Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Βοοειδή

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Albendazole 600mg

ΑLBENDAZOLE 600 / ANAFASIS, δισκία 600 mg
Αλβενδαζόλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Ανά δισκίο
Albendazole 600 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία παρασιτώσεων, που προκαλούνται από ευαίσθητα στην αλβενδαζόλη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.
Τρηματώδη παράσιτα: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna.
Κεστώδη παράσιτα: Moniesia expansa.
Νηματώδη παράσιτα: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylous axei, Trichostrongylous colubiformis, Cooperia oncophora, Strongyloides spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesofagostomum spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε ζώα με υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Πρόβατα, βοοειδή
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι η παρακάτω.
Πρόβατα: 5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 15 mg / kg Σ.Β. 
Βοοειδή: 7,5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 10 mg / kg Σ.Β.
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: 
Βοοειδή: 14 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
Πρόβατα: 10 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
 
Γάλα:
5 ημέρες από την τελευταία χορήγηση.
Είναι προτιμότερο όμως τα αντιπαρασιτικά να δίνονται γενικώς κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να διατηρείται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασία μικρότερη από 25 οC και να προστατεύεται από το φως.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που χειρίζονται το προϊόν πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από την εφαρμογή της θεραπείας. Έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν υπάρχουν
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 5 blisters των 10 δισκίων
 
Α.M.K.: 76135 / 30-9-2009
 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:11

Albex 10%

Albex 10% Πόσιμο εναιώρημα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
Albendazole     10.00% w/v

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ALBEX 10% είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό, δραστικό, για τον έλεγχο των  ενήλικων και αναπτυσσόμενων άωρων μορφών νηματωδών του γαστρεντερικού σωλήνα  και των πνευμόνων, των κεστωδών καθώς και των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος των βοοειδών, των προβάτων και των αιγών.
Επιπλέον το ALBEX 10% έχει  ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και τρηματωδών.

Στα βοοειδή ενδείκνυται έναντι των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp.,  Bunostomum spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus viviparus.
Κεστώδη : Moniezia spp..
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Στα πρόβατα-αίγες ενδείκνυται έναντι των ευαίσθητων στη βενζιμιδαζόλη στελεχών των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη :Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus battus, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus filaria.
Κεστώδη : Moniezia spp.
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Καθώς το ALBEX 10% παρουσιάζει ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των παρασίτων βοηθά  στην αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος των ζώων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα, αίγες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ένα (1) ml ALBEX 10% περιέχει 100mg αλβενδαζόλης.
    
    Βοοειδή:
    Δόση νηματωδών:   για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 7.5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 7.5 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των βοοειδών 10 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 10 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Πρόβατα-αίγες:
    Δόση νηματωδών: για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των προβάτων και αιγών 7.5 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1.5 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.

  

 

Βοοειδή

 

 

Πρόβατα

 

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(7.5 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(10 mg/kg)

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(5.0 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(7.5 mg/kg)

  50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

400 kg

3.75 ml

7.50 ml

15.00 ml

22.50 ml

30.00 ml

 

5.0 ml

10.0 ml

20.0 ml

30.0 ml

40.0 ml

Up to 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

31 - 40 kg

41 - 50 kg

51 - 60 kg

61 - 70 kg

71 - 80 kg

0.5 ml

1.0 ml

1.5 ml

2.0 ml

2.5 ml

3.0 ml

3.5 ml

4.0 ml

0.75 ml

1.50 ml

2.25 ml

3.00 ml

3.75 ml

4.50 ml

5.25 ml

6.00 ml

 
 
    Σε βοοειδή μεγαλύτερα των 400 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 3.75 έως 5 ml για κάθε επιπλέον 50 kg σ.β..
    Σε πρόβατα μεγαλύτερα των 80 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 0.5 έως 0.75 ml για κάθε επιπλέον 10 kg σ.β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την χορήγηση από το στόμα χρησιμοποιείστε βαθμονομημένο δοσομετρικό εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής πρέπει να ελέγχεται.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Βοοειδή:  8 ημέρες
Πρόβατα-αίγες:    5 ημέρες

Γάλα (αγελάδες): 96 ώρες
(προβάτων-αιγών): 96 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτό το Κτηνιατρικό Φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η χορήγησή του σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και αίγες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και κατά την ξηρά περίοδο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επικίνδυνο για τους ιχθύες και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε Μη ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία με ασφάλεια. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστική φιάλη του 1 L.

Α.Μ.Κ.: 56633 / 19-6-2014 
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2024 14:36

Albex gold

Albex Gold 200 mg/ml, πόσιμο εναιώρημα για βοοειδή
Albendazole

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Albendazole 200.0 mg

Έκδοχα:
Methyl Parahydroxybenzoate (E218) 2.0 mg
Propyl Parahydroxybenzoate 0.2 mg
Πόσιμο εναιώρημα
Λευκό έως υπόλευκο εναιώρημα

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία ευαίσθητων στη βενζιμιδαζόλη ενήλικων και αναπτυσσόμενων μορφών γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων, κεστωδών και ενήλικων τρηματωδών του ήπατος των βοοειδών. Το προϊόν έχει επίσης ωοκτόνο δράση κατά των αβγών των γαστρεντερικών νηματωδών και των τρηματωδών του ήπατος.
Γαστρεντερικά νηματώδη: Ostertagia, Chabertia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia and Strongyloides spp.
Συνήθως είναι αποτελεσματικό κατά των ανεσταλμένων προνυμφών Cooperia και Ostertagia
Παράσιτα των πνευμόνων: Dictyocaulus viviparus
Κεστώδη: Moniezia spp.
Ενήλικα τρηματώδη του ήπατος: Fasciola hepatica.

Το προϊόν έχει ωοκτόνο δράση κατά των αβγών των νηματωδών και των τρηματωδών.
Εγκεκριμένο για χρήση σε βοοειδή γαλακτοπαραγωγής.
Αντιμετωπίζει γαστρεντερικά νηματώδη, παράσιτα των πνευμόνων, κεστώδη, ενήλικα τρηματώδη του ήπατος και αβγά νηματωδών και τρηματωδών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για εφάπαξ από του στόματος χορήγηση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Παράσιτα των πνευμόνων και γαστρεντερικά νηματώδη:
Η συνιστώμενη δόση είναι 7,5 mg αλβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί σε 3,75 ml προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους.
Για την πρόσθετη θεραπεία των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση):
Η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg αλβενδαζόλης ανά kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί σε 5 ml προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο βαθμονομημένο πιστόλι εμποτισμού.
Για να διασφαλιστεί η σωστή δόση, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσον το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε περίπτωση συλλογικής αντί ατομικής θεραπείας, τα ζώα θα πρέπει να ομαδοποιούνται σύμφωνα το σωματικό τους βάρος και να χορηγείται η ανάλογη δόση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπο- ή υπερδοσολογία.
 
ΒΟΟΕΙΔΗ
Σωματικό βάρος Δόση νηματωδών (7.5 mg/kg) Δόση νηματωδών και τρηματωδών
(10 mg/kg)
 
           100 kg
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg
600 kg
3.75 ml
7.5 ml
11.25 ml
15.0 ml
18.75 ml
22.5 ml
5.0 ml
10.0 ml
15.0 ml
20.0 ml
25.0 ml
30.0 ml

Σε βοοειδή άνω των 600 kg χορηγήστε επιπλέον 3,75 έως 5 ml για κάθε επιπλέον 100 kg σ.β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δείτε την ενότητα 8 ανωτέρω.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες.
Γάλα: 84 ώρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 12 μήνες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Βοοειδή που έχουν υποστεί πνευμονικές αλλοιώσεις λόγω σοβαρής προσβολής από παράσιτα των πνευμόνων, μπορεί να συνεχίζουν να βήχουν για μερικές εβδομάδες μετά την αγωγή.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να αποφευχθούν οι ακόλουθες πρακτικές επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική θεραπεία:
- Η συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών από την ίδια κατηγορία επί παρατεταμένη χρονική περίοδο.
- Υποδοσολόγηση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση του σωματικού βάρους, στον λανθασμένο τρόπο χορήγησης του προϊόντος, ή στην έλλειψη βαθμονόμησης της συσκευής δοσομέτρησης (εάν υπάρχει).
Ύποπτα κλινικά περιστατικά ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω εφαρμόζοντας τις κατάλληλες δοκιμές [π.χ. Δοκιμή μείωσης του αριθμού των αυγών στα κόπρανα (Faecal Egg Count Reduction Test)]. Στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της δοκιμής (ή των δοκιμών) υποδεικνύουν σαφώς ανθεκτικότητα σε κάποιο συγκεκριμένο ανθελμινθικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική κατηγορία με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή τραυματισμού της περιοχής του φάρυγγα κατά τη χορήγηση.
Ανθεκτικότητα στις βενζιμιδαζόλες (στις οποίες περιλαμβάνεται και η αλβενδαζόλη) έχει αναφερθεί για τα είδη Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia και Trichostrongylus στα μικρά μηρυκαστικά σε ένα αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ε.Ε. Ανθεκτικότητα στην αλβενδαζόλη έχει αναφερθεί για τα είδη Cooperia και Teladorsagia στα βοοειδή ανεπτυγμένων χωρών όπως η Νέα Ζηλανδία. Συνεπώς, η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές επιδημιολογικές πληροφορίες (που ισχύουν στην περιφέρεια, στην εκμετάλλευση) σχετικά με την ευαισθησία των νηματωδών και σε συστάσεις για τον περιορισμό της περαιτέρω επιλογής για ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά.
Να μην αραιώνεται ή αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.
Αποφύγετε τις επιμολύνσεις κατά τη χρήση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα):
Καμία γνωστή

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για το ανθρώπινο δέρμα και τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει δερματική ευαισθητοποίηση.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.
Η άμεση επαφή με το δέρμα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων των αδιάβροχων γαντιών από καουτσούκ.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Από τις εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες και κουνέλια διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης.

Άλλες προφυλάξεις:
Η αλβενδαζόλη είναι τοξική για την κοπροφάγο πανίδα και τους υδρόβιους οργανισμούς.
Λόγω του κινδύνου για τους οργανισμούς που ενδημούν στην κοπριά, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από μία φορά το χρόνο. Τα ζώα (βοοειδή) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιφανειακά ύδατα για 7 ημέρες μετά τη θεραπεία για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στους υδρόβιους οργανισμούς.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες:
Η αλβενδαζόλη που περιέχεται στα κόπρανα, τα οποία απεκκρίνονται στο βοσκότοπο από τα βοοειδή που υποβλήθηκαν σε θεραπεία, μειώνει τον πληθυσμό της κοπροφάγου πανίδας, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αποδόμηση της κοπριάς. Η αλβενδαζόλη είναι τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς από την άμεση έκθεση και από την αποστράγγιση ή / και την απορροή της από το έδαφος. Ο κύριος μεταβολίτης της αλβενδαζόλης, το σουλφοξείδιο της αλβενδαζόλης έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ανθεκτικό.

Κύηση και γαλουχία:
Εργαστηριακές μελέτες σε ποντίκια, επίμυες, κουνέλια και πρόβατα έδειξαν ότι η αλβενδαζόλη είναι τερατογόνος. Οι δυσπλασίες περιλάμβαναν σπλαγχνικές, κρανιοπροσωπικές και οστικές βλάβες. Επομένως, μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο τριμήνων της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Δεν εφαρμόζεται

Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1L, 2.5L, 3L, 5L and 10L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
Ετικέτες
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Aminovit liquid

Πόσιμο πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

Τα 100 ml περιέχουν:
Βιταμίνη A    1.000.000 I.U.               Κυστίνη     120 mg
Βιταμίνη D3    200.000 I.U.                Γλουταμινικό οξύ     1.740 mg
Βιταμίνη E    200 mg                        Γλυκίνη    1.380 mg
Βιταμίνη K3     75 mg                       Ιστιδίνη     660 mg
Βιταμίνη B1     200 mg                     Ισολευκίνη     180 mg
Βιταμίνη B2     300 mg                     Λευκίνη     1.500 mg
Βιταμίνη B6     150 mg                     Λυσίνη     1.320 mg
Βιταμίνη B12     0,25 mg                  Μεθειονίνη     120 mg
Βιταμίνη C     1.000 mg                    Προλίνη     960 mg
Νικοτινικό οξύ     1.800 mg               Σερίνη     780 mg
Παντοθενικό οξύ     850 mg               Θρεονίνη     660 mg
Αλανίνη     1.200 mg                        Τυροσίνη     360 mg
Αργινίνη     780 mg                          Τρυπτοφάνη    20 mg
Ασπαρτικό οξύ     1.560 mg             Βαλίνη     1.020 mg
Φαινυλανίνη     780 mg    
Έκδοχα έως  100 ml

   
Ιδιότητες βιταμινών και αμινοξέων:
Τα αμινοξέα που προέρχονται από την υδρόλυση των ζωικών πρωτεϊνών όπως αυτές απαντούν σε ελεύθερη κατάσταση, απορροφώνται ομοιόμορφα από τα νεαρά ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή παρουσιάζουν ελλείψεις
ενζύμων στο πεπτικό σύστημα.
Οι βιταμίνες, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, βελτιώνουν την ανάπτυξη στα νεαρά ζώα, προστατεύουν και βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος και των βλεννογόνων, διεγείρουν την σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταπολεμούν το stress (κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, ανάρρωση, κακή ή μη ισορροπημένη διατροφή) και την ανορεξία.
Ακόμα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ζώων και συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι των μολυσματικών ασθενειών. Τέλος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής και απρόσκοπτης ανα-παραγωγικής ικανότητας στα θηλαστικά και της αυγοπαραγωγικής ικανότητας στα πτηνά όπου παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη γέννηση βιώσιμων νεοσσών.

Οδηγίες χρήσης
Πτηνά : 1ml / lt πόσιμου νερού
Χοίροι και μηρυκαστικά : 1 – 3ml / lt  πόσιμου νερού, αναλόγως της ηλικίας και της φυσκής κατάστασης των ζώων.

Φύλαξη
Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε καλά κλεισμένους περιέκτες

Περιεχόμενο: 1 lt, 250 ml

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Amoxycillin 15%

AMOXYCILLIN 15 % Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Αμοξικιλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
 Δραστικό συστατικό
Amoxycillin (as amoxycillin trihydrate) ……………………..  150 mg

Έκδοχα
N-Methylglucamine………………………………………………100 mg
Lactose q.s up to ………………………………………………..1 gr


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι, χοίροι και κρεοπαραγωγά ορνίθια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόσχοι:  Λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού προκαλούμενες από Pasteurella spp. και Salmonella dublin. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli. Λοιμώξεις προκαλούμενες από Salmonella dublin.
Χοίροι: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae και Streptococcus suis type II. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli.
Kρεοπαραγωγά ορνίθια: Αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούμενες από E.coli, Haemophilus spp, Pasteurella spp και Salmonella spp. Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από Salmonella spp.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι συνιστώμενες δόσεις είναι :
Μόσχοι: 75 g ανά 100 λίτρα νερού ή υποκατάστατου γάλακτος, δύο φορές την  ημέρα, για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 10 mg αμοξυκιλλίνης /kgΣ.Β/ 12ωρο).
Χοίροι: 350 g ανά 100 λίτρα πόσιμου νερού, για 5 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 40 mg  αμοξυκιλλίνης / kg Σ.Β/24ωρο).
Kρεοπαραγωγά ορνίθια:  150 - 300 g ανά 150 λίτρα πόσιμου νερού, για 6 διαδοχικές ημέρες (δηλ. 20mg αμοξυκιλλίνης/kgΣ.Β/24ωρο)
Το χορηγούμενο νερό πρέπει να ανανεώνεται κάθε 12 ώρες. Το χορηγούμενο υποκατάστατο γάλακτος πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 6 ώρες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες και σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές (ανουρία και ολιγουρία). Να μη χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Μπορεί να προκληθεί καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές  διαταραχές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Εδώδιμοι ιστοί :
Χοίροι:    24h
Mόσχοι:  48h
Κρεοπαραγωγά ορνίθια:    24h

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο ξηρό και σκοτεινό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστικά δοχεία του 1kg

ΑMK: 45702/8-7-2008


 
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014 03:00

Amoxycol

AMOXICILLIN 100-COLISTIN 250/ DOPHARMA ενέσιμο εναιώρημα αμοξικιλλίνης-κολιστίνης για μόσχους, χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά:           
Amoxicillin (ως trihydrate)        100 mg
Colistin sulfate                 250.000 I.U.

Έκδοχα:
Benzyl alcohol
Butylhydroxytoluene
Propyl glycol

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
 Ενδείκνυται για λοιμώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στο συνδυασμό αμοξικιλλίνης-κολιστίνης, όπως συμβαίνει σε λοιμώξεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού σωλήνα, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που έχουν υπερευαισθησία στις πενικιλίνες και τις πολυμυξίνες.
Να μη χορηγείται σε είδη ζώων που δεν αναφέρονται στις ενδείξεις.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε προσφάτως νεογέννητα ζώα.
Η χρήση του αντενδείκνυται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να παρατηρηθεί τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της ένεσης ύστερα από ενδομυϊκή χορήγηση του προϊόντος σε μόσχους και χοίρους. Παρατεταμένη χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις συνιστώμενες, μπορεί να προκαλέσουν νεφρικές βλάβες, που οφείλονται στην κολιστίνη και αναστρέψιμες νευρολογικές διαταραχές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μόσχοι, Χοίροι
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται μόνο ενδομυϊκά.Η γενική δόση είναι 10 mg αμοξικιλλίνης (ως τριυδρικής) και 25.000 Ι.U. θειικής κολιστίνης ανά kg σωματικού βάρους. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml εναιωρήματος ανά 10 kg σωματικού βάρους μια φορά ημερησίως. Οι δόσεις μπορεί να επαναληφθούν για 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μεγάλες ποσότητες (περισσότερο από 20 ml) θα πρέπει να ενίονται σε δύο διαφορετικά σημεία. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
    
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ    
Μόσχοι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 40 ημέρες
Χοίροι:   Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:   8 ημέρες
Δεν πρέπει να χορηγείται σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
    
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25o C.
Μην το ψύχετε ή το καταψύχετε.
Διάρκεια ζωής  μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 30 ημέρες
    
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η ταυτόχρονη χορήγηση με ταχείας δράσης βακτηριοστατικά αντιμικροβιακά (όπως τετρακυκλίνες) θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με αμινογλυκοσίδες. Μην αναμιγνύετε ή διαλύετε το προϊόν με νερό ή άλλους διαλύτες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση τυχαίας ένεσης/ αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή σε άλλα αντιβιοτικά ευαίσθητα στις β-λακταμάσες, όπως και στην κολιστίνη, να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες κατά τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Γυάλινο φιαλίδιο των 100 ml

Α.M.K.: 36984/02-12-1992/K-0068001
   
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Ετικέτες
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 12:33

Ancesol 10 mg/ml

Ancesol 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή
Chlorphenamine maleate

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Chlorphenamine maleate                10 mg
(ισοδύναμα με 7,03 mg chlorphenamine)

Έκδοχα:
Methyl parahydroxybenzoate (E218)        1,00 mg
Propyl parahydroxybenzoate            0,20 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη συμπτωματική θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με την απελευθέρωση ισταμίνης.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η χλωροφαιναμίνη έχει ασθενή κατασταλτική δράση.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για ενδομυϊκή ή βραδεία ενδοφλέβια χρήση, βλ. επίσης παράγραφο «9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».

Ενήλικα ζώα:
0,5 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (5 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.

Μόσχοι:
1 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (10 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν και η ενδοφλέβια χορήγηση έχει άμεση θεραπευτική δράση, μπορεί να έχει διεγερτική επίδραση στο ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, χορηγείτε το αργά και, αν χρειάζεται, διακόπτετε τη χορήγηση για μερικά λεπτά, όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη οδό.
Μην χορηγείτε μέσω της υποδόριας οδού.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    24 ώρες
Γάλα:                 12 ώρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
    

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος
Καμία

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιισταμινικών ή βαρβιτουρικών ενδέχεται να ενισχύσει την κατασταλτική δράση της χλωροφαιναμίνης. Η χρήση αντιισταμινικών ενδέχεται να καλύψει τα πρώιμα σημεία ωτοτοξικότητας που προκαλείται από ορισμένα αντιβιοτικά (π.χ. αμινογλυκοσίδες και μακρολίδια), ενώ μπορεί να ελαττώσει τη δράση των από του στόματος αντιπηκτικών.

Υπερδοσολογία
Δόσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από τη θεραπευτική δόση έχουν γίνει καλά ανεκτές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν τοπικές αντιδράσεις στην περιοχή του λαιμού στο σημείο της ένεσης. Όλες οι αντιδράσεις ήταν παροδικές και υποχώρησαν αυτόματα.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.


ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεγέθη συσκευασίας
1 x 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 73977/14-10-2015

 
Κατηγορία Ενέσιμα
Ετικέτες
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 11:33

Bovibio Kolivac RC

BOVIBIO KOLIVAC RC, ενέσιμο γαλάκτωμα για βοοειδή 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Bovine rotavirus, type A, strain TM-91, inactivated                        min. 105,0 TCID50
                                                                           max. 105,75 TCID50
Bovine coronavirus, strain C-197, inactivated                              min. 105,0 TCID50
                                                                           max. 106,5 TCID50
E. coli, 3 serovars of inactivated enteropathogenic strains –              min. 1,71 x 109 CFU 
08:K35, K99; 09:K35, K99; O101:K30, K99                                    max. 3,42 x 109 CFU                                               

Έκδοχα: Thiomersal, Formaldehyde solution 35% 
Ανοσοενισχυτικό: Oil adjuvant –Montanide ISA VG70 


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των έγκυων αγελάδων αναπαραγωγής με σκοπό την παθητική ανοσοποίηση των μόσχων κατά των γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από ροταϊούς τύπου Α, κορωναϊούς και εντεροπαθογόνα στελέχη E. coli. 

Εγκατάσταση ανοσίας:
Σε θηλάζοντες μόσχους και μόσχους που τρέφονται με πρωτόγαλα που συλλέγεται από εμβολιασμένες αγελάδες, η παθητική προστασία αρχίζει μετά την έναρξη της χορήγησης του πρωτογάλακτος.

Διάρκεια ανοσίας:
Σε μόσχους που τρέφονται με πρωτόγαλα που συλλέγεται από εμβολιασμένες αγελάδες η παθητική προστασία έναντι της λοίμωξης διαρκεί μέχρι το τέλος της σίτισης με το πρωτόγαλα.
Οι μόσχοι που θηλάζουν τη μητέρα τους προστατεύονται μέσω του πρωτογάλακτος και του γάλακτος ενάντια στη μόλυνση κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο έως τεσσάρων εβδομάδων της ζωής τους. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καμία.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σπάνιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να παρατηρηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάλληλη θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Βοοειδή (έγκυες μοσχίδες και αγελάδες).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Χορήγηση του εμβολίου:
Δόση εμβολιασμού - 2 ml.
Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά - κατά προτίμηση στην περιοχή των οπίσθιων μηριαίων μυών.

Ανάπτυξη ανοσίας - Οι έγκυες μοσχίδες και οι μη προηγούμενα εμβολιασμένες έγκυες αγελάδες εμβολιάζονται δύο φορές σε διάστημα 21 ημερών, δηλαδή 7-5 εβδομάδες και 4-2 εβδομάδες πριν από τον πρώτο αναμενόμενο τοκετό. Επαναληπτικός εμβολιασμός γίνεται μία φορά, 4-2 εβδομάδες πριν από κάθε επόμενο τοκετό. 

Χορήγηση πρωτογάλακτος: 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των μόσχων κατά της μόλυνσης, οι μόσχοι πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες πρωτογάλακτος και γάλακτος, που προέρχεται από εμβολιασμένες μοσχίδες / αγελάδες, κατά τις πρώτες 2-3 εβδομάδες της ζωής τους, έως ότου αναπτύξουν τη δική τους ανοσία. Ένας μόσχος πρέπει να καταναλώνει επαρκή ποσότητα πρωτογάλακτος που προέρχεται από εμβολιασμένες μοσχίδες/ αγελάδες εντός 6 ωρών από τη γέννησή του.
Σε περίπτωση που ένας μόσχος δεν θηλάζει τη μητέρα του, πρωτόγαλα (και αργότερα γάλα) θα πρέπει να συλλέγεται από εμβολιασμένες αγελάδες κατά τη διάρκεια των πρώτων 6-8 αρμεγμάτων και να αποθηκεύεται είτε κατεψυγμένο ή διατηρημένο σε απλή ψύξη σε θερμοκρασία μεταξύ 2° C και 8° C για όχι αργότερο από 14 ημέρες. Η ημερήσια δόση σε πρωτόγαλα (και αργότερα σε γάλα) για ένα μόσχο είναι 2,5-3,5 λίτρα την ημέρα (ανάλογα με το μέγεθος του μόσχου) για τουλάχιστον τις πρώτες δύο εβδομάδες της ζωής του.

Για την καλύτερη προστασία των μόσχων σε μια εκτροφή πρέπει να εμβολιάζονται όλα τα έγκυα θηλυκά ζώα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Πριν από τη χρήση το εμβόλιο πρέπει να ευρίσκεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 25° C και το περιεχόμενο του φιαλιδίου θα πρέπει να ανακινείται καλά. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μηδέν ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Φυλάσσετε προστατευόμενο από τον πάγο. 
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:  2 χρόνια. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 10 ώρες.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Συνιστάται ο εμβολιασμός όλων των ζώων εκτροφής στο κοπάδι. Επαρκής ποσότητα  πρωτογάλακτος πρέπει να χορηγείται σε μόσχους εντός των πρώτων 6 ωρών από τη γέννησή τους.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες συμβατότητας, ως εκ τούτου, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση χωριστά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το  φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Προς τον χρήστη:
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν περιέχει ελαιώδες έκδοχο. Σε περίπτωση τυχαίας ένεσης/αυτοένεσης μπορεί να προκληθεί έντονος πόνος και οίδημα, ιδιαιτέρως αν η ένεση γίνει σε άρθρωση ή σε δάκτυλο. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη νέκρωση του δακτύλου, εάν δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα.
Σε τυχαία ένεση/αυτοένεση με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, ακόμα και αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας το φύλλο οδηγιών χρήσης.
Εάν ο πόνος επιμείνει για περισσότερο από 12 ώρες μετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική συμβουλή.

Προς τον ιατρό:
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν περιέχει ελαιώδες έκδοχο. Τυχαία ένεση με αυτό το προϊόν, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, ενδεχομένως να προκαλέσει έντονη εξοίδηση, η οποία, μπορεί π.χ., να έχει ως αποτέλεσμα ισχαιμική νέκρωση, ακόμα και απώλεια δακτύλου. Απαιτείται η ΑΜΕΣΗ εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα και ενδεχομένως πρώιμη διάνοιξη και έκπλυση της περιοχής που έγινε η ένεση, ιδιαιτέρως όταν αφορά τους μαλακούς ιστούς του δακτύλου ή τον τένοντα.

Εγκυμοσύνη:
Το εμβόλιο προορίζεται για χρήση σε έγκυα ζώα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση χωριστά.

Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
70901 / 04-06-2019

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το εμβόλιο συσκευάζεται σε γυάλινα φιαλίδια τύπου I ή II ή σε πλαστικά φιαλίδια σύμφωνα με την Ph.Eur., σφραγισμένα με ελαστικό πώμα εισχώρησης και ασφαλισμένα με κυάθια αλουμινίου.

Συσκευασία:
Πλαστικό κουτί που περιέχει:
10 x 10 ml (γυάλινο ή πλαστικό φιαλίδιο)

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Α.Μ.Κ.: 70901 / 04-06-2019
Κατηγορία Εμβόλια βοοειδών
Ετικέτες
Σελίδα 1 από 7