Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Πρόβατα & αίγες

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Albendazole 300mg

ΑLBENDAZOLE 300 / ANAFASIS Δισκία 300 mg
Αλβενδαζόλη

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Ανά δισκίο
Albendazole 300 mg
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Πρόβατα.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το προϊόν ενδείκνυται για την πρόληψη και θεραπεία της γαστρεντερικής στρογγυλίδωσης, πνευμονικής στρογγυλίδωσης και ταινίασης, που προκαλούνται μόνο από τα παρακάτω παράσιτα:
Παράσιτα των προβάτων κατά των οποίων δρα η Αλβενδαζόλη:
ΚΕΣΤΩΔΗ: Moniezia expansa, Moniezia benedini
ΝΗΜΑΤΩΔΗ: Bunostomum trigonocephalum
Chabertia ovina
Trichostrongylous axei
Trichostrongylus colubiformis
Cooperia curticei
Cooperia oncophora
Ostertagia ostertagi
Ostertagia circumcincta
Nematodirus spp.
Haemonchus contortus
Dictyocaulus  filaria
Cystocaulus ocreatus
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι η παρακάτω.
Πρόβατα: 3.8-5mg/kg Σ.Β.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε ζώα με υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πρόβατα:
Κρέας:
10 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
Γάλα: 5 ημέρες από την τελευταία χορήγηση.
Είναι προτιμότερο όμως τα αντιπαρασιτικά να 
δίνονται γενικώς κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να διατηρείται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασία μικρότερη από 25ο C και να προστατεύεται από το φως.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που χειρίζονται το προϊόν πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από την εφαρμογή της θεραπείας. Έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 5 blisters των 10 δισκίων.
 
Α.Μ.Κ.: 76134 / 22-10-09
 
Ετικέτες
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Albendazole 600mg

ΑLBENDAZOLE 600 / ANAFASIS, δισκία 600 mg
Αλβενδαζόλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Ανά δισκίο
Albendazole 600 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία παρασιτώσεων, που προκαλούνται από ευαίσθητα στην αλβενδαζόλη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.
Τρηματώδη παράσιτα: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna.
Κεστώδη παράσιτα: Moniesia expansa.
Νηματώδη παράσιτα: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylous axei, Trichostrongylous colubiformis, Cooperia oncophora, Strongyloides spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesofagostomum spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε ζώα με υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Πρόβατα, βοοειδή
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι η παρακάτω.
Πρόβατα: 5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 15 mg / kg Σ.Β. 
Βοοειδή: 7,5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 10 mg / kg Σ.Β.
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: 
Βοοειδή: 14 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
Πρόβατα: 10 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
 
Γάλα:
5 ημέρες από την τελευταία χορήγηση.
Είναι προτιμότερο όμως τα αντιπαρασιτικά να δίνονται γενικώς κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να διατηρείται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασία μικρότερη από 25 οC και να προστατεύεται από το φως.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που χειρίζονται το προϊόν πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από την εφαρμογή της θεραπείας. Έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν υπάρχουν
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 5 blisters των 10 δισκίων
 
Α.M.K.: 76135 / 30-9-2009
 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:11

Albex 10%

Albex 10% Πόσιμο εναιώρημα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
Albendazole     10.00% w/v

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ALBEX 10% είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό, δραστικό, για τον έλεγχο των  ενήλικων και αναπτυσσόμενων άωρων μορφών νηματωδών του γαστρεντερικού σωλήνα  και των πνευμόνων, των κεστωδών καθώς και των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος των βοοειδών, των προβάτων και των αιγών.
Επιπλέον το ALBEX 10% έχει  ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και τρηματωδών.

Στα βοοειδή ενδείκνυται έναντι των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp.,  Bunostomum spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus viviparus.
Κεστώδη : Moniezia spp..
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Στα πρόβατα-αίγες ενδείκνυται έναντι των ευαίσθητων στη βενζιμιδαζόλη στελεχών των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη :Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus battus, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus filaria.
Κεστώδη : Moniezia spp.
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Καθώς το ALBEX 10% παρουσιάζει ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των παρασίτων βοηθά  στην αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος των ζώων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα, αίγες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ένα (1) ml ALBEX 10% περιέχει 100mg αλβενδαζόλης.
    
    Βοοειδή:
    Δόση νηματωδών:   για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 7.5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 7.5 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των βοοειδών 10 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 10 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Πρόβατα-αίγες:
    Δόση νηματωδών: για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των προβάτων και αιγών 7.5 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1.5 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.

  

 

Βοοειδή

 

 

Πρόβατα

 

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(7.5 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(10 mg/kg)

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(5.0 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(7.5 mg/kg)

  50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

400 kg

3.75 ml

7.50 ml

15.00 ml

22.50 ml

30.00 ml

 

5.0 ml

10.0 ml

20.0 ml

30.0 ml

40.0 ml

Up to 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

31 - 40 kg

41 - 50 kg

51 - 60 kg

61 - 70 kg

71 - 80 kg

0.5 ml

1.0 ml

1.5 ml

2.0 ml

2.5 ml

3.0 ml

3.5 ml

4.0 ml

0.75 ml

1.50 ml

2.25 ml

3.00 ml

3.75 ml

4.50 ml

5.25 ml

6.00 ml

 
 
    Σε βοοειδή μεγαλύτερα των 400 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 3.75 έως 5 ml για κάθε επιπλέον 50 kg σ.β..
    Σε πρόβατα μεγαλύτερα των 80 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 0.5 έως 0.75 ml για κάθε επιπλέον 10 kg σ.β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την χορήγηση από το στόμα χρησιμοποιείστε βαθμονομημένο δοσομετρικό εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής πρέπει να ελέγχεται.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Βοοειδή:  8 ημέρες
Πρόβατα-αίγες:    5 ημέρες

Γάλα (αγελάδες): 96 ώρες
(προβάτων-αιγών): 96 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτό το Κτηνιατρικό Φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η χορήγησή του σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και αίγες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και κατά την ξηρά περίοδο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επικίνδυνο για τους ιχθύες και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε Μη ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία με ασφάλεια. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστική φιάλη του 1 L.

Α.Μ.Κ.: 56633 / 19-6-2014 
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 13:46

Algenamic

Algenamic 40 mg / ml ενέσιμο διάλυμα
 
 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 Barcelona
Ισπανία
 
 
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
MEVET S.A.U.
Polígono Industrial El Segre, p. 409-410,
25191 Lleida
Ισπανία
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ALGENAMIC 40 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Tolfenamic acid
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε ml περιέχει:
 
Δραστικές ουσίες:
Tolfenamic acid …………………………. 40,0 mg
 
Έκδοχα:
Benzyl alcohol (E 1519) ……………… .. 10,4 mg
Sodium formaldehyde sulfoxylate ……… 5,0 mg
 
Διαυγές, κιτρινωπό διάλυμα, απαλλαγμένο από ορατά σωματίδια.
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
- Ως συμπλήρωμα στη μείωση της οξείας φλεγμονής που σχετίζεται με αναπνευστικές νόσους.
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία της οξείας μαστίτιδας.
 
Χοίροι:
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία του συνδρόμου Μητρίτιδας – Μαστίτιδας - Αγαλαξίας.
 
Γάτες:
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία της νόσου του ανώτερου αναπνευστικού σε συνδυασμό με αντιμικροβιακή θεραπεία, εάν απαιτείται
 
Σκύλοι:
- Για τη θεραπεία φλεγμονωδών και επώδυνων μετεγχειρητικών συνδρόμων.
- Για τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο έκδοχο.
Μην το χρησιμοποιείτε σε ζώα με καρδιακή νόσο, μειωμένη ηπατική λειτουργία ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση έλκους ή πεπτικής αιμορραγίας ή σε περίπτωση δυσκρασίας αίματος.
Μην κάνετε ενδομυϊκή ένεση σε γάτες.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σπάνια, οι μόσχοι μπορεί να καταρρεύσουν μετά από ταχεία ενδοφλέβια ένεση. Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, το προϊόν πρέπει να ενίεται αργά. Αφού εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια δυσανεξίας, σταματήστε την ένεση.
 
Ανορεξία, έμετος, διάρροια ή αίμα στα κόπρανα μπορεί να εμφανιστούν σε σκύλους και γάτες.
Η πολυουρία και η πολυδιψία μπορεί να εμφανιστούν παροδικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται αυτόματα κατά την διακοπή της θεραπείας.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνές (περισσότερα από 1 στα 10 ζώα εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- όχι συχνές (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνιες (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνιες (λιγότερα από 1 ζώο στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών)
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμη και αν αυτές δεν αναφέρονται ήδη στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή πιστεύετε ότι το φάρμακο δεν έχει λειτουργήσει, ενημερώστε τον κτηνίατρό σας
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναφέρετε μέσω του εθνικού σας συστήματος αναφοράς 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Τηλ: +30 2132040213
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, χοίροι, σκύλοι και γάτες.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή: Ενδομυϊκή (IM) και ενδοφλέβια (IV).
Χοίροι: Ενδομυϊκή (IM).
Σκύλοι: Ενδομυϊκή και υποδόρια.
Γάτες: Υποδόρια (SC).
 
Βοοειδή:
Ως συμπλήρωμα στη μείωση της οξείας φλεγμονής που σχετίζεται με αναπνευστικές νόσους: 2 ενέσεις των 2 mg τολφεναμικού οξέος / kg σ.β. (ισοδύναμο με 1 ml του προϊόντος / 20 kg σ.β. το καθένα), μέσω ενδομυϊκής οδού στους μυς του τραχήλου, με μεσοδιάστημα 48 ωρών. Μην υπερβαίνετε τα 20 ml ανά σημείο ένεσης.
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία της οξείας μαστίτιδας: 4 mg τολφεναμικού οξέος / kg σ.β. (ισοδύναμο με 1 ml προϊόντος / 10 κιλά σ.β.) μέσω ενδοφλέβιας οδού, εφάπαξ.
 
Χοίροι:
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία του συνδρόμου 
Μητρίτιδας – Μαστίτιδας - Αγαλαξίας
: 2 mg τολφεναμικού οξέος / kg σ.β. (ισοδύναμο με 1 ml του προϊόντος / 20 kg σ.β.), μέσω ενδομυϊκής οδού στους μυς του τραχήλου, εφάπαξ. Μην υπερβαίνετε τα 20 ml ανά σημείο ένεσης.
 
Σκύλοι:
- Για τη θεραπεία φλεγμονωδών και επώδυνων μετεγχειρητικών συνδρόμων: 4 mg τολφεναμικού οξέος / kg σ.β. (ισοδύναμο με 1 ml προϊόντος / 10 kg σ.β.) μέσω ενδομυϊκής ή υποδόριας οδού. Αυτή η δόση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 24 ώρες.
- Για τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου σε σκύλους: 4 mg τολφεναμικού οξέος / kg σ.β. (ισοδύναμο με 1 ml προϊόντος / 10 kg σ.β.), μέσω ενδομυϊκής οδού, σε μία δόση, μία ώρα πριν από την εισαγωγή σε αναισθησία.
 
Γάτες:
- Ως συμπλήρωμα στη θεραπεία της νόσου του ανώτερου αναπνευστικού σε συνδυασμό με αντιμικροβιακή θεραπεία, εάν απαιτείται: 4 mg τολφεναμικού οξέος / kg b.w. (ισοδύναμο με 1 ml προϊόντος / 10 kg σ.β.), μέσω υποδόριας οδού. Αυτή η δόση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 24 ώρες. Μην χρησιμοποιείτε την ενδομυϊκή οδό σε γάτες.
 
Σε ζώα μειωμένου βάρους, συνιστάται η χρήση συρίγγων τύπου ινσουλίνης για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το πώμα μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια έως και 50 φορές για τα φιαλίδια των 250 mL και 25 φορές για τα φιαλίδια των 20 mL και 100 mL. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το καταλληλότερο μέγεθος φιαλιδίου ανάλογα με τα είδη-στόχους που πρόκειται να αντιμετωπιστούν.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:
Ενδομυϊκή χρήση:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 12 ημέρες
Γάλα: μηδέν ώρες
 
Ενδοφλέβια χρήση:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες
Γάλα: 24 ώρες
 
Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 16 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
 
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα αυτού του μήνα.
 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για χορήγηση σε ζώα:
 
Η χρήση σε ζώα ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων ή σε ηλικιωμένα ζώα μπορεί να ενέχει επιπλέον κίνδυνο. Εάν μια τέτοια χρήση δεν μπορεί να αποφευχθεί, τα ζώα μπορεί να απαιτούν μειωμένη δοσολογία και είναι απαραίτητη η προσεκτική κλινική διαχείριση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μειωμένος μεταβολισμός και η απέκκριση σε αυτά τα ζώα.
Αποφύγετε τη χρήση σε οποιοδήποτε αφυδατωμένο, υποογκαιμικό ή υποτασικό ζώο, καθώς υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυξημένης νεφρικής τοξικότητας.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση πιθανών νεφροτοξικών φαρμάκων.
Είναι προτιμότερο το προϊόν να μην χορηγείται σε ζώα που υποβάλλονται σε γενική αναισθησία έως ότου συνέλθουν πλήρως.
Σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών (ανορεξία, έμετος, διάρροια, παρουσία αίματος στα κόπρανα) κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας για συμβουλές και να εξεταστεί η πιθανότητα διακοπής της θεραπείας.
Σε σκύλους, το μέγεθος ανακούφισης του πόνου μετά την προεγχειρητική χορήγηση μπορεί να επηρεάζεται από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της επέμβασης.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
 
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) ή στη βενζυλική αλκοόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Χορηγήστε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε τυχαία αυτοένεση. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, πλύνετε αμέσως την εκτεθειμένη περιοχή με άφθονο καθαρό νερό.
 
Εγκυμοσύνη και γαλουχία
 
Γάτες και σκύλοι:
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε γάτες και σκύλους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Η χρήση δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας.
 
Βοοειδή και χοίροι:
Τα αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στον αρουραίο και στο κουνέλι δεν έδειξαν τερατογόνο δράση.
Περί και μεταγεννητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αρουραίους έδειξαν ότι το τολφεναμικό οξύ δεν επηρεάζει την εξέλιξη της βιωσιμότητας, τον δείκτη κύησης ή την εμφάνιση δυσπλασιών.
Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον αρμόδιο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
 
Μην χορηγείτε ταυτόχρονα με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή σε διάστημα 24 ωρών μεταξύ τους. Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά και ουσίες με υψηλή συνάφεια με τις πρωτεΐνες του πλάσματος μπορεί να ανταγωνίζονται για δέσμευση και να προκαλούν τοξικές επιδράσεις.
Μην χορηγείτε σε συνδυασμό με αντιπηκτικά.
Αποφύγετε την ταυτόχρονη χορήγηση πιθανών νεφροτοξικών φαρμάκων.
Μην χορηγείτε σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
 
Οι μελέτες ανοχής στα βοοειδή έδειξαν ότι μια δόση 4 φορές ανώτερη από τη θεραπευτική (16 mg / kg σ.β.) μπορεί να αποτελεί το περιθώριο ασφάλειας της χορήγησης του προϊόντος.
Σε δόσεις των 18 και 20 mg / kg σ.β. (4,5 και 5 φορές η θεραπευτική δόση), συμπτώματα τοξικότητας καταγράφηκαν παροδικά σε κεντρικό επίπεδο, με τη μορφή διέγερσης, διαταραχών ισορροπίας και έλλειψη συντονισμού κινήσεων.
Υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους που αντιστοιχούσαν σε παροδικές τροποποιήσεις των πεπτικών και ηπατικών λειτουργιών.
Στους χοίρους, το τολφεναμικό οξύ είναι καλά ανεκτό (σε δόση έως και 5 φορές υψηλότερη από τη θεραπευτική), αν και μπορεί αρχικά να υπάρχουν αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης που είναι έντονες και υποχωρούν αυτόματα σε 7-14 ημέρες.
 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας σε σκύλους και γάτες, τα συμπτώματα που περιγράφονται στην ενότητα σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανίζονται επιδεινωμένα. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η αναστολή της θεραπείας και η εφαρμογή συμπτωματικής θεραπείας.
 
Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
08-11-2021
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μεγέθη συσκευασίας:
Κουτί από χαρτόνι με 1 γυάλινο φιαλίδιο των 20 ml
Κουτί από χαρτόνι με 1 γυάλινο φιαλίδιο των 100 ml
Κουτί από χαρτόνι με 1 γυάλινο φιαλίδιο των 250 ml
 
Κουτί από χαρτόνι με 5 γυάλινα φιαλίδια των 20 ml
Κουτί από χαρτόνι με 10 γυάλινα φιαλίδια των 100 ml
Κουτί από χαρτόνι με 15 γυάλινα φιαλίδια των 250 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 12810 / 08-02-2022
Κατηγορία Ενέσιμα
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Aminovit liquid

Πόσιμο πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

Τα 100 ml περιέχουν:
Βιταμίνη A    1.000.000 I.U.               Κυστίνη     120 mg
Βιταμίνη D3    200.000 I.U.                Γλουταμινικό οξύ     1.740 mg
Βιταμίνη E    200 mg                        Γλυκίνη    1.380 mg
Βιταμίνη K3     75 mg                       Ιστιδίνη     660 mg
Βιταμίνη B1     200 mg                     Ισολευκίνη     180 mg
Βιταμίνη B2     300 mg                     Λευκίνη     1.500 mg
Βιταμίνη B6     150 mg                     Λυσίνη     1.320 mg
Βιταμίνη B12     0,25 mg                  Μεθειονίνη     120 mg
Βιταμίνη C     1.000 mg                    Προλίνη     960 mg
Νικοτινικό οξύ     1.800 mg               Σερίνη     780 mg
Παντοθενικό οξύ     850 mg               Θρεονίνη     660 mg
Αλανίνη     1.200 mg                        Τυροσίνη     360 mg
Αργινίνη     780 mg                          Τρυπτοφάνη    20 mg
Ασπαρτικό οξύ     1.560 mg             Βαλίνη     1.020 mg
Φαινυλανίνη     780 mg    
Έκδοχα έως  100 ml

   
Ιδιότητες βιταμινών και αμινοξέων:
Τα αμινοξέα που προέρχονται από την υδρόλυση των ζωικών πρωτεϊνών όπως αυτές απαντούν σε ελεύθερη κατάσταση, απορροφώνται ομοιόμορφα από τα νεαρά ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή παρουσιάζουν ελλείψεις
ενζύμων στο πεπτικό σύστημα.
Οι βιταμίνες, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, βελτιώνουν την ανάπτυξη στα νεαρά ζώα, προστατεύουν και βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος και των βλεννογόνων, διεγείρουν την σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταπολεμούν το stress (κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, ανάρρωση, κακή ή μη ισορροπημένη διατροφή) και την ανορεξία.
Ακόμα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ζώων και συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι των μολυσματικών ασθενειών. Τέλος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής και απρόσκοπτης ανα-παραγωγικής ικανότητας στα θηλαστικά και της αυγοπαραγωγικής ικανότητας στα πτηνά όπου παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη γέννηση βιώσιμων νεοσσών.

Οδηγίες χρήσης
Πτηνά : 1ml / lt πόσιμου νερού
Χοίροι και μηρυκαστικά : 1 – 3ml / lt  πόσιμου νερού, αναλόγως της ηλικίας και της φυσκής κατάστασης των ζώων.

Φύλαξη
Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε καλά κλεισμένους περιέκτες

Περιεχόμενο: 1 lt, 250 ml

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Calciovet oral gel

Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας

ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ (400 ml):
Άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο 36.5% (ισοδύναμο με 55 g ασβεστίου)
Γλυκερόλη 35%
Άνυδρο χλωριούχο μαγνήσιο 1.5% (ισοδύναμο με 1 g μαγνησίου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρό λίπος 0%, Καθαρή κυτταρίνη 0%, Καθαρή τέφρα 14%,
Υγρασία μεγ. 30%, Μεθειονίνη 0%, Λυσίνη 0%, Ασβέστιο 13.84%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 0%,
Κάλιο 0%, Μαγνήσιο 0.24%, Χλωριούχα 24.2%, Θείο 0%.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αγελάδες, προβατίνες, αίγες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Αγελάδες: 1 μπουκάλι, πριν και μετά τον τοκετό.
Προβατίνες, αίγες: 40-50ml ανά 50 kg σωματικού βάρους.
Προτείνεται να αρχίσετε τη χορήγηση όταν τα πρώτα σημάδια του τοκετού εμφανισθούν και κατά τη διάρκεια 2 ημερών ακόμη.
Συνιστάται να ανατρέξτε σε συμβουλή διατροφολόγου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ:
400 ml

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Cellogest

CELLOGEST Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Χοριακή γοναδοτροπίνη PMSG

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚO(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚO(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά συσκευασία)
Lyophilized tablet                                                       6000 IU
ΔΡΑΣΤΙΚΟ
Pregnant Mare’s  Serum gonadotropin                          6000 IU
ΕΚΔΟΧΑ
Disodium phosphate dodecahydrate                                6mg
Sodium dihydrogen phosphate                                        6mg    
Mannitol                                                                    300mg                 

Diluent
Water for injections up to                                             24 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Χρησιμοποιείται για την διέγερση της λειτουργίας και της δραστηριότητας των ωοθηκών, την βελτίωση της γονιμότητας ζώων που υπόκεινται σε συγχρονισμό του οίστρου και την πρόκληση πολλαπλής ωοθηλακιορρηξίας στην μεταφορά εμβρύων. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες αγωγές.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε  θηλυκά ζώα με πολυκυστικές ωοθήκες.
Συνιστάται να μην επιδιώκεται γονιμοποίηση  κατά την διάρκεια του προκαλούμενου οίστρου  αν  δεν αποκλεισθεί η περίπτωση των  πολυκυστικών ωοθηκών (ειδικά σε μονοτόκα είδη ζώων ). Να μην χορηγείται σε ζώα με καρδιακή  και νεφρική ανεπάρκεια

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η επανάληψη της χρήσης της PMSG μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητάς της σε βαθμό που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί
Υπερδιέγερση των ωοθηκών
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που αντιμετωπίζονται με χορήγηση κορτικοστεροειδών ή αδρεναλίνης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες, φορβάδες, προβατίνες, αίγες, σύες, θηλυκοί σκύλοι, γάτες και κουνέλια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αμέσως μετά την ανασύσταση του CELLOGESTστον αντίστοιχο διαλύτη γίνεται ενδομυϊκή  χορήγηση της δόσης ανάλογα με την αγωγή που εφαρμόζεται και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται σε κάθε είδος ζώου.
Αγελάδες – φορβάδες   :200-2500 IU, ισοδύναμο με 0,8-10 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ.
Προβατίνες και αίγες     :100-500 IU, ισοδύναμο με 0,4-2 ml CELLOGESTεφ’άπαξ. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής δόση. Μικρές δόσεις ενδέχεται να προκαλέσουν  δυσλειτουργία όπως π.χ ως προς την ομαλή ωοθυλακιορρηξία, αλλά μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες πολυδυμίες. Σε κάθε περίπτωση η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται και το είδος των  αγωγών με τις οποίες συνδυάζεται η χρήση της PMSG.
Σύες                      : 200-800 IU, ισοδύναμο με 0,8-3,2 ml CELLOGESTεφ’  άπαξ
Θηλυκοί σκύλοι     : 25-200 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,8 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Γάτες                     : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ
Κουνέλια               : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Όσον αφορά τους θηλυκούς σκύλους και τις γάτες συνήθως δεν αρκεί μια χορήγηση. Χορηγείται με  βάση προκαθορισμένο πρωτόκολλο.                                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις καθαριότητας  κατά τη χορήγηση του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Λυοφιλοποιημένο προϊόν: Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό, στεγνό, ψυχρό και σκοτεινό περιβάλλον (2 – 8 οC). Να μην καταψύχεται και να μην είναι προσβάσιμο από παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται μετά την προσθεσμία λήξης που αναγράφεται  στην συσκευασία  σε ξηρό χώρο και με θερμοκρασία μεταξύ 2 – 8 οC.
Ανασυσταμένο προϊόν: Το προίόν, πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρό χρονικό διάστημα. Το εναπομείναν προϊόν πρέπει να καταστρέφεται αμέσως.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 500 IU με διαλύτη 2 ml, φιαλίδιο 1.000 IU με διαλύτη 4 ml, φιαλίδιο 3.000 IU με διαλύτη 12 ml, φιαλίδιο 5.000 IU με διαλύτη 20 ml, φιαλίδιο 6.000 IU με διαλύτη 24 ml και φιαλίδια 5 Χ 1.000 IU με διαλύτη 5 Χ 4 ml 

Α.M.K.: 82135 / 17-11-09
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:30

Coliplus

Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες.
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σύνθεση για 1 ml:
Active substance:
Colistin (as Colistin sulfate)    2 MIU (equivalent to 83,33 mg)

Excipient(s): Benzyl Alcohol, EDTA disodium salt

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση στο πόσιμο νερό.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι και ορνίθων

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)
Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά E. coli ευαίσθητα στην κολιστίνη..

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πολυπεπτιδικά αντιβιοτικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντίστασης στην πολυμυξίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χορήγηση από το στόμα.

Για μόσχους, αμνούς και χοίρους η συνιστώμενη δόση είναι 100.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες. Εάν το προϊόν χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου, η συνιστώμενη ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται στα δύο.

Για τα πουλερικά, η συνιστώμενη δόση είναι 75.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες.
 
Χορήγηση μέσω του πόσιμο υνερού

Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα η συγκέντρωση της κολιστίνης.  Υπολογίστε προσεκτικά τη συνολική μάζα σώματος στην οποία πρέπει να χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή και την συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού πριν από κάθε χορήγηση θεραπείας.  Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, αμέσως πριν από την χορήγησή του.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα ζώα για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.Με τον ακόλουθο τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή δοσολογία:

 .....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
ανά κιλό σωματικού βάρους και ημέρα     x    Μέσο σωματικό βάρος (kg)
 
------------------------------------------------------------------------ =....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
        Μέση ημερήσια πρόσληψη νερού (l/ζώο)                        
        ανά λίτρο πόσιμου νερού
 
·    Χορήγηση χωρίς τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας:

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται σε μια δεξαμενή για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες. Το COLISTIN DIVASA FARMAVIC προστίθεται σε έναν όγκο του πόσιμου νερού που αντιστοιχεί στον όγκο που καταναλώνουν τα ζώα για τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας (24 ώρες) για να επιτευχθεί μια δοσολογία IU κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

Από το δοσολογικό σχήμα και το συνολικό βάρος των ζώων στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η θεραπεία, καθορίστε την απαραίτητη ποσότητα της δραστικής ουσίας και υπολογίστε την αναγκαία ποσότητα του εμπορικού προϊόντος.
Προσδιορίστε τη μέση κατανάλωση νερού των ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη θεραπεία για διάρκεια 24 ωρών.

Μπορεί να εφαρμοστεί ο ακόλουθος τύπος:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε μέρα (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU.

2)    Υπολογισμός της ποσότητας του πόσιμου νερού προς παρασκευή (Qwater):
Qwater (L): (Μέση κατανάλωση νερού ανά ζώο/ ημέρα) x (Αριθμό ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία)
 
·    Χορήγηση με τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες.
Χρησιμοποιείται δοσιμετρική αντλία για την προσθήκη ενός πρωτογενούς πυκνού διαλύματος σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό. Ο όγκος που αντλείται είναι σταθερός, αλλά η συχνότητα κατανάλωσης πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το ρυθμό ροής του κυκλώματος.  Ο ρυθμός ροής (F) διαμέσου της αντλίας εκφράζεται υπό μορφή ενός ποσοστού.
Εάν το προϊόν χορηγείται με αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πόσιμου νερού, πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος.  Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε χορήγηση (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU

2)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πόσιμου ύδατος (C):
C (ml/L) = V / Συνολικός όγκος του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών.

3)    Υπολογισμός του όγκου του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Vstock)
Vstock (L) = Συνολικός όγκος νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών x F

4)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Cstock): Cstock (ml/L) = C / F”

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  Μόσχοι, Αμνοί, Χοίροι, Πουλερικά: 1 ημέρα Αυγά: μηδέν ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Στην περίπτωση νεογνών ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές η απορρόφηση της κολιστίνης μπορεί να αυξηθεί.  Μπορεί να επέλθουν νευρο- και νεφροτοξικές αλλαγές.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία με το προϊόν αυτό.  Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.
Αλληλεπιδράσεις: Κατόπιν από του στόματος χορήγησης της θειικής κολιστίνης πιθανό να μην αποκλείονται αλληλεπιδράσεις με αναισθητικά και μυοχαλαρωτικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Ο συνδυασμός με τις αμινογλυκοσίδες και τη λεβαμιζόλη θα πρέπει να αποφεύγεται. Τις επιδράσεις της θειικής κολιστίνης μπορεί να ανταγωνίζονται τα δισθενή κατιόντα (σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο) και τα μη-κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και τα πολυφωσφωρικά άλατα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό ή τη χορήγηση του προϊόντος Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης των ματιών, να τα πλύνετε με άφθονο νερό και να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Ή ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/ κινδύνου από τον κτηνίατρο.
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (αντιμικροβιακά) στα πουλερικά θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό της Επιτροπής ΕC 1177/2006 και τις επακόλουθες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml, 1 λίτρου και 5 λίτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 19756/17-3-2015

 
Σελίδα 1 από 4