Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Keto-stop

Πόσιμο πρόμιγμα για τη μείωση του ενεργειακού ελλείμματος στα γαλακτοπαραγωγά ζώα

1 lt περιέχει:
Vitamin B1                           150 mg
Vitamin B6                            150 mg
Vitamin B12                                15 mg
Νικοτινικό οξύ                   5.000 mg
Χλωριούχος χολίνη              35.000 mg
Προπιονικό Νάτριο                  100.000 mg
Προπυλενογλυκόλη (1,2-προπανοδιόλη)     700.000 mg
Υγρός φορέας έως τα                        1.000 g


Δοσολογία και οδηγίες χρήσης:

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 15 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 200 - 300 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 40 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 300-400 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ-ΑΙΓΕΣ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 20 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 30 – 40 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  1 lt - 500 ml - 250 ml μπουκάλι

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Το KETO-STOP είναι ένα διεγερτικό μηρυκασμού μέσω της παροχής του συμπλέγματος της βιταμίνης B και του Νικοτινικού οξέος. Λόγω της υψηλής παροχής προπυλενογλυκόλης και προπιονικών επιτρέπει επίσης την μείωση του ενεργειακού ελλείμματος στα γαλακτοπαραγωγά ζώα, σε ειδικές περιόδους μεταβολικού stress (τοκετός, οίστρος).

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Footcare & Cleansing

Γενικής χρήσης αντισηπτικό σπρέυ για πληγές με βάμμα γεντιανής, βάσει αλκοόλης
Κατηγορία Λοιπά προϊόντα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Cellogest

CELLOGEST Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Χοριακή γοναδοτροπίνη PMSG

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚO(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚO(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά συσκευασία)
Lyophilized tablet                                                       6000 IU
ΔΡΑΣΤΙΚΟ
Pregnant Mare’s  Serum gonadotropin                          6000 IU
ΕΚΔΟΧΑ
Disodium phosphate dodecahydrate                                6mg
Sodium dihydrogen phosphate                                        6mg    
Mannitol                                                                    300mg                 

Diluent
Water for injections up to                                             24 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Χρησιμοποιείται για την διέγερση της λειτουργίας και της δραστηριότητας των ωοθηκών, την βελτίωση της γονιμότητας ζώων που υπόκεινται σε συγχρονισμό του οίστρου και την πρόκληση πολλαπλής ωοθηλακιορρηξίας στην μεταφορά εμβρύων. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες αγωγές.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε  θηλυκά ζώα με πολυκυστικές ωοθήκες.
Συνιστάται να μην επιδιώκεται γονιμοποίηση  κατά την διάρκεια του προκαλούμενου οίστρου  αν  δεν αποκλεισθεί η περίπτωση των  πολυκυστικών ωοθηκών (ειδικά σε μονοτόκα είδη ζώων ). Να μην χορηγείται σε ζώα με καρδιακή  και νεφρική ανεπάρκεια

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η επανάληψη της χρήσης της PMSG μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητάς της σε βαθμό που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί
Υπερδιέγερση των ωοθηκών
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που αντιμετωπίζονται με χορήγηση κορτικοστεροειδών ή αδρεναλίνης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες, φορβάδες, προβατίνες, αίγες, σύες, θηλυκοί σκύλοι, γάτες και κουνέλια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αμέσως μετά την ανασύσταση του CELLOGESTστον αντίστοιχο διαλύτη γίνεται ενδομυϊκή  χορήγηση της δόσης ανάλογα με την αγωγή που εφαρμόζεται και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται σε κάθε είδος ζώου.
Αγελάδες – φορβάδες   :200-2500 IU, ισοδύναμο με 0,8-10 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ.
Προβατίνες και αίγες     :100-500 IU, ισοδύναμο με 0,4-2 ml CELLOGESTεφ’άπαξ. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής δόση. Μικρές δόσεις ενδέχεται να προκαλέσουν  δυσλειτουργία όπως π.χ ως προς την ομαλή ωοθυλακιορρηξία, αλλά μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες πολυδυμίες. Σε κάθε περίπτωση η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται και το είδος των  αγωγών με τις οποίες συνδυάζεται η χρήση της PMSG.
Σύες                      : 200-800 IU, ισοδύναμο με 0,8-3,2 ml CELLOGESTεφ’  άπαξ
Θηλυκοί σκύλοι     : 25-200 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,8 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Γάτες                     : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ
Κουνέλια               : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Όσον αφορά τους θηλυκούς σκύλους και τις γάτες συνήθως δεν αρκεί μια χορήγηση. Χορηγείται με  βάση προκαθορισμένο πρωτόκολλο.                                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις καθαριότητας  κατά τη χορήγηση του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Λυοφιλοποιημένο προϊόν: Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό, στεγνό, ψυχρό και σκοτεινό περιβάλλον (2 – 8 οC). Να μην καταψύχεται και να μην είναι προσβάσιμο από παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται μετά την προσθεσμία λήξης που αναγράφεται  στην συσκευασία  σε ξηρό χώρο και με θερμοκρασία μεταξύ 2 – 8 οC.
Ανασυσταμένο προϊόν: Το προίόν, πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρό χρονικό διάστημα. Το εναπομείναν προϊόν πρέπει να καταστρέφεται αμέσως.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 500 IU με διαλύτη 2 ml, φιαλίδιο 1.000 IU με διαλύτη 4 ml, φιαλίδιο 3.000 IU με διαλύτη 12 ml, φιαλίδιο 5.000 IU με διαλύτη 20 ml, φιαλίδιο 6.000 IU με διαλύτη 24 ml και φιαλίδια 5 Χ 1.000 IU με διαλύτη 5 Χ 4 ml 

Α.M.K.: 82135 / 17-11-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Mastivet

MASTIVET, ενέσιμο εναιώρημα
Εμβόλιο κατά της μαστίτιδας των μηρυκαστικών

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά ml)
Δραστικά:
Κάθε δόση περιέχει αδρανοποιημένη καλλιέργεια των Streptococcus agalactiae      ≥9x108 UFC,
                                                                             Streptococcus dysgalactiae   ≥3x108 UFC,
                                                                             Streptococcus uberis             ≥3x108 UFC,
                                                                             Streptococcus   pyogenes      ≥3x108 UFC,
                                                                             Staphylococcus aureus        ≥10x108 UFC,
                                                                             Escherichia coli                   ≥18x108 UFC,
                                                                             Arcanobacterium pyogenes   ≥10x108 UFC.
Διαλύτης: Aluminium hydroxide (εκπεφρασμένο σαν Aluminium oxide)
Έκδοχα: CINa(Sodium chloride), CIK(Potassium chloride), Na2HPO4  12  H2O (Disodium Phosphate Dodecahydrate), KH2PO4(Potassium Dihydrogen Phosphate), Water for injections
 Άλλα συστατικά: Φορμαλδεΰδη
          
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Συμβάλει στην πρόληψη της μαστίτιδας από τους μικροοργανισμούς που αναφέρονται στην σύνθεση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε μερικά ζώα παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας από το ορθό κατά 1-1,5 0 C τις πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός στο σημείο της ένεσης αλλά εξαφανίζεται λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό

 ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Βοοειδή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
5 ml
Οδός χορήγησης: Υποδόρια
Δύο εμβολιασμοί σε διάστημα 21 ημερών.
Ο πρώτος εμβολιασμός δύο μήνες πριν τον τοκετό και  ο δεύτερος  21 ημέρες μετά.
Αναμνηστικός εξαμηνιαίος εμβολιασμός με μια μόνο δόση εμβολίου.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Καμιά πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για την ασφάλεια και την ενέργεια του εμβολίου σχετικά με την παράλληλη χρήση του με οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Γι’ αυτό συνιστάται να μην χορηγείται κανένα άλλο εμβόλιο 10 ημέρες πριν και μετά από τη χορήγηση αυτού του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο πρώτος εμβολιασμός δύο μήνες πριν τον τοκετό και  ο δεύτερος  21 ημέρες μετά.
Αναμνηστικός εξαμηνιαίος εμβολιασμός με μια μόνο δόση εμβολίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάξτε το σε θερμοκρασία μεταξύ 4ο C ± 2ο C.
Προστατέψετε το προϊόν από το ηλιακό φως και μην το καταψύχετε
Όταν ανοιχθεί η συσκευασία πρέπει να καταναλωθεί το περιεχόμενό του την ίδια ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χορήγηση του εμβολίου στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική μείωση της γαλακτοπαραγωγής για διάρκεια 10 ημερών τουλάχιστον.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ   ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:       
Φιαλίδια των 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml

Α.Μ.Κ.: 71136/22-10-09

* χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή *
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 
Κατηγορία Εμβόλια βοοειδών
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Aminovit liquid

Πόσιμο πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

Τα 100 ml περιέχουν:
Βιταμίνη A    1.000.000 I.U.               Κυστίνη     120 mg
Βιταμίνη D3    200.000 I.U.                Γλουταμινικό οξύ     1.740 mg
Βιταμίνη E    200 mg                        Γλυκίνη    1.380 mg
Βιταμίνη K3     75 mg                       Ιστιδίνη     660 mg
Βιταμίνη B1     200 mg                     Ισολευκίνη     180 mg
Βιταμίνη B2     300 mg                     Λευκίνη     1.500 mg
Βιταμίνη B6     150 mg                     Λυσίνη     1.320 mg
Βιταμίνη B12     0,25 mg                  Μεθειονίνη     120 mg
Βιταμίνη C     1.000 mg                    Προλίνη     960 mg
Νικοτινικό οξύ     1.800 mg               Σερίνη     780 mg
Παντοθενικό οξύ     850 mg               Θρεονίνη     660 mg
Αλανίνη     1.200 mg                        Τυροσίνη     360 mg
Αργινίνη     780 mg                          Τρυπτοφάνη    20 mg
Ασπαρτικό οξύ     1.560 mg             Βαλίνη     1.020 mg
Φαινυλανίνη     780 mg    
Έκδοχα έως  100 ml

   
Ιδιότητες βιταμινών και αμινοξέων:
Τα αμινοξέα που προέρχονται από την υδρόλυση των ζωικών πρωτεϊνών όπως αυτές απαντούν σε ελεύθερη κατάσταση, απορροφώνται ομοιόμορφα από τα νεαρά ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή παρουσιάζουν ελλείψεις
ενζύμων στο πεπτικό σύστημα.
Οι βιταμίνες, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, βελτιώνουν την ανάπτυξη στα νεαρά ζώα, προστατεύουν και βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος και των βλεννογόνων, διεγείρουν την σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταπολεμούν το stress (κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, ανάρρωση, κακή ή μη ισορροπημένη διατροφή) και την ανορεξία.
Ακόμα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ζώων και συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι των μολυσματικών ασθενειών. Τέλος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής και απρόσκοπτης ανα-παραγωγικής ικανότητας στα θηλαστικά και της αυγοπαραγωγικής ικανότητας στα πτηνά όπου παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη γέννηση βιώσιμων νεοσσών.

Οδηγίες χρήσης
Πτηνά : 1ml / lt πόσιμου νερού
Χοίροι και μηρυκαστικά : 1 – 3ml / lt  πόσιμου νερού, αναλόγως της ηλικίας και της φυσκής κατάστασης των ζώων.

Φύλαξη
Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε καλά κλεισμένους περιέκτες

Περιεχόμενο: 1 lt, 250 ml

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Divamectin 1%

DIVAMECTIN 10mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Ivermectin

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Διαφανές, άχρωμο διάλυμα 
1ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό: ivermectin 10mg
Άλλα έκδοχα: βενζυλική αλκοόλη 10mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή: 
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων, παρασίτων των οφθαλμών, προνυμφών υποδερμάτων,  ακάρεων και φθειρών (όπως αναφέρεται ακολούθως) των βοοειδών και των μη θηλαζόντων γαλακτοπαραγωγών βοοειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Ostertagia ostertagi
Ostertagia lyrata
Haemonchus placei
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia oncophora (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia punctate (ενήλικα παράσιτα)
Cooperia pectinata (ενήλικα παράσιτα)
Bunostomum phlebotomum
Oesophagostomum radiatum
Παράσιτα των πνευμόνων (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες τετάρτου σταδίου):
Dictyocaulus viviparous
Παράσιτα των οφθαλμών (ενήλικα παράσιτα):
Thelazia spp.
Προνύμφες υποδερμάτων (παρασιτικά στάδια):
Hypoderma bovis
H. lineatum
Ακάρεα:
Psoroptes ovis
Sarcoptes scabiei var. Bovis
Φθείρες:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenopotes capillatus
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τον έλεγχο του Chorioptes bovis.
Ωστόσο, μπορεί να μην αποφέρει την πλήρη εξάλειψη των παρασίτων.
Η αγωγή με Divamectin 10 mg/ml ενέσιμου διαλύματος στη συνιστώμενη δοσολογία
αποτρέπει την εκ νέου μόλυνση με Haemonchus placei, Cooperia oncophora,
Cooperia pectinata και Trichostrongylus axei  για 7 ημέρες μετά την αγωγή,  O s t e r t a g i a o s t e r t a g i και Oesophagostomum radiatum για 14 ημέρες μετά την αγωγή και Dictyocaulus viviparus για 21 ημέρες μετά την αγωγή. 
 
Πρόβατα
Για την αντιμετώπιση της ψώρας των προβάτων, γαστρεντερικών νηματωδών,
παρασίτων των πνευμόνων και της οίστρωσης των προβάτων:
Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα):
Ostertagia circumcincta
Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei
T. colubriformis και T. vitrinus
Cooperia curticei
Nematodirus filicollis
Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των Cooperia curticei και Nematodirus
Filicollis ποικίλει
Παράσιτα των πνευμόνων:
Dictyocaulus filaria (ενήλικα παράσιτα)
Ακάρεα ψώρας:
Psoroptes ovis
Οίστρωση του προβάτου:
Oestrus ovis (όλα τα στάδια νυμφών)
 
Χοίροι
Για την αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων,
φθειρών και ακάρεων ψώρας των χοίρων.
Γαστρεντερικά παράσιτα (ενήλικα παράσιτα και νύμφες τετάρτου σταδίου):
Ascaris suum
Hyostrongylus rubidus
Oesophagostomum spp.
Strongyloides ransomi (ενήλικα παράσιτα)
Παράσιτα των πνευμόνων:
Metastrongylus spp . (ενήλικα παράσιτα)
Φθείρες:
Haematopinus suis
Ακάρεα ψώρας:
Sarcoptes scabiei var. suis
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε αγελάδες και προβατίνες που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές
αγελάδες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων και μη θηλάζουσες
γαλακτοπαραγωγές προβατίνες 60 ημέρες πριν από τον τοκετό.
Δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην ιβερμεκτίνη.
Δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε ορισμένα ζώα, παρατηρήθηκε παροδική δυσφορία αμέσως μετά την υποδόρια χορήγηση. Στα βοοειδή μπορεί να παρατηρηθούν άλματα και κινήσεις βυτίου, η φυσιολογική συμπεριφορά όμως αποκαθίσταται εντός 15 λεπτών.
Σε ζώα που χορηγήθηκε αγωγή παρατηρήθηκε διόγκωση και πάχυνση των
μαλακών μορίων στο σημείο της ένεσης. Συνήθως, οι αντιδράσεις αυτές είναι
παροδικές και υποχωρούν εντός μίας έως τεσσάρων εβδομάδων.
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν κάποιες σοβαρές παρενέργειες που δεν
αναφέρονται στο συγκεκριμένο φυλλάδιο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό
σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αποκλειστικά για μία μοναδική ένεση (εκτός από την αντιμετώπιση των
μολύνσεων από Psoroptes ovis στα πρόβατα)
 
Βοοειδή
Δοσολογία:
1,0ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Υποδόρια ένεση εμπρός ή πίσω από την ωμοπλάτη υπό άσηπτες συνθήκες.
Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης βελόνας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
 
Πρόβατα
Δοσολογία:
0,5 ml ανά 25 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 200
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών νηματωδών, παρασίτων των πνευμόνων
και προνυμφών οίστρων του προβάτου συνιστάται μια υποδόρια ένεση στον
αυχένα υπό άσηπτες συνθήκες. Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένης
σύριγγας διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας).
Για την θεραπεία του Psoroptes ovis (ψωρίαση των προβάτων) απαιτούνται δύο ενέσεις σε διάστημα επτά ημερών. Σε νεαρούς αμνούς βάρους κάτω των 20,0 κιλών χορηγείται 0,1 ml ανά 5 κιλά. Για τα συγκεκριμένα ζώα συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
Χοίροι
Δοσολογία:
1,5 ml ανά 50 κιλά σωματικού βάρους (βάσει μιας συνιστώμενης δόσης 300
μικρογραμμαρίων ιβερμεκτίνης ανά κιλό σωματικού βάρους).
Χορήγηση:
Ο συνιστώμενος τρόπος χορήγησης είναι με υποδόρια ένεση στον αυχένα με
αποστειρωμένη σύριγγα διαμέτρου 1,4 x 15mm(17G x ½ ίντσας) υπό άσηπτες συνθήκες.
Στα χοιρίδια βάρους κάτω των 16 κιλών χορηγούνται 0,1 ml ανά 3 κιλά. Για τα
συγκεκριμένα χοιρίδια συνιστάται η χρήση σύριγγας με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα χορήγησης έως και 0,1 ml.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε στεγνή και αποστειρωμένη σύριγγα και βελόνα.
Σκουπίζετε το διάφραγμα προ της λήψης εκάστης δόσης. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτόματες σύριγγες σε συνδυασμό με τις συσκευασίες των 200 ή των 500 ml. Για τις συσκευασίες των 50 ml συνιστάται η χρήση σύριγγας πολλαπλών δόσεων. Για επαναπλήρωση της σύριγγας, συνιστάται η χρήση ελκόμενης βελόνας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διάνοιξη του πώματος. Για να διασφαλισθεί η χορήγηση της σωστής δόσης, θα πρέπει να καθοριστεί το
σωματικό βάρος με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής θα πρέπει να ελέγχεται. Εάν πρόκειται να γίνει συλλογική αντί ατομική θεραπεία των ζώων, τότε αυτά θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και να χορηγηθεί η ανάλογη δοσολογία, προκειμένου να αποφευχθεί η υπο- ή υπερδοσολογία.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή: 
Κρέας και Εδώδιμοι ιστοί: 49 ημέρες.
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες
όταν το γάλα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή μη θηλάζουσες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες , συμπεριλαμβανομένων των εγκύων δαμαλίδων, 60 ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Πρόβατα: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 42 ημέρες
Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή θηλάζουσες προβατίνες όταν το γάλα
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε
αγωγή προβατίνες όταν το γάλα που πρόκειται να παράγουν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, 60ημερών πριν από τον τοκετό.
 
Χοίροι: 
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 28 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25Ο C.
Να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα και στο κουτί μετά “EXP”.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Σε περίπτωση της όποια αλλοίωσης στο χρωματισμό του σκευάσματος, το προϊόν
πρέπει να απορρίπτεται.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικά μέτρα προφύλαξης για χορήγηση σε ζώα
Θα πρέπει να ασκείται προσοχή για την αποφυγή των ακόλουθων πρακτικών
καθότι αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντίστασης και θα μπορούσαν
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική θεραπεία:
Πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ιδίας κατηγορίας
Για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Υπο-δοσολογία, που μπορεί να οφείλεται στην υποεκτίμηση του σωματικού βάρους,
την κακή χορήγηση του προϊόντος, ή τη μη- βαθμονόμηση της δοσομετρικής
συσκευής (εάν υπάρχει). Δεν συνιστάται η αντιμετώπιση της ψωροπτικής ψώρας των προβάτων με μία μοναδική ένεση, επειδή, παρά την ενδεχόμενη κλινική βελτίωση, δεν
εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των παρασίτων.
Η ψώρα (Psoroptes ovis) είναι μία εξαιρετικά μολυσματική εξωπαρασίτωση των προβάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου εξάπλωση των παρασίτων, καθώς τα ακάρεα μπορεί να επιβιώσουν έως και 15 ημέρες μακριά από τον ξενιστή.
Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η χορήγηση αγωγής σε όλα τα πρόβατα που
έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα ζώα. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ
ζώων που βρίσκονται σε θεραπεία, με άλλα ζώα ( μολυσμένα ή μη) για
τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση της αγωγής.
Έχει αναφερθεί αντίσταση στην ιβερμεκτίνη σε γαστρεντερικά νηματώδη Ostertagia circumcincta στους αμνούς και Ostertagia ostertagi στα βοοειδή.
Συνεπώς, η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται στις τοπικές
επιδημιολογικές πληροφορίες (που ισχύουν στην περιφέρεια, στην
εκμετάλλευση) σχετικά με την ευαισθησία αυτών των ειδών ελμίνθων και σε
συστάσεις για τον περιορισμό της περαιτέρω επιλογής για αντίσταση στα
ανθελμινθικά. Ορισμένα είδη ζώων για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν ενδέχεται να μην εμφανίζουν καλή ανοχή στις ιβερμεκτίνες.
Περιστατικά δυσανεξίας με μοιραία αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε σκύλους
ιδίως στις φυλές ΚόλλεΙ (Collies) και Αγγλικής Ποιμενικής (Old English Sheepdogs)καθώς και σε συγγενείς φυλές και διασταυρώσεις, καθώς και σε χελώνες (υδρόβιες και χερσαίες).
Η χορήγηση του προϊόντος δεν πρέπει να συνδυάζεται με εμβολιασμό κατά της
παρασιτικής βρογχοπνευμονίας. Εάν πρόκειται να χορηγηθεί σε εμβολιασμένα
ζώα, μεταξύ θεραπείας και εμβολιασμού πρέπει να παρεμβάλλεται διάστημα 28
ημερών. Η αποβολή ωών νηματωδών παρασίτων στα κόπρανα των ζώων μπορεί να
συνεχιστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του προϊόντος.
Στα βοοειδή: Για την αποφυγή α ν ε π ι θ ύ μ η τω ν δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ώ ν
αντιδράσεων λόγω θανάτου των προνυμφών Hypoderma στον οισοφάγο ή στη ράχη, συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος μετά το τέλος της περιόδου πτητικής δραστηριότητας των μυών.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης σε αγελάδες, χοίρους
και προβατίνες (Η χορήγηση του προϊόντος δεν επιδρά στη γονιμότητα των
αρσενικών). Στα συμπτώματα της τοξικότητας της ιβερμεκτίνης περιλαμβάνονται αταξία και
κατάπτωση. Δεν έχει βρεθεί αντίδοτο. Η αντιμετώπιση της υπερ-δοσολογίας είναι
συμπτωματική. Το προϊόν χορηγήθηκε σε δόσεις τριπλάσιες της συνιστώμενης
δόσης σε βοοειδή και πρόβατα χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα τοξικότητας.
Ύποπτα κλινικά περιστατικά αντίστασης στα ανθελμινθικά θα πρέπει να
διερευνώνται περαιτέρω εφαρμόζοντας τις κατάλληλες δοκιμές [π.χ. Δοκιμή μείωσης
του αριθμού των αυγών στα κόπρανα (Faecal Egg Count Reduction est)]. Στις
περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της/των δοκιμής/δοκιμών υποδηλώνουν
έντονη αντίσταση σε κάποιο συγκεκριμένο ανθελμινθικό , θ α πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένα ανθελμινθικό που ανήκει σε άλλη φαρμακολογική κατηγορία
με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό
προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το πρόσωπο που
πρόκειται να χορηγήσει το κτηνιατρικό σκεύασμα στα ζώα
Μην καπνίζετε, μην τρώτε ή πίνετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση. Προσοχή, μην τρυπηθείτε κατά λάθος με
τη βελόνα της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο: το προϊόν μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό ή/και πόνο στο σημείο της ένεσης.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μην ρυπαίνετε επιφανειακά ύδατα ή τάφρους με το προϊόν ή τον χρησιμοποιημένο περιέκτη. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν  ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
50 ml, 200 ml και 500 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
 
Α.Μ.Κ.: 14797/03-03-2010
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Albendazole 600mg

ΑLBENDAZOLE 600 / ANAFASIS, δισκία 600 mg
Αλβενδαζόλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Δραστικό συστατικό
Ανά δισκίο
Albendazole 600 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για τη θεραπεία παρασιτώσεων, που προκαλούνται από ευαίσθητα στην αλβενδαζόλη στελέχη των παρακάτω παρασίτων.
Τρηματώδη παράσιτα: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna.
Κεστώδη παράσιτα: Moniesia expansa.
Νηματώδη παράσιτα: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylous axei, Trichostrongylous colubiformis, Cooperia oncophora, Strongyloides spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesofagostomum spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε ζώα με υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.
<Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.>
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Πρόβατα, βοοειδή
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι η παρακάτω.
Πρόβατα: 5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 15 mg / kg Σ.Β. 
Βοοειδή: 7,5 mg / kg Σ.Β. Στην περίπτωση της ηπατικής διστομίασης 10 mg / kg Σ.Β.
Το προϊόν χορηγείται από το στόμα
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο υπολογισμός του σωματικού βάρους του ζώου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας: 
Βοοειδή: 14 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
Πρόβατα: 10 ημέρες από την τελευταία χορήγηση
 
Γάλα:
5 ημέρες από την τελευταία χορήγηση.
Είναι προτιμότερο όμως τα αντιπαρασιτικά να δίνονται γενικώς κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Να διατηρείται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασία μικρότερη από 25 οC και να προστατεύεται από το φως.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα πρόσωπα που χειρίζονται το προϊόν πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά από την εφαρμογή της θεραπείας. Έγκυες γυναίκες και παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Δεν υπάρχουν
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί με 5 blisters των 10 δισκίων
 
Α.M.K.: 76135 / 30-9-2009
 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Prostagladin F2a

Prostagladin F2a Ενέσιμο διάλυμα
Προσταγλαδίνη F2a
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
PG F2a. …………………………………………………………….…5 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΓΕΛΑΔΕΣ-ΔΑΜΑΛΕΣ : 
 ** Ωχρινολυτική δράση
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Καταστάσεις παραμένοντος ωχρού σωματίου.
3. Θεραπεία ωχρινοποιημένης κύστης ωοθυλακίου.
4. Αναφροδισία και σύνδρομο στειρότητας χωρίς κλινικά συμπτώματα.
** Πρόκληση συσπάσεων στις λείες μυϊκές ίνες
1. Μερική παλινδρόμηση μετά από δυστοκία, κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων ή μερική παλινδρόμηση λόγω μόλυνσης της μήτρας (ενδομητρίτιδα).
2. Αποβολή νεκρού εμβρύου  (μουμιοποιημένου, εμβεβρεγμένου).

ΦΟΡΒΑΔΕΣ:
1. Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου.
2. Παραμένων ωχρό σωμάτιο.
3. Άνοιστρος..
4. Μερική παλινδρόμηση της μήτρας.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ:
Συγχρονισμός των τοκετών (Χορήγηση της Prostagladin F2a – ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ στις χοιρομητέρες την 112η ημέρα της κυοφορίας).

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ :
1. Συγχρονισμός του οίστρου και της ωοθυλακιορηξίας.
2. Παλινδρόμηση της μήτρας.

ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ:
1. Πρόκληση τοκετού.
2. Αποβολή κατακρατηθέντων εμβρυϊκών υμένων και μουμιοποιημένων εμβρύων.
3. Διακοπή ανεπιθύμητης κύησης (μετά  την  30η  ημέρα ) .
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που κυοφορούν (εκτός αν υπάρχει πρόθεση να προκληθεί αποβολή)
Να μη χορηγείται σε ζώα, που πάσχουν από οξείες ή υποξείες παθήσεις του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και γεννητικού συστήματος.
Να μη χορηγείται σε φορβάδες με γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε θηλυκό σκύλο, που πάσχει από κλειστή πυομήτρα (κλειστός τράχηλος), λόγω της πιθανής περιτονίτιδας από τη δίοδο περιεχομένου της μήτρας διαμέσου των ωαγωγών, στην κοιλιακή κοιλότητα.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Στη φορβάδα αμέσως μετά τη χορήγηση ή μετά από λίγα λεπτά, είναι πιθανό να    παρουσιαστεί εφίδρωση, ελαφρύς κολικός και ταχυκαρδία.
Στη χοιρομητέρα η επίσπευση του τοκετού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση     θνησιγενών χοιριδίων.
Στο θηλυκό σκύλο πιθανώς 1 – 20 λεπτά μετά τη χορήγηση να παρατηρηθούν    ανησυχία, σιελόρροια, έμετος, διάρροια, υποθερμία ή υπερθερμία, ταχύπνοια,     ταχυκαρδία, κοιλιακό άλγος και κινητική αταξία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά     τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων    συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
Τα συμπτώματα αυτά παρέρχονται συνήθως μετά από την πάροδο μίας ώρας. Κατά    τη διακοπή της ανεπιθύμητης κύησης, η αποκόλληση των εμβρυϊκών υμένων     συνοδεύεται μερικές φορές από επικίνδυνη αιμορραγία.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες φορβάδες, πρόβατίνες, χοιρομητέρες και σκύλα
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται πάντα ενδομυϊκά.
- Αγελάδες ……………………………20 mg / ζώο
- Δαμάλες ……………………………..5 mg / ζώο
- Φορβάδες ……………………………5 mg / ζώο
- Χοιρομητέρες ……………………… 20 mg / ζώο
- Προβατίνες  …………………………10 mg / ζώο
- Θηλυκός σκύλος …………………….0,1 – 0,25 mg ανάλογα με την   περίπτωση./ kg
                                                                      12/ώρο για   4-5 ημέρες                                                                                                       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Διατηρείται σε ξηρό χώρο, προστατεμένο από το φως  και σε θερμοκρασία  μικρότερη από  15ο  C. 
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8ο  C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Prostagladin F2a μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα, γι’ αυτό έγκυες γυναίκες και πάσχοντες από άσθμα ή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού, δεν πρέπει να χειρίζονται ή να έρχονται σε επαφή με το φάρμακο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 10 ml
 
Α.M.K.: 44095 / 99 / 21-2-2000
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Oxytocin

OXYTOCIN Ενέσιμο διάλυμα
Οξυτοκίνη
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά ml
Oxytocinum syntheticum (Συνθετική οξυτοκίνη)……………………....10 IU 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρόκληση έναρξης του τοκετού, όταν αυτός καθυστερεί ή όταν υπάρχουν νεκρά έμβρυα (χορηγείται σε συνδυασμό με οιστρογόνα).
Πρωτογενής και δευτερογενής (μη αποφρακτική) ατονία της μήτρας (χορηγούνται  μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις).
Διατήρηση της τονικότητας της μήτρας μετά από καισαρική τομή.
Οξεία επιλόχεια μητρίτιδα, πυομήτρα και κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων.
Επιλόχεια μητρορραγία και μητρορραγία τραυματικής αιτιολογίας.
Βοηθητικός ρόλος στην ανάταξη της προπίπτουσας μήτρας.
Αγαλαξία και έντονο οίδημα του μαστού (για την αγελάδα και το σκύλο).
Περιπτώσεις μαστίτιδας (συμβάλλει στην κένωση των μαστικών αδένων από το γάλα και τα φλεγμονώδη εκκρίματα). Γίνεται έτσι δυνατή η ενδομαστική έγχυση των αντιμικροβιακών ουσιών.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος OXYTOCIN σε καταστάσεις έντονης τοξιναιμίας, μεγάλου μεγέθους εμβρύου, (δυσανάλογο με το μέγεθος της μήτρας), ανώμαλης προβολής και σχήματος του εμβρύου, ατελούς διαστολής του τραχηλικού στομίου, υπερτονίας ή υπερευαισθησίας  της μήτρας και γενικά σε καταστάσεις που προδιαθέτουν σε ρήξη της μήτρας.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι υποδόριες εγχύσεις του προϊόντος OXYTOCIN είναι δυνατόν να προκαλέσουν μωλωπισμό και    αποχρωματισμό της περιοχής, όπου έγινε η έγχυση.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερδοσία του    φαρμάκου. Έτσι μπορεί να προκληθούν έντονες συσπάσεις της μήτρας, που οδηγούν στον τραυματισμό και τη ρήξη της (κυρίως σε καταστάσεις αποφρακτικής δυστοκίας). 
Στη φορβάδα και τα μηρυκαστικά οι υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν    σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης 
Στο σκύλο και στη γάτα οι αυξημένες δόσεις προκαλούν υπέρταση και κατακράτηση υγρών. Πιθανόν να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση από νερό, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ενδοφλέβια χορήγηση ηλεκτρολυτών. Η τελευταία εκδηλώνεται με απάθεια, καταστολή, επιληψία, κώμα και θάνατο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με χορήγηση μανιτόλης ή  δεξτρόζης, με ή χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Φορβάδα, αγελάδα, προβατίνα, αίγα, χοιρομητέρα, σκύλα, γάτα.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το προϊόν OXYTOCIN χορηγείται ενδομυϊκά, υποδόρια και ενδοφλέβια     σύμφωνα με το  παρακάτω δοσολογικό σχήμα :
Είδος ζώου                                     Ενδομυϊκά ή υποδόρια                           Ενδοφλέβια
Φορβάδα, αγελάδα                                              3 – 6 ml                                   2 – 4 ml
Χοιρομητέρα έως 200 kg Ζ.Β.                                     3 ml                                   1 – 2 ml
Χοιρομητέρα πάνω από 200 kg Ζ.Β.                      3 – 4 ml                                   1 – 3 ml
Προβατίνα , αίγα                                            0,5 – 1.5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Θηλυκός σκύλος                                            0,5 – 1,5 ml                             0,2 – 0,5 ml
Γάτα                                                             0,3 – 0,5 ml                              0,2 – 0,4 ml
Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις πρέπει να γίνονται με αργό ρυθμό . 
Η δράση του προϊόντος OXYTOCIN ξεκινά 6 – 10 λεπτά μετά την ενδομυϊκή έγχυση και διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά πριν παρέλθουν τέσσερις ώρες. Μετά την ενδοφλέβια έγχυση η δράση της είναι άμεση και ισχυρή τα πρώτα 10 λεπτά και έπειτα παύει προοδευτικά μέσα σε μισή ώρα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Δεν αναφέρονται
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος προστατεμένο από το φως.
Μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 2 – 8o C) για τριάντα ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι έγκυες γυναίκες, καθώς και οι λεχώνες και οι γυναίκες κατά την περίοδο του θηλασμού πρέπει να αποκλείονται από τη χρήση του προϊόντος προκειμένου να αποφευχθεί μια τυχαία ένεση του προϊόντος.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 5Χ10 ml & 50 ml
 
Α.Μ.Κ.: 22270 / 20-10-1992 Κ-2238
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Rifen

RIFEN 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους
Κετοπροφαίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Περιέχει ανά ml: 
Δραστικό συστατικό: Ketoprofen  100 mg 
Έκδοχα: Benzyl alcohol  1Ο mg
 
Διαυγές, άχρωμο έως καφε-κίτρινο διάλυμα.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άλογα:
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος των αρθρώσεων, επώδυνα εξω-αρθρικά και μυο-σκελετικά σύνδρομα:
Χωλότητα τραυματικής αιτιολογίας
Αρθρίτιδα
Οστίτιδα, περιοστίτιδα
Τενοντίτιδα, θυλακίτιδα
Φλεγμοvή της άρθρωσης του σκαφοειδούς οστού
Ενδοvυχίτιδα
Μυϊτιδα
Η κετοπροφαίνη ενδείκνυται επίσης για μετεγχειρητικές φλεγμονές και συμπτωματική θεραπεία των κολικών ως αντιπυρετικό.
 
Βοοειδή:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό: Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Μαστίτιδα
Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του μυϊοσκελετικού συστήματος, όπως ενδοvυχίτιδα, αρθρίτιδα και σύνδρομο αδυναμίας ανέγερσης μετά τον τοκετό
Τραυματισμοί
 
Χοίροι:
Φλεγμονώδεις παθήσεις με πόνο ή πυρετό:
Σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας (ΜΜΑ) Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος Συμπτωματική αντιμετώπιση του πυρετού
 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, το Rifen 100 mg/m] ενέσιμο διάλυμα πρέπει να συνδυαστεί με την
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές, αιματολογικές διαταραχές, νεφρική, ηπατική ή καρδιακή ανεπάρκεια.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Λόγω του μηχανισμού δράσης των ΜΣΑΦ (αναστολή στη σύνθεση των προσταγλανδινών), γαστρεντερικές διαταραχές, έλκος ή νεφρική δυσανεξία μπορεί να εμφανιστούν, ακόμα και με ορθή χρήση του προϊόντος.
Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.
Επαναλαμβανόμενη χορήγηση στους χοίρους μπορεί έχει ως αποτέλεσμα αναστρέψιμη ανορεξία. Σπανίως εμφανίζονται αλλεργικά συμπτώματα.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ Άλογα, βοοειδή και χοίροι.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Άλογα:
2,2 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια, για 3-5 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 1 ml/45 kg σ.β.
Για την αντιμετώπιση του κολικού, μία ένεση είναι συνήθως αρκετή. Δεύτερη χορήγηση κετοπροφαίνης απαιτεί επανεξέταση της κλινικής κατάστασης του ζώου.
Βλέπε επίσης παράγραφο 9 «Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».
 
Βοοειδή:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β., μία φορά την ημέρα, ενδοφλέβια ή βαθιά ενδομυϊκά, για διάστημα έως 3 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 3 ml/100 kg σ.β.
 
Χοίροι:
3 mg κετοπροφαίνη/kg σ.β./ημέρα, εφ' άπαξ, βαθιά ενδομυϊκή ένεση, δηλαδή 3 ml/ 100 kg σ.β.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενδοαρτηριακή ένεση.
Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία ή τη διάρκεια της χορήγησης.
 
Ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση σε ζώα με σοβαρή αφυδάτωση υπόταση και υποβολαιμία.
Η χορήγηση κετοπροφαίνης δεν συνιστάται σε πουλάρια μικρότερα των 15 ημερών.
Η χορήγηση σε ζώα μικρότερα των 6 εβδομάδων ή σε υπερήλικα, μπορεί να έχει πρόσθετο ρίσκο. Εάν μία τέτοια χορήγηση δεν μπορεί να αποφευχθεί, απαιτείται μειωμένη δοσολογία και προσεκτική παρακολούθηση των ζώων.
Βλέπε παράγραφο 4.7 σχετικά με τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης σε
φοράδες και χοιρομητέρες.
 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να χορηγείται επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση κολικού, η επακόλουθη δόση του φαρμάκου θα πρέπει να χορηγείται μόνο έπειτα από λεπτομερή επανεξέταση από τον κτηνίατρο.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  4 ημέρες. Γάλα (βοοειδή):  0 ώρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προστατεύσετε από το φως.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στην
ετικέτα.
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη, μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας:  28 ημέρες.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λόγω της έλλειψης μελετών συμβατότητας, το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα.
Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυοφορούσες αγελάδες, αλλά δεν θα πρέπει να χορηγείται σε κυοφορούσες φοράδες. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες για τους χοίρους, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου του υπεύθυνου κτηνίατρου.
Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε θηλάζουσες αγελάδες. Αλληλεπίδραση  με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα, ή μέσα σε 24 ώρες από την χορήγηση άλλων ΜΣΑΦ και γλυκο-κορτικοειδών. Ταυτόχρονη χορήγηση με διουρητικά, νεφροτοξικά και αντιπηκτικά φάρμακα, θα πρέπει να αποφεύγεται.
Επειδή η κετοπροφαίvη μπορεί να αναστείλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων και να προκαλέσει γαστρεντερικό έλκος, δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα οποία έχουν τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 
Ιδιαίτερες προφυλάtεις που πρέπει  να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας αυτο-ένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα, θα πρέπει 
να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. 
Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια και τη βλεννογόνο. Σε περίπτωση που το 
προϊόν χυθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως την προσβληθείσα περιοχή με καθαρό τρεχούμενο νερό. 
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, απευθυνθείτε στον ιατρό σας. Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα
Η χορήγηση κετοπροφαίνης μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Υπερδοσολογία των ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικό έλκος, απώλεια πρωτεϊνών, ηπατική και 
νεφρική ανεπάρκεια. Πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης και κολπώδη 
κόπρανα ή διάρροια. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως 
η χορήγηση κετοπροφαίνης και τα ζώα να αντιμετωπίζονται με συμπτωματική αγωγή. 
    
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα  υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται  σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κετοπροφαίνη είναι ένα μη στεροειδές  αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο έχει επίσης αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η κετοπροφαίνη  απορροφάται ταχέως μετά από ενδομυϊκή χορήγηση.  Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επιτυγχάνεται μέσα σε 30 έως 60 λεπτά. 80% της δόσης που χορηγείται αποβάλλεται  μέσα σε 12 ώρες.
Μέγεθος  συσκευασίας:  50 ml, 100ml, 10 X 50 ml, 10 X 100 ml. Μπορεί  να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
Α.Μ.Κ.: 89514/09/ 29-1-2010