Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 03:00

Detonervin

Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή.
Υδροχλωρική δετομιδίνη

ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Detonervin είναι ενέσιμο άχρωμο και διαυγές διάλυμα που  περιέχει:

Δραστική ουσία        
Υδροχλωρική δετομιδίνη:  10.0 mg
(ισοδύναμη με 8.36 mg δετομιδίνης)

Έκδοχο(α):
Methyl parahydroxybenzoate (E218):     1.0 mg

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την ηρέμηση και ήπια αναλγησία αλόγων και βοοειδών, για τη διευκόλυνση της κλινικής εξέτασης και θεραπείας, όπως μικροεπεμβάσεις.
Η δετομιδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
-    Εξετάσεις (π.χ. ενδοσκοπήσεις γεννητικού συστήματος, ακτινογραφίες)
-    Μικροεπεμβάσεις (π.χ. θεραπεία πληγών, τενόντων, οδοντική θεραπεία, εξαίρεση δερματικών όγκων, θεραπεία θηλών)
-    Πριν τη θεραπεία (π.χ. στομαχικός καθετήρας, πετάλωση αλόγων)

Για προνάρκωση πριν τη χορήγηση ενέσιμων ή εισπνευστικών αναισθητικών.
Βλ. παράρτημα 12 πριν τη χρήση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακές ανωμαλίες ή αναπνευστικά νοσήματα.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με εξασθενημένη ηπατική λειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με γενικά προβλήματα υγείας (π.χ. αφυδατωμένα ζώα).
Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βουτορφανόλη σε άλογα που πάσχουν από κολικούς.
Να μην χρησιμοποιείται στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η ένεση δετομιδίνης μπορεί να προκαλέσει τις παρακάτω παρενέργειες:
-    Βραδυκαρδία
-    Παροδική υπό- ή/και υπέρταση
-    Αναπνευστική καταστολή, σπανίς υπεραερισμό
-    Υπεργλυκαιμία
-    Όπως και σε άλλα αναισθητικά, μπορεί να συμβεί παράδοξη υπερδιέγερση
-    Αταξία
-    Συσπάσεις μήτρας
-    Σε άλογα: καρδιακή αρρυθμία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός
-    Σε βοοειδή: αναστολή της εντερικής κινητικότητας, τυμπανισμός, παράλυση της γλώσσας.

Σε δόσεις μεγαλύτερες από 40 μg/kg , τα παρακάτω συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν:
Εφίδρωση, ανόρθωση τριχών, μυϊκός τρόμος, παροδική πρόπτωση πέους στα άλογα, παροδικός τυμπανισμός και αυξημένη σιελόρροια στα βοοειδή.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τα άλογα μπορεί να έχουν ήπια συμπτώματα κολικών μετά τη χορήγηση α2-συμπαθομιμητικών επειδή τέτοιες ουσίες παροδικά αναστέλλουν την κινητικότητα του εντέρου. Η δετομιδίνη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ζώα με συμπτώματα κολικών.
Διουρητική δράση παρατηρείται μέσα σε 45 – 60 λεπτά από τη χορήγηση.
Αν παρατηρήσετε κάτι που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, παρακαλώ ενημερώστε τον κτηνίατρο σας.

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ
Άλογα και βοοειδή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για ενδοφλέβια και ενδομυϊκή χρήση. Το προϊόν πρέπει να ενίεται με αργό ρυθμό.  Το αποτέλεσμα είναι πιο γρήγορο όταν χρησιμοποιείται η ενδοφλέβια οδός.
Δόση σε mcg/kg    Δόση σε ml/100 kg    Επίπεδο ηρέμησης    Έναρξη δράσης (λεπτά)    Διάρκεια δράσης (ώρες)
                                                                                               Άλογο    Βοοειδή    
10-20                      0.1-0.2                         Ήπια                        3-5          5-8                          0.5-1
20-40                      0.2-0.4                         Μέτρια                     3-5          5-8                          0.5-1

Όταν απαιτείται ηρέμηση και αναλγησία μακράς διάρκειας, χρησιμοποιούνται δόσεις των 40 -80 mg/kg. Το αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι 3 ώρες.
Για συνδυασμό με άλλα προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί η ηρέμηση ή η προνάρκωση πριν τη γενική αναισθησία, χρησιμοποιούνται δόσεις των 10-30 mg/kg.
Προτείνεται η αναμονή 15 λεπτών μετά τη χορήγηση δετομιδίνης πριν την έναρξη της επέμβασης.
Το σωματικό βάρος θα πρέπει να υπολογίζεται επακριβώς ώστε να αποφευχθεί υπερδοσία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Λόγω απουσίας μελετών, το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα στην ίδια σύριγγα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα, βοοειδή:
Κρέας και εντόσθια: 2 μέρες
Γάλα:  12 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Μακριά από παιδιά.
Διατηρήστε το περιεχόμενο μέσα στην εξωτερική συσκευασία για προστασία από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας : 28 μέρες
Μετά από αυτό το διάστημα, πετάξτε το υπόλοιπο περιεχόμενο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
i) Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
-    Καθώς ξεκινά η ηρέμηση, ιδιαίτερα τα άλογα, γέρνουν και κατεβάζουν γρήγορα το κεφάλι καθώς στέκονται. Τα βοοειδή και ιδιαίτερα τα νεαρά βοοειδή, θα προσπαθήσουν να ξαπλώσουν. Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, το μέρος της ηρέμησης θα πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά. Ιδιαίτερα για τα άλογα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για αποφευχθούν οι αυτοτραυματισμοί. Για να αποτραπεί τυμπανισμός και εισπνοή τροφών ή σιέλου, τα βοοειδή θα πρέπει να βρίσκονται σε στερνική κατάκλιση με χαμηλωμένο το κεφάλι και το λαιμό.
-    Η χρήση σε ζώα με shock ή ηπατική ή νεφρική νόσο θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με το λόγο ρίσκου/οφέλους από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
-    Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα με καρδιακά νοσήματα ( με προϋπάρχουσα βραδυκαρδία), αναπνευστική, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια, shock ή άλλες στρεσσικές καταστάσεις.
-    Ο συνδυασμός δετομιδίνης-βουτορφανόλης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλογα με ιστορικό ηπατικής νόσου ή καρδιακών ανωμαλιών.
-    Δεν θα πρέπει να χορηγείται τροφή 12 ώρες πριν την αναισθησία. Νερό και τροφή δεν δίνονται στο ζώο μέχρι το πέρας της ενέργειας του φαρμάκου.
-    Σε επώδυνες διαδικασίες, η δετομιδίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αναλγητικό ή τοπικό αναισθητικό.
 
ii) Ειδικές προφυλάξεις για το πρόσωπο που χορηγεί το φάρμακο στα ζώα
-    Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε το φυλλάδιο οδηγιών. ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ καθώς μπορεί να προκύψει ηρέμηση και αλλαγές στην πίεση του αίματος.
-    Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους.
-    Πλύνετε το εκτεθειμένο στο φάρμακο δέρμα με άφθονο νερό.
-    Βγάλετε τα ρούχα που έχουν ποτίσει από το φάρμακο και έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
-    Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν υπάρχουν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
-    Αν το προϊόν χειρίζονται έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να προσέχουν να μην τρυπηθούν, γιατί σε περίπτωση συστημικής έκθεσης μπορεί να υπάρχουν συσπάσεις της μήτρας και πτώση της πίεσης του εμβρύου.

Συμβουλή στο γιατρό:
Η δετομιδίνη είναι ένας α2-αγωνιστής, που μετά την απορρόφηση μπορεί να έχει κλινικά συμπτώματα όπως δοσοεξαρτημένη ηρέμηση, αναπνευστική κατάπτωση, βραδυκαρδία, υπόταση, ξηροστομία και υπεργλυκαιμία. Έχουν αναφερθεί και καρδιακές αρρυθμίες. Αναπνευστικά και αιμοδυναμικά συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή γαλουχίας
Να μην χρησιμοποιείται στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Στο υπόλοιπο διάστημα της εγκυμοσύνης, χρησιμοποιήστε λαμβάνοντας υπ` όψιν την εκτίμηση του υπεύθυνου κτηνίατρου για τα οφέλη/κινδύνους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα ηρεμιστικά, μόνο αφού διαβαστεί το φυλλάδιο των άλλων προϊόντων.
Η δετομιδίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με συμπαθομιμητικές αμίνες όπως αδρεναλίνη, δοβουταμίνη και εφεδρίνη.
Η ταυτόχρονη χρήση κάποιων σουλφοναμιδών μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία έως και θάνατο. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σουλφοναμίδες.
Η δετομιδίνη να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά σε συνδυασμό με άλλα ηρεμιστικά – αναισθητικά, γιατί μπορεί να προκύψει συνεργική δράση. Όπου εγκαθίσταται αναισθησία με συνδυασμό δετομιδίνης/κεταμίνης, πριν τη διατήρηση με αλοθάνιο, το αποτέλεσμα χρήσης αλοθανίου μπορεί να καθυστερήσει και χρειάζεται προσοχή στην υπερδοσία. Όταν η δετομιδίνη χρησιμοποιείται ως προνάρκωση πριν από γενική αναισθησία, μπορεί να καθυστερήσει την εγκατάσταση της αναισθησίας.

Υπερδοσία (συμπτώματα, επείγουσα αντιμετώπιση, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητο
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσίας, μπορεί να εμφανιστούν καρδιακές αρρυθμίες, υπόταση, καθυστερημένη ανάνηψη και καταστολή του ΚΝΣ και  του αναπνευστικού συστήματος. Εάν τα συμπτώματα είναι επικίνδυνα για τη ζωή του ζώου, προτείνεται η λήψη γενικών μέτρων για καρδιοαναπνευστική σταθεροποίηση και χορήγηση α2-ανταγωνιστών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να πετιούνται στο νερό ή με τα οικιακά απόβλητα.
Ρωτήστε τον κτηνίατρο σας πώς να πετάξετε φάρμακα που δεν χρειάζεστε πια. Αυτά τα μέτρα βοηθούν την προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
     1 x 1 φιαλίδιο με 5 ml.
    5 x 1 φιαλίδιο με 5 ml.
    1 x 1 φιαλίδιο με  20 ml.
    5 x 1 φιαλίδιο με 20 ml.
Δεν διατίθενται όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 6736 / 23-11-2011

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 03:00

Melovem 20mg/ml

Melovem® 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα
Μελοξικάμη

Σύνθεση σε δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες
Ένα ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό : Μελοξικάμη 20 mg
Έκδοχo : Αιθανόλη 150 mg
Διαυγές κίτρινο διάλυμα.

Ενδείξεις
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες.
Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας μαστίτιδας, σε συνδυασμό με αντιβιοτική θεραπεία.
Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της επιλόχειας σηψαιμίας και τοξιναιμίας (σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
Άλογα:
Για χρήση στην καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση από τον πόνο, τόσο σε οξείες όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές.
Για την ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με τον κολικό των ιπποειδών.

Αντενδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε άλογα ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες ή γαλουχούσες φοράδες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Στα βοοειδή και τους χοίρους, η υποδόρια, η ενδομυϊκή, όπως και η ενδοφλέβια χορήγηση είναι καλά ανεκτές· σε κλινικές μελέτες που έγιναν σε βοοειδή, παρατηρήθηκε ελαφρύ παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, μετά από υποδόρια χορήγηση, σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Στα άλογα, μπορεί να παρατηρηθεί παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο αποδράμει χωρίς καμία επέμβαση.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι σοβαρές (ενδεχομένως και θανατηφόρες) και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη
διάρκεια της θεραπείας)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Εϊδη ζώων
Βοοειδή, χοίροι και άλογα

Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης
Βοοειδή:
Εφάπαξ υποδόρια ή ενδοφλέβια ένεση στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,5 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία.
Χοίροι:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες.
Άλογα:
Εφάπαξ ενδοφλέβια έγχυση στη δόση των 0,6 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 3,0 ml/100 kg σωματικού βάρους).

Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.
Κατά τη θεραπεία ομάδων ζώων, να χρησιμοποιείται βελόνα αναρρόφησης (draw-off) προς αποφυγή υπερβολικής διάτρησης του πώματος. Ο μέγιστος αριθμός διατρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται σε 20.

Χρόνος αναμονής
Βοοειδή : Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 15 ημέρες
Γάλα : 5 ημέρες
Χοίροι : Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες
Άλογα : Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 5 ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε άλογα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως.
Να μην ψύχεται ή καταψύχεται. Φυλάσσεται προστατευόμενο από τον πάγο.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

Ειδικές προειδοποιήσεις
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υποογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς ανακούφισης από τον πόνο, όταν χρησιμοποιείται στη θεραπεία του κολικού των ιπποειδών, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επανεκτίμηση της διάγνωσης, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν σε ζώα
Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.
Κύηση και γαλουχία
Βοοειδή και χοίροι: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
Άλογα: Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες ή γαλουχούσες φοράδες.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος
Συμβουλευθείτε <τον κτηνίατρό σας><τον φαρμακοποιό σας> για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Χάρτινο κουτί με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο των 50 ml, 100 ml ή 250 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 6736/10/23-11-2011

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 03:00

Ketamidor

Ketamidor 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Κεταμίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Ketamine (as hydrochloride)    100 mg

Έκδοχο:
Benzethonium chloride        0,1 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Προς χρήση ως αποκλειστικός παράγοντας για την ακινητοποίηση και σε ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις στη γάτα, όπου δεν απαιτείται χαλάρωση των μυών.
Προς χρήση για την πρόκληση αναισθησίας:
α) σε συνδυασμό με δετομιδίνη σε άλογα.
β) σε συνδυασμό με ξυλαζίνη σε άλογα, βοοειδή, σκύλους και γάτες.
γ) σε συνδυασμό με αζαπερόνη στους χοίρους.
δ) σε συνδυασμό με μεδετομιδίνη σε σκύλους και γάτες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, εμφανή υψηλή αρτηριακή πίεση, αγγειοεγκεφαλικές προσβολές και διαταραχές της ηπατικής και της νεφρικής λειτουργίας.
Να μην χρησιμοποιείται επί εκλαμψίας, προεκλαμψίας, γλαυκώματος και επιληπτικών διαταραχών (π.χ. επιληψίας). Δεν συνιστάται για χειρουργικές επεμβάσεις στο φάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία ή το βρογχικό δέντρο, αν η επαρκής χαλάρωση δεν διασφαλίζεται από την χορήγηση ενός μυοχαλαρωτικού (η διασωλήνωση είναι υποχρεωτική).
Δεν συνιστάται σε ζώα που υποβάλλονται σε μυελόγραμμα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως αποκλειστικό αναισθητικό παράγοντα σε άλλα είδη πέραν της γάτας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αυξημένος μυϊκός τόνος (λόγω άρσης αναστολής του εξωπυραμιδικού συστήματος), σπανίως ταχυκαρδία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σιελόρροια (λόγω διέγερσης του εγκεφαλικού στελέχους). Όταν δεν χορηγείται ταυτόχρονα κάποιο μυοχαλαρωτικό, ο αυξημένος μυϊκός τόνος μπορεί να προκαλέσει τρόμο ή τονικοκλωνικούς σπασμούς.
Συνοδές δράσεις της χρήσης της κεταμίνης μπορεί να είναι οι ακόλουθες: κινητική διέγερση, ανοικτοί οφθαλμοί, νυσταγμός (ρυθμικές κινήσεις των οφθαλμών), μυδρίαση (διαστολή της κόρης του οφθαλμού), καθώς και αυξημένη ευαισθησία, ειδικά έναντι ακουστικών ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και κατά την περίοδο ανάνηψης.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η κεταμίνη μπορεί να επιδείξει μεγάλες αποκλίσεις δράσης μεταξύ ατόμων και, ως εκ τούτου, οι χορηγούμενες αναλογίες δόσης θα πρέπει να προσαρμόζονται στο μεμονωμένο ζώο, βάσει παραγόντων όπως η ηλικία, η κατάσταση, καθώς και το βάθος και η διάρκεια της απαιτούμενης αναισθησίας. Η παράταση της δράσης είναι δυνατή με την επαναληπτική χορήγηση μιας προαιρετικά μειωμένης αρχικής δόσης.
Η χορήγηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ενδοφλεβίως (άλογα και βοοειδή), ενδομυϊκά (χοίροι, σκύλοι και γάτες) ή και υποδορίως στις γάτες.
Σε ενήλικα ζώα εκτροφής συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση.
Για τη συνδυασμένη χρήση: Πριν από τη χορήγηση της κεταμίνης, διασφαλίστε ότι τα ζώα έχουν υποβληθεί σε επαρκή ηρέμηση.

ΑΛΟΓΑ
Για επαρκές αναισθητικό αποτέλεσμα, απαιτείται προνάρκωση με κάποιο ηρεμιστικό:

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με δετομιδίνη:
Δετομιδίνη 20 µg/kg ΕΦ,
έπειτα από 5 λεπτά
Κεταμιδίνη 2,2 mg/kg ταχεία ΕΦ χορήγηση (2,2 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι σταδιακή, απαιτώντας περίπου 1 λεπτό για την επίτευξη κατάκλισης, με το αναισθητικό αποτέλεσμα να διαρκεί περίπου 10 - 15 λεπτά.

Με ξυλαζίνη:
Ξυλαζίνη 1,1 mg/kg ΕΦ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 2,2 mg/kg ΕΦ (2,2 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι σταδιακή, απαιτείται περίπου 1 λεπτό για την επίτευξή της, ενώ η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος ποικίλει και διαρκεί 10 - 30 λεπτά, συνήθως όμως λιγότερο από 20 λεπτά.

Μετά την έγχυση, τα άλογα ξαπλώνουν αυθόρμητα χωρίς περαιτέρω βοήθεια. Αν απαιτείται ιδιαίτερη ταυτόχρονη χαλάρωση των μυών, στο κατακεκλιμένο ζώο μπορούν να χορηγηθούν μυοχαλαρωτικά, έως ότου τα άλογα εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα χαλάρωσης.
 
ΒΟΟΕΙΔΗ
Προς αποφυγή της μη ελεγχόμενης κατάκλισης και των πιθανών συμπτωμάτων διέγερσης ή για την ενίσχυση της αναισθησίας, συνιστάται προνάρκωση με κάποιο ηρεμιστικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποξία λόγω πλευρικής ή ραχιαίας κατάκλισης, μπορεί να χορηγηθεί οξυγόνο μέσω ρινικού σωλήνα.

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 0,14 – 0,22 mg/kg ΕΦ/ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 2 - 5 mg/kg ΕΦ (2 - 5 ml/100 kg)
Η έναρξη δράσης είναι περίπου 1 λεπτό, ενώ το αναισθητικό αποτέλεσμα διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Κατά τη χορήγηση της ξυλαζίνης δια της ενδοφλέβιας οδού, πρέπει να χρησιμοποιείται το χαμηλότερο επίπεδο του αναφερόμενου εύρους δόσης.

ΧΟΙΡΟΙ
Για την πρόκληση αναισθησίας
Με αζαπερόνη
Κεταμίνη 15 - 20 mg/kg ΕΜ (1,5 - 2 ml/10 kg)
και 2 mg/kg αζαπερόνης ΕΜ.
Σε χοίρους ηλικίας 4 – 5 μηνών, έπειτα από χορήγηση 2 mg/kg αζαπερόνης και 20 mg/kg κεταμίνης ΕΜ, απαιτήθηκαν περίπου 29 λεπτά για την έναρξη της αναισθησίας, ενώ το αναισθητικό αποτέλεσμα διήρκεσε περίπου 27 λεπτά.

ΣΚΥΛΟΙ
Η κεταμίνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοαναισθητικός παράγοντας στους σκύλους, καθότι προκαλεί αυξημένο μυϊκό τόνο και ασυντόνιστες μυϊκές συστολές.

Για την πρόκληση αναισθησίας
Με μεδετομιδίνη
Μεδετομιδίνη 40 µg/kg ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 5 - 7,5 mg/kg ΕΜ (0,5 - 0,75 ml/10 kg)
Η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος κυμαίνεται μεταξύ 30 - 50 λεπτών και είναι δοσοεξαρτώμενη.

Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 2 mg/kg ΕΜ,
έπειτα από 10 λεπτά
Κεταμίνη 10 mg/kg ΕΜ (1 ml/10 kg).
Στους σκύλους σωματικού βάρους μεγαλύτερου των 25 κιλών μειώνετε τη δοσολογία της ξυλαζίνης στα 1,3 mg/kg.
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 10 λεπτών και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι περίπου 30 λεπτά.

ΓΑΤΕΣ
Είναι δυνατή η χρήση της κεταμίνης ως μονοαναισθητικού παράγοντα, αλλά συνιστάται η συνδυαστική αναισθησία, προς αποφυγή ανεπιθύμητων ψυχοκινητικών αντιδράσεων.

Ως αποκλειστικός παράγοντας
11 mg/kg κεταμίνης ΕΜ για μικρή ακινητοποίηση,
22 - 33 mg/kg κεταμίνης ΕΜ για ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις και ακινητοποίηση ατίθασων γατών.
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 5 λεπτών από τη χορήγηση της κεταμίνης και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι περίπου 30-45 λεπτά.

Για την πρόκληση αναισθησίας (αναισθησία < 1 ώρα)
Με μεδετομιδίνη
Μεδετομιδίνη 80 µg/kg ΕΜ, ακολουθούμενη από
Κεταμίνη 5 – 7,5 mg/kg ΕΜ (0,25 - 0,4 ml/5 kg)
Η έναρξη δράσης είναι περίπου 3 - 4 λεπτά, ενώ η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος κυμαίνεται μεταξύ 30 - 60 λεπτών και είναι δοσοεξαρτώμενη.

Με ξυλαζίνη
Ξυλαζίνη 1 - 2 mg/kg ΕΜ/ΥΔ και
Κεταμίνη 10 - 20 mg/kg ΕΜ/ΥΔ (0,5 - 1 ml/5 kg)
Αν χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση κεταμίνης (20 mg/kg), πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση ξυλαζίνης (1 mg/kg).
Η έναρξη δράσης πραγματοποιείται περίπου εντός 5 λεπτών από τη χορήγηση της κεταμίνης και η διάρκεια του αναισθητικού αποτελέσματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.
Λόγω των χαμηλών όγκων δόσης, συνιστάται η χρήση σύριγγας τύπου ινσουλίνης για την ακριβή μέτρηση των δοσολογιών.
Το ελαστικό πώμα μπορεί να τρυπηθεί με ασφάλεια 25 φορές κατά μέγιστο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Κατά τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική ανάγνωση των ΠΧΠ και να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.

Προεγχειρητική προετοιμασία:
Όπως με όλα τα αναισθητικά, συνιστάται τα ζώα να είναι νηστικά για τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη χορήγηση αναισθησίας με κεταμίνη.
    
Περίοδος αναισθησίας:
Στην αναισθησία με κεταμίνη, οι οφθαλμοί των υπό θεραπεία ζώων παραμένουν ανοικτοί. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η ξήρανση σε περίπτωση επεμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας, θα πρέπει να προστατεύονται αντιστοίχως (με χρήση των κατάλληλων αλοιφών).

Περίοδος ανάνηψης:
Είναι σημαντικό τόσο η προνάρκωση όσο και η ανάνηψη να λαμβάνουν χώρα σε ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον.
Η ανάνηψη συνήθως ολοκληρώνεται έπειτα από 2 ώρες. Περιστασιακά, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Στους σκύλους, σπανίως μπορεί να παρατηρηθούν καταστάσεις ψυχοκινητικής διέγερσης με αλύχτισμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα και βοοειδή:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    μηδέν ημέρες
Γάλα:                     μηδέν ώρες

Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    μηδέν ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί, για να τον προστατεύετε από το φως.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25 °C.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:
Για ιδιαίτερα επώδυνες και μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για τη διατήρηση της αναισθησίας, απαιτείται συνδυασμός με ενέσιμα ή εισπνεόμενα αναισθητικά. Καθώς η χαλάρωση των μυών που απαιτείται για τις χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κεταμίνη, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα επιπλέον μυοχαλαρωτικά. Για τη βελτίωση της αναισθησίας ή την παράταση της δράσης της κεταμίνης, μπορεί να συνδυαστεί με α2-αγωνιστές των αδρενεργικών υποδοχέων, αναισθητικά, νευροληπτική αναλγησία, ηρεμιστικά και εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες.
Η χρήση της ενδομυϊκής οδού χορήγησης μπορεί να συσχετιστεί με πόνο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος έως την πλήρη δράση μπορεί να παραταθεί κατά τη χρήση της υποδόριας οδού χορήγησης στη γάτα.

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας:
Η κεταμίνη διαπερνά τον πλακουντιακό φραγμό. Η κεταμίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την επιλόχεια περίοδο.
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Νευροληπτικά αναλγητικά, ηρεμιστικά και ενισχυμένη με χλωραμφαινικόλη αναισθησία με κεταμίνη.
Τα βαρβιτουρικά και τα οπιοειδή ή η διαζεπάμη μπορεί να παρατείνουν την περίοδο ανάνηψης. Η δράση τους μπορεί να αυξηθεί. Ενδέχεται να απαιτείται μείωση της δόσης του ενός ή και των δύο παραγόντων. Υπάρχει δυνητικά αυξημένος κίνδυνος αρρυθμιών κατά τη χρήση σε συνδυασμό με θειοπεντάλη ή αλοθάνη. Η αλοθάνη επιμηκύνει την ημιζωή της κεταμίνης.
Τα ταυτόχρονα χορηγούμενα ενδοφλέβια σπασμολυτικά μπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση.
Η θεοφυλλίνη σε συνδυασμό με κεταμίνη μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων.
Η χρήση δετομιδίνης σε συνδυασμό με κεταμίνη προκαλεί βραδεία ανάρρωση.

Υπερδοσολογία:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ενδέχεται να εμφανιστεί καρδιακή αρρυθμία και αναπνευστική καταστολή έως και παράλυση. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα τεχνητά βοηθήματα για τη διατήρηση του αερισμού και της καρδιακής παροχής έως ότου έχει λάβει χώρα επαρκής αποτοξίνωση. Δεν συνιστάται η χρήση φαρμακολογικών καρδιακών διεγερτικών, εκτός και αν δεν είναι διαθέσιμα άλλα υποστηρικτικά μέτρα.

Ασυμβατότητες:
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Προς τον χρήστη:
Το παρόν αποτελεί ισχυρό φάρμακο. Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η ακούσια αυτοχορήγηση.
Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

Προς τον ιατρό:
Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη. Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς και παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 48421/18-6-2013

Χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών Πίνακας Γ’ άρθρο 4 του Ν. 1729/1987.
Η συνταγή να φυλάσσεται για 3 χρόνια.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014 02:00

Nutrivet Nature

Πλήρες διατροφικό προϊόν για την περίοδο του θηλασμού, που σταθεροποιεί την ισορροπία νερού και ηλεκτρολυτών στον οργανισμό των μόσχων και των αρνιών.

Σύνθεση ανά 100g:

Συστατικά: Γλυκόζη, λακτόζη, άλευρο ρυζιού, συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιού, πρωτεΐνες γάλακτος, μαγιά, άλευρο χαρουπιού, άλευρο καρότου, άμυλο καλαμποκιού, yucca, διττανθρακικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο, Vitamin A 16,500 I.U., Vitamin D3 5,000 I.U., Vitamin E (a- tocopherol acetate) 75 mg, Vitamin B1 125 mg, Vitamin B2 50 mg, Vitamin B12 25 μg, Vitamin C 250 mg, Παντοθενικό ασβέστιο 50 mg, Νικοτινικό οξύ 250 mg, πηκτίνη 10 g, λεκιθίνη 5 g, 4-υδροξυβενζοϊκο μεθυλεστέρας του νατρίου 250 mg, 4-υδροξυβενζοϊκο προπυλεστέρας του νατρίου 50 mg.

Σύσταση:

Ακατέργαστη πρωτεΐνη %……………………………………..6-10
Ακατέργαστα λιπαρά %………………………………………..4-6
Ακατέργαστη κυτταρίνη %……………………………………..Max.2
Υγρασία………………………………………………………….5-8
Υδατάνθρακες %………………………………………………..68-72
Ακατέργαστη τέφρα %………………………………………….7-10
Ασβέστιο %………………………………………………………0,8
Φώσφορος %…………………………………………………….0,5
Νάτριο % ………………………………………………………...1,36
Κάλιο %…………………………………………………………...0,53
Χλώριο %………………………………………………………….2

Ενδείξεις
Πρόληψη και θεραπεία διαταραχών διάρροιας στους μόσχους κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 εβδομάδων της ζωής τους.
Πρόληψη και θεραπεία διαταραχών διάρροιας στα αρνιά κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων της ζωής τους.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Μόσχοι: 100g (1 φακελάκι) διαλυμένο σε 1,5 λίτρο ζεστό νερό, δύο φορές την ημέρα.
Αρνιά: 20g (1/5 φακέλου) διαλυμένο σε 300ml ζεστό νερό, δύο φορές την ημέρα.
Χορηγείστε το για 1-7 ημέρες, 1-3 ημέρες εάν χρησιμοποιείται ως η μόνη πηγή διατροφής.
Συνιστάται κτηνιατρική συμβουλή.


Διατηρείτε την συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014 03:00

Amoxycol

AMOXICILLIN 100-COLISTIN 250/ DOPHARMA ενέσιμο εναιώρημα αμοξικιλλίνης-κολιστίνης για μόσχους, χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει:
Δραστικά συστατικά:           
Amoxicillin (ως trihydrate)        100 mg
Colistin sulfate                 250.000 I.U.

Έκδοχα:
Benzyl alcohol
Butylhydroxytoluene
Propyl glycol

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
 Ενδείκνυται για λοιμώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στο συνδυασμό αμοξικιλλίνης-κολιστίνης, όπως συμβαίνει σε λοιμώξεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού σωλήνα, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε ζώα που έχουν υπερευαισθησία στις πενικιλίνες και τις πολυμυξίνες.
Να μη χορηγείται σε είδη ζώων που δεν αναφέρονται στις ενδείξεις.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρές νεφρικές διαταραχές.
Να μη χορηγείται σε προσφάτως νεογέννητα ζώα.
Η χρήση του αντενδείκνυται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μπορεί να παρατηρηθεί τοπικός ερεθισμός στην περιοχή της ένεσης ύστερα από ενδομυϊκή χορήγηση του προϊόντος σε μόσχους και χοίρους. Παρατεταμένη χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις συνιστώμενες, μπορεί να προκαλέσουν νεφρικές βλάβες, που οφείλονται στην κολιστίνη και αναστρέψιμες νευρολογικές διαταραχές.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Μόσχοι, Χοίροι
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται μόνο ενδομυϊκά.Η γενική δόση είναι 10 mg αμοξικιλλίνης (ως τριυδρικής) και 25.000 Ι.U. θειικής κολιστίνης ανά kg σωματικού βάρους. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 1 ml εναιωρήματος ανά 10 kg σωματικού βάρους μια φορά ημερησίως. Οι δόσεις μπορεί να επαναληφθούν για 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μεγάλες ποσότητες (περισσότερο από 20 ml) θα πρέπει να ενίονται σε δύο διαφορετικά σημεία. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
    
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ    
Μόσχοι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 40 ημέρες
Χοίροι:   Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:   8 ημέρες
Δεν πρέπει να χορηγείται σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
    
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25o C.
Μην το ψύχετε ή το καταψύχετε.
Διάρκεια ζωής  μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 30 ημέρες
    
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η ταυτόχρονη χορήγηση με ταχείας δράσης βακτηριοστατικά αντιμικροβιακά (όπως τετρακυκλίνες) θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση με αμινογλυκοσίδες. Μην αναμιγνύετε ή διαλύετε το προϊόν με νερό ή άλλους διαλύτες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση τυχαίας ένεσης/ αυτoένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πενικιλίνες ή σε άλλα αντιβιοτικά ευαίσθητα στις β-λακταμάσες, όπως και στην κολιστίνη, να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες κατά τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στις πενικιλίνες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Γυάλινο φιαλίδιο των 100 ml

Α.M.K.: 36984/02-12-1992/K-0068001
   
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Sodium Salicyl 80% WSP

SODIUM SALICYL 80% WSP, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για βοοειδή (μόσχους) και χοίρους
Σαλικυλικό νάτριο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε g περιέχει : Δραστικό συστατικό:
Σαλικυλικό νάτριο     800 mg/g
(ισοδύναμο με 690 mg σαλικυλικού οξέος ως άλας νατρίου)
Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή (μόσχοι):
Για την υποστηρικτική αντιμετώπιση της πυρεξίας σε οξεία αναπνευστική νόσο, η οποία εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συνδυαστεί με κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Χοίροι:
Για την αντιμετώπιση των φλεγμονών, σε συνδυασμό με συντρέχουσα αντιβιοτική θεραπεία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χορηγείται σε ζώα με σοβαρή υποπρωτεϊναιμία, παθήσεις του ήπατος και των νεφρών.
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γαστρεντερικού έλκους και χρόνιες γαστρεντερικές διαταραχές.
Να μην χορηγείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αιμοποιητικού συστήματος, διαταραχών πηκτικότητας, αιμορραγική διάθεση.
Να μην χρησιμοποιείται σαλικυλικό νάτριο σε νεογνά ή μόσχους ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων.
Να μην χρησιμοποιείται σε χοιρίδια ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή στο έκδοχο.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στο γαστρεντερικού, ιδιαιτέρως σε ζώα με προϋπάρχουσα γαστρεντερική πάθηση.  Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί εμφάνιση μέλαινας  λόγω απώλειας αίματος στην γαστρεντερική οδό.
Η αναστολή της φυσιολογικής πήξης του αίματος μπορεί να συμβεί.  Εάν υπάρξει μια τέτοια αντίδραση, μπορεί να αναστραφεί και η επίδρασή της να εξαλειφθεί εντός 7 ημερών περίπου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)
Βοοειδή (μόσχοι) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι):    40 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β., άπαξ ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 50 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 1 - 3 ημέρες.
Χοίροι:        35 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg σ.β. ανά ημέρα, (ισοδύναμο προς 43,75 mg προϊόντος ανά kg σ.β. ανά ημέρα), για 3-5 ημέρες.
Το προϊόν μπορεί να χορηγείται από το στόμα μέσω υποκατάστατου γάλακτος ή/και πόσιμου νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καμία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή (μόσχοι)  και χοίροι:     
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί : 0 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ºC.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
Προστατεύστε από τον πάγο.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε συμπλήρωμα γάλακτος: 4 ώρες.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Με δεδομένο ότι το σαλικυλικό νάτριο μπορεί να αναστείλει την πήξη του αίματος, συνιστάται η αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων που δεν κρίνονται άμεσα απαραίτητες στα ζώα, 7 ημέρες μετά το πέρας της θεραπείας.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Τα άτομα που είναι γνωστό ότι έχουν υπερευαισθησία στο σαλικυλικό νάτριο ή σε συναφείς ουσίες (π.χ. ασπιρίνη) ή σε έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και της αναπνευστικής οδού. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας και ανάμιξης το προϊόντος, πρέπει να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, αλλά και να εισπνέετε την σκόνη . Συνιστάται να φοράτε γάντια, γυαλιά ασφαλείας και μάσκα για την σκόνη. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του κάδου.
Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του δέρματος, να πλένετε το δέρμα αμέσως με νερό.
Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα μάτια, συμβουλεύουμε τον χρήστη να πλύνει με άφθονο νερό τα μάτια του για 15 λεπτά και σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού να αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
Κατά την χορήγηση φαρμακούχου πόσιμου νερού ή γάλακτος (υποκατάστατο), πρέπει να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, φορώντας γάντια. Να πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό σε περίπτωση ακούσιας επαφής .

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Από εργαστηριακές μελέτες σε επίμυες διαπιστώθηκαν στοιχεία τερατογένεσης και εμβρυοτοξικών επιδράσεων.
Το σαλικυλικό οξύ διέρχεται από τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής  στα νεογέννητα είναι μεγαλύτερος και γι' αυτό τα συμπτώματα τοξικότητας μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα.  Επιπλέον, αναστέλλεται η συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων και ο χρόνος αιμορραγίας αυξάνεται, μια κατάσταση η οποία είναι δυσμενής κατά την διάρκεια ενός δύσκολου τοκετού / καισαρικής τομής. Τέλος, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν αναβολή του τοκετού.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη και την γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων (π.χ. αμινογλυκοσίδες).
Το σαλικυλικό οξύ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες (λευκωματίνη του πλάσματος) και ανταγωνίζεται διάφορες ουσίες (π.χ. κετοπροφαίνη) για τις ίδιες θέσεις σύνδεσης.
Η κάθαρση του σαλικυλικού οξέος από το πλάσμα έχει αναφερθεί ότι αυξάνεται σε συνδυασμό με τα κορτικοστεροειδή, πιθανόν λόγω της επαγωγής του μεταβολισμού του σαλικυλικού οξέος.
Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση με άλλα NSAID, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γαστρεντερικών ελκώσεων.
Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν αντιπηκτικές ιδιότητες.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους  μόσχους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 80 mg/kg για 5 ημέρες ή 40 mg/kg για 10 ημέρες, χωρίς καμία ανεπιθύμητη αντίδραση.
Στουςχοίρους είναι ανεκτές  δοσολογίες έως 175 mg/kg για έως 10 ημέρες, χωρίς καμία σημαντική ανεπιθύμητη αντίδραση.
Σε περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, η ενδοφλέβια έγχυση διτανθ ανθρακικού έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κάθαρση του σαλικυλικού οξέος λόγω της  αλκαλοποίησης του ούρουκαι μπορεί να είναι ευεργετική στην διόρθωση της (δευτερογενούς μεταβολικής) οξέωσης.

Ασυμβατότητες
Μην αναμειγνύετε με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε αχρησιμοποίητο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή τα υπολείμματά τους πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
- Συνθετικό κουτί: περιέκτης κατασκευασμένος από PET/αλουμίνιο/συγκολλητικό/χαρτί, μαζί με κάποια αποκοπτόμενη μεμβράνη από PET/αλουμίνιο και καπάκι HDPE.
Το συνθετικό κουτί περιέχει 1 kg προϊόντος.
- Κάδος: κάδος πολυπροπυλενίου που παρέχεται μαζί με καπάκι πολυπροπυλενίου. Ο κάδος περιέχει 1, 2,5 ή 5 kg προϊόντος.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 36900/02-06-2010/K-0182501
 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Melovem 5mg/ml

Melovem 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους
Μελοξικάμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη            5 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη        50 mg

Διαυγές πρασινοκίτρινο ενέσιμο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη  μείωση των  κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες .

Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για την καταπράυνση του μετεγχειρητικού πόνου που σχετίζεται με δευτερεύουσες χειρουργικές
επεμβάσεις των μαλακών ιστών, όπως ο ευνουχισμός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν  ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης  της μιας εβδομάδας.
Να μη χρησιμοποιείται σε χοίρους ηλικίας μικρότερης των 2 ημερών.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου σε βοοειδή αναφέρθηκε συχνά παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο ενδέχεται να είναι επώδυνο.
Σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδομυϊκή χορήγηση του φαρμάκου σε χοίρους παρατηρήθηκε παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, , παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι και μοσχίδες) και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή :
Εφάπαξ υποδόρια ένεση  στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 10,0 ml/100 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία .

Χοίροι :
Μυοσκελετικές διαταραχές:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 2,0 ml/25 kg σωματικού βάρους). Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες. Συνιστάται η δεύτερη ένεση να χορηγείται σε διαφορετικό σημείο, δεδομένου ότι η τοπική ανεκτικότητα αξιολογήθηκε μόνο μετά από εφάπαξ ένεση.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/5 kg
σωματικού βάρους), πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δόσης, με τη χρήση
μιας κατάλληλα διαβαθμισμένης σύριγγας και με την προσεκτική εκτίμηση του σωματικού βάρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση  κατά τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα  τα οποία  παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χοίροι : κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε το ενέσιμο φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να το προφυλάσσετε από το φως.
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη : 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ/ ΕΧΡ) που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Η θεραπεία των χοιριδίων με Melovem πριν από τον ευνουχισμό, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο.
Για την επίτευξη ανακούφισης από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η ταυτόχρονη
χορήγηση ενός κατάλληλου αναισθητικού/ηρεμιστικού.
Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αναλγητικό αποτέλεσμα, το Melovem θα πρέπει να χορηγείται
30 λεπτά πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών .

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν
Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το  φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Βοοειδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης.
Χοίροι: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα υπολείμματα θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί από χαρτόνι με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο τύπου 1 των 100 ml, το οποίο κλείνεται με πώμα από καουτσούκ βρωμοβουτυλίου και σφραγίζεται με ένα δακτύλιο αλουμινίου.

A.M.K.: EU/2/09/098/001

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Aminovit polvo

Υδατοδιαλυτό πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

1kg ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Βιταμίνη Α                                               8.000.000 I.U.
Βιταμίνη D3                                               100.000 I.U.            
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) 91%)                     5.000 mg
Βιταμίνη Β1                                                     600 mg             
Βιταμίνη Β2                                                  1.000 mg             
Βιταμίνη Β6                                                    600 mg
Βιταμίνη Β12                                                     4 mg             
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)                                            8 mg             
Βιταμίνη H1                                                   500 mg
Νικοτινικό οξύ                                             7.000 mg             
Παντοθενικό ασβέστιο                                  1.500 mg             
Υδατοδιαλυτός φορέας έως τα                       1.000 gr

Φορέας που περιέχει τα παρακάτω ελεύθερα αμινοξέα ανά kg.
L-Λυσίνη                         1.400 mg         
Ιστιδίνη                              200 mg         
Αργινίνη                          1.200 mg         
Ασπαρτικό οξύ               1.600 mg         
L-Θρεονίνη                        200 mg    
Σερίνη                              240 mg    
Προλίνη                         4.200 mg    
Φαινυλανίνη                      450 mg    
L-Τρυπτοφάνη                    80 mg         
Γλουταμινικό οξύ            2.650 mg
Κυστεΐνη                          100 mg
Βαλίνη                            650 mg
DL-Μεθειονίνη                  210 mg
Ισολευκίνη                       300 mg
Λευκίνη                           800 mg
Υδροξυπρολίνη             2.500 mg
Γλυκίνη                        6.500 mg
Αλανίνη                        2.600 mg

Οδηγίες χρήσης:
Βοοειδή
300 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Μόσχοι
200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Αιγοπρόβατα
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Άλλα είδη ζώων
100-200 gr ανά 100 lt πόσιμου νερού

Προειδοποίηση: Αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Προστατέψτε το από
την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Καθαρό βάρος: 100gr

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Calciovet oral gel

Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας

ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ (400 ml):
Άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο 36.5% (ισοδύναμο με 55 g ασβεστίου)
Γλυκερόλη 35%
Άνυδρο χλωριούχο μαγνήσιο 1.5% (ισοδύναμο με 1 g μαγνησίου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρό λίπος 0%, Καθαρή κυτταρίνη 0%, Καθαρή τέφρα 14%,
Υγρασία μεγ. 30%, Μεθειονίνη 0%, Λυσίνη 0%, Ασβέστιο 13.84%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 0%,
Κάλιο 0%, Μαγνήσιο 0.24%, Χλωριούχα 24.2%, Θείο 0%.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Διατροφικό συμπλήρωμα για την πρόληψη της υπασβεσταιμίας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αγελάδες, προβατίνες, αίγες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Αγελάδες: 1 μπουκάλι, πριν και μετά τον τοκετό.
Προβατίνες, αίγες: 40-50ml ανά 50 kg σωματικού βάρους.
Προτείνεται να αρχίσετε τη χορήγηση όταν τα πρώτα σημάδια του τοκετού εμφανισθούν και κατά τη διάρκεια 2 ημερών ακόμη.
Συνιστάται να ανατρέξτε σε συμβουλή διατροφολόγου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ:
400 ml

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Glucosal

Ηλεκτρολύτες για όλα τα είδη των ζώων

Για κτηνιατρική χρήση
Υδατοδιαλυτή σκόνη
Χορήγηση από το στόμα

Διατροφικό συμπλήρωμα για τη σταθεροποίηση του ύδατος και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δεξτρόζη 81.7%, Χλωριούχο Νάτριο 10%, Κιτρικό Νάτριο 5%, Χλωριούχο Κάλιο 1%, Χλωριούχο Ασβέστιο 0.3%

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια 0%, Ινώδεις ουσίες 0%, Ολικά σάκχαρα 75%, Υγρασία μεγ. 10%, Τέφρα 15 – 16%, Ασβέστιο 0.8%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 5.11%, Κάλιο 0.52%, Χλωριούχα 6.69%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια περιόδων, όπου υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών (διάρροια) ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας μετά από πεπτικές διαταραχές (διάρροια) σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
15 - 30 g ανά lt πόσιμου νερού ή 50 g ανά kg τροφής.
Χορηγήστε για 1 - 7 ημέρες, 1 - 3 ημέρες εάν χορηγείται αποκλειστικά στην τροφή.
Συνιστάται να ζητείται Κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.