Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014 03:00

Amoxycol

AMOXICILLIN 100-COLISTIN 250/ DOPHARMA ενέσιμο εναιώρημα αμοξικιλλίνης-κολιστίνης για μόσχους, χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά:           
Amoxicillin (ως trihydrate)        100 mg
Colistin sulfate                 250.000 I.U.

Έκδοχα:
Benzyl alcohol
Butylhydroxytoluene
Propyl glycol

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
 Ενδείκνυται για λοιμώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στο συνδυασμό αμοξικιλλίνης-κολιστίνης, όπως συμβαίνει σε λοιμώξεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού σωλήνα, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που έχουν υπερευαισθησία στις πενικιλίνες και τις πολυμυξίνες.
Να μη χορηγείται σε είδη ζώων που δεν αναφέρονται στις ενδείξεις.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε προσφάτως νεογέννητα ζώα.
Η χρήση του αντενδείκνυται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να παρατηρηθεί τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της ένεσης ύστερα από ενδομυϊκή χορήγηση του προϊόντος σε μόσχους και χοίρους. Παρατεταμένη χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις συνιστώμενες, μπορεί να προκαλέσουν νεφρικές βλάβες, που οφείλονται στην κολιστίνη και αναστρέψιμες νευρολογικές διαταραχές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μόσχοι, Χοίροι
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται μόνο ενδομυϊκά.Η γενική δόση είναι 10 mg αμοξικιλλίνης (ως τριυδρικής) και 25.000 Ι.U. θειικής κολιστίνης ανά kg σωματικού βάρους. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml εναιωρήματος ανά 10 kg σωματικού βάρους μια φορά ημερησίως. Οι δόσεις μπορεί να επαναληφθούν για 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μεγάλες ποσότητες (περισσότερο από 20 ml) θα πρέπει να ενίονται σε δύο διαφορετικά σημεία. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
    
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ    
Μόσχοι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 40 ημέρες
Χοίροι:   Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:   8 ημέρες
Δεν πρέπει να χορηγείται σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
    
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25o C.
Μην το ψύχετε ή το καταψύχετε.
Διάρκεια ζωής  μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 30 ημέρες
    
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η ταυτόχρονη χορήγηση με ταχείας δράσης βακτηριοστατικά αντιμικροβιακά (όπως τετρακυκλίνες) θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με αμινογλυκοσίδες. Μην αναμιγνύετε ή διαλύετε το προϊόν με νερό ή άλλους διαλύτες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση τυχαίας ένεσης/ αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή σε άλλα αντιβιοτικά ευαίσθητα στις β-λακταμάσες, όπως και στην κολιστίνη, να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες κατά τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Γυάλινο φιαλίδιο των 100 ml

Α.M.K.: 36984/02-12-1992/K-0068001
   
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Sodium Salicyl 80% WSP

SODIUM SALICYL 80% WSP, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για βοοειδή (μόσχους) και χοίρους
Σαλικυλικό νάτριο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε g περιέχει : Δραστικό συστατικό:
Σαλικυλικό νάτριο     800 mg/g
(ισοδύναμο με 690 mg σαλικυλικού οξέος ως άλας νατρίου)
Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή (μόσχοι):
Για την υποστηρικτική αντιμετώπιση της πυρεξίας σε οξεία αναπνευστική νόσο, η οποία εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συνδυαστεί με κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Χοίροι:
Για την αντιμετώπιση των φλεγμονών, σε συνδυασμό με συντρέχουσα αντιβιοτική θεραπεία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χορηγείται σε ζώα με σοβαρή υποπρωτεϊναιμία, παθήσεις του ήπατος και των νεφρών.
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γαστρεντερικού έλκους και χρόνιες γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μην χορηγείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αιμοποιητικού συστήματος, διαταραχών πηκτικότητας, αιμορραγική διάθεση.
Να μην χρησιμοποιείται σαλικυλικό νάτριο σε νεογνά ή μόσχους ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε χοιρίδια ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή στο έκδοχο.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στο γαστρεντερικού, ιδιαιτέρως σε ζώα με προϋπάρχουσα γαστρεντερική πάθηση.  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί εμφάνιση μέλαινας  λόγω απώλειας αίματος στην γαστρεντερική οδό.
Η αναστολή της φυσιολογικής πήξης του αίματος μπορεί να συμβεί.  Εάν υπάρξει μια τέτοια αντίδραση, μπορεί να αναστραφεί και η επίδρασή της να εξαλειφθεί εντός 7 ημερών περίπου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι):    40 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β., άπαξ ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 50 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 1 - 3 ημέρες.
Χοίροι:        35 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β. ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 43,75 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 3-5 ημέρες.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται από το στόμα μέσω υποκατάστατου γάλακτος ή/και πόσιμου νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι)  και χοίροι:     
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 0 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
Προστατεύστε από τον πάγο.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε συμπλήρωμα γάλακτος: 4 ώρες.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Με δεδομένο ότι το σαλικυλικό νάτριο μπορεί να αναστείλει την πήξη του αίματος, συνιστάται η αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων που δεν κρίνονται άμεσα απαραίτητες στα ζώα, 7 ημέρες μετά το πέρας της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Τα άτομα που είναι γνωστό ότι έχουν υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή σε συναφείς ουσίες (π.χ. ασπιρίνη) ή σε έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και της αναπνευστικής οδού. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας και ανάμιξης το προϊόντος, πρέπει να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, αλλά και να εισπνέετε την σκόνη . Συνιστάται να φοράτε γάντια, γυαλιά ασφαλείας και μάσκα για την σκόνη. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του κάδου.
Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του δέρματος, να πλένετε το δέρμα αμέσως με νερό.
Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα μάτια, συμβουλεύουμε τον χρήστη να πλύνει με άφθονο νερό τα μάτια του για 15 λεπτά και σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού να αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
Κατά την χορήγηση φαρμακούχου πόσιμου νερού ή γάλακτος (υποκατάστατο), πρέπει να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, φορώντας γάντια. Να πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό σε περίπτωση ακούσιας επαφής .

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες διαπιστώθηκαν στοιχεία τερατογένεσης και εμβρυοτοξικών επιδράσεων.
Το σαλικυλικό οξύ διέρχεται από τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής  στα νεογέννητα είναι μεγαλύτερος και γι' αυτό τα συμπτώματα τοξικότητας μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα.  Επιπλέον, αναστέλλεται η συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων και ο χρόνος αιμορραγίας αυξάνεται, μια κατάσταση η οποία είναι δυσμενής κατά την διάρκεια ενός δύσκολου τοκετού / καισαρικής τομής. Τέλος, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν αναβολή του τοκετού.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη και την γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων (π.χ. αμινογλυκοσίδες).
Το σαλικυλικό οξύ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες (λευκωματίνη του πλάσματος) και ανταγωνίζεται διάφορες ουσίες (π.χ. κετοπροφαίνη) για τις ίδιες θέσεις σύνδεσης.
Η κάθαρση του σαλικυλικού οξέος από το πλάσμα έχει αναφερθεί ότι αυξάνεται σε συνδυασμό με τα κορτικοστεροειδή, πιθανόν λόγω της επαγωγής του μεταβολισμού του σαλικυλικού οξέος.
Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση με άλλα NSAID, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γαστρεντερικών ελκώσεων.
Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν αντιπηκτικές ιδιότητες.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους  μόσχους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 80 mg/kg για 5 ημέρες ή 40 mg/kg για 10 ημέρες, χωρίς καμία ανεπιθύμητη αντίδραση.
Στουςχοίρους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 175 mg/kg για έως 10 ημέρες, χωρίς καμία σημαντική ανεπιθύμητη αντίδραση.
Σε περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, η ενδοφλέβια έγχυση διτανθ ανθρακικού έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κάθαρση του σαλικυλικού οξέος λόγω της  αλκαλοποίησης του ούρουκαι μπορεί να είναι ευεργετική στην διόρθωση της (δευτερογενούς μεταβολικής) οξέωσης.

Ασυμβατότητες
Μην αναμειγνύετε με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε αχρησιμοποίητο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή τα υπολείμματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
- Συνθετικό κουτί: περιέκτης κατασκευασμένος από PET/αλουμίνιο/συγκολλητικό/χαρτί, μαζί με κάποια αποκοπτόμενη μεμβράνη από PET/αλουμίνιο και καπάκι HDPE.
Το συνθετικό κουτί περιέχει 1 kg προϊόντος.
- Κάδος: κάδος πολυπροπυλενίου που παρέχεται μαζί με καπάκι πολυπροπυλενίου. Ο κάδος περιέχει 1, 2,5 ή 5 kg προϊόντος.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 36900/02-06-2010/K-0182501
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Melovem 5mg/ml

Melovem 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Μελοξικάμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη            5 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη        50 mg

Διαυγές πρασινοκίτρινο ενέσιμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη  μείωση των  κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες .

Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για την καταπράυνση του μετεγχειρητικού πόνου που σχετίζεται με δευτερεύουσες χειρουργικές
επεμβάσεις των μαλακών ιστών, όπως ο ευνουχισμός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν  ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης  της μιας εβδομάδας.
Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους ηλικίας μικρότερης των 2 ημερών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου σε βοοειδή αναφέρθηκε συχνά παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο ενδέχεται να είναι επώδυνο.
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου σε χοίρους παρατηρήθηκε παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι και μοσχίδες) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή :
Εφάπαξ υποδόρια ένεση  στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 10,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία .

Χοίροι :
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 2,0 ml/25 kg σωματικού βάρους). Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες. Συνιστάται η δεύτερη ένεση να χορηγείται σε διαφορετικό σημείο, δεδομένου ότι η τοπική ανεκτικότητα αξιολογήθηκε μόνο μετά από εφάπαξ ένεση.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/5 kg
σωματικού βάρους), πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης, με τη χρήση
μιας κατάλληλα διαβαθμισμένης σύριγγας και με την προσεκτική εκτίμηση του σωματικού βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση  κατά τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα  τα οποία  παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ/ ΕΧΡ) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η θεραπεία των χοιριδίων με Melovem πριν από τον ευνουχισμό, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο.
Για την επίτευξη ανακούφισης από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η ταυτόχρονη
χορήγηση ενός κατάλληλου αναισθητικού/ηρεμιστικού.
Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αναλγητικό αποτέλεσμα, το Melovem θα πρέπει να χορηγείται
30 λεπτά πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών .

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν
Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το  φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Βοοειδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης.
Χοίροι: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο τύπου 1 των 100 ml, το οποίο κλείνεται με πώμα από καουτσούκ βρωμοβουτυλίου και σφραγίζεται με ένα δακτύλιο αλουμινίου.

A.M.K.: EU/2/09/098/001

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Calciovet oral gel

Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας

ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ (400 ml):
Άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο 36.5% (ισοδύναμο με 55 g ασβεστίου)
Γλυκερόλη 35%
Άνυδρο χλωριούχο μαγνήσιο 1.5% (ισοδύναμο με 1 g μαγνησίου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρό λίπος 0%, Καθαρή κυτταρίνη 0%, Καθαρή τέφρα 14%,
Υγρασία μεγ. 30%, Μεθειονίνη 0%, Λυσίνη 0%, Ασβέστιο 13.84%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 0%,
Κάλιο 0%, Μαγνήσιο 0.24%, Χλωριούχα 24.2%, Θείο 0%.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αγελάδες, προβατίνες, αίγες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Αγελάδες: 1 μπουκάλι, πριν και μετά τον τοκετό.
Προβατίνες, αίγες: 40-50ml ανά 50 kg σωματικού βάρους.
Προτείνεται να αρχίσετε τη χορήγηση όταν τα πρώτα σημάδια του τοκετού εμφανισθούν και κατά τη διάρκεια 2 ημερών ακόμη.
Συνιστάται να ανατρέξτε σε συμβουλή διατροφολόγου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ:
400 ml

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Glucosal

Ηλεκτρολύτες για όλα τα είδη των ζώων

Για κτηνιατρική χρήση
Υδατοδιαλυτή σκόνη
Χορήγηση από το στόμα

Διατροφικό συμπλήρωμα για τη σταθεροποίηση του ύδατος και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δεξτρόζη 81.7%, Χλωριούχο Νάτριο 10%, Κιτρικό Νάτριο 5%, Χλωριούχο Κάλιο 1%, Χλωριούχο Ασβέστιο 0.3%

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια 0%, Ινώδεις ουσίες 0%, Ολικά σάκχαρα 75%, Υγρασία μεγ. 10%, Τέφρα 15 – 16%, Ασβέστιο 0.8%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 5.11%, Κάλιο 0.52%, Χλωριούχα 6.69%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια περιόδων, όπου υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών (διάρροια) ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας μετά από πεπτικές διαταραχές (διάρροια) σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
15 - 30 g ανά lt πόσιμου νερού ή 50 g ανά kg τροφής.
Χορηγήστε για 1 - 7 ημέρες, 1 - 3 ημέρες εάν χορηγείται αποκλειστικά στην τροφή.
Συνιστάται να ζητείται Κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Keto-stop

Πόσιμο πρόμιγμα για τη μείωση του ενεργειακού ελλείμματος στα γαλακτοπαραγωγά ζώα

1 lt περιέχει:
Vitamin B1                           150 mg
Vitamin B6                            150 mg
Vitamin B12                                15 mg
Νικοτινικό οξύ                   5.000 mg
Χλωριούχος χολίνη              35.000 mg
Προπιονικό Νάτριο                  100.000 mg
Προπυλενογλυκόλη (1,2-προπανοδιόλη)     700.000 mg
Υγρός φορέας έως τα                        1.000 g


Δοσολογία και οδηγίες χρήσης:

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 15 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 200 - 300 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 40 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 300-400 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ-ΑΙΓΕΣ: Ως διεγερτικό της όρεξης και του μηρυκασμού.
Χορηγήστε 20 ml ανά 1 lt πόσιμου νερού, ή 30 – 40 ml ανά κεφαλή, ανά ημέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  1 lt - 500 ml - 250 ml μπουκάλι

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Το KETO-STOP είναι ένα διεγερτικό μηρυκασμού μέσω της παροχής του συμπλέγματος της βιταμίνης B και του Νικοτινικού οξέος. Λόγω της υψηλής παροχής προπυλενογλυκόλης και προπιονικών επιτρέπει επίσης την μείωση του ενεργειακού ελλείμματος στα γαλακτοπαραγωγά ζώα, σε ειδικές περιόδους μεταβολικού stress (τοκετός, οίστρος).

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Footcare & Cleansing

Γενικής χρήσης αντισηπτικό σπρέυ για πληγές με βάμμα γεντιανής, βάσει αλκοόλης
Κατηγορία Λοιπά προϊόντα
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Cellogest

CELLOGEST Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Χοριακή γοναδοτροπίνη PMSG

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚO(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚO(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά συσκευασία)
Lyophilized tablet                                                       6000 IU
ΔΡΑΣΤΙΚΟ
Pregnant Mare’s  Serum gonadotropin                          6000 IU
ΕΚΔΟΧΑ
Disodium phosphate dodecahydrate                                6mg
Sodium dihydrogen phosphate                                        6mg    
Mannitol                                                                    300mg                 

Diluent
Water for injections up to                                             24 ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Χρησιμοποιείται για την διέγερση της λειτουργίας και της δραστηριότητας των ωοθηκών, την βελτίωση της γονιμότητας ζώων που υπόκεινται σε συγχρονισμό του οίστρου και την πρόκληση πολλαπλής ωοθηλακιορρηξίας στην μεταφορά εμβρύων. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες αγωγές.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε  θηλυκά ζώα με πολυκυστικές ωοθήκες.
Συνιστάται να μην επιδιώκεται γονιμοποίηση  κατά την διάρκεια του προκαλούμενου οίστρου  αν  δεν αποκλεισθεί η περίπτωση των  πολυκυστικών ωοθηκών (ειδικά σε μονοτόκα είδη ζώων ). Να μην χορηγείται σε ζώα με καρδιακή  και νεφρική ανεπάρκεια

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η επανάληψη της χρήσης της PMSG μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητάς της σε βαθμό που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί
Υπερδιέγερση των ωοθηκών
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που αντιμετωπίζονται με χορήγηση κορτικοστεροειδών ή αδρεναλίνης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Αγελάδες, φορβάδες, προβατίνες, αίγες, σύες, θηλυκοί σκύλοι, γάτες και κουνέλια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αμέσως μετά την ανασύσταση του CELLOGESTστον αντίστοιχο διαλύτη γίνεται ενδομυϊκή  χορήγηση της δόσης ανάλογα με την αγωγή που εφαρμόζεται και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται σε κάθε είδος ζώου.
Αγελάδες – φορβάδες   :200-2500 IU, ισοδύναμο με 0,8-10 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ.
Προβατίνες και αίγες     :100-500 IU, ισοδύναμο με 0,4-2 ml CELLOGESTεφ’άπαξ. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής δόση. Μικρές δόσεις ενδέχεται να προκαλέσουν  δυσλειτουργία όπως π.χ ως προς την ομαλή ωοθυλακιορρηξία, αλλά μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες πολυδυμίες. Σε κάθε περίπτωση η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται και το είδος των  αγωγών με τις οποίες συνδυάζεται η χρήση της PMSG.
Σύες                      : 200-800 IU, ισοδύναμο με 0,8-3,2 ml CELLOGESTεφ’  άπαξ
Θηλυκοί σκύλοι     : 25-200 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,8 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Γάτες                     : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGESTεφ’ άπαξ
Κουνέλια               : 25-100 IU, ισοδύναμο με 0,1-0,5 ml CELLOGEST  εφ’ άπαξ
Όσον αφορά τους θηλυκούς σκύλους και τις γάτες συνήθως δεν αρκεί μια χορήγηση. Χορηγείται με  βάση προκαθορισμένο πρωτόκολλο.                                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις καθαριότητας  κατά τη χορήγηση του προϊόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Λυοφιλοποιημένο προϊόν: Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό, στεγνό, ψυχρό και σκοτεινό περιβάλλον (2 – 8 οC). Να μην καταψύχεται και να μην είναι προσβάσιμο από παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται μετά την προσθεσμία λήξης που αναγράφεται  στην συσκευασία  σε ξηρό χώρο και με θερμοκρασία μεταξύ 2 – 8 οC.
Ανασυσταμένο προϊόν: Το προίόν, πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρό χρονικό διάστημα. Το εναπομείναν προϊόν πρέπει να καταστρέφεται αμέσως.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φιαλίδιο 500 IU με διαλύτη 2 ml, φιαλίδιο 1.000 IU με διαλύτη 4 ml, φιαλίδιο 3.000 IU με διαλύτη 12 ml, φιαλίδιο 5.000 IU με διαλύτη 20 ml, φιαλίδιο 6.000 IU με διαλύτη 24 ml και φιαλίδια 5 Χ 1.000 IU με διαλύτη 5 Χ 4 ml 

Α.M.K.: 82135 / 17-11-09
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Mastivet

MASTIVET, ενέσιμο εναιώρημα
Εμβόλιο κατά της μαστίτιδας των μηρυκαστικών

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ανά ml)
Δραστικά:
Κάθε δόση περιέχει αδρανοποιημένη καλλιέργεια των Streptococcus agalactiae      ≥9x108 UFC,
                                                                             Streptococcus dysgalactiae   ≥3x108 UFC,
                                                                             Streptococcus uberis             ≥3x108 UFC,
                                                                             Streptococcus   pyogenes      ≥3x108 UFC,
                                                                             Staphylococcus aureus        ≥10x108 UFC,
                                                                             Escherichia coli                   ≥18x108 UFC,
                                                                             Arcanobacterium pyogenes   ≥10x108 UFC.
Διαλύτης: Aluminium hydroxide (εκπεφρασμένο σαν Aluminium oxide)
Έκδοχα: CINa(Sodium chloride), CIK(Potassium chloride), Na2HPO4  12  H2O (Disodium Phosphate Dodecahydrate), KH2PO4(Potassium Dihydrogen Phosphate), Water for injections
 Άλλα συστατικά: Φορμαλδεΰδη
          
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Συμβάλει στην πρόληψη της μαστίτιδας από τους μικροοργανισμούς που αναφέρονται στην σύνθεση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε μερικά ζώα παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας από το ορθό κατά 1-1,5 0 C τις πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός στο σημείο της ένεσης αλλά εξαφανίζεται λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό

 ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Βοοειδή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
5 ml
Οδός χορήγησης: Υποδόρια
Δύο εμβολιασμοί σε διάστημα 21 ημερών.
Ο πρώτος εμβολιασμός δύο μήνες πριν τον τοκετό και  ο δεύτερος  21 ημέρες μετά.
Αναμνηστικός εξαμηνιαίος εμβολιασμός με μια μόνο δόση εμβολίου.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Καμιά πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για την ασφάλεια και την ενέργεια του εμβολίου σχετικά με την παράλληλη χρήση του με οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Γι’ αυτό συνιστάται να μην χορηγείται κανένα άλλο εμβόλιο 10 ημέρες πριν και μετά από τη χορήγηση αυτού του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο πρώτος εμβολιασμός δύο μήνες πριν τον τοκετό και  ο δεύτερος  21 ημέρες μετά.
Αναμνηστικός εξαμηνιαίος εμβολιασμός με μια μόνο δόση εμβολίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάξτε το σε θερμοκρασία μεταξύ 4ο C ± 2ο C.
Προστατέψετε το προϊόν από το ηλιακό φως και μην το καταψύχετε
Όταν ανοιχθεί η συσκευασία πρέπει να καταναλωθεί το περιεχόμενό του την ίδια ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χορήγηση του εμβολίου στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική μείωση της γαλακτοπαραγωγής για διάρκεια 10 ημερών τουλάχιστον.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ   ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:       
Φιαλίδια των 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml

Α.Μ.Κ.: 71136/22-10-09

* χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή *
ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ