Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 13:47

Dexaject

Dexa-ject 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, σκύλους και γάτες

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανά ml:
Δραστικό συστατικό:
Δεξαμεθαζόνη 2 mg ως νατριούχος φωσφορική δεξαμεθαζόνη         2,63 mg

Έκδοχα:
Βενζυλική αλκοόλη (E1519)            15 mg
Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα.
Διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα.

Είδη ζώων
Βοοειδή, άλογα, χοίροι, σκύλοι και γάτες.

Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων
Άλογα, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι και γάτες:
Θεραπεία φλεγμονωδών ή αλλεργικών καταστάσεων.

Βοοειδή:
Πρόκληση τοκετού.
Θεραπεία πρωτογενούς κέτωσης (ακετοναιμίας).

Άλογα:
Θεραπεία αρθρίτιδας, θυλακίτιδας ή τενοντοελυτρίτιδας.

Αντενδείξεις
Εκτός από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, υπερλειτουργία του φλοιού των επινεφριδίων ή οστεοπόρωση.
Να μην χρησιμοποιείται σε ιογενείς λοιμώξεις κατά τη διάρκεια του ιαιμικού σταδίου ή σε περιπτώσεις συστηματικών μυκητιασικών λοιμώξεων.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από έλκη του γαστρεντερικού ή του κερατοειδούς ή από δεμοδήκωση.
Να μην χρησιμοποιείται ενδαρθρικά όταν υπάρχουν ενδείξεις καταγμάτων, βακτηριακών λοιμώξεων των αρθρώσεων και άσηπτης οστικής νέκρωσης.
Να μην χρησιμοποιείται σε γνωστή περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, στα κορτικοστεροειδή και σε οποιαδήποτε άλλο συστατικό του προϊόντος.
Βλ. επίσης την παράγραφο 4.7.

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Καμία.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Η ανταπόκριση στη μακροχρόνια θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα από κτηνίατρο. Έχει αναφερθεί ότι η χρήση κορτικοστεροειδών σε άλογα προκαλεί ενδονυχίτιδα. Κατά συνέπεια, τα άλογα που λαμβάνουν θεραπεία με τέτοιου είδους σκευάσματα θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής περιόδου.
Λόγω των φαρμακολογικών ιδιοτήτων του δραστικού συστατικού, απαιτείται ειδική προσοχή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε ζώα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.  
Εάν εξαιρεθούν οι περιπτώσεις ακετοναιμίας και πρόκλησης τοκετού, σκοπός της χορήγησης κορτικοστεροειδών είναι να προκληθεί βελτίωση των κλινικών σημείων και όχι ίαση. Η υποκείμενη νόσος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Κατά την ομαδική θεραπεία ζώων χρησιμοποιήστε βελόνα άντλησης, προκειμένου να αποφύγετε την υπερβολική διάτρηση του πώματος. Ο μέγιστος αριθμός των διατρήσεων πρέπει να περιορίζεται σε 50.
Μετά από ενδαρθρική χορήγηση, η χρήση της άρθρωσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται για έναν μήνα και να μην εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις στην άρθρωση εντός διαστήματος οκτώ εβδομάδων από τη χρήση αυτής της οδού χορήγησης.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
 Το προϊόν αυτό περιέχει δεξαμεθαζόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την επισήμανση στον ιατρό.
Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να χειρίζονται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)
Είναι γνωστό ότι τα αντιφλεγμονώδη κορτικοστεροειδή, όπως η δεξαμεθαζόνη, προκαλούν μεγάλο εύρος ανεπιθύμητων ενεργειών. Αν και οι μεμονωμένες υψηλές δόσεις είναι γενικά καλά ανεκτές, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από μακροχρόνια χρήση και όταν γίνεται χορήγηση εστέρων οι οποίοι έχουν μακρά διάρκεια δράσης. Επομένως, κατά τη μεσοπρόθεσμη έως μακροχρόνια χρήση, η δόση πρέπει γενικά να διατηρείται στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Τα ίδια τα στεροειδή ενδέχεται, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, να προκαλέσουν ιατρογενή υπερλειτουργία του φλοιού των επινεφριδίων (νόσο του Cushing) η οποία συνεπάγεται σημαντική μεταβολή του μεταβολισμού των λιπών, των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των μεταλλικών αλάτων, π.χ. ενδέχεται να προκληθεί ανακατανομή του λίπους στο σώμα, μυϊκή αδυναμία και μυϊκή ατροφία, καθώς και οστεοπόρωση.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι αποτελεσματικές δόσεις καταστέλλουν τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων. Μετά τη διακοπή της θεραπείας, είναι δυνατόν να εμφανιστούν συμπτώματα ανεπάρκειας των επινεφριδίων που φτάνουν έως και την ατροφία των επινεφριδίων και το γεγονός αυτό ενδέχεται να καταστήσει το ζώο ανίκανο να αντιμετωπίσει επαρκώς τις στρεσογόνες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάζονται τρόποι ελαχιστοποίησης των προβλημάτων από την ανεπάρκεια των επινεφριδίων μετά την απόσυρση της θεραπείας (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε σε πρότυπα κείμενα).

Τα συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή ενδέχεται να προκαλέσουν πολυουρία, πολυδιψία και πολυφαγία, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια της θεραπείας. Ορισμένα κορτικοστεροειδή ενδέχεται να προκαλέσουν κατακράτηση νατρίου και νερού και υποκαλιαιμία μετά από μακροχρόνια χρήση. Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή έχουν προκαλέσει εναπόθεση ασβεστίου στο δέρμα (ασβέστωση του δέρματος).

Τα κορτικοστεροειδή ενδέχεται να καθυστερήσουν την επούλωση τραύματος και οι ανοσοκατασταλτικές δράσεις τους ενδέχεται να εξασθενίσουν την αντίσταση σε λοιμώξεις ή να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες λοιμώξεις. Σε περίπτωση βακτηριακής λοίμωξης, συνήθως απαιτείται παράλληλη χορήγηση αντιβακτηριακών φαρμάκων όταν γίνεται χρήση στεροειδών. Σε περίπτωση ιογενών λοιμώξεων, τα στεροειδή ενδέχεται να επιδεινώσουν ή να επισπεύσουν την εξέλιξη της νόσου.

Έχει αναφερθεί εξέλκωση του γαστρεντερικού σωλήνα σε ζώα που υποβάλλονται σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή και η εξέλκωση του γαστρεντερικού σωλήνα ενδέχεται να επιδεινωθεί από τα στεροειδή σε ασθενείς που λαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και σε ζώα με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Τα στεροειδή ενδέχεται να προκαλέσουν διόγκωση του ήπατος (ηπατομεγαλία) με αυξημένα ηπατικά ένζυμα στον ορό.

Η χρήση κορτικοστεροειδών ενδέχεται να προκαλέσει μεταβολές των βιοχημικών και αιματολογικών παραμέτρων του αίματος. Μπορεί να εμφανιστεί παροδική υπεργλυκαιμία.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοκετού σε βοοειδή, ενδέχεται να εμφανιστεί υψηλή επίπτωση κατακράτησης πλακούντα και πιθανή επακόλουθη μητρίτιδα και/ή υπογονιμότητα. Αυτού του είδους η χρήση της δεξαμεθαζόνης, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά χρονικά σημεία, μπορεί να συσχετίζεται με μειωμένη βιωσιμότητα του μόσχου.

Η χρήση κορτικοστεροειδών ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο της οξείας παγκρεατίτιδας. Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που συσχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών περιλαμβάνουν την ενδονυχίτιδα και τη μείωση της παραγωγής γάλακτος.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα).

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Εκτός από τη χρήση του προϊόντος για την πρόκληση τοκετού σε βοοειδή, η χρήση κορτικοστεροειδών σε εγκυμονούντα ζώα δεν συνιστάται. Η χορήγηση στα αρχικά στάδια της κύησης είναι γνωστό ότι προκαλεί εμβρυϊκές ανωμαλίες σε πειραματόζωα. Η χορήγηση στα τελικά στάδια της κύησης ενδέχεται να προκαλέσει πρώιμο τοκετό ή αποβολή.
Η χρήση του προϊόντος σε αγελάδες οι οποίες βρίσκονται σε γαλακτοφορία ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της παραγωγής γάλακτος.
Βλ. επίσης την παράγραφο 4.6

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χρήση με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ενδέχεται να επιδεινώσει την εξέλκωση του γαστρεντερικού σωλήνα.
Επειδή τα κορτικοστεροειδή μπορούν να μειώσουν την ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό, η δεξαμεθαζόνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εμβόλια ή εντός δύο εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό.
Η χορήγηση της δεξαμεθαζόνης ενδέχεται να προκαλέσει υποκαλιαιμία και ως εκ τούτου να αυξήσει τον κίνδυνο τοξικότητας από καρδιακές γλυκοσίδες. Ο κίνδυνος υποκαλιαιμίας ενδέχεται να αυξηθεί εάν η δεξαμεθαζόνη χορηγείται μαζί με διουρητικά τα οποία προκαλούν ελάττωση του καλίου.
Η ταυτόχρονη χρήση με αντιχολινεστεράση ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη μυϊκή αδυναμία στους ασθενείς με βαρεία μυασθένεια.  
Τα γλυκοκορτικοειδή ανταγωνίζονται τις δράσεις της ινσουλίνης.
Η ταυτόχρονη χρήση με φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη και ριφαμπικίνη μπορεί να μειώσει τις επιδράσεις της δεξαμεθαζόνης.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί με ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή ένεση σε άλογα και με ενδομυϊκή ένεση σε βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες. Το προϊόν μπορεί επίσης να χορηγηθεί με ενδαρθρική ένεση σε άλογα. Πρέπει να ακολουθείται η συνήθης άσηπτη τεχνική. Για τη μέτρηση μικρών όγκων κάτω του 1 ml πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα βαθμονομημένη σύριγγα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής χορήγηση της σωστής δόσης.

Για τη θεραπεία φλεγμονωδών ή αλλεργικών καταστάσεων συνιστώνται οι παρακάτω μέσες δόσεις. Ωστόσο, η πραγματική δόση που χρησιμοποιείται θα πρέπει να καθορίζεται από τη βαρύτητα των σημείων και το χρονικό διάστημα παρουσίας τους.

    Είδη                                  Δοσολογία
    Άλογα, βοοειδή, χοίροι      0,06 mg/kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχούν σε 1,5 ml/50 kg
    Σκύλοι, γάτες                   0,1 mg/kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχούν σε 0,5 ml/10 kg  

Για τη θεραπεία της πρωτογενούς κέτωσης στα βοοειδή (ακετοναιμίας) συνιστάται η χορήγηση με ενδομυϊκή ένεση 0,02 έως 0,04 mg/kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχούν σε δόση 5-10 ml ανά 500 kg ΣΒ, ανάλογα με το μέγεθος της αγελάδας και τη διάρκεια των σημείων. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκαλείται υπερδοσολογία στις φυλές Jersey και Guernsey. Θα απαιτηθούν μεγαλύτερες δόσεις εάν τα σημεία επιμένουν για αρκετό καιρό ή για τη θεραπεία ζώων που έχουν υποτροπιάσει.


    Για την πρόκληση τοκετού - ώστε να αποφεύγονται το υπερβολικό μέγεθος του εμβρύου και το    οίδημα των μαστικών αδένων στα βοοειδή.
    Μία μεμονωμένη ενδομυϊκή ένεση των 0,04 mg/kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχούν σε 10 ml ανά 500 kg ΣΒ μετά την 260ή ημέρα κύησης.
    Κατά κανόνα, ο τοκετός επέρχεται εντός 48-72 ωρών.

Για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, θυλακίτιδας ή τενοντοελυτρίτιδας με ενδαρθρική ένεση στο άλογο.
Δόση     1 - 5 ml
Οι ποσότητες αυτές δεν δίνονται ειδικά και παρατίθενται μόνο ενδεικτικά. Οι ενέσεις στον ενδαρθρικό χώρο ή τους θυλάκους πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την αφαίρεση ισοδύναμου όγκου αρθρικού υγρού. Είναι απαραίτητο να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασηψίας.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και λήθαργο στα άλογα.
Βλ. επίσης την παράγραφο 4.6.

Χρόνος(οι) αναμονής
Βοοειδή:    Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    8 ημέρες
Γάλα:                                               72 ώρες
Χοίροι:    Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:      2 ημέρες
Άλογα:     Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:     8 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε άλογα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κύριες ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως.

Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας
Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο, γυάλινο φιαλίδιο τύπου I των 50 ή 100 ml, κλεισμένο με ελαστικό πώμα από βρωμοβουτύλιο και σφραγισμένο με καπάκι αλουμινίου.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός μη χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Α.M.K.: 99473/17/14-06-2018/023190101 (50 ml)
           99473/17/14-06-2018/023190101 (100 ml) 
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 13:27

Tranquigel

Tranquigel 35 mg/g πόσιμη γέλη για σκύλους και ίππους
AcepromazineΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1 γραμμάριο περιέχει:

Δραστικά συστατικά:
Acepromazine(as acepromazine maleate)Ακεπρομαζίνη (ως ακεπρομαζίνη μηλεΐνική)    35,0 mg

Έκδοχο(α):
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)    1,04 mg
Propyl parahydroxybenzoate    0,104 mg

Διαυγής, ιξώδης γέλη πορτοκαλί-κίτρινου χρώματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ
Για την καταστολή σκύλων και ίππων

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπότασης, μετατραυματικού σοκ ή υπογκαιμίας.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα σε κατάσταση σοβαρής συναισθηματικής διέγερσης.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από υποθερμία.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με αιματολογικές διαταραχές/διαταραχές της πήξης ή αναιμία.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακή ή/και πνευμονική ανεπάρκεια.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με επιληψία.
Να μην χρησιμοποιείται σε νεογνά.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σκύλοι
Υπόταση (χαμηλή πίεση του αίματος), ταχυκαρδία (αυξημένη καρδιακή συχνότητα), αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας, αρρυθμία (ακανόνιστος καρδιακός παλμός), μύση (συστολή της κόρης), δακρύρροια και αταξία (έλλειψη συντονισμού). Μπορεί να προκύψουν αντιφατικά κλινικά σημεία επιθετικότητας και γενικευμένης διέγερσης του ΚΝΣ.
Ίπποι
Δεδομένου ότι η ακεπρομαζίνη μειώνει τον τόνο του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, μπορεί να συμβεί παροδική πτώση της πίεσης του αίματος μετά τη χορήγηση.
Αναστολή της ρύθμισης της θερμοκρασίας.
Οι ακόλουθες αναστρέψιμες μεταβολές είναι πιθανές στο αιμοδιάγραμμα (αποτελέσματα εξέτασης αίματος):
- παροδική μείωση του αριθμού των ερυθροκυττάρων (ερυθρών αιμοσφαιρίων) και της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης,
- παροδική μείωση των αριθμών των θρομβοκυττάρων (αιμοπεταλίων) και των λευκοκυττάρων (λευκών αιμοσφαιρίων).
Επειδή η ακεπρομαζίνη μπορεί να αυξήσει την έκκριση προλακτίνης, η χορήγηση ακεπρομαζίνης μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές στη γονιμότητα.
Μπορεί να συμβεί πρόπτωση του πέους λόγω της χαλάρωση των επισπαστήρων μυών του πέους. Συστολή του πέους πρέπει να είναι ορατή εντός δύο έως τριών ωρών. Εάν δεν συμβεί αυτό, συνιστάται να αναζητηθεί η βοήθεια χειρουργού κτηνιάτρου. Η έλλειψη συστολή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε αναπαραγωγικούς επιβήτορες ίππους. Η χορήγηση ακεπρομαζίνης έχει προκαλέσει παραφίμωση (η ακροποσθία δεν επιστρέφει στην κανονική θέση) μερικές φορές ως επακόλουθο πριαπισμού (επίμονη στύση).
Μπορεί να προκύψουν αντιφατικά κλινικά σημεία επιθετικότητας και γενικευμένης διέγερσης του ΚΝΣ.
Πρόπτωση της νηκτικής μεμβράνης (τρίτο βλέφαρο) έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια σε ίππους.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι και ίπποι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για από στόματος χρήση.
Σκύλοι
Ελαφρά καταστολή: 0,5 – 1,0 mg ακεπρομαζίνης / kg σωματικού βάρους (που αντιστοιχεί σε 0,14 – 0,29 g προϊόντος ανά 10 kg σωματικού βάρους)
Βαθύτερη καταστολή: 1,0 – 2,0 mg ακεπρομαζίνης / kg σωματικού βάρους (που αντιστοιχεί σε 0,29 – 0,57 g προϊόντος ανά 10 kg σωματικού βάρους)

Ίπποι
Μέτρια καταστολή: 0,150 mg ακεπρομαζίνης / kg σωματικού βάρους (που αντιστοιχεί σε 0,43 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους)
Βαθύτερη καταστολή: 0,225 mg ακεπρομαζίνης / kg σωματικού βάρους (που αντιστοιχεί σε 0,64 g προϊόντος ανά 100 kg σωματικού βάρους)

Οι παραπάνω δοσολογικές πληροφορίες παρέχονται ως κατευθυντήρια γραμμή και θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τους ποικίλους παράγοντες (π.χ. ιδιοσυγκρασία, φυλή, νευρικότητα κ.λπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία στα κατασταλτικά.

Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος για ελαφρά καταστολή σε σκύλους που ζυγίζουν λιγότερο από 17,5 kg θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Βλ. επίσης την παράγραφο 12 για τις «Ειδικές προειδοποιήσεις».

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα.

Οι ακόλουθοι πίνακες προορίζονται ως οδηγός για τη χορήγηση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στις συνιστώμενες δόσεις. Περιστρέψτε τον δακτύλιο επιλογής αριστερόστροφα μέχρι η αριστερή πλευρά του δακτυλίου να ευθυγραμμιστεί με το βάρος της πόσιμης γέλης προς χορήγηση.
 Σκύλοι Tranquigel
  Ελαφρά καταστολή
0,5 – 1,0 mg/kg σωματικού βάρους
Βαθύτερη καταστολή
1,0 – 2,0 mg/kg σωματικού βάρους
Σωματικό βάρος Δόση γέλης
(γραμμάρια)
Ακεπρομαζίνη
(mg)
Δοσολογικό εύρος
(mg/kg)
Δόση γέλης
(γραμμάρια)
Ακεπρομαζίνη
(mg)
Δοσολογικό εύρος
(mg/kg)
10 kg – 17,5 kg 0,25 8,75 0,88 – 0,50 0,50 17,50 1,75 – 1,00
>17,5 kg – 20 kg 0,50 17,50 1,00 – 0,88 0,75 26,25 1,50 – 1,31
>20 kg – 25 kg 0,50 17,50 0,88 – 0,70 1,00 35,00 1,75 – 1,40
>25 kg – 30 kg 0,50 17,50 0,70 – 0,58 1,25 43,75 1,75 – 1,46
>30 kg – 40 kg 0,75 26,25 0,88 – 0,66 1,50 52,50 1,75 – 1,31
>40 kg – 50 kg 1,00 35,00 0,88 – 0,70 2,00 70,00 1,75 – 1,40
>50 kg – 60 kg 1,25 43,75 0,88 – 0,73 2,50 87,50 1,75 – 1,46
>60 kg – 70 kg 1,50 52,50 0,88 – 0,75 3,00 105,00 1,75 – 1,31
 
Ίπποι Tranquigel
  Μέτρια καταστολή
 0,150 mg/kg σωματικού βάρους
Βαθύτερη καταστολή
0,225 mg/kg σωματικού βάρους
 
Σωματικό βάρος Δόση γέλης
(γραμμάρια)
Ακεπρομαζίνη
(mg)
Δοσολογικό εύρος
(mg/kg)
Δόση γέλης
(γραμμάρια)
Ακεπρομαζίνη
(mg)
Δοσολογικό εύρος
(mg/kg)
 
100 kg – 150 kg 0,50 17,50 0,18 – 0,12 0,75 26,25 0,26 – 0,18  
>150 kg – 200 kg 0,75 26,25 0,18 – 0,13 1,00 35,00 0,23 – 0,18  
>200 kg – 250 kg 1,00 35,00 0,18 – 0,14 1,50 52,50 0,26 – 0,21  
>250 kg – 300 kg 1,25 43,75 0,18 – 0,15 1,75 61,25 0,25 – 0,20  
>300 kg – 350 kg 1,50 52,50 0,18 – 0,15 2,25 78,75 0,26 – 0,23  
>350 kg – 400 kg 1,75 61,25 0,18 – 0,15 2,50 87,50 0,25 – 0,22  
>400 kg – 500 kg 2,00 70,00 0,18 – 0,14 3,00 105,00 0,26 – 0,21  
>500 kg – 600 kg 2,50 87,50 0,18 – 0,15 3,50 122,50 0,25 – 0,20  

Στους σκύλους η καταστολή συνήθως αρχίζει μετά από 1 ώρα και διαρκεί για 8‑12 ώρες, στους ίππους η καταστολή αρχίζει μετά από 15‑20 λεπτά και διαρκεί για 6‑7 ώρες.
Για χρήση μεγαλύτερης διάρκειας σε σκύλους, αυτές οι δόσεις μπορούν να επαναληφθούν μία φορά μετά από 12 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Οι σύριγγες των 3 και 6 γραμμαρίων φέρουν δακτύλιο δοσολογίας με διαβαθμίσεις ανά 0,25 γραμμάρια.
Οι σύριγγες των 10 και 12 γραμμαρίων φέρουν δακτύλιο δοσολογίας με διαβαθμίσεις ανά 0,5 γραμμάρια.
Θα πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη σύριγγα για να διασφαλιστεί η ακριβής δοσολογία.
Τοποθετήστε τον δακτύλιο στην απαιτούμενη δόση περιστρέφοντας αριστερόστροφα. Τοποθετήστε την προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος στο στόμα του ζώου και εξωθήστε την απαιτούμενη δόση στην πίσω πλευρά της γλώσσας στους σκύλους ή μέσα στον παρειακό σάκο των ίππων.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ίππους οι οποίοι προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 56 ημέρες (8 εβδομάδες).
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη μετά την ΛΗΞΗ.
Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Σκύλοι
Καμία
Ίπποι
Η καταστολή διαρκεί για περίπου έξι ώρες, αν και ο πραγματικός χρόνος και το βάθος της καταστολής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του κάθε ζώου.
Η αύξηση της δόσης πάνω από τη συνιστώμενη έχει ως αποτέλεσμα παρατεταμένη δράση και ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά όχι μεγαλύτερη καταστολή.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και με μειωμένη δοσολογία στην περίπτωση ηπατικής νόσου ή σε εξασθενημένα ζώα.
Η ακεπρομαζίνη έχει αμελητέες αναγλητικές δράσεις. Επώδυνες δραστηριότητες θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τον χειρισμό ηρεμισμένων ζώων, εκτός εάν χορηγηθεί αγωγή με τα κατάλληλα αναλγητικά.
Μετά τη χορήγηση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, τα ζώα θα πρέπει να παραμείνουν σε ήρεμο χώρο και τα αισθητήρια ερεθίσματα θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού.

Σκύλοι
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε σκύλους με σωματικό βάρος μικρότερο από 17,5 kg θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Λόγω των περιορισμών της συσκευής δοσολόγησης στη χορήγηση μικρών δόσεων, η χρήση σε μικρόσωμους (λιγότερο από 17,5 kg) σκύλους δεν συνιστάται για ελαφρά καταστολή σε ευαίσθητα άτομα και φυλές.
Σε σκύλους με τη μετάλλαξη ABCB1-1Δ (επίσης ονομαζόμενη MDR1), η ακεπρομαζίνη τείνει να προκαλεί πιο βαθιά και παρατεταμένη καταστολή. Σε αυτούς τους σκύλους, η δόση θα πρέπει να μειώνεται κατά 25%‑50%.
Σε ορισμένους σκύλους, ιδίως Boxer και άλλες φυλές με κοντή μύτη, μπορεί να προκύψει αυθόρμητη λιποθυμία ή συγκοπή, λόγω φλεβοκομβοκολπικού αποκλεισμού που προκαλείται από υπερβολικό πνευμονογαστρικό τόνο· καθώς ένα επεισόδιο μπορεί να επισπευστεί από την ακεπρομαζίνη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαμηλή δόση. Εάν υπάρχει ιστορικό συγκοπής αυτού του τύπου, ή εάν υπάρχει σχετική υποψία λόγω υπερβολικής φλεβοκομβικής αρρυθμίας, μπορεί να είναι επωφελές να ελεγχθεί η δυσρυθμία με ατροπίνη χορηγούμενη λίγο πριν την ακεπρομαζίνη.
Μεγαλόσωμες φυλές: έχει παρατηρηθεί ότι οι μεγαλόσωμες φυλές σκύλων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ακεπρομαζίνη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δυνατή δόση σε αυτές τις φυλές.
Η ακεπρομαζίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ως παράγοντας συγκράτησης σε επιθετικούς σκύλους, καθώς μπορεί να καταστήσει το ζώο πιο επιρρεπές στο να τρομάξει και να αντιδράσει σε θορύβους ή άλλα αισθητήρια ερεθίσματα.

Ίπποι
Σε επιβήτορες ίππους, ενδείκνυται το χαμηλότερο δοσολογικό εύρος για την ελαχιστοποίηση πρόπτωσης του πέους.
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε ίππους με σωματικό βάρος μικρότερο από 100 kg θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Η ακεπρομαζίνη μπορεί να προκαλέσει καταστολή. Απαιτείται προσοχή για να αποφευχθεί η κατά λάθος κατάποση. Επανατοποθετείτε το πώμα αμέσως μετά τη χρήση. Κατά την επανατοποθέτηση του πώματος, θα πρέπει να ακουστεί ένα «κλικ» για να διασφαλιστεί το σωστό κλείσιμο. Φυλάσσετε την ανοιγμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος στο αρχικό κουτί και βεβαιωθείτε ότι το κουτί είναι κλεισμένο καλά. Φυλάσσετε τη συσκευασία σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος αλλά ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ καθώς μπορεί να προκύψει καταστολή.
Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα σχολαστικά μετά τη χρήση.
Άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή σε συνεχή επαφή με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν συνιστάται να φορούν αδιαπέραστα γάντια.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή με τα μάτια, πλύνετε απαλά με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν επιμένει τυχόν ερεθισμός.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία:
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει μελετηθεί στα είδη ζώων κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας· χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Βλ. επίσης παράγραφο για τις ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικά με τις διαταραχές της γονιμότητες στις φοράδες.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Η ακεπρομαζίνη ενισχύει τη δράση κεντρικά κατασταλτικών φαρμάκων.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ή η χορήγηση σε ζώα που έχουν πρόσφατα λάβει οργανοφωσφορικά ή υδροχλωρική προκαΐνη (ένα τοπικό αναισθητικό) θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς αυτές οι μοριακές ενώσεις ενισχύουν τις τοξικές επιδράσεις της ακεπρομαζίνης.
Δεδομένου ότι η ακεπρομαζίνη μειώνει τον τόνο του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονη αγωγή με προϊόντα που μειώνουν την πίεση του αίματος.
Τα αντιόξινα μπορεί να προκαλέσουν μείωση της γαστρεντερικής απορρόφησης της ακεπρομαζίνης μετά την από του στόματος χορήγηση.
Τα οπιοειδή και η αδρεναλίνη μπορεί να ενισχύσουν τις υποτασικές επιδράσεις της ακεπρομαζίνης.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Η υπερδοσολογία έχει ως αποτέλεσμα πιο πρώιμη έναρξη των κατασταλτικών συμπτωμάτων και πιο παρατεταμένη επίδραση. Οι τοξικές επιδράσεις είναι αταξία, υπόταση, υποθερμία και επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εξωπυραμιδικές). Νοραδρεναλίνη, αλλά όχι αδρεναλίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση των καρδιαγγειακών επιδράσεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λευκή προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος από LLDPE (γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) διαφόρων μεγεθών: 4 ml που περιέχει 3 γραμμάρια, 8 ml που περιέχει 6 γραμμάρια, 14 ml που περιέχει 10 γραμμάρια και 14 ml που περιέχει 12 γραμμάρια. Οι σύριγγες των 3 και 6 γραμμαρίων φέρουν δακτύλιο δοσολογίας, με διαβαθμίσεις ανά 0,25, 0,5 και 1 γραμμάρια. Οι σύριγγες των 10 και 12 γραμμαρίων φέρουν δακτύλιο δοσολογίας με διαβαθμίσεις ανά 0,5 και 1 γραμμάρια. Οι σύριγγες είναι ερμητικά κλεισμένες με πώμα από LLDPE. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος είναι συσκευασμένη σε χάρτινο κουτί.
Συσκευασίες:
Κουτί με 1 προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος των 3 γραμμαρίων, 6 γραμμαρίων, 10 γραμμαρίων ή 12 γραμμαρίων.
Πολυσυσκευασία με 12 κουτιά που το καθένα περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από στόματος των 3 γραμμαρίων, 6 γραμμαρίων, 10 γραμμαρίων ή 12 γραμμαρίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K.: 49359 / 16 / 28-02-2018
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 12:45

Marfloxin 80 mg/tab

Marfloxin 80 mg δισκία για σκύλους
Marbofloxacin


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 80 mg marbofloxacin.

Ανοικτά καστανοκίτρινα, σχήματος κάψουλας, αμφίκυρτα, διάστικτα δισκία με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα και διχοτομούμενα και στις δύο πλευρές.

Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες. Υπάρχει διαθέσιμο δισκίο των 5 mg, για θεραπεία σε γάτες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (80 mg, 20 mg ή 5 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.  
 
Σωματικό βάρος  ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 80 mg + 20 mg)
Εύρος δόσης κατά προτίμηση (mg/kg)
17 – 20 0,5 2,0 – 2,4
>20 – 25 0,5 + 0,5 2,0 – 2,5
>25 – 30 0,5 + 1 2,0 – 2,4
>30 – 40 1 2,0 – 2,7
>40 – 50 1 + 1 2,0 – 2,5
>50 1,5 ≤2,4

Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από τη ΛΗΞΗ.
Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογενή δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους, που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.

Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

13.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 6 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 12 δισκίων και 72 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42158 / 28-05-2013

 
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 12:38

Marfloxin 20 mg/tab

Marfloxin 20 mg δισκία για σκύλους
Marbofloxacin


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg marbofloxacin.

Ελαφρώς καφεκίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, μαρμαρογραφημένα δισκία με αποστρογγυλεμένες άκρες και με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα, χαραγμένα στη μία πλευρά.
Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες. Υπάρχει διαθέσιμο δισκίο των 5 mg, για θεραπεία σε γάτες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (5 mg,20 mg ή 80 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.  
Σωματικό βάρος ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 20 mg + 5 mg)
Εύρος δόσης κατά προσέγγιση (mg/kg)
4 – 6 0,5 + 0,5 2,1 – 3,1
>6 – 9 1 2,0 – 3,3
>9 – 11 1+ 1 2,3 – 2,8
>11 – 15 1,5 2,0 – 2,7
>15 – 20 2 2,0 – 2,7
>20 – 25 2,5 2,0 – 2,5
>25 – 30 3 2,0 – 2,4
>30 – 35 3,5 2,0 – 2,3


Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.


Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από τη ΛΗΞΗ.
Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογενή δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους, που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.

Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 10 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 10 δισκίων και 100 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42154 / 28-05-2013
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 11:54

Marfloxin 5 mg/tab

Marfloxin 5 mg δισκία για γάτες και σκύλους
Marbofloxacin

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg marbofloxacin.

Ελαφρώς καφεκίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, μαρμαρογραφημένα δισκία με αποστρογγυλεμένες άκρες και με πιθανά σκούρα και λευκά στίγματα, χαραγμένα στη μία πλευρά.
Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μισά.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών ευαίσθητων στη μαρβοφλοξακίνη.

Στους σκύλους:
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (πυώδης δερματίτιδα των πτυχών του δέρματος, επιπολής πυώδης δερματίτιδα (impetigo), θυλακίτιδα, δοθιήνωση, φλεγμονή των ιστών του δέρματος)
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, που συνδέονται ή όχι με προστατίτιδα ή επιδιδυμίτιδα
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

Στις γάτες:
-    λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών (τραύματα, αποστήματα, φλεγμονές)
-    λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών, ή μικρότερης των 18 μηνών για εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους φυλές, όπως Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier και Mastiffs με μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 16 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη μαρβοφλοξακίνη ή άλλες (φθορο) κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά, ήπιας μορφής ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα, διαφοροποίηση στο ρυθμό πρόσληψης νερού ή παροδική αύξηση της δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα παύουν αμέσως μετά τη θεραπεία και δεν επιβάλλουν τη διακοπή αυτής.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτες και σκύλοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για χρήση από το στόμα.

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg/kg/ημέρα (1 δισκίο για 2,5 kg ημερησίως) με εφάπαξ χορήγηση.
Μόνο σε σκύλους και όπου κρίνεται απαραίτητο η χρήση συνδυασμών ολόκληρων ή μισών δισκίων διαφορετικής περιεκτικότητας (5 mg, 20 mg ή 80 mg) θα εξασφαλίσει ακριβέστερη δοσολογία.   
 
Σωματικό βάρος  ζώου (kg) Αριθμός δισκίων
(περιεκτικότητα 5 mg)
Εύρος δόσης κατά προσέγγιση (mg/kg)
1 – 1,5 0,5 1,7 –  2,5
>1,5 – 2,5 1 2,0 – 3,3
>2,5 – 3,5 1,5 2,1 – 3,0
>3,5 – 5,0 2 2,0 – 2,9
>5,0 – 7,0 3 2,1 – 3,0
>7,0 – 9 4 2,2 – 2,9

Για να εξασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα για να αποφεύγεται η υποδοσία.

Διάρκεια θεραπείας

Σκύλοι:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 5 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 10 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, η διάρκεια θεραπείας είναι τουλάχιστον 7 ημέρες  και ανάλογα με την πορεία της λοίμωξης μπορεί να παραταθεί μέχρι και 21 ημέρες.

Γάτες:
- στις λοιμώξεις του δέρματος και μαλακών ιστών (τραύματα, αποστήματα, φλεγμονές) η διάρκεια θεραπείας είναι 3 έως 5 ημέρες.
- στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού η διάρκεια θεραπείας είναι 5 ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προστατευμένο από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί μετά από την ΛΗΞΗ.

Διάρκεια ζωής των διαιρεμένων δισκίων: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Υψηλές δόσεις ορισμένων φθοροκινολονών μπορεί να έχουν επιληπτογόνο δραστηριότητα. Συνιστάται προσεκτική χρήση σε σκύλους και γάτες που έχουν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από επιληψία. Ωστόσο, στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση δεν αναμένονται σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σκύλους και γάτες. Ειδικότερα, με τη συνιστώμενη δόση δεν προέκυψαν αλλοιώσεις των αρθρικών συνδέσμων σε κλινικές μελέτες.
Το χαμηλό pH των ούρων θα μπορούσε να έχει ανασταλτική επίδραση στη δραστικότητα της μαρβοφλοξακίνης. Η πυώδης δερματίτιδα (πυόδερμα) εμφανίζεται κυρίως δευτερογενώς εξαιτίας κάποιας υποκείμενης ασθένειας, επομένως συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτιολογικού παράγοντα και η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
Η επίσημη και τοπική αντιμικροβιακή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Οι φθοροκινολόνες πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία των κλινικών περιστατικών που έχουν μικρή ανταπόκριση, ή αναμένεται να υπάρξει μικρή ανταπόκριση σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών. Όποτε είναι δυνατόν, η χρήση των φθοροκινολονών πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος που αποκλίνει από τις οδηγίες που δίνονται στην ΠΧΠ ενδέχεται να αυξήσει τον επιπολασμό των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις (φθορο)κινολονές και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες κινολόνες, λόγω της πιθανότητας διασταυρούμενης αντοχής.

Σύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα (αρουραίος, κουνέλι) δεν διαπιστώθηκε εμβρυοτοξικότητα και τοξικότητα στη μητέρα με τη χρήση της μαρβοφλοξακίνης στη θεραπευτική δόση. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες μελέτες σε κυοφορούσες ή θηλάζουσες σκύλες και γάτες. Επομένως, σε αυτά τα είδη ζώων, χρησιμοποιήστε το  προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους /κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Οι φθοροκινολόνες είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με από του στόματος χορηγούμενα κατιόντα (Αλουμίνιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης μπορεί να μειωθεί. Ταυτόχρονη χορήγηση προϊόντων θεοφυλλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της απέκκρισης της θεοφυλλίνης.  

Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει οξεία συμπτώματα, με τη μορφή νευρολογικών διαταραχών, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις (φθορο)κινολόνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
Απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας για την απόρριψη των φαρμάκων που δεν χρειάζονται πια. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κρύας μορφής κυψέλες προσανατολισμένου πολυαμιδίου (OPA)/αλουμινίου – πολυβινυλοχλωριδίου/αλουμινίου που περιέχουν 10 δισκία.
Κουτιά με φύλλο οδηγιών χρήσης των 10 δισκίων και 100 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κάτοχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 42149 / 28-05-2013
Κατηγορία Δισκία
Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 16:13

Canidryl

CANIDRYL 20mg, 50mg και 100mg σε δισκία για σκύλους
Carprofen

  
 Σύνθεση σε δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες
 Ένα δισκίο με άρωμα ψητού κρέατος περιέχει:
 Carprofen                                 20,0 mg/δισκίο
 Carprofen                                 50,0 mg/δισκίο
 Carprofen                                 100,0 mg/δισκίο
 
Ενδείξεις
Μείωση της φλεγμονής και του άλγους που προκαλείται από μυοσκελετικές παθήσεις και εκφυλιστικές παθήσεις των συνδέσμων. Χρησιμοποιείται επίσης σαν αναλγητικό για τους μετεγχειρητικούς πόνους.
 
Αντενδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουτάβια μικρότερα από 4 μηνών.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από καρδιακές, ηπατικές ή νεφρικές διαταραχές, σε ζώα με πιθανότητα γαστρεντερικών ελκών ή αιμορραγιών ή σε αυτά που υπάρχει υποψία αιματολογικής δυσκρασίας.
 
 
 
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Έχουν αναφερθεί τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση NSAID, όπως έμετος, μαλακά κόπρανα/διάρροια, αίμα στις κενώσεις, απώλεια της όρεξης και λήθαργος. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες παρουσιάζονται συνήθως μέσα στην πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παροδικές και παρέρχονται με την παύση της θεραπείας, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποβούν σοβαρές ή μοιραίες.
Αν παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να σταματήσει η χορήγηση και να ζητηθεί η βοήθεια κτηνιάτρου. Όπως με όλα τα NSAID υπάρχει κίνδυνος σπάνιας εμφάνισης νεφρικής ή ιδιοσυγκρασιακής ηπατικής ανεπάρκειας.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
Εϊδη ζώων
Σκύλοι
 
Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης
Για χορήγηση από το στόμα.
4 mg καρπροφαίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως.
Ως αρχική δόση χορηγούνται 4 mg καρπροφαίνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως είτε εφάπαξ είτε σε δύο ίσες δόσεις. Ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση, η δόση μπορεί να μειωθεί.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ανταπόκριση του ζώου. Θεραπεία μακράς διαρκείας θα πρέπει να γίνεται κάτω από τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση.
Για την επιμήκυνση της μετεγχειρητικής αναλγητικής και αντιφλεγμονώδους δράσης, η προεγχειρητική παρεντερική χορήγηση carprofen μπορεί να ακολουθείται από χορήγηση καρπροφαίνης σε δισκία σε δόση 4mg/kg ημερησίως επί 5 ημέρες.
Μην υπερβαίνετε τις αναφερθείσες δόσεις.
 
Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Δεν εφαρμόζεται.
 
Χρόνος αναμονής
Δεν εφαρμόζεται.
 
Ειδικές συνθήκες διατήρησης
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Φυλάσσεται σε ξηρό χώρο στην αρχική του συσκευασία. Να προστατεύεται από το φως. Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
Τα μη χρησιμοποιημένα μισά δισκία θα πρέπει να καταστρέφονται αμέσως.
 
Ειδικές προειδοποιήσεις
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυα ή θηλάζοντα θηλυκά σκυλιά.
Η χρήση σε υπερήλικα ζώα μπορεί να εμπεριέχει επιπλέον κινδύνους. Όταν στα ζώα αυτά επιβάλλεται η χορήγηση, απαιτείται προσεκτικός κλινικός έλεγχος.
Αποφύγετε τη χρήση σε ζώα αφυδατωμένα, ολιγοογκαιμικά ή υποτασικά, λόγω πιθανού κινδύνου νεφροτοξικότητας.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχρονη χορήγηση φαρμάκων με πιθανή νεφροτοξικότητα.
Τα NSAIDs μπορεί να προκαλέσουν παρεμπόδιση της φαγοκυτταρώσεως, και επομένως, στη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων που σχετίζονται με βακτηριακές λοιμώξεις, θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα και η κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.
Μη χορηγείτε άλλα NSAIDs ταυτόχρονα ή εντός 24 ωρών. Μερικά NSAIDs έχουν υψηλό βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος και ανταγωνίζονται άλλα φάρμακα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.
Η καρπροφαίνη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοειδή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο εναντίον της υπερδοσίας από carprofen, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται η γενική υποστηρικτική αγωγή που εφαρμόζεται στις κλινικές υπερδοσίες των NSAIDs.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση κατάποσης δισκίων, αναζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως. Πλύνατε τα χέρια σας μετά τη χορήγηση.
 
Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος
Τα αχρησιμοποίητα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή τα υλικά που προέρχονται από αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Blisters
6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 δισκία.
Περιέκτες:
20mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.
50mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500
100mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση
 
     
Χορηγείται αποκλειστικά με κτηνιατρική συνταγή.
 
Α.Μ.Κ.:
20mg: 46047/05-07-2007/K-0164901
50mg: 46138/05-07-2007/K-0164902
100mg: 46140/05-07-2007/K-0164903
Κατηγορία Δισκία
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 10:43

Akutol care spray

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ ΠΛΗΓΩΝ, ΕΚ∆ΟΡΩΝ, ΑΜΥΧΩΝ

- Αδιάβροχη προστασία πληγών και τραυμάτων
- Εμποδίζει την είσοδο μικροβίων
- Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Αφαιρείται εύκολα
- Συνεχής διάρκεια 3-4 ημερών
- Διευκολύνει τη διαδικασία επούλωσης
- Μη τοξικό για το δέρμα

Συσκευασία: 60ml
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 09:52

Akutol stop spray

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ, ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΕΚ∆ΟΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ, ΠΛΗΓΩΝ, ∆ΟΘΗΙΝΩΝ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Το AKUTOL™ STOP SPRAY, με κύρια συστατικά το αλγινικό ασβέστιο και το αλγινικό νάτριο, έχει άµεση πηκτική δράση στην πληγή. Δεσμεύει τα υγρά του τραύματος και δημιουργεί ένα συμπαγές υδροζελέ, εγκλωβίζοντας τα μικρόβια μέσα σε αυτό. Προστατεύει το δερµατικό ιστό από επιµολύνσεις, σταµατώντας παράλληλα την αιµορραγία.

Τα εκχυλίσματα ιπποφαούς, καλέντουλας και χαμομηλιού επιταχύνουν την επούλωση του τραύµατος, παρέχοντας παράλληλα απολυµαντική δράση. Τέλος, το κερί jojoba και το εκχύλισμα aloe vera βοηθούν στη φυσική ενυδάτωση του τραύµατος, ενισχύοντας την ανάπλαση του δερµατικού ιστού.

- Σταματά την αιμορραγία

- Επουλώνει τα τραύματα

- Ενυδατώνει τις πληγές

- Καθαρίζει τις αμυχές

Συσκευασία: 60ml
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 15:12

Mitex

Mitex, ωτικές σταγόνες και δερματικό εναιώρημα για σκύλους και γάτες


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικά συστατικά:
Miconazole nitrate        23,0 mg
(ισοδύναμα με 19,98 mg miconazole)
Prednisolone acetate        5,0 mg
(ισοδύναμα με 4,48 mg prednisolone)
Polymyxin B sulfate        0,5293 mg
(ισοδύναμα με 5500 IU polymyxin B sulfate)

Λευκό εναιώρημα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για τη θεραπεία της εξωτερικής ωτίτιδας και των εντοπισμένων επιφανειακών δερματικών λοιμώξεων σε σκύλους και γάτες, οι οποίες προκαλούνται από λοιμώξεις από τα ακόλουθα ευαίσθητα στη μικοναζόλη και την πολυμυξίνη B βακτηρίδια και μύκητες:

•    Gram-θετικά βακτηρίδια
–    Staphylococcus spp.
–    Streptococcus spp.
•    Gram-αρνητικά βακτηρίδια
–    Pseudomonas spp.
–    Escherichia coli
•    Ζυμομύκητες και μύκητες
–    Malassezia pachydermatis
–    Candida spp.
–    Microsporum spp.
–    Trichophyton spp.

Θεραπεία των παρασιτώσεων από Otodectes cynotis, όπου υπάρχει συνοδός λοίμωξη με ευαίσθητα στη μικοναζόλη και την πολυμυξίνη B παθογόνα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται:
- σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, καθώς και σε άλλα κορτικοστεροειδή, σε άλλους αντιμυκητιασικούς παράγοντες αζόλης ή στα έκδοχα,
- σε ζώα με διάτρηση τυμπάνου,
- σε ζώα με γνωστή ανθεκτικότητα των αιτιολογικών παραγόντων στην πολυμυξίνη B ή/και τη μικοναζόλη,
- στους μαστικούς αδένες θηλαζόντων θηλυκών σκύλων και γατών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η χρήση αυτού του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ενδέχεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να συσχετιστεί με την εμφάνιση κώφωσης (ειδικά σε γηραιότερους σκύλους), περίπτωση κατά την οποία η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται.
Η παρατεταμένη και εκτεταμένη χρήση τοπικών παρασκευασμάτων κορτικοστεροειδών είναι γνωστό ότι πυροδοτεί τοπικές και συστημικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της καταστολής της λειτουργίας των επινεφριδίων, της λέπτυνσης της επιδερμίδας και της καθυστερημένης επούλωσης τραύματος.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Σκύλοι και γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ωτική και δερματική χρήση.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Κατά την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να κόβεται το τρίχωμα που περιβάλλει ή καλύπτει τις βλάβες. Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εφόσον χρειάζεται.

Λοιμώξεις του έξω ακουστικού πόρου (εξωτερική ωτίτιδα):
Καθαρίστε τον έξω ακουστικό πόρο και το ωτικό πτερύγιο και τοποθετήστε 5 σταγόνες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στον έξω ακουστικό πόρο δύο φορές την ημέρα. Μαλάξτε επιμελώς το αφτί και τον ακουστικό πόρο για να διασφαλίσετε την κατάλληλη κατανομή των δραστικών ουσιών, αλλά αρκετά απαλά ώστε να αποφύγετε την πρόκληση πόνου στο ζώο.
Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως και μερικές ημέρες μετά από την πλήρη υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων, για τουλάχιστον 7 − 10 ημέρες και για έως και 14 ημέρες.
Σε περίπτωση συνοδού ωτοδηκτικής ψώρας (Otodectes cynotis), θα πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο θεραπείας και των δύο αφτιών, ακόμα και αν υπάρχει εμφανής προσβολή μόνο στο ένα αφτί. Ενσταλάξτε 5 σταγόνες δύο φορές την ημέρα για 14 ημέρες.

Δερματικές λοιμώξεις (εντοπισμένες επιφανειακές):
Εφαρμόστε μερικές σταγόνες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στις προς θεραπεία δερματικές βλάβες δύο φορές την ημέρα και τρίψτε καλά.
Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως και μερικές ημέρες μετά από την πλήρη υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων, για έως και 14 ημέρες.

Σε μερικές επίμονες περιπτώσεις (ωτικές ή δερματικές λοιμώξεις), η θεραπεία μπορεί να χρειαστεί να συνεχιστεί για 2 έως 3 εβδομάδες. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητη παρατεταμένη θεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον κτηνίατρο για επαναληπτική κλινική εξέταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Βλέπε παράγραφο 12. Ειδικές προειδοποιήσεις στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30C. Μετά από το πρώτο άνοιγμα, μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και την ετικέτα της φιάλης μετά τo «EXP».
    Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες
 

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση και εξετάσεις ευαισθησίας των βακτηριδίων ή/και των μυκήτων που απομονώθηκαν από το ζώο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικά (περιφερειακά) επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την ευαισθησία των υπαίτιων παθογόνων.
Είναι δυνατή συστηματική κορτικοστεροειδική δράση, ειδικά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κάτω από κλειστή επίδεση, σε εκτεταμένες δερματικές βλάβες, με αυξημένη ροή αίματος στο δέρμα ή αν υπάρξει κατάποση του προϊόντος με το γλείψιμο.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατάποση του προϊόντος από τα υπό θεραπεία ζώα ή από ζώα που έρχονται σε επαφή με τα υπό θεραπεία ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην πρεδνιζολόνη, την πολυμυξίνη Β ή τη μικοναζόλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει επαφή, το δέρμα ή τα μάτια θα πρέπει να ξεπλένονται αμέσως με άφθονο νερό. Να φοράτε πάντοτε γάντια μίας χρήσης κατά την εφαρμογή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε ζώα. Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας:
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μέγεθος συσκευασίας: 1 x 20 ml

Α.Α.Κ.: 6754 / 1-2-2016
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Σελίδα 1 από 5