασκευασμάτων κορτικοστεροειδών είναι γνωστό ότι πυροδοτεί τοπικές και συστημικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της καταστολής της λειτουργίας των επινεφριδίων, της λέπτυνσης της επιδερμίδας και της καθυστερημένης επούλωσης τραύματος.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι και γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ωτική και δερματική χρήση.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Κατά την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να κόβεται το τρίχωμα που περιβάλλει ή καλύπτει τις βλάβες. Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εφόσον χρειάζεται.

Λοιμώξεις του έξω ακουστικού πόρου (εξωτερική ωτίτιδα):
Καθαρίστε τον έξω ακουστικό πόρο και το ωτικό πτερύγιο και τοποθετήστε 5 σταγόνες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στον έξω ακουστικό πόρο δύο φορές την ημέρα. Μαλάξτε επιμελώς το αφτί και τον ακουστικό πόρο για να διασφαλίσετε την κατάλληλη κατανομή των δραστικών ουσιών, αλλά αρκετά απαλά ώστε να αποφύγετε την πρόκληση πόνου στο ζώο.
Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως και μερικές ημέρες μετά από την πλήρη υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων, για τουλάχιστον 7 − 10 ημέρες και για έως και 14 ημέρες.
Σε περίπτωση συνοδού ωτοδηκτικής ψώρας (Otodectes cynotis), θα πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο θεραπείας και των δύο αφτιών, ακόμα και αν υπάρχει εμφανής προσβολή μόνο στο ένα αφτί. Ενσταλάξτε 5 σταγόνες δύο φορές την ημέρα για 14 ημέρες.

Δερματικές λοιμώξεις (εντοπισμένες επιφανειακές):
Εφαρμόστε μερικές σταγόνες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στις προς θεραπεία δερματικές βλάβες δύο φορές την ημέρα και τρίψτε καλά.
Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως και μερικές ημέρες μετά από την πλήρη υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων, για έως και 14 ημέρες.

Σε μερικές επίμονες περιπτώσεις (ωτικές ή δερματικές λοιμώξεις), η θεραπεία μπορεί να χρειαστεί να συνεχιστεί για 2 έως 3 εβδομάδες. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητη παρατεταμένη θεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον κτηνίατρο για επαναληπτική κλινική εξέταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Βλέπε παράγραφο 12. Ειδικές προειδοποιήσεις στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30C. Μετά από το πρώτο άνοιγμα, μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και την ετικέτα της φιάλης μετά τo «EXP».
    Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες
 

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση και εξετάσεις ευαισθησίας των βακτηριδίων ή/και των μυκήτων που απομονώθηκαν από το ζώο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικά (περιφερειακά) επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την ευαισθησία των υπαίτιων παθογόνων.
Είναι δυνατή συστηματική κορτικοστεροειδική δράση, ειδικά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κάτω από κλειστή επίδεση, σε εκτεταμένες δερματικές βλάβες, με αυξημένη ροή αίματος στο δέρμα ή αν υπάρξει κατάποση του προϊόντος με το γλείψιμο.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατάποση του προϊόντος από τα υπό θεραπεία ζώα ή από ζώα που έρχονται σε επαφή με τα υπό θεραπεία ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην πρεδνιζολόνη, την πολυμυξίνη Β ή τη μικοναζόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή, το δέρμα ή τα μάτια θα πρέπει να ξεπλένονται αμέσως με άφθονο νερό. Να φοράτε πάντοτε γάντια μίας χρήσης κατά την εφαρμογή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε ζώα. Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας:
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέγεθος συσκευασίας: 1 x 20 ml

Α.Α.Κ.: 6754 / 1-2-2016
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 14:22

Spasmium

Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml
ενέσιμο διάλυμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά:
Metamizole sodium monohydrate        500,0 mg
(ισοδύναμα με 443 mg metamizole)

Hyoscine butylbromide        4,0 mg
(ισοδύναμα με 2,76 mg hyoscine)

Έκδοχα:
Phenol (ως συντηρητικό)        5,0 mg

Διαυγές, κιτρινωπό διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Θεραπεία των σπασμών ή εμμένοντος αυξημένου τόνου των λείων μυών της γαστρεντερικής οδού ή των απεκκριτικών οργάνων των ούρων και της χολής, ο οποίος συσχετίζεται με άλγος.

Ίπποι μόνο: Σπασμωδικός κολικός.

Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι: Ως υποστηρικτική θεραπεία για οξεία διάρροια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση:
-    εξέλκωσης του γαστρεντερικού
-    χρόνιων γαστρεντερικών διαταραχών
-    μηχανικών στενώσεων του γαστρεντερικού συστήματος
-    παραλυτικού ειλεού στους ίππους
-    διαταραχών του αιματοποιητικού συστήματος
-    διαταραχών της πήξης του αίματος
-    νεφρικής ανεπάρκειας
-    ταχυαρρυθμιών
-    γλαυκώματος
-    αδενώματος του προστάτη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στους ίππους και τα βοοειδή, ορισμένες φορές μπορεί να παρατηρηθεί ελαφριά αύξηση της καρδιακής συχνότητας λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα.
Στους σκύλους, μπορεί να εμφανιστούν επώδυνες αντιδράσεις στη θέση χορήγησης αμέσως μετά την ένεση, οι οποίες υποχωρούν ταχέως και δεν επηρεάζουν αρνητικά το αναμενόμενο θεραπευτικό όφελος.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.    

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ίπποι, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ίπποι, βοοειδή:        ενδοφλέβια χρήση
Χοίροι:            ενδομυϊκή χρήση
Σκύλοι:            ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση

Οδηγία δοσολογίας:

Ίπποι:        25 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,2 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 2,5 ml ανά 50 kg)

Βοοειδή:    40 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,32 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 4 ml ανά 50 kg)

Μόσχοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Χοίροι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 1 ml ανά 10 kg)

Σκύλοι:    50 mg νατριούχου μονοϋδρικής μεταμιζόλης/κιλό σωματικού βάρους και
        0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/κιλό σωματικού βάρους (δηλ. 0,1 ml ανά κιλό)

Συχνότητα θεραπείας:
Βοοειδή και μόσχοι: έως και δύο φορές ημερησίως για τρεις ημέρες.
Ίπποι και χοίροι: εφάπαξ ένεση.
Σκύλοι: εφάπαξ ένεση. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί έπειτα από 24 ώρες, εφόσον χρειάζεται.

Το πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλέπε παράγραφο 12. «Ειδικές προειδοποιήσεις» στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Ίπποι, βοοειδή (ΕΦ)    12 ημέρες
Χοίροι (ΕΜ)    15 ημέρες

Γάλα:
Βοοειδή (ΕΦ)    4 ημέρες

Να μη χρησιμοποιείται σε φοράδες το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
   Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στην ετικέτα του κουτιού μετά την ένδειξη «EXP». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.  
    Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη, μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Κατά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, γράψτε στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να απορριφθεί τυχόν προϊόν που απομένει μέσα στον περιέκτη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος
Καμία.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Λόγω του κινδύνου αναφυλακτικού σοκ, τα διαλύματα που περιέχουν μεταμιζόλη θα πρέπει να χορηγούνται αργά επί ενδοφλέβιας χορήγησης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων, η μεταμιζόλη μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμη, αλλά δυνητικά σοβαρή ακοκκιοκυτταραιμία και άλλες αντιδράσεις, όπως αλλεργία του δέρματος. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την αυτοένεση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτoένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη μεταμιζόλη ή στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος, αν έχετε γνωστή ευαισθησία στις πυραζολόνες ή αν έχετε ευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
Σε περίπτωση εκτίναξης του προϊόντος στο δέρμα και στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε πειραματόζωα (κόνικλοι, αρουραίοι) δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης. Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης στα στοχευόμενα είδη ζώων. Μπορεί να υπάρξει επίδραση στους λείους μύες του γεννητικού σωλήνα. Οι μεταβολίτες της μεταμιζόλης διαπερνούν τον πλακουντιακό φραγμό και ανευρίσκονται στο γάλα. Ως εκ τούτου, το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η δράση της μεταμιζόλης ή/και της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης μπορεί να ενισχυθεί με ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιχολινεργικών ή αναλγητικών ουσιών.
Η ταυτόχρονη χρήση επαγωγέων των ηπατικών μικροσωμιακών ενζύμων (π.χ. βαρβιτουρικών, φαινυλβουταζόνης) μειώνει την περίοδο ημιζωής και ως εκ τούτου τη διάρκεια δράσης της μεταμιζόλης. Η ταυτόχρονη χορήγηση νευροληπτικών, ειδικά παραγώγων της φαινοθειαζίνης, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποθερμία. Περαιτέρω, ο κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας αυξάνεται με την ταυτόχρονη χρήση γλυκοκορτικοειδών. Η διουρητική δράση της φουροσεμίδης μειώνεται.
Η συγχορήγηση άλλων ασθενών αναλγητικών αυξάνει τη δράση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της μεταμιζόλης.

Η αντιχολινεργική δράση της κινιδίνης και των αντιισταμινικών, καθώς και η ταχυκαρδιακή επίδραση των β-συμπαθομιμητικών μπορεί να ενισχυθούν από αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Η οξεία τοξικότητα αμφότερων των δραστικών ουσιών είναι πολύ χαμηλή. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους, τα συμπτώματα ήταν μη ειδικά και συμπεριελάμβαναν: αταξία, διαστολή της κόρης των ματιών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, εξάντληση, σπασμούς, απώλεια της συνείδησης και αναπνευστικά σημεία.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. Η φυσοστιγμίνη συνιστάται ως αντίδοτο στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη. Δεν είναι διαθέσιμο κάποιο ειδικό αντίδοτο για τη νατριούχο μεταμιζόλη. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερδοσολογίας θα πρέπει να ξεκινά συμπτωματική θεραπεία.

Λόγω της ανασταλτικής δράσης της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο παρασυμπαθητικό σύστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της καρδιακής συχνότητας στους ίππους και τα βοοειδή έπειτα από τη χορήγηση της διπλής θεραπευτικής δόσης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μεγέθη συσκευασίας: 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.  22725 / 9-3-2016

 
Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 15:31

Fypryst 2,5 mg/ml

Fypryst 2.5 mg/ml δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα για γάτες και σκύλους
Φιπρονίλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1 ml διαυγούς, άχρωμου υγρού περιέχει 2.5 mg φιπρονίλης.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Αντιμετώπιση της παρασίτωσης από ψύλλους (Ctenocephalides spp.) και κρότωνες (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) στους σκύλους και στις γάτες.
Αντιμετώπιση παρασίτωσης από αιμομυζητικές ψείρες στους σκύλους (Trichodectes canis) και στις γάτες (Felicola subrostratus).
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας θεραπευτικής στρατηγικής για τον έλεγχο της Αλλεργικής Δερματίτιδας από Ψύλλους (ΑΨΔ).
Η εντομοκτόνος δράση εναντίον των νέων μολύνσεων με ενήλικους ψύλλους διαρκεί για μέχρι 2 μήνες στις γάτες και μέχρι 3 μήνες στους σκύλους, ανάλογα το επίπεδο της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Το προϊόν έχει μια επμένουσα ακαρεοκτόνο δράση για μέχρι 4 εβδομάδες εναντίον των  κροτώνων ανάλογα το επίπεδο της περιβαλλοντικής μόλυνσης.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενή (συστηματικές ασθένειες, πυρετός) ή εξασθενημένα ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν  ανεπιθύμητες ενέργειες ακόμη και θάνατος.
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν το ζώο γλείψει την περιοχή εφαρμογής , μπορεί να παρατηρηθεί μια παροδική σιελόρροια κυρίως λόγω της φύσης του φορέα.
Ανάμεσα στις  εξαιρετικά σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, έχουν αναφερθεί παροδικές δερματικές αντιδράσεις ερύθημα, κνησμός ή αλωπεκία έχουν αναφερθεί. μετά τη χρήση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση, αυξημένη σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα ( υπεραισθησία, κατάπτωση, νευρολογικά ), έμετος ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,  παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Γάτες και σκύλοι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οδός χορήγησης: μηχανική αντλία ψεκασμού για εξωτερική χρήση, με την αντλία να ελευθερώνει 0.5 ml (φιάλη 100 ml) ή 1.5 ml (φιάλη 250 ml) ή 3 ml (φιάλη 500 ml) ποσότητα ανά ψεκασμό.

Τρόπος χορήγησης:
Ψεκάστε όλο το σώμα του ζώου, και εφαρμόστε από απόσταση περίπου 10-20 εκ.
Ψεκάστε σε αντίθετη κατεύθυνση από την έκφυση του τριχώματος και σιγουρευτείτε ότι ολόκληρο το τρίχωμα του ζώου είναι βρεγμένο. Ανακατέψτε το τρίχωμα, ιδιαίτερα στα μακρύτριχα ζώα, έτσι ώστε να διεισδύσει το προϊόν μέχρι το δέρμα.
Για την εφαρμογή της αγωγής στην περιοχή της κεφαλής, και όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ή νευρικά κατοικίδια, η εφαρμογή μπορεί να γίνει με ψεκασμό στο χέρι το οποίο φοράει γάντι και στη συνέχεια τρίψιμο του τριχώματος του ζώου με το προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά. Μη στεγνώνετε με την πετσέτα.

Δοσολογία: Προκειμένου να βραχεί το τρίχωμα μέχρι το δέρμα, ανάλογα το μήκος του τριχώματος, εφαρμόστε 3 ως 6 ml ανά kg σωματικού βάρους, (7.5 έως 15 mg δραστικού συστατικού ανά kg σωματικού βάρους) π.χ. 6 έως 12 πιέσεις της αντλίας ανά kg σωματικού βάρους της συσκευασίας των 100 ml, ή 2 έως 4 πιέσεις της αντλίας των 250 ml, ή 1 έως 2 πιέση(εις) της αντλίας της συσκευασίας των 500 ml.

Ιδιότητες: το σκεύασμα περιέχει ένα καλυπτικό τριχώματος. Επομένως, ο ψεκασμός δημιουργεί μια λεπτή μεμβράνη και κάνει το τρίχωμα γυαλιστερό.

Στα κουτάβια και στα γατάκια ηλικίας από 2 ημερών μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Προσαρμόστε το ρύγχος της αντλίας στη θέση ψεκασμού.

Η συσκευασία  των 100 ml περιέχει ποσότητα για περίπου 8 θεραπείες  για κοντότριχη, μεσαίου μεγέθους γάτα (4 kg). Η συσκευασία των 250 ml περιέχει ποσότητα για περίπου 4 θεραπείες  για κοντότριχo, μεσαίου μεγέθους σκύλο (20 kg). Η συσκευασία  των 500 ml περιέχει ποσότητα για περίπου 4 θεραπείες  για κοντότριχο, μεγάλου μεγέθους σκύλο (40 kg).

Λόγω απουσίας μελετών ασφάλειας, το ελάχιστο διάστημα θεραπείας είναι 4 εβδομάδες.
Για τον βέλτιοτο έλεγχο των προσβολών από ψύλλους και /ή κρότωνες το πρόγραμμα θεραπείας μπορεί να βασίζεται στην τοπική επιδημιολογική κατάσταση.

Για βέλτιοτη αποτελεσματικότητα, δε συστήνεται το μπάνιο ή το σαπούνισμα των ζώων δύο μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Το μπάνιο ή το σαπούνισμα μέχρι τέσσερεις φορές σε δύο μήνες έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει σημαντική επίδραση στην υπολειμματική αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Η μηνιαία χορήγηση συστήνεται όταν διενεργείται συχνότερο σαπούνισμα.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν εφαρμόζεται.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.
Ιδιαίτερα εύφλεκτο.
Προστατεύετε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη φιάλη και το κουτί μετά τη ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής του προϊόντος μετά το άνοιγμα του περιέκτη: 1 χρόνος.


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.
 Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως και επιμελώς και αναζητήστε αμέσως βοήθεια από τον κτηνίατρο.
Να μην το ψεκάζετε άπευθείας σε κατεστραμμένο δέρμα.
Επιτρέψτε στα υπό θεραπεία ζώα να στεγνώσουν σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο.
Να μην περιορίζετε τα ζώα σε κλειστό χώρο ή σε κλουβί μεταφοράς μέχρι το τρίχωμα να στεγνώσει εντελώς.
Το προϊόν δε συνιστάται για θεραπεία άλλων ειδών ζώων εκτός από τις γάτες και τους σκύλους λόγω έλλειψης συγκεκριμένων δεδομένων αντοχής και αποτελεσματικότητας.
Όταν χρησιμοποιείται ως μέρος της στρατηγικής για τη θεραπεία της αλλεργικής δερματίτιδας από Ψύλλους, συνιστώνται μηνιαίες εφαρμογές στο ζώο με αλλεργία καθώς και στις άλλες γάτες και στους άλλους σκύλους του σπιτιού.
Ο ψεκασμός των κλινοσκεπασμάτων, των χαλιών και των μαλακών επίπλων με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο θα βοηθήσει τη μείωση του παρασιτικού φορτίου του περιβάλλοντος και θα μεγιστοποιήσει τη διάρκεια προστασίας που παρέχεται από το προϊόν ενάντια της επαναμόλυνσης.
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άμεση θεραπεία του περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ζώα δε γλείφουν το ένα το άλλο μετά την εφαρμογή της θεραπείας.
Η φιπρονίλη μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τους υδάτινους οργανισμούς. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κολυμπούν σε πηγές νερού για 2 μέρες μετά την εφαρμογή.
Πιθανόν να υπάρχει προσκόλληση μεμονωμένων κροτώνων. Για αυτό το λόγο η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών δε μπορεί να αποκλειστεί πλήρως εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Κρατείστε τα υπό θεραπεία ζώα μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας, και επιφάνειες που είναι πιθανό να επηρεαστούν από το αλκοολούχο εκνέφωμα, για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τον ψεκασμό και έως ότου το τρίχωμα στεγνώσει τελείως. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή οποιοδήποτε πυρακτωμένο υλικό.
Για εξωτερική χρήση μόνο.

Οι εργαστηριακές μελέτες με φιπρονίλη δεν αποκάλυψαν κάποια τερατογόνο δράση σε επίμυες και κουνέλια.
Το σκεύασμα είναι καλά ανεκτό σε κουτάβια μετά τη θεραπεία θηλαζουσών σκύλων.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη θεραπεία θηλυκών εγκύων  ή θηλαζουσών γατών.

Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 6) μπoρεί vα αυξάνεται με την υπερδοσoγία, οπότε τα ζώα θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα  σωστή δόση που αντιστοιχεί στο σωματικό τους βάρος. Σε περίπτωση υπερδοσίας ξεκινήστε κατάλληλη συμπτωματική αγωγή.

Προειδοποιήσεις για το χρήστη
Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στους βλεννογόνους και στα μάτια. Επομένως, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα και τα μάτια. Σε περίπτωση ακoύσιας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
Oι  χρήστες με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή το αλκοόλ ή με άσθμα, θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή του περιεχομένου με το δέρμα των δακτύλων. Εάν αυτό συμβεί, πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό.

Τα υπό αγωγή ζώα δε θα πρέπει να τα ακουμπούν έως ότου το τρίχωμά τους είναι στεγνό, και δε θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τα ζώα που βρίσκονται σε αγωγή έως ότου το τρίχωμvα είναι στεγνό. Επομένως συνιστάται να μη γίνεται αγωγή στα ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ, και τα ζώα που προσφάτως έλαβαν αγωγή δεν πρέπει να επιτρέπεται να κοιμηθούν με τους ιδιοκτήτες, ειδικότερα με παιδιά.
Ψεκάστε τα ζώα σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο.
Μην εισπνέετε το σπρέι. Μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά την εφαρμογή του προϊόντος.
Να φοράτε γάντια PVC ή νιτριλίου κατά την εφαρμογή της θεραπείας στα ζώα.
Συστήνεται να φοράτε αδιάβροχη ποδιά για προστασία των ενδυμάτων. Aν το ντύσιμο βραχεί πoλύμε το προιόν, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να πλυθεί πριν την επναχρησιμοποίηση.
Απορρίψτε τα γάντια μετά τη χρήση και ακολούθως πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.
 Ξεπλύνετε αμέσως τα υπολείμματα  από το δέρμα με σαπούνι και νερό. Αν προκύψει ενόχληση, αναζητείστε συμβουλή γιατρού. Άτομα με γνωστή ευαισθησία ή άσθμα μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε αυτό το προϊόν. Να μη χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν αν σας έχει προηγoυμέvως πρoκληθεί αντίδραση από αυτό.
Θεραπεία πολλών ζώων: O καλός αερισμός είναι ιδιαιτέρως σημαντικός εκεί όπου πρόκείται vα γίvει θεραπεία αρκετών ζώων.  Xoρηγείστε θεραπεία σε πολλά ζώα επιλέξτε σε  εξωτερικό χώρο, ή μειώστε τη συγκέντρωση των αναθυμιάσεων απομακρύνοντας τα ζώα από το δωμάτιο όπου γίνεται η θεραπεία καθώς εξατμίζεται το αλκοόλ και διασφαλίστε ότι το δωμάτιο θεραπείας αερίζεται καλά μεταξύ των ατομικών χορηγήσεων. Επιπλέον, διασφαλίστε ότι το δωμάτιο στεγνώματος αερίζεται καλά και αποφύγετε τη στέγαση αρκετών ζώων προσφάτως υποβληθέντων σε θεραπεία στον ίδιο χώρο.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

100ml
250ml
500ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Α.Μ.Κ.: 14081/5-3-2015
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Σελίδα 1 από 5