Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόβατα & αίγες

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 13:03

Procamidor Duo

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml ενέσιμο διάλυμα


1.    ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας:
Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria


2.    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml ενέσιμο διάλυμα


3.    ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Procaine hydrochloride        40 mg
(ισοδύναμα με 34,65 mg procaine)
Adrenaline tartrate        0,036 mg
(ισοδύναμα με 0,02 mg adrenaline)

Έκδοχα:
Sodium methyl parahydroxybenzoate (E219)        1,14 mg
Sodium metabisulfite (E223)        1 mg

Διαυγές, άχρωμο έως τελείως άχρωμο διάλυμα, χωρίς ορατά σωματίδια
 

4.    ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Τοπική αναισθησία με αναισθητική δράση 1 – 2 ωρών.
⦁    Αναισθησία διήθησης
⦁    Περινευρική αναισθησία


5.    ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται:
⦁    σε καταστάσεις καταπληξίας
⦁    σε ζώα με καρδιαγγειακά νοσήματα
⦁    σε ζώα υπό θεραπεία με σουλφοναμίδες
⦁    ζώα που υποβάλλονται σε θεραπεία με φαινοθειαζίνες (βλ. επίσης παράγραφο «Ειδικές προειδοποιήσεις»).

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα τοπικά αναισθητικά που ανήκουν στην υποομάδα των εστέρων ή σε περίπτωση πιθανών αλλεργικών διασταυρούμενων αντιδράσεων στο παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ και τις σουλφοναμίδες.
Να μη χορηγείται δια της ενδοφλέβιας ή της ενδοαρθρικής οδού.
Να μη χορηγείται για την αναισθητοποίηση περιοχών με τελική κυκλοφορία (π.χ. αφτιά, ουρά, πέος, κ.λπ.), λόγω του κινδύνου νέκρωσης ιστών έπειτα από πλήρη παύση της κυκλοφορίας που οφείλεται στην παρουσία της αδρεναλίνης (αγγειοσυσταλτικό).
Να μην χρησιμοποιείται με αναισθητικά με βάση το κυκλοπροπάνιο ή το αλοθάνιο (βλ. επίσης παράγραφο «Ειδικές προειδοποιήσεις»).


6.    ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η προκαΐνη μπορεί να οδηγήσει σε υπόταση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στους ίππους, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα διεγερσιμότητας του ΚΝΣ (διέγερση, τρόμος, σπασμοί) έπειτα από τη χορήγηση προκαΐνης.
Οι αλλεργικές αντιδράσεις στην προκαΐνη είναι συχνές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί αναφυλακτικές αντιδράσεις.
Είναι γνωστή μια υπερευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά της υποομάδας των εστέρων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει ταχυκαρδία (αδρεναλίνη).

Σε περίπτωση ακούσιας ενδαγγειακής ένεσης, συχνά εμφανίζονται τοξικές αντιδράσεις. Αυτές εκδηλώνονται με τη μορφή διέγερσης του κεντρικού νευρικού συστήματος (ανησυχία, τρόμος, σπασμοί), ακολουθούμενη από καταστολή. Ο θάνατος επέρχεται λόγω αναπνευστικής παράλυσης. Σε περίπτωση διέγερσης του ΚΝΣ, θα πρέπει να χορηγούνται βαρβιτουρικά βραχείας δράσης, καθώς και προϊόντα για την οξίνιση των ούρων, προς υποστήριξη της νεφρικής απέκκρισης. Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, μπορούν να χορηγηθούν αντιισταμινικά ή κορτικοειδή. Η αλλεργική καταπληξία αντιμετωπίζεται με αδρεναλίνη.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Εναλλακτικά κάντε χρήση του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Τηλ: 213 2040213
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


7.    ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Ίπποι, βοοειδή, χοίροι και πρόβατα


8.    ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για υποδόρια και περινευρική χρήση.
Για την έναρξη και τη διάρκεια δράσης, βλ. παράγραφο «Λοιπές πληροφορίες»

1.    Τοπική αναισθησία ή αναισθησία διήθησης
Ενίετε στην υποδερμίδα ή γύρω από τη σχετική περιοχή.

2,5 – 10 ml προϊόντος ανά ζώο (δηλ. 100 - 400 mg υδροχλωρικής προκαΐνης + 0,09 - 0,36 mg τρυγικής αδρεναλίνης)

2.    Περινευρική αναισθησία
Ενίετε πλησίον του νευρικού κλάδου.

5 – 10 ml προϊόντος ανά ζώο (δηλ. 200 – 400 mg υδροχλωρικής προκαΐνης + 0,18 - 0,36 mg τρυγικής αδρεναλίνης)

Για αποκλεισμούς των κάτω άκρων στους ίππους, η δόση θα πρέπει να διαιρείται μεταξύ δύο ή περισσότερων θέσεων ένεσης αναλόγως της δόσης. Βλ. επίσης παράγραφο «Ειδικές προειδοποιήσεις».

Το πώμα εισχώρησης μπορεί να τρυπηθεί 25 φορές κατά μέγιστο.


9.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προς αποφυγή της ακούσιας ενδοφλέβιας χορήγησης, η ορθή τοποθέτηση της βελόνας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με αναρρόφηση.


10.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή, πρόβατα και ίπποι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:         Μηδέν ημέρες.
Γάλα:                    Μηδέν ώρες.

Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:        Μηδέν ημέρες.


11.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το «EXP».
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες


12.    ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Λόγω τοπικής βλάβης ιστών, ενδέχεται να είναι δύσκολη η αναισθητοποίηση τραυμάτων ή αποστημάτων με χρήση τοπικών αναισθητικών.
Να πραγματοποιείτε την τοπική αναισθησία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο κίνδυνος τοξικών αντιδράσεων είναι υψηλότερος λόγω της υψηλότερης απορρόφησης της προκαΐνης.
Όπως και με άλλα τοπικά αναισθητικά που περιέχουν προκαΐνη, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ζώα με επιληψία, διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας, βραδυκαρδία, υπογκαιμική καταπληξία ή με μεταβολές στην αναπνευστική ή τη νεφρική λειτουργία.
Όταν ενίεται πλησίον των ορίων του τραύματος, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει νέκρωση κατά μήκος των ορίων.
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αποκλεισμούς των κάτω άκρων λόγω του κινδύνου ισχαιμίας των δακτύλων.
Να χρησιμοποιείται με προσοχή στους ίππους λόγω του κινδύνου μόνιμης λεύκανσης του χρώματος του τριχώματος στο σημείο της ένεσης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην αδρεναλίνη, στην προκαΐνη ή σε άλλα τοπικά αναισθητικά της ομάδας των εστέρων, καθώς και στα παράγωγα του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος και των σουλφοναμιδών θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Το παρόν προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για το δέρμα, τα μάτια και τον στοματικό βλεννογόνο. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον στοματικό βλεννογόνο. Σε περίπτωση τυχόν διαβροχής, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Τυχαία αυτοένεση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαναπνευστικές επιδράσεις ή/και επιδράσεις στο ΚΝΣ. Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή για την αποφυγή της τυχαίας αυτοένεσης. Σε περίπτωση τυχαίας αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας. Η προκαΐνη διαπερνά τον πλακουντιακό φραγμό και απεκκρίνεται στο γάλα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η προκαΐνη αναστέλλει τη δράση των σουλφοναμιδών λόγω της βιομετατροπής σε παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, έναν ανταγωνιστή των σουλφοναμιδών. Η προκαΐνη παρατείνει την επίδραση των μυοχαλαρωτικών. Η προκαΐνη αυξάνει τη δράση των αντιαρρυθμικών, π.χ. της προκαϊναμίδης.
Η αδρεναλίνη ενισχύει τη δράση των αναλγητικών αναισθητικών στην καρδιά.
Να μη χρησιμοποιείται με αναισθητικά με βάση το κυκλοπροπάνιο ή το αλοθάνιο, καθώς αυτά αυξάνουν την ευαισθησία της καρδιάς στην αδρεναλίνη (ένα συμπαθομιμητικό) και μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμία.
Να μη χορηγείται με άλλους συμπαθομιμητικούς παράγοντες, καθώς μπορεί να προκύψει αυξημένη τοξικότητα.
Μπορεί να προκύψει υπέρταση αν η αδρεναλίνη χρησιμοποιηθεί με παράγοντες ωκυτοκίνης.
Μπορεί να υπάρξει αυξημένος κίνδυνος αρρυθμιών αν η αδρεναλίνη χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με γλυκοσίδη δακτυλίτιδας (όπως η διγοξίνη).
Ορισμένα αντιισταμινικά (όπως η χλωροφαινιραμίνη) μπορεί να ενισχύσουν την επίδραση της αδρεναλίνης.
Λόγω αυτών των αλληλεπιδράσεων, ο κτηνίατρος μπορεί να προσαρμόσει τη δοσολογία, ενώ θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις επιδράσεις στο ζώο.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την υπερδοσολογία συσχετίζονται με τα συμπτώματα που εμφανίζονται έπειτα από ακούσια ενδαγγειακή ένεση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες».

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Το διάλυμα δεν είναι συμβατό με αλκαλικά προϊόντα, δεψικό οξύ ή μεταλλικά ιόντα.


13.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.


14.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ15.    ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Προκαΐνη
Η προκαΐνη είναι ένα συνθετικό αναισθητικό τοπικής δράσης που ανήκει στην κατηγορία των εστέρων. Η τοπική αναισθητική δράση της προκαΐνης εγκαθίσταται μετά από 5 έως 10 λεπτά. Η διάρκεια δράσης της ίδιας της προκαΐνης είναι βραχεία (30 έως 60 λεπτά κατά μέγιστο). Με την προσθήκη αδρεναλίνης στο διάλυμα, η διάρκεια δράσης παρατείνεται σε έως και 90 - 120 λεπτά. Η έναρξη της αναισθητικής δράσης εξαρτάται επίσης από το είδος και από την ηλικία του ζώου.
Πέραν της τοπικής αναισθητικής της δράσης, η προκαΐνη επιδεικνύει επίσης αγγειοδιασταλτική και αντιυπερτασική δράση.

Αδρεναλίνη
Η αδρεναλίνη αποτελεί κατεχολαμίνη με συμπαθομιμητικές ιδιότητες. Προκαλεί τοπική αγγειοσυστολή, η οποία παρατείνει την αναισθητική δράση της υδροχλωρικής προκαΐνης μέσω της επιβράδυνσης της απορρόφησής της. Η αργή επαναπορρόφηση της προκαΐνης μειώνει τον κίνδυνο συστηματικών τοξικών επιδράσεων. Η αδρεναλίνη έχει επίσης διεγερτική δράση στο μυοκάρδιο.

Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Προκαΐνη
Έπειτα από παρεντερική χορήγηση, η προκαΐνη απορροφάται πολύ γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος, ειδικά χάρη στις αγγειοδιασταλτικές της ιδιότητες. Η προσθήκη αδρεναλίνης, η οποία έχει αγγειοσυσταλτική δράση, επιβραδύνει την απορρόφηση, παρατείνοντας την τοπική αναισθητική δράση. Η προκαΐνη επιδεικνύει μικρή μόνο δέσμευση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος (2 %).
Ωστόσο, διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και διαχέεται στο εμβρυϊκό πλάσμα.
Η προκαΐνη υδρολύεται ταχέως και σχεδόν πλήρως σε παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ και σε διαιθυλαμινοαιθανόλη από μη ειδικές ψευδοχολινεστεράσες, οι οποίες απαντούν φυσικά στο πλάσμα, καθώς και σε μικροσωμιακά τμήματα του ήπατος και άλλων ιστών. Η προκαΐνη απεκκρίνεται ταχέως και πλήρως μέσω της νεφρικής οδού στη μορφή των μεταβολιτών της. Ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα είναι βραχύς, στη 1 έως 1,5 ώρα. Η νεφρική κάθαρση εξαρτάται από το pH των ούρων: επί όξινου pH, η νεφρική απέκκριση είναι ταχύτερη, ενώ επί αλκαλικού pH, η απέκκριση είναι βραδύτερη.

Αδρεναλίνη
Έπειτα από παρεντερική χορήγηση, η αδρεναλίνη απορροφάται καλά αλλά βραδέως, λόγω της αγγειοσυστολής που επάγεται από την ίδια την ουσία. Η αδρεναλίνη και οι μεταβολίτες της κατανέμονται ταχέως στα διάφορα όργανα.
Η αδρεναλίνη μετατρέπεται σε ανενεργούς μεταβολίτες στους ιστούς και στο ήπαρ.
Η συστηματική δράση της αδρεναλίνης είναι βραχεία, λόγω της ταχύτητας απέκκρισής της, η οποία λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό μέσω της νεφρικής οδού με τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών.

Μεγέθη συσκευασίας
100 ml, 250 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.
120923/16-10-2019
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 14:31

Spasmipur

Spasmipur 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Hyoscine butylbromide
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Hyoscine butylbromide 20 mg
(που αντιστοιχούν σε 13,8 mg hyoscine)
 
Έκδοχα:
Benzyl alcohol (E1519) 20 mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο διάλυμα
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία των οξέων σπασμών της γαστρεντερικής οδού (κολικών) και της ουροφόρου οδού.
Ως βοήθημα σε διαδικασίες για τις οποίες απαιτείται μειωμένη περισταλτική δραστηριότητα της γαστρεντερικής οδού ή μειωμένες συσπάσεις της ουροφόρου οδού.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση παραλυτικού ειλεού, μηχανικής απόφραξης ή καρδιακών διαταραχών.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους με γλαύκωμα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει ταχυκαρδία.
Στους ίππους, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει κολικό λόγω αναστολής της κινητικότητας.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών).
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Ίπποι, βοοειδή, πρόβατα και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση.
 
Ίπποι, βοοειδή και χοίροι: 0,2 - 0,4 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/kg σωματικού βάρους μέσω ενδοφλέβιας ένεσης (ισοδύναμα με 0,1 - 0,2 ml του προϊόντος/10 kg σωματικού βάρους).
Πρόβατα: 0,7 mg βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης/kg σωματικού βάρους μέσω ενδοφλέβιας ένεσης (ισοδύναμα με 0,35 ml του προϊόντος/10 kg σωματικού βάρους).
 
Για τη μείωση των συσπάσεων των λείων μυών της γαστρεντερικής ή της ουροφόρου οδού (αντισπασμολυτική δράση):
Εφόσον χρειάζεται, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μία φορά, 12 ώρες μετά την αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα κτηνιατρικά κριτήρια.
Μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ενδοφλέβια ένεση, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκώς στην υψηλότερη δόση που προσδιορίζεται για το αντίστοιχο είδος ζώου.
 
Για κλινικές διαδικασίες (βλ. ενδείξεις χρήσης):
Να χορηγείται αμέσως πριν από την απαιτούμενη αδρανοποίηση της γαστρεντερικής ή της ουροφόρου οδού.
Για κλινικές διαδικασίες, χρησιμοποιείτε μόνο την ενδοφλέβια χορήγηση.
 
Συνιστάται βραδεία ένεση όταν χρησιμοποιείται είτε η ενδοφλέβια είτε η ενδομυϊκή οδός.
 
Για να διασφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ενώ πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές δοσομέτρησης ή σύριγγες με κατάλληλες διαβαθμίσεις.
 
Το πώμα εισχώρησης μπορεί να τρυπηθεί το ανώτατο 25 φορές. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βλ. «Ειδικές προειδοποιήσεις» στο φύλλο οδηγιών χρήσης.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Ίπποι 3 ημέρες 
Βοοειδή 2 ημέρες 
Πρόβατα 18 ημέρες 
Χοίροι 9 ημέρες 
 
Γάλα:
Ίπποι, βοοειδή και πρόβατα 12 ώρες 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πριν από το πρώτο άνοιγμα.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το «EXP». Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Καμία.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Οι ίπποι θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά μετά τη θεραπεία. 
Η θεραπεία είναι στην ουσία συμπτωματική και είναι απαραίτητη η κατάλληλη αντιμετώπιση της υποκείμενης διαταραχής.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη βουτυλοβρωμιούχο υοσκίνη ή τη βενζυλική αλκοόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Η τυχαία αυτοένεση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές και κυκλοφορικές επιδράσεις. Αποφύγετε την τυχαία αυτοένεση. Σε περίπτωση τυχαίας αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.
Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον ο ερεθισμός επιμένει.
 
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία:
Από εργαστηριακές μελέτες σε ποντίκια δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης. Δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης στα είδη των ζώων. Μπορεί να υπάρξει επίδραση στους λείους μύες του γεννητικού σωλήνα.
Όπως όλοι οι υπόλοιποι αντιχολινεργικοί παράγοντες, η βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη μπορεί να αναστείλει την παραγωγή γάλακτος. Λόγω της χαμηλής της διαλυτότητας στο λίπος, η απέκκριση της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης στο γάλα είναι πολύ χαμηλή.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να ενισχύσει την ταχυκαρδιακή επίδραση των β-αδρενεργικών φαρμάκων και μπορεί να μεταβάλει τη δράση άλλων φαρμάκων, όπως η διγοξίνη.
Η δράση της βουτυλοβρωμιούχου υοσκίνης μπορεί να ενισχυθεί με ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιχολινεργικών φαρμάκων. Η συγχορήγηση με άλλα αντιχολινεργικά ή παρασυμπαθολυτικά φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγεται.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να εμφανιστούν αντιχολινεργικά συμπτώματα, όπως κατακράτηση ούρων, δίψα, ταχυκαρδία, αναστολή της κινητικότητας του γαστρεντερικού και παροδικές οπτικές διαταραχές.
Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να χορηγηθούν παρασυμπαθομιμητικά φάρμακα. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, όπως απαιτείται.
 
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31/05/2019
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέγεθος συσκευασίας: 
Χάρτινο κουτί με 1 φιαλίδιο των 50 ml
 
A.M.K: 70200 / 31-05-2019
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 12:32

Neo-galax

Neo-galax, ενέσιμο εναιώρημα
Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της λοιμώδους αγαλαξίας των προβάτων και των αιγών.
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Σύνθεση ανά 2 ml (1 δόση):
 
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Mycoplasma agalactiae Ag 8 inactivated ≥ 0.93 U. ELISA* 
 
*U. ELISA: μέσος όρος των τίτλων αντισωμάτων ενάντια σε Mycoplasma agalactiae που λαμβάνεται μέσω δοκιμών IDEXX σε εμβολιασμένα και επανεμβολιασμένα ζώα με μία δόση. 
 
Ανοσοενισχυτικό:
Aluminium hydroxide (Al3+): 4,66 mg
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate (Al3+): 0,34 mg 
 
Συντηρητικό: 
Phenic acid ≤ 10 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την ενεργητική ανοσοποίηση των προβάτων και των αιγών κατά της λοιμώδους αγαλαξίας που προκαλείται από Mycoplasma agalactiae, προκειμένου να προληφθεί η μόλυνση και να μειωθούν τα κλινικά συμπτώματα ή / και οι βλάβες που προκαλούνται από την ασθένεια. 
 
Εγκατάσταση της ανοσίας: 15 ημέρες μετά τον επανεμβολιασμό.
Διάρκεια της ανοσίας: τουλάχιστον 6 μήνες.
 
AΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε αδύναμα ή άρρωστα ζώα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιστασιακά, ένας όζος μικρότερος του 1 εκατοστού στο σημείο του εμβολιασμού μπορεί να εμφανιστεί και να παραμείνει για 2-3 ημέρες.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη
 διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Πρόβατα και αίγες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Οδός χορήγησης: υποδόρια, στην μασχαλιαία ή άλλως βραχιόνιο περιοχή, πίσω από τον αγκώνα.
Δόση εμβολιασμού: 2 ml
 
Εμβολιακό πρόγραμμα:
Αρχικός εμβολιασμός: εμβολιάστε τα ζώα ηλικίας άνω του 1 μηνός. Εφαρμόστε μια δεύτερη δόση μετά από ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών.
 
Επαναληπτικός εμβολιασμός:
- Πρόβατα και αίγες: κάθε 6 μήνες ή 1 μήνα πριν τον τοκετό. Επανεμβολιασμός σε κάθε εγκυμοσύνη.
 
- Αρσενικά αναπαραγωγής: κάθε 6 μήνες.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Μηδέν ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος:
Καμία
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα πρέπει να εξασφαλίζονται μέγιστα ασηπτικά μέτρα.
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτo-ένεση να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Το εμβόλιο δεν έχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια στην κύηση και τη γαλουχία. 
 
Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Η απόφαση για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, επείγουσες διαδικασίες, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα 
Μετά από χορήγηση διπλής δόσης δεν έχουν παρατηρηθεί τοπικά ή γενικά συμπτώματα διαφορετικά από αυτά που παρατηρήθηκαν μετά μια κανονική δόση (βλέπε 6).
 
Ασυμβατότητες 
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συσκευασίες:  
χάρτινο κουτί που περιέχει 1 άχρωμο ουδέτερο γυάλινο φιαλίδιο, μεγέθους 100ml, που περιέχει 50 δόσεις.
χάρτινο κουτί που περιέχει 1 άχρωμο ουδέτερο γυάλινο φιαλίδιο, μεγέθους 250ml, που περιέχει 125 δόσεις.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Χορηγείται αποκλειστικά με Κτηνιατρική συνταγή.

A.M.K.: 28184 / 17 / 25-07-2018
Ετικέτες
Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2019 15:35

Dycoxan

Dycoxan 2.5 mg/ml Πόσιμο Εναιώρημα για αμνούς και μόσχους
Diclazuril


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Πόσιμο εναιώρημα.
Λευκό έως υπόλευκο εναιώρημα.

1ml περιέχει
Δραστικά συστατικά:
Diclazuril                                         2.5 mg

Συντηρητικά:
Methyl Parahydroxybenzoate (E218)   1.8 mg
Propyl Parahydroxybenzoate                0.2 mg


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Αμνοί:
Πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης που προκαλείται από Eimeria crandallis  και  Eimeria ovinoidalis, ευαίσθητων στο diclazuril.

Μόσχοι:
Πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων της κοκκιδίωσης που προκαλείται από Eimeria bovis και            Eimeria zuernii, ευαίσθητων στο diclazuril.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν παρενέργειες που συνδέονται με γαστρεντερικές διαταραχές όπως διάρροια, λήθαργος και/ή νευρολογικές διαταραχές (ανησυχία, ανάκλιση, πάρεση).
Ορισμένα ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί θεραπεία μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα κλινικής ασθένειας (διάρροια) παρόλο που η αποβολή των ωοκύστεων είναι μειωμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες που περιλαμβάνουν γαστρεντερικές διαταραχές (όπως διάρροια, με πιθανή παρουσία αίματος), λήθαργο και/ή νευρολογικές διαταραχές (ανησυχία, ανάκλιση, πάρεση…). Ορισμένα ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί θεραπεία μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα κλινικής ασθένειας (διάρροια) παρόλο που η αποβολή των ωοκύστεων είναι μειωμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Πρόβατα (αμνοί) και βοοειδή (μόσχοι)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόνο για χορήγηση από το στόμα.

Για να διασφαλιστεί η σωστή δόση, το σωματικό βάρος θα πρέπει να καθορίζεται όσον το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Σε περίπτωση συλλογικής αντί ατομικής θεραπείας, τα ζώα θα πρέπει να ομαδοποιούνται σύμφωνα το σωματικό τους βάρος και να χορηγείται η ανάλογη δόση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπο- ή υπερδοσολογία.

1 mg δικλαζουρίλης ανά kg σωματικού βάρους (ισοδύναμο με 1 ml του πόσιμου εναιωρήματος ανά 2,5 kg σωματικού βάρους), με μία εφάπαξ χορήγηση από το στόμα.  

Αμνοί:
Μια εφάπαξ χορήγηση από το στόμα 1 mg δικλαζουρίλης ανά kg σωματικού βάρους ή 1 ml του πόσιμου εναιωρήματος ανά 2,5 kg σωματικού βάρους σε ηλικία περίπου 4-6 εβδομάδων, κατά τον χρόνο που η κοκκιδίωση μπορεί κανονικά να αναμένεται στην εκτροφή.

Υπό συνθήκες υψηλού μολυσματικού φορτίου, μια δεύτερη χορήγηση μπορεί να ενδείκνυται περίπου 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση.

Μόσχοι:
Μια εφάπαξ χορήγηση 1 mg δικλαζουρίλης ανά kg σωματικού βάρους ή 1 ml του πόσιμου εναιωρήματος ανά 2,5 kg σωματικού βάρους, χορηγούμενη ως εφάπαξ δόση, 14 ημέρες μετά από τη μετακίνηση σε ένα περιβάλλον δυνητικά υψηλού κινδύνου.

Εάν δεν παρατηρήσετε ικανοποιητική ανταπόκριση, θα πρέπει να ζητήσετε περαιτέρω συμβουλές από τον κτηνίατρό σας και θα πρέπει να επανεξετάσετε την αιτία της πάθησης. Είναι καλή πρακτική να εξασφαλιστεί η καθαριότητα του χώρου ενσταβλισμού των μόσχων.

Τρόπος χορήγησης:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Το πόσιμο εναιώρημα του προϊόντος θα πρέπει να χορηγείται με ένα πιστόλι εμποτισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός εμποτισμού για να επιτρέπεται η ακριβής δοσολογία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν χορηγούνται μικρές ποσότητες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δείτε την παράγραφο 8.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Πρόβατα (αμνοί): 0 ημέρες
Βοοειδή (μόσχοι): 0 ημέρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί/στη φιάλη μετά το {EXP}.
Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 6 μήνες.


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Αποφεύγετε την χορήγηση ελλιπούς δόσης που μπορεί να οφείλεται σε υποεκτίμηση του σωματικού βάρους, κακή χορήγηση του προϊόντος ή μη βαθμονόμηση της δοσιμετρικής συσκευής (αν υπάρχει).
Συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος σε όλους τους αμνούς του κοπαδιού και σε όλους τους μόσχους στον ίδιο χώρο. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του μολυσματικού φορτίου και θα εξασφαλίσει καλύτερο επιδημιολογικό έλεγχο της μόλυνσης από κοκκιδίωση.
Εάν δεν υπάρχει πρόσφατο και επιβεβαιωμένο ιστορικό κλινικής κοκκιδίωσης, η παρουσία κοκκιδίων στην εκτροφή πρέπει να επιβεβαιώνεται με δειγματοληψία κοπράνων πριν από τη θεραπεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτευχθεί μόνο παροδική μείωση της αποβολής ωοκύστεων. Τα ύποπτα κλινικά περιστατικά αντίστασης στα αντικοκκιδιακά θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω, και στις περιπτώσεις και όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων υποδεικνύουν σαφώς αντίσταση σε ένα συγκεκριμένο αντιπρωτοζωϊκό, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αντικοκκιδιακό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική τάξη με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.  

Αμνοί
Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε ιδιαίτερα ευπαθείς αμνούς π.χ. όπου έχουν ενσταβλιστεί για μεγάλες χρονικές περιόδους πριν βρεθούν σε έντονα μολυσμένα βοσκοτόπια, παρατηρήθηκε έντονη διάρροια λίγο μετά τη δοσολογία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χορήγηση υγρών είναι απαραίτητη.

Μόσχοι
Η κλινική κοκκιδίωση γενικά εμφανίζεται αργά στον κύκλο ζωής του παρασίτου, αφού το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης στο έντερο του μοσχαριού έχει ήδη γίνει. Αυτό το έντονα κατεστραμμένο έντερο μπορεί εύκολα να μολυνθεί από δευτερογενή βακτήρια ή/και άλλους παράγοντες. Σε περιπτώσεις οξείας κλινικής κοκκιδίωσης υπό αγωγή με το προϊόν, η χορήγηση υγρών είναι απαραίτητη. Τα συμπτώματα της κλινικής νόσου μπορεί να παραμείνουν εμφανή σε μερικoύς μόσχους που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με το προϊόν, παρόλο που η αποβολή των ωοκύστεων είναι μειωμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και ο συνολικός επιπολασμός της διάρροιας ελαττώνεται.

Η συχνή και επαναλαμβανόμενή χρήση αντιπρωτοζωϊκών ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας του πρωτόζωου.

Η συνιστώμενη έναρξη της θεραπείας εξαρτάται από την  επιδημιολογία του Eimeria spp.

Η κοκκιδίωση είναι ένδειξη ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής στο στάβλο.  Συνιστάται η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η χορήγηση του προϊόντος σε όλους τους αμνούς του κοπαδιού και σε όλους τους μόσχους στον ίδιο χώρο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Να πλένετε τα χέρια μετά τη χορήγηση του προϊόντος.

Κύηση και γαλουχία:
Δεν εφαρμόζεται.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Πόσιμο εναιώρημα δικλαζουρίλης, σε δόση 60 φορές μεγαλύτερη από την συνιστώμενη, χορηγήθηκε σε αμνούς ως εφάπαξ δόση. Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες κλινικές ενέργειες.
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες ούτε σε δόση πενταπλάσια της συνιστώμενης, η οποία χορηγήθηκε τέσσερις συνεχόμενες φορές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.
Στους μόσχους, το προϊόν ήταν ανεκτό όταν χορηγήθηκε μέχρι και στο πενταπλάσιο της συνιστώμενης δόσης.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν είναι γνωστή καμία.

Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες:
Η δικλαζουρίλη έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ανθεκτική στο έδαφος.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μεγέθη συσκευασίας: 200 ml, 1L, 2.5L and 5L
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 115914 / 17 / 08-06-2018


 
Κατηγορία Αντικοκκιδιακά
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 10:54

Vigorol plus

Ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής για χοιρίδια και νεαρά μηρυκαστικά
Πόσιμο γαλάκτωμα
Περιέχει θυμόλη και γάμα-τερπένια φυσικής προέλευσης


ΣΥΝΘΕΣΗ:
Συστατικά (%): Έλαιο καρύδας 36 %, σογιέλαιο 35%
Πρόσθετα (Σύνθεση ανά φιάλη των 250 ml):
Βιταμίνες, προ-βιταμίνες και καλώς τεκμηριωμένες ουσίες που έχουν παρόμοια δράση: Vitamin A (3a 672b) 75.0000 IU, Vitamin D3 (E 671) 12.500 IU, Vitamin E (3a700) 2,5 g.
Αντιοξειδωτικά: Buthylhydroxyanisole (BHA) (E-320) 93,75 mg, Buthylhydroxytoluene BHT (E-321) 93,75 mg.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια ελαχ. 60%, Ινώδεις ουσίες 0%, Υγρασία μέγ. 22%, Τέφρα 0%, Νάτριο 0%.
Δεν περιέχει λυσίνη. Δεν περιέχει μεθειονίνη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Συμπληρωματική ζωοτροφή με υψηλή ενεργειακή σύσταση και φυσικά συστατικά για χοιρίδια και νεαρά μηρυκαστικά, ειδικά για ζώα που έχουν πεπτικά προβλήματα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
ΧΟΙΡΙΔΙΑ: 1 αντλία (3 ml) ανά ζώο, ανά ημέρα, μεταξύ της 3ης και 5ης ημέρας ζωής τους.
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ: 2 αντλίες (6 ml) / 5 kg σωματικού βάρους, ανά ημέρα.
ΜΟΣΧΟΙ: 3 αντλίες (9 ml) / 10 kg σωματικού βάρους, ανά ημέρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Το περιεχόμενο της φιάλης, σε μεσαίας αλυσίδας (75 g) και μικρής αλυσίδας (59 g) λιπαρά οξέα, παρέχουν μια υψηλή ενεργειακή αξία, με την οποία τα ζώα αποκτούν δύναμη και ζωτικότητα με πολύ γρήγορο τρόπο, συμπληρώνοντας τις ευεργετικές ιδιότητες του προϊόντος στο πεπτικό σύστημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Διατηρήστε τη φιάλη κλειστή, σε ξηρό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε να φυλάσσεται το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες γιατί σε τέτοιες συνθήκες το προϊόν μπορεί να γίνει παχύρευστο, ακόμη και να στερεοποιηθεί. Εάν συμβεί αυτό, θερμάνετε το προϊόν σε υδατόλουτρο (60 °C) και ανακινήστε το δυνατά. Όταν ανοιχθεί η συσκευασία, πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε μια περίοδο τριάντα (30) ημερών.

Ανακινήστε πριν από τη χρήση.

250 ml
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:16

Fermactiv powder 150g

Η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου συνήθως αντιδρά ευαίσθητα και στις εσωτερικές αλλαγές (λάθος διατροφή, αλλαγές στην τροφή, αγωγή με διάφορα φάρμακα) αλλά και στους εξωτερικούς ερεθισμούς (αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης, κτιριακές αλλαγές, μεταφορές). Όταν διαταράσσεται η μικροβιακή ισορροπία, η ετοιμότητα των μολυσματικών παθογόνων και παρασίτων να εξαπλωθούν αυξάνεται και ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών αυξάνεται. Λόγω των βασικών λειτουργιών της, η εντερική χλωρίδα πρέπει επομένως να «φροντίζεται» προληπτικά στο πλαίσιο μιας σωστής εκτροφής και σίτισης.
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη σίτιση με συμπληρωματικές ζωοτροφές στις οποίες προστίθεται μία υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και με τα κατάλληλα θρεπτικά υποστρώματα.
Σύνθεση: Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθρακικό ασβέστιο
Αναλυτική σύσταση: Καθαρή πρωτεΐνη: 28 %, καθαρά λίπη και έλαια: 0.8 %, ινώδεις ουσίες: 1.5 %, τέφρα: 12 %, νάτριο: 0.4 %, λυσίνη: 2.6 %, μεθειονίνη: 0.6 %
Πρόσθετα ανά kg: Σταθεροποιητής εντερικής χλωρίδας: E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x 1011
Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 767/2009 είναι διαθέσιμες μετά από επικοινωνία στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σημείωση: Περιέχει ζωντανά μικρόβια συνεπώς πρέπει να αποθηκεύεται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές οδηγίες: Για να εξασφαλιστεί η άμεση προστασία της χλωρίδας του εντέρου από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.
Μόσχοι έως 6 μηνών: 10 g ανά 50 kg ΣΒ/ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Επαναλάβετε όταν απαιτείται για 1 εβδομάδα τουλάχιστον. Χοιρίδια έως 35 kg περίπου: 5 g ανά 20 kg ΣΒ/ημέρα ξεκινώντας 1 εβδομάδα πριν τον απογαλακτισμό έως και 1 εβδομάδα μετά. Παχυνόμενοι χοίροι:
10 g ανά ζώο και ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Χοίροι αναπαραγωγής: 10 g ανά ζώο και ημέρα ξεκινώντας 2 εβδομάδες πριν από τον τοκετό έως και 1 εβδομάδα μετά, όπως επίσης και κατά την
περίοδο του θηλασμού. Σκύλοι, γάτες: Για τη ρύθμιση της εντερικής χλωρίδας, ειδικά νεαρών ζώων, όταν αλλάζουν τροφή καθώς επίσης σε καταστάσεις stress. Προσθέστε το στην τροφή για 1-2 εβδομάδες, ή ακόμη περισσότερο εάν είναι απαραίτητο.
Σκύλοι: 1.5 g – 5 g ανά ζώο και ημέρα Γάτες: 1.5 g ανά ζώο και ημέρα
1 κουτάλι του καφέ = περίπου 1.5 g και 1 κουταλιά της σούπας = περίπου 5 g
Καθαρό Βάρος: 150g
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:30

Coliplus

Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες.
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σύνθεση για 1 ml:
Active substance:
Colistin (as Colistin sulfate)    2 MIU (equivalent to 83,33 mg)

Excipient(s): Benzyl Alcohol, EDTA disodium salt

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση στο πόσιμο νερό.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι και ορνίθων

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)
Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά E. coli ευαίσθητα στην κολιστίνη..

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πολυπεπτιδικά αντιβιοτικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντίστασης στην πολυμυξίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χορήγηση από το στόμα.

Για μόσχους, αμνούς και χοίρους η συνιστώμενη δόση είναι 100.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες. Εάν το προϊόν χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου, η συνιστώμενη ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται στα δύο.

Για τα πουλερικά, η συνιστώμενη δόση είναι 75.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες.
 
Χορήγηση μέσω του πόσιμο υνερού

Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα η συγκέντρωση της κολιστίνης.  Υπολογίστε προσεκτικά τη συνολική μάζα σώματος στην οποία πρέπει να χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή και την συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού πριν από κάθε χορήγηση θεραπείας.  Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, αμέσως πριν από την χορήγησή του.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα ζώα για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.Με τον ακόλουθο τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή δοσολογία:

 .....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
ανά κιλό σωματικού βάρους και ημέρα     x    Μέσο σωματικό βάρος (kg)
 
------------------------------------------------------------------------ =....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
        Μέση ημερήσια πρόσληψη νερού (l/ζώο)                        
        ανά λίτρο πόσιμου νερού
 
·    Χορήγηση χωρίς τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας:

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται σε μια δεξαμενή για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες. Το COLISTIN DIVASA FARMAVIC προστίθεται σε έναν όγκο του πόσιμου νερού που αντιστοιχεί στον όγκο που καταναλώνουν τα ζώα για τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας (24 ώρες) για να επιτευχθεί μια δοσολογία IU κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

Από το δοσολογικό σχήμα και το συνολικό βάρος των ζώων στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η θεραπεία, καθορίστε την απαραίτητη ποσότητα της δραστικής ουσίας και υπολογίστε την αναγκαία ποσότητα του εμπορικού προϊόντος.
Προσδιορίστε τη μέση κατανάλωση νερού των ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη θεραπεία για διάρκεια 24 ωρών.

Μπορεί να εφαρμοστεί ο ακόλουθος τύπος:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε μέρα (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU.

2)    Υπολογισμός της ποσότητας του πόσιμου νερού προς παρασκευή (Qwater):
Qwater (L): (Μέση κατανάλωση νερού ανά ζώο/ ημέρα) x (Αριθμό ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία)
 
·    Χορήγηση με τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες.
Χρησιμοποιείται δοσιμετρική αντλία για την προσθήκη ενός πρωτογενούς πυκνού διαλύματος σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό. Ο όγκος που αντλείται είναι σταθερός, αλλά η συχνότητα κατανάλωσης πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το ρυθμό ροής του κυκλώματος.  Ο ρυθμός ροής (F) διαμέσου της αντλίας εκφράζεται υπό μορφή ενός ποσοστού.
Εάν το προϊόν χορηγείται με αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πόσιμου νερού, πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος.  Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε χορήγηση (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU

2)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πόσιμου ύδατος (C):
C (ml/L) = V / Συνολικός όγκος του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών.

3)    Υπολογισμός του όγκου του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Vstock)
Vstock (L) = Συνολικός όγκος νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών x F

4)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Cstock): Cstock (ml/L) = C / F”

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  Μόσχοι, Αμνοί, Χοίροι, Πουλερικά: 1 ημέρα Αυγά: μηδέν ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Στην περίπτωση νεογνών ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές η απορρόφηση της κολιστίνης μπορεί να αυξηθεί.  Μπορεί να επέλθουν νευρο- και νεφροτοξικές αλλαγές.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία με το προϊόν αυτό.  Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.
Αλληλεπιδράσεις: Κατόπιν από του στόματος χορήγησης της θειικής κολιστίνης πιθανό να μην αποκλείονται αλληλεπιδράσεις με αναισθητικά και μυοχαλαρωτικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Ο συνδυασμός με τις αμινογλυκοσίδες και τη λεβαμιζόλη θα πρέπει να αποφεύγεται. Τις επιδράσεις της θειικής κολιστίνης μπορεί να ανταγωνίζονται τα δισθενή κατιόντα (σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο) και τα μη-κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και τα πολυφωσφωρικά άλατα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό ή τη χορήγηση του προϊόντος Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης των ματιών, να τα πλύνετε με άφθονο νερό και να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Ή ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/ κινδύνου από τον κτηνίατρο.
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (αντιμικροβιακά) στα πουλερικά θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό της Επιτροπής ΕC 1177/2006 και τις επακόλουθες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml, 1 λίτρου και 5 λίτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 19756/17-3-2015

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:11

Albex 10%

Albex 10% Πόσιμο εναιώρημα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
Albendazole     10.00% w/v

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ALBEX 10% είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό, δραστικό, για τον έλεγχο των  ενήλικων και αναπτυσσόμενων άωρων μορφών νηματωδών του γαστρεντερικού σωλήνα  και των πνευμόνων, των κεστωδών καθώς και των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος των βοοειδών, των προβάτων και των αιγών.
Επιπλέον το ALBEX 10% έχει  ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και τρηματωδών.

Στα βοοειδή ενδείκνυται έναντι των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp.,  Bunostomum spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus viviparus.
Κεστώδη : Moniezia spp..
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Στα πρόβατα-αίγες ενδείκνυται έναντι των ευαίσθητων στη βενζιμιδαζόλη στελεχών των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη :Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus battus, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus filaria.
Κεστώδη : Moniezia spp.
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Καθώς το ALBEX 10% παρουσιάζει ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των παρασίτων βοηθά  στην αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος των ζώων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα, αίγες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ένα (1) ml ALBEX 10% περιέχει 100mg αλβενδαζόλης.
    
    Βοοειδή:
    Δόση νηματωδών:   για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 7.5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 7.5 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των βοοειδών 10 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 10 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Πρόβατα-αίγες:
    Δόση νηματωδών: για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των προβάτων και αιγών 7.5 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1.5 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.

  

 

Βοοειδή

 

 

Πρόβατα

 

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(7.5 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(10 mg/kg)

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(5.0 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(7.5 mg/kg)

  50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

400 kg

3.75 ml

7.50 ml

15.00 ml

22.50 ml

30.00 ml

 

5.0 ml

10.0 ml

20.0 ml

30.0 ml

40.0 ml

Up to 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

31 - 40 kg

41 - 50 kg

51 - 60 kg

61 - 70 kg

71 - 80 kg

0.5 ml

1.0 ml

1.5 ml

2.0 ml

2.5 ml

3.0 ml

3.5 ml

4.0 ml

0.75 ml

1.50 ml

2.25 ml

3.00 ml

3.75 ml

4.50 ml

5.25 ml

6.00 ml

 
 
    Σε βοοειδή μεγαλύτερα των 400 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 3.75 έως 5 ml για κάθε επιπλέον 50 kg σ.β..
    Σε πρόβατα μεγαλύτερα των 80 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 0.5 έως 0.75 ml για κάθε επιπλέον 10 kg σ.β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την χορήγηση από το στόμα χρησιμοποιείστε βαθμονομημένο δοσομετρικό εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής πρέπει να ελέγχεται.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Βοοειδή:  8 ημέρες
Πρόβατα-αίγες:    5 ημέρες

Γάλα (αγελάδες): 96 ώρες
(προβάτων-αιγών): 96 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτό το Κτηνιατρικό Φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η χορήγησή του σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και αίγες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και κατά την ξηρά περίοδο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επικίνδυνο για τους ιχθύες και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε Μη ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία με ασφάλεια. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστική φιάλη του 1 L.

Α.Μ.Κ.: 56633 / 19-6-2014 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Σελίδα 1 από 4