Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Divamectin 1%

DIVAMECTIN 10mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Ivermectin

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Διαφανές, άχρωμο διάλυμα 
1ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: ivermectin 10mg
Άλλα έκδοχα: βενζυλική αλκοόλη 10mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή: 
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων, παρασίτων των οφθαλμών, προνυμφών υποδερμάτων,  ακάρεων και φθειρών (όπως αναφέρεται ακολούθως) των βοοειδών και των μη θηλαζόντων γαλακτοπαραγωγών βοοειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Ostertagia ostertagi
Ostertagia lyrata
Haemonchus placei
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia oncophora (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia punctate (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia pectinata (ενήλικα παράσιτα)
Bunostomum phlebotomum
Oesophagostomum radiatum
Παράσιτα των πνευμόνων (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Dictyocaulus viviparous
Παράσιτα των οφθαλμών (ενήλικα παράσιτα):
Thelazia spp.
Προνύμφες υποδερμάτων (παρασιτικά στάδια):
Hypoderma bovis
H. lineatum
Ακάρεα:
Psoroptes ovis
Sarcoptes scabiei var. Bovis
Φθείρες:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τον έλεγχο του Chorioptes bovis.
Ωστόσο, μπορεί να μην αποφέρει την πλήρη εξάλειψη των παρασίτων.
Η αγωγή με Divamectin 10 mg/ml ενέσιμου διαλύματος στη συνιστώμενη δοσολογία
αποτρέπει την εκ νέου μόλυνση με Haemonchus placei, Cooperia oncophora,
Cooperia pectinata και Trichostrongylus axei  για 7 ημέρες μετά την αγωγή,  O s t e r t a g i a o s t e r t a g i και Oesophagostomum radiatum για 14 ημέρες μετά την αγωγή και Dictyocaulus viviparus για 21 ημέρες μετά την αγωγή. 
 
Πρόβατα
Για την αντιμετώπιση της ψώρας των προβάτων, γαστρεντερικών νηματωδών,
παρασίτων των πνευμόνων και της οίστρωσης των προβάτων:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα):
Ostertagia circumcincta
Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei
T. colubriformis και T. vitrinus
Cooperia curticei
Nematodirus filicollis
Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των Cooperia curticei και Nematodirus
Filicollis ποικίλει
Παράσιτα των πνευμόνων:
Dictyocaulus filaria (ενήλικα παράσιτα)
Ακάρεα ψώρας:
Psoroptes ovis
Οίστρωση του προβάτου:
Oestrus ovis (όλα τα στάδια νυμφών)
 
Χοίροι
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων,
φθειρών και ακάρεων ψώρας των χοίρων.
Γαστρεντερικά παράσιτα (ενήλικα παράσιτα και νύμφες τετάρτου σταδίου):
Ascaris suum
Hyostrongylus rubidus
Oesophagostomum spp.
Strongyloides ransomi (ενήλικα παράσιτα)
Παράσιτα των πνευμόνων:
Metastrongylus spp . (ενήλικα παράσιτα)
Φθείρες:
Haematopinus suis
Ακάρεα ψώρας:
Sarcoptes scabiei var. suis
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε αγελάδες και προβατίνες που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές
αγελάδες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων και μη θηλάζουσες
γαλακτοπαραγωγές προβατίνες 60 ημέρες πριν από τον τοκετό.
Δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην ιβερμεκτίνη.
Δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε ορισμένα ζώα, παρατηρήθηκε παροδική δυσφορία αμέσως μετά την υποδόρια χορήγηση. Στα βοοειδή μπορεί να παρατηρηθούν άλματα και κινήσεις βυτίου, η φυσιολογική συμπεριφορά όμως αποκαθίσταται εντός 15 λεπτών.
Σε ζώα που χορηγήθηκε αγωγή παρατηρήθηκε διόγκωση και πάχυνση των
μαλακών μορίων στο σημείο της ένεσης. Συνήθως, οι αντιδράσεις αυτές είναι
παροδικές και υποχωρούν εντός μίας έως τεσσάρων εβδομάδων.
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν κάποιες σοβαρές παρενέργειες που δεν
αναφέρονται στο συγκεκριμένο φυλλάδιο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό
σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αποκλειστικά για μία μοναδική ένεση (εκτός από την αντιμετώπιση των
μολύνσεων από Psoroptes ovis στα πρόβατα)
 
Βοοειδή
Δοσολογία:
1,0ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Υποδόρια ένεση εμπρός ή πίσω από την ωμοπλάτη υπό άσηπτες συνθήκες.
Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης βελόνας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
 
Πρόβατα
Δοσολογία:
0,5 ml ανά 25 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων
και προνυμφών οίστρων του προβάτου συνιστάται μια υποδόρια ένεση στον
αυχένα υπό άσηπτες συνθήκες. Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης
σύριγγας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
Για την θεραπεία του Psoroptes ovis (ψωρίαση των προβάτων) απαιτούνται δύο ενέσεις σε διάστημα επτά ημερών. Σε νεαρούς αμνούς βάρους κάτω των 20,0 κιλών χορηγείται 0,1 ml ανά 5 κιλά. Για τα συγκεκριμένα ζώα συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
Χοίροι
Δοσολογία:
1,5 ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 300
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Ο συνιστώμενος τρόπος χορήγησης είναι με υποδόρια ένεση στον αυχένα με
αποστειρωμένη σύριγγα διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας) υπό άσηπτες συνθήκες.
Στα χοιρίδια βάρους κάτω των 16 κιλών χορηγούνται 0,1 ml ανά 3 κιλά. Για τα
συγκεκριμένα χοιρίδια συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε στεγνή και αποστειρωμένη σύριγγα και βελόνα.
Σκουπίζετε το διάφραγμα προ της λήψης εκάστης δόσης. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτόματες σύριγγες σε συνδυασμό με τις συσκευασίες των 200 ή των 500 ml. Για τις συσκευασίες των 50 ml συνιστάται η χρήση σύριγγας πολλαπλών δόσεων. Για επαναπλήρωση της σύριγγας, συνιστάται η χρήση ελκόμενης βελόνας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διάνοιξη του πώματος. Για να διασφαλισθεί η χορήγηση της σωστής δόσης, θα πρέπει να καθοριστεί το
σωματικό βάρος με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής θα πρέπει να ελέγχεται. Εάν πρόκειται να γίνει συλλογική αντί ατομική θεραπεία των ζώων, τότε αυτά θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και να χορηγηθεί η ανάλογη δοσολογία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπο- ή υπερδοσολογία.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: 
Κρέας και Εδώδιμοι ιστοί: 49 ημέρες.
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες
όταν το γάλα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες , συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων, 60 ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Πρόβατα: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 42 ημέρες
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες προβατίνες όταν το γάλα
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε
αγωγή προβατίνες όταν το γάλα που πρόκειται να παράγουν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, 60ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Χοίροι: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25Ο C.
Να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα και στο κουτί μετά “EXP”.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Σε περίπτωση της όποια αλλοίωσης στο χρωματισμό του σκευάσματος, το προϊόν
πρέπει να απορρίπτεται.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικά μέτρα προφύλαξης για χορήγηση σε ζώα
Θα πρέπει να ασκείται προσοχή για την αποφυγή των ακόλουθων πρακτικών
καθότι αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης και θα μπορούσαν
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική θεραπεία:
Πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ιδίας κατηγορίας
Για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Υπο-δοσολογία, που μπορεί να οφείλεται στην υποεκτίμηση του σωματικού βάρους,
την κακή χορήγηση του προϊόντος, ή τη μη- βαθμονόμηση της δοσομετρικής
συσκευής (εάν υπάρχει). Δεν συνιστάται η αντιμετώπιση της ψωροπτικής ψώρας των προβάτων με μία μοναδική ένεση, επειδή, παρά την ενδεχόμενη κλινική βελτίωση, δεν
εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των παρασίτων.
Η ψώρα (Psoroptes ovis) είναι μία εξαιρετικά μολυσματική εξωπαρασίτωση των προβάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου εξάπλωση των παρασίτων, καθώς τα ακάρεα μπορεί να επιβιώσουν έως και 15 ημέρες μακριά από τον ξενιστή.
Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η χορήγηση αγωγής σε όλα τα πρόβατα που
έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα ζώα. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ
ζώων που βρίσκονται σε θεραπεία, με άλλα ζώα ( μολυσμένα ή μη) για
τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση της αγωγής.
Έχει αναφερθεί αντίσταση στην ιβερμεκτίνη σε γαστρεντερικά νηματώδη Ostertagia circumcincta στους αμνούς και Ostertagia ostertagi στα βοοειδή.
Συνεπώς, η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές
επιδημιολογικές πληροφορίες (που ισχύουν στην περιφέρεια, στην
εκμετάλλευση) σχετικά με την ευαισθησία αυτών των ειδών ελμίνθων και σε
συστάσεις για τον περιορισμό της περαιτέρω επιλογής για αντίσταση στα
ανθελμινθικά. Ορισμένα είδη ζώων για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν ενδέχεται να μην εμφανίζουν καλή ανοχή στις ιβερμεκτίνες.
Περιστατικά δυσανεξίας με μοιραία αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε σκύλους
ιδίως στις φυλές ΚόλλεΙ (Collies) και Αγγλικής Ποιμενικής (Old English Sheepdogs)καθώς και σε συγγενείς φυλές και διασταυρώσεις, καθώς και σε χελώνες (υδρόβιες και χερσαίες).
Η χορήγηση του προϊόντος δεν πρέπει να συνδυάζεται με εμβολιασμό κατά της
παρασιτικής βρογχοπνευμονίας. Εάν πρόκειται να χορηγηθεί σε εμβολιασμένα
ζώα, μεταξύ θεραπείας και εμβολιασμού πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα 28
ημερών. Η αποβολή ωών νηματωδών παρασίτων στα κόπρανα των ζώων μπορεί να
συνεχιστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του προϊόντος.
Στα βοοειδή: Για την αποφυγή α ν ε π ι θ ύ μ η τω ν δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ώ ν
αντιδράσεων λόγω θανάτου των προνυμφών Hypoderma στον οισοφάγο ή στη ράχη, συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος μετά το τέλος της περιόδου πτητικής δραστηριότητας των μυών.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης σε αγελάδες, χοίρους
και προβατίνες (Η χορήγηση του προϊόντος δεν επιδρά στη γονιμότητα των
αρσενικών). Στα συμπτώματα της τοξικότητας της ιβερμεκτίνης περιλαμβάνονται αταξία και
κατάπτωση. Δεν έχει βρεθεί αντίδοτο. Η αντιμετώπιση της υπερ-δοσολογίας είναι
συμπτωματική. Το προϊόν χορηγήθηκε σε δόσεις τριπλάσιες της συνιστώμενης
δόσης σε βοοειδή και πρόβατα χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα τοξικότητας.
Ύποπτα κλινικά περιστατικά αντίστασης στα ανθελμινθικά θα πρέπει να
διερευνώνται περαιτέρω εφαρμόζοντας τις κατάλληλες δοκιμές [π.χ. Δοκιμή μείωσης
του αριθμού των αυγών στα κόπρανα (Faecal Egg Count Reduction est)]. Στις
περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της/των δοκιμής/δοκιμών υποδηλώνουν
έντονη αντίσταση σε κάποιο συγκεκριμένο ανθελμινθικό , θ α πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική κατηγορία
με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το πρόσωπο που
πρόκειται να χορηγήσει το κτηνιατρικό σκεύασμα στα ζώα
Μην καπνίζετε, μην τρώτε ή πίνετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση. Προσοχή, μην τρυπηθείτε κατά λάθος με
τη βελόνα της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο: το προϊόν μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό ή/και πόνο στο σημείο της ένεσης.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μην ρυπαίνετε επιφανειακά ύδατα ή τάφρους με το προϊόν ή τον χρησιμοποιημένο περιέκτη. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν  ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
50 ml, 200 ml και 500 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
 
Α.Μ.Κ.: 14797/03-03-2010
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Prostagladin F2a

Prostagladin F2a Ενέσιμο διάλυμα
Προσταγλαδίνη F2a
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
PG F2a. …………………………………………………………….…5 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΓΕΛΑΔΕΣ-ΔΑΜΑΛΕΣ : 
 ** Ωχρινολυτική δράση
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Καταστάσεις παραμένοντος ωχρού σωματίου.
3. Θεραπεία ωχρινοποιημένης κύστης ωοθυλακίου.
4. Αναφροδισία και σύνδρομο στειρότητας χωρίς κλινικά συμπτώματα.
** Πρόκληση συσπάσεων στις λείες μυϊκές ίνες
1. Μερική παλινδρόμηση μετά από δυστοκία, κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων ή μερική παλινδρόμηση λόγω μόλυνσης της μήτρας (ενδομητρίτιδα).
2. Αποβολή νεκρού εμβρύου  (μουμιοποιημένου, εμβεβρεγμένου).

ΦΟΡΒΑΔΕΣ:
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Παραμένων ωχρό σωμάτιο.
3. Άνοιστρος..
4. Μερική παλινδρόμηση της μήτρας.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ:
Συγχρονισμός των τοκετών (Χορήγηση της Prostagladin F2a – ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ στις χοιρομητέρες την 112η ημέρα της κυοφορίας).

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ :
1. Συγχρονισμός του οίστρου και της ωοθυλακιορηξίας.
2. Παλινδρόμηση της μήτρας.

ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ:
1. Πρόκληση τοκετού.
2. Αποβολή κατακρατηθέντων εμβρυϊκών υμένων και μουμιοποιημένων εμβρύων.
3. Διακοπή ανεπιθύμητης κύησης (μετά  την  30η  ημέρα ) .
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που κυοφορούν (εκτός αν υπάρχει πρόθεση να προκληθεί αποβολή)
Να μη χορηγείται σε ζώα, που πάσχουν από οξείες ή υποξείες παθήσεις του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και γεννητικού συστήματος.
Να μη χορηγείται σε φορβάδες με γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε θηλυκό σκύλο, που πάσχει από κλειστή πυομήτρα (κλειστός τράχηλος), λόγω της πιθανής περιτονίτιδας από τη δίοδο περιεχομένου της μήτρας διαμέσου των ωαγωγών, στην κοιλιακή κοιλότητα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στη φορβάδα αμέσως μετά τη χορήγηση ή μετά από λίγα λεπτά, είναι πιθανό να    παρουσιαστεί εφίδρωση, ελαφρύς κολικός και ταχυκαρδία.
Στη χοιρομητέρα η επίσπευση του τοκετού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση     θνησιγενών χοιριδίων.
Στο θηλυκό σκύλο πιθανώς 1 – 20 λεπτά μετά τη χορήγηση να παρατηρηθούν    ανησυχία, σιελόρροια, έμετος, διάρροια, υποθερμία ή υπερθερμία, ταχύπνοια,     ταχυκαρδία, κοιλιακό άλγος και κινητική αταξία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά     τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων    συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά    τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων     συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες φορβάδες, πρόβατίνες, χοιρομητέρες και σκύλα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται πάντα ενδομυϊκά.
- Αγελάδες ……………………………20 mg / ζώο
- Δαμάλες ……………………………..5 mg / ζώο
- Φορβάδες ……………………………5 mg / ζώο
- Χοιρομητέρες ……………………… 20 mg / ζώο
- Προβατίνες  …………………………10 mg / ζώο
- Θηλυκός σκύλος …………………….0,1 – 0,25 mg ανάλογα με την   περίπτωση./ kg
                                                                      12/ώρο για   4-5 ημέρες                                                                                                       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε ξηρό χώρο, προστατεμένο από το φως  και σε θερμοκρασία  μικρότερη από  15ο  C. 
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8ο  C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Prostagladin F2a μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα, γι’ αυτό έγκυες γυναίκες και πάσχοντες από άσθμα ή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού, δεν πρέπει να χειρίζονται ή να έρχονται σε επαφή με το φάρμακο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 10 ml
 
Α.M.K.: 44095 / 99 / 21-2-2000
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytocin

OXYTOCIN Ενέσιμο διάλυμα
Οξυτοκίνη
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Oxytocinum syntheticum (Συνθετική οξυτοκίνη)……………………....10 IU 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρόκληση έναρξης του τοκετού, όταν αυτός καθυστερεί ή όταν υπάρχουν νεκρά έμβρυα (χορηγείται σε συνδυασμό με οιστρογόνα).
Πρωτογενής και δευτερογενής (μη αποφρακτική) ατονία της μήτρας (χορηγούνται  μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις).
Διατήρηση της τονικότητας της μήτρας μετά από καισαρική τομή.
Οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, πυομήτρα και κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων.
Επιλόχεια μητρορραγία και μητρορραγία τραυματικής αιτιολογίας.
Βοηθητικός ρόλος στην ανάταξη της προπίπτουσας μήτρας.
Αγαλαξία και έντονο οίδημα του μαστού (για την αγελάδα και το σκύλο).
Περιπτώσεις μαστίτιδας (συμβάλλει στην κένωση των μαστικών αδένων από το γάλα και τα φλεγμονώδη εκκρίματα). Γίνεται έτσι δυνατή η ενδομαστική έγχυση των αντιμικροβιακών ουσιών.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος OXYTOCIN σε καταστάσεις έντονης τοξιναιμίας, μεγάλου μεγέθους εμβρύου, (δυσανάλογο με το μέγεθος της μήτρας), ανώμαλης προβολής και σχήματος του εμβρύου, ατελούς διαστολής του τραχηλικού στομίου, υπερτονίας ή υπερευαισθησίας  της μήτρας και γενικά σε καταστάσεις που προδιαθέτουν σε ρήξη της μήτρας.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι υποδόριες εγχύσεις του προϊόντος OXYTOCIN είναι δυνατόν να προκαλέσουν μωλωπισμό και    αποχρωματισμό της περιοχής, όπου έγινε η έγχυση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερδοσία του    φαρμάκου. Έτσι μπορεί να προκληθούν έντονες συσπάσεις της μήτρας, που οδηγούν στον τραυματισμό και τη ρήξη της (κυρίως σε καταστάσεις αποφρακτικής δυστοκίας). 
Στη φορβάδα και τα μηρυκαστικά οι υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν    σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης 
Στο σκύλο και στη γάτα οι αυξημένες δόσεις προκαλούν υπέρταση και κατακράτηση υγρών. Πιθανόν να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση από νερό, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ενδοφλέβια χορήγηση ηλεκτρολυτών. Η τελευταία εκδηλώνεται με απάθεια, καταστολή, επιληψία, κώμα και θάνατο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με χορήγηση μανιτόλης ή  δεξτρόζης, με ή χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Φορβάδα, αγελάδα, προβατίνα, αίγα, χοιρομητέρα, σκύλα, γάτα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν OXYTOCIN χορηγείται ενδομυϊκά, υποδόρια και ενδοφλέβια     σύμφωνα με το  παρακάτω δοσολογικό σχήμα :
Είδος ζώου                                     Ενδομυϊκά ή υποδόρια                           Ενδοφλέβια
Φορβάδα, αγελάδα                                              3 – 6 ml                                   2 – 4 ml
Χοιρομητέρα έως 200 kg Ζ.Β.                                     3 ml                                   1 – 2 ml
Χοιρομητέρα πάνω από 200 kg Ζ.Β.                      3 – 4 ml                                   1 – 3 ml
Προβατίνα , αίγα                                            0,5 – 1.5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Θηλυκός σκύλος                                            0,5 – 1,5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Γάτα                                                             0,3 – 0,5 ml                              0,2 – 0,4 ml
Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις πρέπει να γίνονται με αργό ρυθμό . 
Η δράση του προϊόντος OXYTOCIN ξεκινά 6 – 10 λεπτά μετά την ενδομυϊκή έγχυση και διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά πριν παρέλθουν τέσσερις ώρες. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση η δράση της είναι άμεση και ισχυρή τα πρώτα 10 λεπτά και έπειτα παύει προοδευτικά μέσα σε μισή ώρα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος προστατεμένο από το φως.
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8o C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι έγκυες γυναίκες, καθώς και οι λεχώνες και οι γυναίκες κατά την περίοδο του θηλασμού πρέπει να αποκλείονται από τη χρήση του προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί μια τυχαία ένεση του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 5Χ10 ml & 50 ml
 
Α.Μ.Κ.: 22270 / 20-10-1992 Κ-2238
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Rifen

RIFEN 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους
Κετοπροφαίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Περιέχει ανά ml: 
Δραστικό συστατικό: Ketoprofen  100 mg 
Έκδοχα: Benzyl alcohol  1Ο mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως καφε-κίτρινο διάλυμα.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άλογα:
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος των αρθρώσεων, επώδυνα εξω-αρθρικά και μυο-σκελετικά σύνδρομα:
Χωλότητα τραυματικής αιτιολογίας
Αρθρίτιδα
Οστίτιδα, περιοστίτιδα
Τενοντίτιδα, θυλακίτιδα
Φλεγμοvή της άρθρωσης του σκαφοειδούς οστού
Ενδοvυχίτιδα
Μυϊτιδα
Η κετοπροφαίνη ενδείκνυται επίσης για μετεγχειρητικές φλεγμονές και συμπτωματική θεραπεία των κολικών ως αντιπυρετικό.
 
Βοοειδή:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό: Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Μαστίτιδα
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος, όπως ενδοvυχίτιδα, αρθρίτιδα και σύνδρομο αδυναμίας ανέγερσης μετά τον τοκετό
Τραυματισμοί
 
Χοίροι:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό:
Σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας (ΜΜΑ) Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος Συμπτωματική αντιμετώπιση του πυρετού
 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, το Rifen 100 mg/m] ενέσιμο διάλυμα πρέπει να συνδυαστεί με την
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές, αιματολογικές διαταραχές, νεφρική, ηπατική ή καρδιακή ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Λόγω του μηχανισμού δράσης των ΜΣΑΦ (αναστολή στη σύνθεση των προσταγλανδινών), γαστρεντερικές διαταραχές, έλκος ή νεφρική δυσανεξία μπορεί να εμφανιστούν, ακόμα και με ορθή χρήση του προϊόντος.
Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.
Επαναλαμβανόμενη χορήγηση στους χοίρους μπορεί έχει ως αποτέλεσμα αναστρέψιμη ανορεξία. Σπανίως εμφανίζονται αλλεργικά συμπτώματα.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Άλογα, βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Άλογα:
2,2 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια, για 3-5 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 1 ml/45 kg σ.β.
Για την αντιμετώπιση του κολικού, μία ένεση είναι συνήθως αρκετή. Δεύτερη χορήγηση κετοπροφαίνης απαιτεί επανεξέταση της κλινικής κατάστασης του ζώου.
Βλέπε επίσης παράγραφο 9 «Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».
 
Βοοειδή:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια ή βαθιά ενδομυϊκά, για διάστημα έως 3 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 3 ml/100 kg σ.β.
 
Χοίροι:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β./ημέρα, εφ' άπαξ, βαθιά ενδομυϊκή ένεση, δηλαδή 3 ml/ 100 kg σ.β.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδοαρτηριακή ένεση.
Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία ή τη διάρκεια της χορήγησης.
 
Ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση σε ζώα με σοβαρή αφυδάτωση υπόταση και υποβολαιμία.
Η χορήγηση κετοπροφαίνης δεν συνιστάται σε πουλάρια μικρότερα των 15 ημερών.
Η χορήγηση σε ζώα μικρότερα των 6 εβδομάδων ή σε υπερήλικα, μπορεί να έχει πρόσθετο ρίσκο. Εάν μία τέτοια χορήγηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, απαιτείται μειωμένη δοσολογία και προσεκτική παρακολούθηση των ζώων.
Βλέπε παράγραφο 4.7 σχετικά με τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης σε
φοράδες και χοιρομητέρες.
 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να χορηγείται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση κολικού, η επακόλουθη δόση του φαρμάκου θα πρέπει να χορηγείται μόνο έπειτα από λεπτομερή επανεξέταση από τον κτηνίατρο.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  4 ημέρες. Γάλα (βοοειδή):  0 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στην
ετικέτα.
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας:  28 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λόγω της έλλειψης μελετών συμβατότητας, το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυοφορούσες αγελάδες, αλλά δεν θα πρέπει να χορηγείται σε κυοφορούσες φοράδες. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες για τους χοίρους, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου του υπεύθυνου κτηνίατρου.
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε θηλάζουσες αγελάδες. Αλληλεπίδραση  με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα, ή μέσα σε 24 ώρες από την χορήγηση άλλων ΜΣΑΦ και γλυκο-κορτικοειδών. Ταυτόχρονη χορήγηση με διουρητικά, νεφροτοξικά και αντιπηκτικά φάρμακα, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Επειδή η κετοπροφαίvη μπορεί να αναστείλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων και να προκαλέσει γαστρεντερικό έλκος, δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία έχουν τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 
Ιδιαίτερες προφυλάtεις που πρέπει  να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας αυτο-ένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα, θα πρέπει 
να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια και τη βλεννογόνο. Σε περίπτωση που το 
προϊόν χυθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως την προσβληθείσα περιοχή με καθαρό τρεχούμενο νερό. 
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, απευθυνθείτε στον ιατρό σας. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η χορήγηση κετοπροφαίνης μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Υπερδοσολογία των ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικό έλκος, απώλεια πρωτεϊνών, ηπατική και 
νεφρική ανεπάρκεια. Πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης και κολπώδη 
κόπρανα ή διάρροια. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως 
η χορήγηση κετοπροφαίνης και τα ζώα να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
    
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα  υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται  σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κετοπροφαίνη είναι ένα μη στεροειδές  αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο έχει επίσης αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η κετοπροφαίνη  απορροφάται ταχέως μετά από ενδομυϊκή χορήγηση.  Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επιτυγχάνεται μέσα σε 30 έως 60 λεπτά. 80% της δόσης που χορηγείται αποβάλλεται  μέσα σε 12 ώρες.
Μέγεθος  συσκευασίας:  50 ml, 100ml, 10 X 50 ml, 10 X 100 ml. Μπορεί  να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Α.Μ.Κ.: 89514/09/ 29-1-2010
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Iron Dextran

IRON DEXTRAN / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Δεξτρανικός σίδηρος

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Complex de hydroxide de Fer (III)……………………………191.4 mg
Dextran  poids mol  5.000 –7.500…………………………….160.0 mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Sodium chloride…………………………………………………15.0 mg
Phenol…………………………………………………..…………5.0 mg
Water for injection q.s.p…………………………………………1.0 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το IRON DEXTRAN/ANAFASIS ενδείκνυται για:
Χοιρίδια: Πρόληψη και θεραπεία σιδηροπενικής αναιμίας
Μόσχοι:      Προληπτικά: Σε μόσχους, εκ γενετής ασθενικούς.
   Θεραπευτικά: Σε θηλάζοντες μόσχους, για πρόληψη και θεραπεία 
                         της σιδηροπενικής αναιμίας
Γενικά:  Σε όλες τις περιπτώσεις ελλείψεως σιδήρου και σε όλους τους τύπους αναιμίας (από αιμορραγία, παρασιτικά νοσήματα, λοιμώξεις, κτλ.) για όλα τα είδη ζώων.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ιστορικό υπερευαισθησίας  στην ουσία, οξεία  νεφρική  ανεπάρκεια, ζώα  με έλλειψη βιταμίνης Ε / σεληνίου.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν έχουν παρατηρηθεί
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σε όλα τα είδη  ζώων
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Στα χοιρίδια:  Για την πρόληψη της αναιμίας: Μεταξύ της 2ης και 5ης ημέρας από τη γέννηση. Περισσότερο ευνοϊκή θεωρείται η 3η ημέρα
Στους μόσχους: Για την πρόληψη: Την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους
Στα χοιρίδια η ενδομυϊκή έγχυση γίνεται στο μηρό, ενώ στους μόσχους γίνεται στη βάση των ραχιαίων μυών του αυχένα, κοντά στην έκφυση της κεφαλής.
Πρόληψη Θεραπεία
Χοιρίδια 1,5 - 2 ml 2 – 3 ml
Μόσχοι   4 – 8 ml 4 – 8 ml
Βοοειδή, Ιπποειδή (ως αναληπτικό) 4 – 8 ml
Σκύλοι 0,2 – 0,5 ml
(1η εβδομάδα ζωής) 2 x 0,5 ml /2-3 εβδομάδες
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν απαιτούνται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μετά το πρώτο άνοιγμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα εφ’ όσον διατηρείται σε θερμοκρασία < 25ο C.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 20 ml, 50 ml & 100 ml.
 
Α.Μ.Κ.: 76130 / 22-10-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Vitamins AD3E (300-100-50)

VITAMINS AD3E (300-100-50) / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Βιταμίνες A, D3, E
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Vitamin A (Retinol) palmitate …………………………………………...…….  300.000 IU
Vitamin D3 (Cholecalciferol) ………………………………………………….  100.000  IU
Vitamin E (Tocopheryl) acetate…….………………………………………..           50 mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Arachis  oil q.s………………………………………………………………….1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι Vitamins AD3E (300-100-50) / ANAFASIS ενδείκνυνται για την πρόληψη και τη θεραπεία των συμπτωμάτων, που οφείλονται στην έλλειψη βιταμινών A, D3 και E, τα οποία  παρατηρούνται ιδιαίτερα συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες και την αρχή της άνοιξης, όπου το σιτηρέσιο δεν είναι ισορροπημένο και δεν χορηγείται πράσινο στα ζώα.
Ενδείκνυται επίσης η χρήση στα αδύνατα νεαρά ζώα που γεννιούνται κατά το χειμώνα ή την άνοιξη.
Ειδικότερα οι Vitamins AD3E (300-100-50) / ANAFASIS ενδείκνυται για :
Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού έναντι των ασθενειών, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς και ιδιαίτερα κατά τα στάδια της ανάπτυξης των νεαρών ζώων (δυσεντερία , παράλυση, πνευμονικές λοιμώξεις, κτλ).
Ανάρρωση των ζώων από διάφορες παθήσεις.
Στειρότητα των κατοικιδίων ζώων χωρίς εμφανή συμπτώματα, οφειλόμενη στην  υπολειτουργία των ωοθηκών.
Διαταραχές της γονιμότητας των αρσενικών ζώων, όπως ολιγοσπερμία, κακός σχηματισμός, έλλειψη επιθυμίας επιβάσεως. Στις επίμονες περιπτώσεις στειρότητας πρέπει προηγούμενα και επί πολλές εβδομάδες να χορηγείται στα ζώα φύραμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα.
Πρόληψη του πρώιμου εμβρυϊκού θανάτου και ιδιαίτερα στις χοιρομητέρες.
Πρόληψη και θεραπεία των οργανικών δυσλειτουργιών και των διαταραχών του μεταβολισμού, όπως η ραχίτιδα των νεαρών ζώων και η οστεομαλακία των ενηλίκων, διαταραχές του μεταβολισμού των ανόργανων αλάτων καθώς και περιπτώσεις λειχομανίας.
Εξασφάλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρύου και της ανθεκτικότητας των νεογέννητων.
Πρόληψη των αποβολών.
Οι VITAMINS AD3E (300-100-50) / ANAFASIS ενδείκνυται στα ζώα πάχυνσης, στα οποία πολλές φορές παρατηρούνται οι παρακάτω διαταραχές :
Μυοκαρδίτιδα, αποχρωματισμός του κρέατος των μοσχαριών και των αρνιών, μυϊκή νέκρωση των χοιριδίων.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν αναφέρονται
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
- Σε περίπτωση που η ενδοφλέβια έγχυση δεν γίνει με αργό ρυθμό, αλλά γρήγορα, μπορεί να προκληθεί SHOCK.
- Κατά την ενδομυϊκή έγχυση στο πρόβατο είναι δυνατόν να εμφανιστεί επίμονο οίδημα. Για τον λόγο αυτό oι βιταμίνες AD3E (300-100-50) / ANAFASIS αναμιγνύoνται με ίση ποσότητα βρώσιμου λαδιού και χορηγούνται από το στόμα. Στα ενήλικα πρόβατα χορηγείται ένα κουταλάκι του καφέ (4 ml) και στα αρνιά μισό κουταλάκι από το μίγμα (2 ml). 
- Σε περίπτωση υπερδοσίας , στο ήπαρ των ζώων μπορεί να συσσωρευτούν ποσότητες που είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, ιπποειδή, μόσχοι, πώλοι, χοίροι, χοιρίδια, αιγοπρόβατα, αμνοερίφια
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι βιταμίνες  AD3E (300-100-50) / ANAFASIS χορηγούνται ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια.
Η ενδομυϊκή ένεση πρέπει να γίνεται βαθιά και η ενδοφλέβια με αργό ρυθμό.
Οι βιταμίνες   AD3E (300-100-50) / ANAFAIS χρησιμοποιούνται στις παρακάτω δόσεις :
-     Αγελάδες, φορβάδες ………………………….. 5 ml
- Χοιρομητέρες κατά την εγκυμοσύνη ………….. 5 ml
- Ταύροι και κάπροι επιβήτορες ………………  3 ml
- Πώλοι, μόσχοι ………………………………......  3 ml
- Χοίροι, αιγοπρόβατα …………………………. ...2 ml
- Χοιρίδια, νεαροί σκύλοι ………………………… 1 ml
Στις επίμονες περιπτώσεις επιβάλλεται η επανάληψη μετά από 9 – 10 ημέρες.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την εξασφάλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρύου και την αύξηση της ανθεκτικότητας των νεογεννήτων , οι VITAMINS  AD3E (300-100-50) / ANAFASIS χορηγούνται 3 – 4 εβδομάδες πριν από τον τοκετό.
Κατά την χορήγηση των βιταμινών, συνιστάται η χορήγηση συγχρόνως φυράματος με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται . Ωστόσο η περιοχή που έγινε η ενδομυϊκή έγχυση πρέπει να αφαιρείται εφόσον τα ζώα σφάζονται μέσα σε 5 ημέρες, από τη χορήγηση  του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο και σε θερμοκρασία <25ο C. Μετά το πρώτο άνοιγμα παραμένει σταθερό για 30 ημέρες.
 Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά την ενδομυϊκή ένεση  στο πρόβατο είναι δυνατόν να εμφανιστεί επίμονο οίδημα . Για το λόγο αυτό  οι βιταμίνες AD3E ( 300-100-50) / ANAFASIS αναμιγνύoνται με ίση ποσότητα βρώσιμου  λαδιού  και χορηγείται από το στόμα . Στα ενήλικα πρόβατα  χορηγείται  ένα κουταλάκι του καφέ (4ml) και στα αρνιά  μισό κουταλάκι του καφέ (2ml), από το μίγμα . 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 50 ml & 100 ml
 
Α.M.K.: 76129 / 22-10-09
 
 
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Vitamins AD3E (50-25-20)

VITAMINS AD3E (50-25-20) / ANAFASIS Ενέσιμο διάλυμα
Βιταμίνες A, D3, E

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)
Vitamin A (Retinol) palmitate ………………  50.000 IU
Vitamin D3 (Cholecalciferol) …………………  25.000 IU
Vitamin E (Tocopheryl) acetate…………         20mg
 
ΕΚΔΟΧΑ
Arachis  oil q.s………………………………………………………………… 1 ml
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι Vitamins AD3E (50-25-20) / ANAFASIS ενδείκνυνται για την πρόληψη και τη θεραπεία των συμπτωμάτων, που οφείλονται στην έλλειψη βιταμινών A, D3 και E, τα οποία  παρατηρούνται ιδιαίτερα συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες και την αρχή της άνοιξης, όπου το σιτηρέσιο δεν είναι ισορροπημένο και δεν χορηγείται πράσινο στα ζώα.
Ενδείκνυται επίσης η χρήση στα αδύνατα νεαρά ζώα που γεννιούνται κατά το χειμώνα ή την άνοιξη.
Ειδικότερα οι Vitamins AD3E (50-25-20) / ANAFASIS ενδείκνυται για :
Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού έναντι των ασθενειών, που οφείλονται σε μικροοργανισμούς και ιδιαίτερα κατά τα στάδια της ανάπτυξης των νεαρών ζώων (δυσεντερία , παράλυση, πνευμονικές λοιμώξεις, κτλ).
Ανάρρωση των ζώων από διάφορες παθήσεις.
Στειρότητα των κατοικιδίων ζώων χωρίς εμφανή συμπτώματα, οφειλόμενη στην  υπολειτουργία των ωοθηκών.
Διαταραχές της γονιμότητας των αρσενικών ζώων, όπως ολιγοσπερμία, κακός σχηματισμός, έλλειψη επιθυμίας επιβάσεως. Στις επίμονες περιπτώσεις στειρότητας πρέπει προηγούμενα και επί πολλές εβδομάδες να χορηγείται στα ζώα φύραμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα.
Πρόληψη του πρώιμου εμβρυϊκού θανάτου και ιδιαίτερα στις χοιρομητέρες.
Πρόληψη και θεραπεία των οργανικών δυσλειτουργιών και των διαταραχών του μεταβολισμού, όπως η ραχίτιδα των νεαρών ζώων και η οστεομαλακία των ενηλίκων, διαταραχές του μεταβολισμού των ανόργανων αλάτων καθώς και περιπτώσεις λειχομανίας.
Εξασφάλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρύου και της ανθεκτικότητας των νεογέννητων.
Πρόληψη των αποβολών.
Οι VITAMINS AD3E (50-25-20) / ANAFASIS ενδείκνυται στα ζώα πάχυνσης, στα οποία πολλές φορές παρατηρούνται οι παρακάτω διαταραχές :
Μυοκαρδίτιδα, αποχρωματισμός του κρέατος των μοσχαριών και των αρνιών, μυϊκή νέκρωση των χοιριδίων.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν αναφέρονται
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
- Σε περίπτωση που η ενδοφλέβια έγχυση δεν γίνει με αργό ρυθμό, αλλά γρήγορα, μπορεί να προκληθεί SHOCK.
- Σε περίπτωση υπερδοσίας , στο ήπαρ των ζώων μπορεί να συσσωρευτούν ποσότητες που είναι επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, ιπποειδή, μόσχοι, πώλοι, χοίροι, χοιρίδια, αιγοπρόβατα, αμνοερίφια
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι VITAMINS AD3E (50-25-20) / ANAFASIS χορηγούνται ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια. Η ενδομυϊκή ένεση πρέπει να γίνεται βαθιά και η ενδοφλέβια με αργό ρυθμό.
Οι VITAMINS  AD3E (50-25-20) / ANAFASIS χρησιμοποιούνται στις παρακάτω δόσεις:
- Βοοειδή και ιπποειδή      :    7 έως 15 ml
- Mόσχοι και πώλοι          :    5 έως  7 ml
- Χοίροι – αιγοπρόβατα      :    5 έως  7 ml
- Αμνοερίφια                :    3 έως  5 ml
- Χοιρίδια                  :    0,5 έως  2 ml
Στις επίμονες περιπτώσεις επιβάλλεται η επανάληψη μετά από 9 – 10 ημέρες
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την εξασφάλιση της φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρύου και της ανθεκτικότητας των νεογεννήτων , οι VITAMINS  AD3E (50-25-20) / ANAFASIS χορηγούνται 3 – 4 εβδομάδες πριν από τον τοκετό.
Κατά την χορήγηση των βιταμινών, συνιστάται η χορήγηση συγχρόνως φυράματος με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται . Ωστόσο η περιοχή που έγινε η ενδομυϊκή έγχυση πρέπει να αφαιρείται εφόσον τα ζώα σφάζονται μέσα σε 5 ημέρες, από τη χορήγηση  του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο και σε θερμοκρασία <25ο C. Μετά το πρώτο άνοιγμα παραμένει σταθερό για 30 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτούνται       
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 50 ml & 100 ml
 
Α.M.K.: 82137 / 17-11-09
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Pharmatox

PHARMATOX Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Οξυτετρακυκλίνη

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά g)
Δραστικό συστατικό
Oxytetracycline HCL ……………………………………….………… 1000 mg
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Μόσχοι (πριν από την έναρξη της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας ), χοίροι και ορνίθια κρεοπαραγωγής.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λοιμώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στην δράση της υδροχλωρικής οξυτετρακυκλίνης.
Ειδικότερα συνιστάται:
Μόσχοι  (πριν την έναρξη της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας):
Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία που προκαλούνται από Pasteurella multocida, Haemophilus somnus και Mycoplasma spp.
Χοίροι:
Ατροφική ρινίτιδα, που προκαλείται από την Pasteurella multocida και την Bordetella bronchiseptica. Βρογχοπνευμονία που προκαλείται από Pasteurella multocida και Mycoplasma spp. Πλευροπνευμονία, που προκαλείται από τον  Actinobacillus pleuropneumoniae.Λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα, πού προκαλούνται από το Clostridium perfringens.
Ορνίθια κρεοπαραγωγής:
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος από Mycoplasma spp, Haemophilus spp. και  Bordetella spp. Εντερίτιδα που προκαλείται από Clostridium perfringens.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόσχοι (πριν την έναρξη λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας) : Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των 10-20 mg  υδροχλωρικής  οξυτετρακυκλίνης /kg σωματικού βάρους /12ωρο ,για 3-5 συνολικά ημέρες, μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό..
Χοίροι: Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των 20-40mg υδροχλωρικής οξυτετρακυκλίνης /kg  σωματικού βάρους, μετά από διάλυσή του στο πόσιμο νερό. Η αγωγή διαρκεί  3 – 5  ημέρες .
Ορνίθια κρεοπαραγωγής: Γενικά χορηγείται στη δοσολογία των 25–150 mg  υδροχλωρικής  οξυτερακυκλίνης /kg    σωματικού βάρους, μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό. Η  αγωγή διαρκεί   3 – 5 ημέρες .
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η ποσότητα του πόσιμου διαλύματος που καταναλώνεται από τα ζώα επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ,από τη κατάσταση υγείας των ζώων κλπ. Συνιστάται λοιπόν η δοσολογία να προσαρμόζεται κάθε φορά στις υπάρχουσες συνθήκες, έτσι ώστε να διατηρούνται οι κατάλληλες θεραπευτικές δόσεις της υδροχλωρικής οξυτετρακυκλίνης
Να λαμβάνεται υπόψη η σκληρότητα του νερού .
Πριν από τη προσθήκη του προϊόντος στο πόσιμο νερό, να γίνεται καλή διάλυσή του σε χλιαρό νερό .
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία  στις τετρακυκλίνες, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και γαστρεντερικές διαταραχές .
Η χρήση της οξυτετρακυκλίνης κατά τη περίοδο της οδοντοφυΐας και της  προχωρημένης εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε δυσχρωματισμό των οδόντων 
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας : Μόσχοι ……………………………8  ημέρες
             Χοίροι…………………...........…… 5 ημέρες
             Ορνίθια κρεοπαραγωγής……… 15  ημέρες
Να μην χορηγείται σε ωοτόκες όρνιθες τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου ( μικρότερη των  25ο C) και χώρο σκοτεινό και χωρίς  υγρασία .
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όταν χορηγείται το προϊόν στα ζώα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες προσώπου από το χειριστή
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Αχρησιμοποίητο προϊόν ή άχρηστα υλικά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστικά δοχεία των 200 g, 400 g και του 1kg
 
Α.Μ.Κ.: 61540/26-09-2008
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Stardox

STARDOX Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Δοξυκυκλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Doxycycline hyclate………………………………..……500 mg 
Έκδοχα 
Citric acid …………………………………………………200 mg
Lactose q.s up to ……………………………………….1000 mg
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μόσχοι , χοίροι, ορνίθια κρεοπαραγωγής και ωοτόκες όρνιθες τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στη δράση της δοξυκυκλίνης. Ειδικότερα συνιστάται :
Μόσχοι  :
-Λοιμώξεις που προκαλούνται από  Pasteurella spp, όπως πνευμονία και  πυρετός μεταφοράς
- Αναπλάσμωση που οφείλεται σε Anaplasma marginale.
Xοίροι:
-Ατροφική ρινίτιδα, που προκαλείται από  Pasteurella spp και  Bordetella bronchiseptica.
-Βρογχοπνευμονία  που προκαλείται  από Pasteurella multocida, τον Streptococcus  suis  και Mycoplasma  hyorhinitis
-Πλευροπνευμονία, που  προκαλείται από Actinobacillus pleuropneumoniae.
Oρνίθια κρεοπαραγωγής, ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Κολιβακίλλωση που προκαλείται από Escherichia coli στα ορνίθια κρεοπαραγωγής
-ΧΑΝ που οφείλεται σε Mycoplasma gallisepticum.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ
Μόσχοι:
5 mg doxycycline hyclate / kg σ.β, δυο φορές την ημέρα.  Η αγωγή διαρκεί για  4 – 7  ημέρες . Η συνολική δόση διαιρείται και  διαλύεται στο γάλα. 
Χοίροι  :10 mg doxycycline hyclate / kg σ.β, ημερησίως  μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό.  Η αγωγή διαρκεί για  3 – 5  ημέρες.
 
Oρνίθια κρεοπαραγωγής, ωοτόκες όρνιθες, τα αυγά των οποίων δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Πρέπει να ακολουθείται το παρακάτω δοσολογικό σχήμα.
Γενικά χορηγείται στη δοσολογία  των 10 mg δοξυκυκλίνης / kg σωματικού βάρους / ημέρα, που αντιστοιχεί σε 20 mg Stardox ανά kg σωματικού βάρους, για 4 – 7 συνεχόμενες ημέρες.
Η ακριβής ημερήσια χορηγούμενη δόση του Stardox μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη συνιστώμενη δόση, καθώς και τον αριθμό και το σωματικό βάρος των πτηνών υπό αγωγή, εφαρμόζοντας τον παρακάτω αριθμητικό τύπο.
 
20 mg Stardox /                                            Μέσο σωματικό βάρος 
kg σωματικού βάρους /                              (kg) των πτηνών υπό
ημέρα Χ                                                           αγωγή             
------------------------------------------------------------------------------------- = ....mg Stardox/ l νερού
Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (l) ανά πτηνό
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, πρέπει να προσδιορίζεται το σωματικό βάρος των πτηνών με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατόν.
Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των πτηνών. Προκειμένου αυτά να λάβουν τη σωστή δόση, ενδέχεται να απαιτείται η προσαρμογή της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο νερό.
Συνιστάται η χρήση σωστά βαθμονομημένων συσκευών ζύγισης των πτηνών. Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να προστίθεται στο νερό σε τέτοια ποσότητα, ώστε όλη η ποσότητα αυτού να έχει καταναλωθεί σε 24 ώρες. Πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο φαρμακούχο νερό κάθε 24 ώρες.
Συνιστάται αρχικά η παρασκευή συμπυκνωμένου διαλύματος –περίπου 100 g του φαρμακευτικού προϊόντος ανά l νερού- και, στη συνέχεια, η διάλυση του υπόλοιπου φαρμακευτικού προϊόντος σε αυτό, μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη θεραπευτική συγκέντρωση αυτού. Εναλλακτικά, το συμπυκνωμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή για παραγωγή φαρμακούχου νερού. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα μετά την διάλυσή του στο πόσιμο νερό ή στο γάλα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Πριν από την προσθήκη του προϊόντος στο πόσιμο νερό, θα πρέπει να γίνεται καλή διάλυσή του σε χλιαρό νερό.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Είναι δυνατόν να προκληθεί  διάρροια. Μπορεί να προκληθεί χρώση των οστών που βρίσκονται σε οστέωση.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας  και εδώδιμοι ιστοί: 
Mόσχοι ………………………………………………………14 ημέρες 
Χοίροι  ………………………………………………………...8 ημέρες
Oρνίθια κρεοπαραγωγής και
ωοτόκες όρνιθες τα αυγά των οποίων
δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: ………… 9 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (θερμοκρασία μικρότερη  των 25ο C) και προστατευμένο από το ηλιακό φως.
Μετά τη διάλυσή του στο πόσιμο νερό , το προϊόν παραμένει σταθερό για 24 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου (15 –25ο C ).
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εξαιτίας της μεταβλητότητας (χρόνος, τόπος) στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται η συλλογή δειγμάτων από τα ασθενή πτηνά στην εκτροφή, για βακτηριολογική εξέταση και δοκιμή ευαισθησίας.-
Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη αυξημένου ποσοστού στελεχών E.coli ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες, που απομονώνονται από ορνίθια. Έτσι, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται λοιμώξεων από E.coli μόνο μετά την εφαρμογή δοκιμής ευαισθησίας.
Καθώς η εκρίζωση των παθογόνων μπορεί να μην είναι εφικτή,  η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών μέτρων στην εκτροφή, π.χ. καλή υγιεινή κατάσταση, σωστός αερισμός, αποφυγή υπερπληθυσμού.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελος των 100 g, 250 g και πλαστικό δοχείο των 500 g και του 1 kg.
 
Α.Μ.Κ: 72157/10-11-2008
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Tiamulin 10%

TIAMULIN / ANAFASIS Σκόνη για πόσιμο διάλυμα
Τιαμουλίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά g)
Δραστικό συστατικό
Tiamulin hydrogen fumarate………………………………… 100 mg
(Ισοδυναμεί με Tiamulin base 80 mg)
 
Έκδοχα 
Lactose q.s up to ……………………………………………………… 1 gr
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Χοίροι , όρνιθες κρεοπαραγωγής.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Χορηγείται για λοιμώξεις των χοίρων και των πτηνών που  προκαλούνται από      μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην τιαμουλίνη. Ειδικότερα :
Χοίροι : δυσεντερία των χοίρων, η οποία προκαλείται ή επιπλέκεται με Treponema hyodysenteriae, καθώς και ενζωοτική πνευμονία που προκαλείται ή επιπλέκεται με Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis, Pasteurella και Haemophilus spp. 
Όρνιθες κρεοπαραγωγής : χρόνια αναπνευστική νόσος (Χ.Α.Ν.), η οποία προκαλείται από το     Mycoplasma gallisepticum
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η δοσολογία που συνιστάται είναι: 
Χοίροι: 8 mg τιαμουλίνης / kg σ.β. ημερησίως για τουλάχιστο 5 συνεχείς ημέρες. Το παραπάνω δοσολογικό σχήμα επιτυγχάνεται αναμιγνύοντας 1000 g προϊόντος /  250 lt πόσιμου ύδατος (ημερήσια κατανάλωση περίπου ίση με 1 lt / 50 kg σ.β.)
Όρνιθες κρεοπαραγωγής: 30 mg τιαμουλίνης / kg σ.β. ημερησίως για 5 συνεχείς ημέρες. Το παραπάνω δοσολογικό σχήμα επιτυγχάνεται αναμιγνύοντας 300 g προϊόντος / 150 lt ποσίμου ύδατος (ημερήσια κατανάλωση περίπου ίση με 150 ml / kg σ.β.)
Το νερό να ανανεώνεται καθημερινά.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν πρέπει να χορηγείται σε άλλα είδη ζώων, πέρα από αυτά για τα οποία    συνιστάται η χρήση του. Να μη χορηγείται στους χοίρους κατά την περίοδο της   αναπαραγωγής καθώς και στις όρνιθες ωοπαραγωγής..
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Πιθανόν να προκληθεί υπερλοίμωξη από μικροοργανισμούς, μη ευαίσθητους στη     δράση της τιαμουλίνης
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας : Χοίροι, όρνιθες κρεοπαραγωγής  ……… 5 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Το προϊόν διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου προστατευμένο από το φως, σε καλά κλεισμένους περιέκτες και σε χώρους χωρίς υγρασία. Μετά την ανάμιξή του με το πόσιμο νερό, το παρασκευαζόμενο    διάλυμα παραμένει σταθερό για 24 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλη πολυαιθυλενίου, των 100g και 1000 g
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστικό δοχείο των 100 g & 1kg
 
Α.Μ.Κ.: 82133/17-11-2009