Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 12:33

Ancesol 10 mg/ml

Ancesol 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή
Chlorphenamine maleate

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το 1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:
Chlorphenamine maleate                10 mg
(ισοδύναμα με 7,03 mg chlorphenamine)

Έκδοχα:
Methyl parahydroxybenzoate (E218)        1,00 mg
Propyl parahydroxybenzoate            0,20 mg

Διαυγές, άχρωμο έως σχεδόν άχρωμο διάλυμα


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη συμπτωματική θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με την απελευθέρωση ισταμίνης.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η χλωροφαιναμίνη έχει ασθενή κατασταλτική δράση.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για ενδομυϊκή ή βραδεία ενδοφλέβια χρήση, βλ. επίσης παράγραφο «9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση».

Ενήλικα ζώα:
0,5 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (5 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.

Μόσχοι:
1 mg χλωροφαιναμίνης μηλεϊνικής/kg σωματικού βάρους (10 ml/100 kg σωματικού βάρους), μία φορά την ημέρα για τρεις διαδοχικές ημέρες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν και η ενδοφλέβια χορήγηση έχει άμεση θεραπευτική δράση, μπορεί να έχει διεγερτική επίδραση στο ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, χορηγείτε το αργά και, αν χρειάζεται, διακόπτετε τη χορήγηση για μερικά λεπτά, όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη οδό.
Μην χορηγείτε μέσω της υποδόριας οδού.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    24 ώρες
Γάλα:                 12 ώρες


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί μετά το EXP. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
    

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος
Καμία

Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
Η ασφάλεια του προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων αντιισταμινικών ή βαρβιτουρικών ενδέχεται να ενισχύσει την κατασταλτική δράση της χλωροφαιναμίνης. Η χρήση αντιισταμινικών ενδέχεται να καλύψει τα πρώιμα σημεία ωτοτοξικότητας που προκαλείται από ορισμένα αντιβιοτικά (π.χ. αμινογλυκοσίδες και μακρολίδια), ενώ μπορεί να ελαττώσει τη δράση των από του στόματος αντιπηκτικών.

Υπερδοσολογία
Δόσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από τη θεραπευτική δόση έχουν γίνει καλά ανεκτές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν τοπικές αντιδράσεις στην περιοχή του λαιμού στο σημείο της ένεσης. Όλες οι αντιδράσεις ήταν παροδικές και υποχώρησαν αυτόματα.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Μην οδηγείτε.
Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.


ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεγέθη συσκευασίας
1 x 100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.M.K.: 73977/14-10-2015

 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 09:21

Doxylin 100%

Doxylin 100%, κόνις για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους
Δοξυκυκλίνη


ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Δραστικό συστατικό:
Υκλατική δοξυκυκλίνη     1000 mg/g
(ισοδυναμεί με δοξυκυκλίνη 867 mg/g)

Κίτρινη κρυσταλλική σκόνη.


ΕΝΔΕΙΞΗ

Μόσχοι:
- Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni και Mycoplasma spp.
Χοίροι:
- Ατροφική ρινίτιδα οφειλόμενη σε Pasteurella multocida και Bordetella bronchiseptica
- Βρογχοπνευμονία οφειλόμενη σε Pasteurella multocida, Streptococcus suis και Mycoplasma hyorhinis
- Πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε Actinobacillus pleuropneumoniae.


ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με ενεργή μικροβιακή πέψη εντός της μεγάλης κοιλίας.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.
Να μη χορηγείται σε ζώα με σοβαρή ανεπάρκεια του ήπατος ή των νεφρών.


ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στους μόσχους, ενδέχεται να παρουσιαστεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από μεμονωμένη ή πολλαπλή χορήγηση. Αυτό προκαλείται κυρίως από υπερδοσολογία, και συνεπώς είναι πολύ σημαντική η ορθή μέτρηση της δοσολογίας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι τετρακυκλίνες μπορούν να επαγάγουν φωτοευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν παρατηρηθούν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι και χοίροι.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μόσχοι     10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες,
διαιρεμένα σε 2 δόσεις.

Χοίροι:        10 mg υκλατικής δοξυκυκλίνης/kg σωματικού βάρους/ημέρα,
        επί 3-5 διαδοχικές ημέρες.

Τρόπος χορήγησης:
Μόσχοι: από του στόματος, διαλυμένο στο γάλα (ή υποκατάστατο γάλακτος)
Χοίροι: από του στόματος, διαλυμένο στο πόσιμο νερό


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για χορήγηση με το πόσιμο νερό θα πρέπει να υπολογιστεί η ακριβής ημερήσια ποσότητα προϊόντος, με βάση τη συνιστώμενη δόση και τον αριθμό και το βάρος των ζώων που θα λάβουν θεραπεία, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

mg προϊόντος/kg σωματικού βάρους/ημέρα    X  μέσο σωματικό βάρος (kg) των ζώων υπό θεραπεία    
                                                                                                                                                = .... mg προϊόντος ανά λίτρο πόσιμου νερού
                           μέση ημερήσια κατανάλωση νερού (σε λίτρα) ανά ζώο
    

Για να διασφαλιστεί η σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιοριστεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η κατανάλωση του μείγματος νερού με φάρμακο εξαρτάται από την κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δοσολογία, ενδέχεται να χρειαστεί ρύθμιση της συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό.
Συνιστάται η χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου εξοπλισμού ζύγισης όταν χρησιμοποιούνται τμηματικές συσκευασίες. Η ημερήσια ποσότητα πρέπει να προστεθεί στο πόσιμο νερό κατά τρόπο ώστε να καταναλωθεί όλη η ποσότητα φαρμάκου εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να παρασκευάζεται νέο μείγμα νερού/φαρμάκου κάθε 12 ώρες. Συνιστάται η παρασκευή ενός πυκνού διαλύματος προεργασίας –με συγκέντρωση όχι μεγαλύτερη από 400 γραμμάρια ανά 10 λίτρα πόσιμου νερού– το οποίο θα αραιώνεται μέχρι τη θεραπευτική συγκέντρωση όπως απαιτείται. Εναλλακτικά, το πυκνό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα σύστημα αναλογικής ανάμειξης φαρμάκων σε νερό (medicator).
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και σε περιοχές με σκληρό αλκαλικό νερό ενδέχεται να σχηματιστούν σύμπλοκα στο πόσιμο νερό.
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πολύ σκληρό νερό (άνω των 16°d) και με pH μεγαλύτερο του 8.
Το μείγμα υποκατάστατου γάλακτος με φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 6 ωρών.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων:    
Μόσχοι:    14 ημέρες.
Χοίροι:         8 ημέρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο για να το προφυλάσσετε από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά την ένδειξη «Λήξη».
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 3 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 12 ώρες.
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχο
Τα ζώα που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση παρουσιάζουν αλλαγές στην κατανάλωση νερού και συνεπώς το φάρμακο θα πρέπει να τους χορηγείται παρεντερικά.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα
Το μείγμα γάλακτος/φαρμάκου θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγείται χωριστά σε κάθε μόσχο. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός της δοξυκυκλίνης στο υποκατάστατο γάλακτος. Για να αποφευχθεί αυτό, αφήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία κατά την παρασκευή του γάλακτος.

Λόγω της πιθανής (χρονικής και γεωγραφικής) μεταβλητότητας στην ευαισθησία των βακτηρίων στη δοξυκυκλίνη, συνιστάται ιδιαίτερα η βακτηριολογική δειγματοληψία και η ανάλυση ευαισθησίας των μικροοργανισμών από τα προσβεβλημένα ζώα του αγροκτήματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να στηριχθεί σε τοπικές (σε επίπεδο περιοχής και αγροκτήματος) επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των βακτηρίων-στόχων, με συνεκτίμηση των επίσημων εθνικών αντιμικροβιακών πολιτικών.
Η απρόσφορη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στη δοξυκυκλίνη βακτηρίων και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με άλλες τετρακυκλίνες λόγω του ενδεχομένου ανάπτυξης διασταυρούμενης αντοχής.
Αποφύγετε τη χορήγηση μέσα σε οξειδωμένο εξοπλισμό ποτίσματος.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανθεκτικών στις τετρακυκλίνες παθογόνων του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων (A. pleuropneumoniae, S. suis) και παθογόνων των μόσχων (Pasteurella spp) σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Δεδομένης της πιθανότητας να μην επιτευχθεί εξάλειψη των παθογόνων-στόχων, η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να συνδυαστεί με ορθές πρακτικές διαχείρισης, όπως καλή υγιεινή, καλός αερισμός και αποφυγή συνωστισμού.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Εάν γνωρίζετε ότι παρουσιάζετε αλλεργία στα αντιβιοτικά της κατηγορίας των τετρακυκλινών, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό του προϊόντος αυτού ή των διαλυμάτων του.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης ή δερματίτιδας εξ επαφής κατά την παρασκευή και τη χορήγηση του μείγματος πόσιμου νερού/φαρμάκου, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τους οφθαλμούς καθώς και η εισπνοή των σωματιδίων της σκόνης. Να φοράτε αδιαπέραστα γάντια (π.χ. από καουτσούκ ή λατέξ) και κατάλληλη μάσκα σκόνης (π.χ. αναπνευστική συσκευή μίας χρήσης με μάσκα μισού προσώπου που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN149) ενόσω προσθέτετε το προϊόν.
Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ή το δέρμα, ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και, εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε τα χέρια και τυχόν εκτεθειμένο δέρμα αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.
Εάν, μετά από τυχόν έκθεση, παρουσιάσετε συμπτώματα όπως π.χ. εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ιατρού και να επιδείξετε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Το οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών και η δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν πιο σοβαρά συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.
Μην καπνίζετε, μην τρώτε και μην πίνετε ενόσω χειρίζεστε το προϊόν αυτό.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Επειδή η δοξυκυκλίνη εναποτίθεται στον νεαρό οστίτη ιστό, θα πρέπει να γίνεται περιορισμένη χρήση του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά, όπως οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες.
Η απορρόφηση της δοξυκυκλίνης ενδέχεται να μειωθεί παρουσία υψηλών ποσοτήτων ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου ή αργιλίου στην τροφή. Να μη χορηγείται μαζί με αντιόξινα, καολίνη ή παρασκευάσματα σιδήρου.
Συνιστάται να αφήνεται ένα διάστημα 1-2 ωρών από τη χορήγηση άλλων προϊόντων που περιέχουν πολυσθενή κατιόντα, καθώς αυτά περιορίζουν την απορρόφηση των τετρακυκλινών.
Η δοξυκυκλίνη ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών.
Η διαλυτότητα του προϊόντος εξαρτάται από το pH και το προϊόν θα κατακρημνιστεί εάν αναμειχθεί με αλκαλικό διάλυμα.
Μη φυλάσσετε το πόσιμο νερό μέσα σε μεταλλικά δοχεία.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Στους μόσχους ενδέχεται να συμβεί οξύς και ενίοτε μοιραίος μυοκαρδιακός εκφυλισμός μετά από υπερδοσολογία. (Δείτε επίσης την ενότητα περί ανεπιθύμητων ενεργειών).

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος συσκευασιών:
- Περιέκτης: 1 kg.
- Κάδος: 1, 2, 5 kg.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.: 53838/25-6-2014

 
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:16

Fermactiv powder 150g

Η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου συνήθως αντιδρά ευαίσθητα και στις εσωτερικές αλλαγές (λάθος διατροφή, αλλαγές στην τροφή, αγωγή με διάφορα φάρμακα) αλλά και στους εξωτερικούς ερεθισμούς (αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης, κτιριακές αλλαγές, μεταφορές). Όταν διαταράσσεται η μικροβιακή ισορροπία, η ετοιμότητα των μολυσματικών παθογόνων και παρασίτων να εξαπλωθούν αυξάνεται και ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών αυξάνεται. Λόγω των βασικών λειτουργιών της, η εντερική χλωρίδα πρέπει επομένως να «φροντίζεται» προληπτικά στο πλαίσιο μιας σωστής εκτροφής και σίτισης.
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη σίτιση με συμπληρωματικές ζωοτροφές στις οποίες προστίθεται μία υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και με τα κατάλληλα θρεπτικά υποστρώματα.
Σύνθεση: Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθρακικό ασβέστιο
Αναλυτική σύσταση: Καθαρή πρωτεΐνη: 28 %, καθαρά λίπη και έλαια: 0.8 %, ινώδεις ουσίες: 1.5 %, τέφρα: 12 %, νάτριο: 0.4 %, λυσίνη: 2.6 %, μεθειονίνη: 0.6 %
Πρόσθετα ανά kg: Σταθεροποιητής εντερικής χλωρίδας: E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x 1011
Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 767/2009 είναι διαθέσιμες μετά από επικοινωνία στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σημείωση: Περιέχει ζωντανά μικρόβια συνεπώς πρέπει να αποθηκεύεται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές οδηγίες: Για να εξασφαλιστεί η άμεση προστασία της χλωρίδας του εντέρου από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.
Μόσχοι έως 6 μηνών: 10 g ανά 50 kg ΣΒ/ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Επαναλάβετε όταν απαιτείται για 1 εβδομάδα τουλάχιστον. Χοιρίδια έως 35 kg περίπου: 5 g ανά 20 kg ΣΒ/ημέρα ξεκινώντας 1 εβδομάδα πριν τον απογαλακτισμό έως και 1 εβδομάδα μετά. Παχυνόμενοι χοίροι:
10 g ανά ζώο και ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Χοίροι αναπαραγωγής: 10 g ανά ζώο και ημέρα ξεκινώντας 2 εβδομάδες πριν από τον τοκετό έως και 1 εβδομάδα μετά, όπως επίσης και κατά την
περίοδο του θηλασμού. Σκύλοι, γάτες: Για τη ρύθμιση της εντερικής χλωρίδας, ειδικά νεαρών ζώων, όταν αλλάζουν τροφή καθώς επίσης σε καταστάσεις stress. Προσθέστε το στην τροφή για 1-2 εβδομάδες, ή ακόμη περισσότερο εάν είναι απαραίτητο.
Σκύλοι: 1.5 g – 5 g ανά ζώο και ημέρα Γάτες: 1.5 g ανά ζώο και ημέρα
1 κουτάλι του καφέ = περίπου 1.5 g και 1 κουταλιά της σούπας = περίπου 5 g
Καθαρό Βάρος: 150g
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:30

Coliplus

Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες.
Κολιστίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σύνθεση για 1 ml:
Active substance:
Colistin (as Colistin sulfate)    2 MIU (equivalent to 83,33 mg)

Excipient(s): Benzyl Alcohol, EDTA disodium salt

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για χρήση στο πόσιμο νερό.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή (μόσχοι), πρόβατα (αμνοί), χοίροι και ορνίθων

ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)
Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά E. coli ευαίσθητα στην κολιστίνη..

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πολυπεπτιδικά αντιβιοτικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντίστασης στην πολυμυξίνη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για χορήγηση από το στόμα.

Για μόσχους, αμνούς και χοίρους η συνιστώμενη δόση είναι 100.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες. Εάν το προϊόν χορηγείται απευθείας στο στόμα του ζώου, η συνιστώμενη ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται στα δύο.

Για τα πουλερικά, η συνιστώμενη δόση είναι 75.000 ΔΜ κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα για 3-5 διαδοχικές ημέρες.
 
Χορήγηση μέσω του πόσιμο υνερού

Η πρόσληψη του φαρμακούχου νερού εξαρτάται από τη φυσιολογική και κλινική κατάσταση των ζώων. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δοσολογία, θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα η συγκέντρωση της κολιστίνης.  Υπολογίστε προσεκτικά τη συνολική μάζα σώματος στην οποία πρέπει να χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή και την συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού πριν από κάθε χορήγηση θεραπείας.  Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, αμέσως πριν από την χορήγησή του.
Το φαρμακούχο νερό θα πρέπει να είναι η μοναδική πηγή πόσιμου νερού για τα ζώα για ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας.Με τον ακόλουθο τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ακριβή δοσολογία:

 .....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
ανά κιλό σωματικού βάρους και ημέρα     x    Μέσο σωματικό βάρος (kg)
 
------------------------------------------------------------------------ =....ml COLISTIN DIVASA FARMAVIC
        Μέση ημερήσια πρόσληψη νερού (l/ζώο)                        
        ανά λίτρο πόσιμου νερού
 
·    Χορήγηση χωρίς τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας:

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται σε μια δεξαμενή για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες. Το COLISTIN DIVASA FARMAVIC προστίθεται σε έναν όγκο του πόσιμου νερού που αντιστοιχεί στον όγκο που καταναλώνουν τα ζώα για τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας (24 ώρες) για να επιτευχθεί μια δοσολογία IU κολιστίνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

Από το δοσολογικό σχήμα και το συνολικό βάρος των ζώων στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η θεραπεία, καθορίστε την απαραίτητη ποσότητα της δραστικής ουσίας και υπολογίστε την αναγκαία ποσότητα του εμπορικού προϊόντος.
Προσδιορίστε τη μέση κατανάλωση νερού των ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη θεραπεία για διάρκεια 24 ωρών.

Μπορεί να εφαρμοστεί ο ακόλουθος τύπος:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε μέρα (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU.

2)    Υπολογισμός της ποσότητας του πόσιμου νερού προς παρασκευή (Qwater):
Qwater (L): (Μέση κατανάλωση νερού ανά ζώο/ ημέρα) x (Αριθμό ζώων τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία)
 
·    Χορήγηση με τη χρήση δοσιμετρικής αντλίας

Η θεραπευτική αγωγή χορηγείται για περίοδο 24 ωρών, για 3 συνεχόμενες ημέρες.
Χρησιμοποιείται δοσιμετρική αντλία για την προσθήκη ενός πρωτογενούς πυκνού διαλύματος σε μια προκαθορισμένη συγκέντρωση στο πόσιμο νερό. Ο όγκος που αντλείται είναι σταθερός, αλλά η συχνότητα κατανάλωσης πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το ρυθμό ροής του κυκλώματος.  Ο ρυθμός ροής (F) διαμέσου της αντλίας εκφράζεται υπό μορφή ενός ποσοστού.
Εάν το προϊόν χορηγείται με αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πόσιμου νερού, πρέπει να υπολογίσουμε τον όγκο και τη συγκέντρωση του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος.  Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα διαδοχικά:

1)    Υπολογισμός του όγκου του διαλύματος του προϊόντος για κάθε χορήγηση (V):
V (ml) = (Ημερήσια δόση σε IU/kg σωματικού βάρους x Συνολικό βάρος των ζώων που θα υποβληθούν σε θεραπεία) / 2.000.000 IU

2)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πόσιμου ύδατος (C):
C (ml/L) = V / Συνολικός όγκος του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών.

3)    Υπολογισμός του όγκου του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Vstock)
Vstock (L) = Συνολικός όγκος νερού που καταναλώνεται από τα ζώα εντός 24 ωρών x F

4)    Υπολογισμός της συγκέντρωσης του πρωτογενούς πυκνού διαλύματος (Cstock): Cstock (ml/L) = C / F”

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:  Μόσχοι, Αμνοί, Χοίροι, Πουλερικά: 1 ημέρα Αυγά: μηδέν ημέρες
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γαλακτοπαραγωγά ζώα τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στηρίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές.
Στην περίπτωση νεογνών ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές η απορρόφηση της κολιστίνης μπορεί να αυξηθεί.  Μπορεί να επέλθουν νευρο- και νεφροτοξικές αλλαγές.
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία με το προϊόν αυτό.  Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε τον κτηνίατρό σας.
Αλληλεπιδράσεις: Κατόπιν από του στόματος χορήγησης της θειικής κολιστίνης πιθανό να μην αποκλείονται αλληλεπιδράσεις με αναισθητικά και μυοχαλαρωτικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Ο συνδυασμός με τις αμινογλυκοσίδες και τη λεβαμιζόλη θα πρέπει να αποφεύγεται. Τις επιδράσεις της θειικής κολιστίνης μπορεί να ανταγωνίζονται τα δισθενή κατιόντα (σίδηρος, ασβέστιο, μαγνήσιο) και τα μη-κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και τα πολυφωσφωρικά άλατα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
 Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό ή τη χορήγηση του προϊόντος Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.
Σε περίπτωση κατά λάθος έκθεσης των ματιών, να τα πλύνετε με άφθονο νερό και να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Ή ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ
Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, της γαλουχίας ή της ωοτοκίας στα είδη ζώων. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/ κινδύνου από τον κτηνίατρο.
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (αντιμικροβιακά) στα πουλερικά θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό της Επιτροπής ΕC 1177/2006 και τις επακόλουθες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml, 1 λίτρου και 5 λίτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 19756/17-3-2015

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:18

Melovem 30 mg/ml

Melovem 30 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Μελοξικάμη    30 mg

Έκδοχo/α:
Bενζυλική αλκοόλη    20 mg

Διαυγές κίτρινο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Βοοειδή:
Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.
Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία για τη μείωση
των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες. Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας μαστίτιδας, σε συνδυασμό με αντιβιοτική θεραπεία.
Για την καταπράϋνση του μετεγχειρητικού πόνου μετά την αποκεράτωση σε μόσχους..
Χοίροι:
Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.
Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της επιλόχειας σηψαιμίας και τοξιναιμίας (σύνδρομο μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα με μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Για τη θεραπεία της διάρροιας των βοοειδών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στα βοοειδή και τους χοίρους, η υποδόρια και η ενδομυϊκή όπως χορήγηση είναι καλά ανεκτές· σε κλινικές μελέτες που έγιναν σε βοοειδή, παρατηρήθηκε ελαφρύ παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, μετά από υποδόρια χορήγηση, σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επισυμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι σοβαρές (ενδεχομένως και θανατηφόρες) και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
-    πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
-    συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)
-    μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)
-    σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)
-    πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:
Εφάπαξ υποδόρια ένεση στη δόση των 0,5 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,5 ml/150 kg
σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία.

Χοίροι:
Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους (π.χ. 2,0 ml/150 kg σωματικού βάρους) σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.
Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να αποφεύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.
Κατά τη θεραπεία ομάδων ζώων, να χρησιμοποιείται βελόνα αναρρόφησης (draw-off) προς αποφυγή υπερβολικής διάτρησης του πώματος. Ο μέγιστος αριθμός διατρήσεων θα πρέπει να περιορίζεται σε 20.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    15 ημέρες Γάλα:    5 ημέρες

Χοίροι:
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:    5 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης (EXP) που αναγράφεται στο κουτί και στη
φιάλη.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
H θεραπεία των μόσχων με Melovem, 20 λεπτά πριν από την αποκεράτωση, μειώνει τον  μετεγχειρητικό πόνο. Η χορήγηση του Melovem μόνον δεν επιτυγχάνει πλήρη ανακούφιση από πόνο κατά την χειρουργική επέμβαση της αποκεράτωσης. Για την επίτευξη ανακούφισης από τ πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση, απαιτείται η συγχορήγηση με κατάλληλο αναλγητικό.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Εάν επισυμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να ζητηθεί η συμβουλή κτηνιάτρου.
Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το προϊόν σε ζώα Τυχαία αυτοένεση με το προϊόν του άτομου που χορηγεί το σκεύασμα πιθανόν να προκαλέσει πόνο. Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν  την  επαφή  με  το  κτηνιατρικό  φαρμακευτικό  προϊόν.  Σε  περίπτωση  τυχαίας αυτοένεσης με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Κύηση και γαλουχία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με γλυκοκορτικοστεροειδή, με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, πρέπει να χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Συμβουλευθείτε <τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Χάρτινο κουτί με 1 άχρωμο γυάλινο ενέσιμο φιαλίδιο των 50 ml, 100 ml ή 250 ml. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Α.Μ.Κ.:
EU/2/09/098/005
EU/2/09/098/006
EU/2/09/098/007
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:11

Albex 10%

Albex 10% Πόσιμο εναιώρημα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ανά ml)
Albendazole     10.00% w/v

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ALBEX 10% είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό, δραστικό, για τον έλεγχο των  ενήλικων και αναπτυσσόμενων άωρων μορφών νηματωδών του γαστρεντερικού σωλήνα  και των πνευμόνων, των κεστωδών καθώς και των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος των βοοειδών, των προβάτων και των αιγών.
Επιπλέον το ALBEX 10% έχει  ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και τρηματωδών.

Στα βοοειδή ενδείκνυται έναντι των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp.,  Bunostomum spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus viviparus.
Κεστώδη : Moniezia spp..
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Στα πρόβατα-αίγες ενδείκνυται έναντι των ευαίσθητων στη βενζιμιδαζόλη στελεχών των ακόλουθων ειδών:
Γαστρεντερικά νηματώδη :Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus battus, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp.  
Πνευμονικά νηματώδη : Dictyocaulus filaria.
Κεστώδη : Moniezia spp.
Τρηματώδη : Fasciola hepatica.  

Καθώς το ALBEX 10% παρουσιάζει ισχυρή ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των παρασίτων βοηθά  στην αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος των ζώων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, πρόβατα, αίγες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ένα (1) ml ALBEX 10% περιέχει 100mg αλβενδαζόλης.
    
    Βοοειδή:
    Δόση νηματωδών:   για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 7.5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 7.5 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των βοοειδών 10 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 10 ml Albex 10% / 100 kg σ.β.
    
    Πρόβατα-αίγες:
    Δόση νηματωδών: για τον έλεγχο των νηματωδών του γαστρεντερικού και των πνευμόνων, των κεστωδών και των τρηματωδών καθώς και των αυγών των νηματωδών 5 mg/ kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.
    
    Δόση νηματωδών και τρηματωδών: για τον επιπλέον έλεγχο των ενήλικων τρηματωδών του ήπατος (χρόνια ηπατική διστομίαση) των προβάτων και αιγών 7.5 mg/kg σ.β., το οποίο είναι ισοδύναμο με 1.5 ml Albex 10% / 20 kg σ.β.

  

 

Βοοειδή

 

 

Πρόβατα

 

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(7.5 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(10 mg/kg)

Σωματικό βάρος

Δόση νηματωδών

(5.0 mg/kg)

Δόση νηματωδών και τρηματωδών

(7.5 mg/kg)

  50 kg

100 kg

200 kg

300 kg

400 kg

3.75 ml

7.50 ml

15.00 ml

22.50 ml

30.00 ml

 

5.0 ml

10.0 ml

20.0 ml

30.0 ml

40.0 ml

Up to 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

31 - 40 kg

41 - 50 kg

51 - 60 kg

61 - 70 kg

71 - 80 kg

0.5 ml

1.0 ml

1.5 ml

2.0 ml

2.5 ml

3.0 ml

3.5 ml

4.0 ml

0.75 ml

1.50 ml

2.25 ml

3.00 ml

3.75 ml

4.50 ml

5.25 ml

6.00 ml

 
 
    Σε βοοειδή μεγαλύτερα των 400 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 3.75 έως 5 ml για κάθε επιπλέον 50 kg σ.β..
    Σε πρόβατα μεγαλύτερα των 80 kg σ.β. χορηγήστε επιπλέον 0.5 έως 0.75 ml για κάθε επιπλέον 10 kg σ.β.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για την χορήγηση από το στόμα χρησιμοποιείστε βαθμονομημένο δοσομετρικό εξοπλισμό. Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης η ακρίβεια της δοσομετρικής συσκευής πρέπει να ελέγχεται.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
Βοοειδή:  8 ημέρες
Πρόβατα-αίγες:    5 ημέρες

Γάλα (αγελάδες): 96 ώρες
(προβάτων-αιγών): 96 ώρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτό το Κτηνιατρικό Φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται η χορήγησή του σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και αίγες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και κατά την ξηρά περίοδο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Επικίνδυνο για τους ιχθύες και τους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε Μη ρυπαίνετε στάσιμα ή τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία με ασφάλεια. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Πλαστική φιάλη του 1 L.

Α.Μ.Κ.: 56633 / 19-6-2014 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:07

Floxibac 10%

Floxibac 100 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για Βοοειδή και Χοίρους
Ενροφλοξακίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξακίνη        100mg
Έκδοχα:
n-butanol            30mg
Διαυγές, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, ελεύθερο από ξένα σωματίδια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Χοίροι:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατό από τεστ ευαισθησίας του μικρο-οργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως το φάρμακο επιλογής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται για προφύλαξη.
Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι παρατηρείται ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (Φθορο)κινολόνες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα υπό κρίση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αντιδράσεις τοπικών ιστών μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν στο σημείο έγχυσης.  
Φυσιολογικές προφυλάξεις στειρότητας πρέπει να λαμβάνονται.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Εάν παρατηρήσετε κάποια σοβαρή αντίδραση ή άλλες αντιδράσεις που δεν αναγράφονται σ’ αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε τον Κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή και Χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

Βοοειδή:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με υποδόρια έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, για 3 ημέρες (2.5ml ανά 100 kg σωματικού βάρους). Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5 ml ανά 100 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται υποδόρια περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Χοίροι:
Για αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα σε βοοειδή και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις: χορηγήστε με ενδομυϊκή έγχυση
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους ημερησίως, με ενδομυϊκή έγχυση, για 3 ημέρες (2.5 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους).  Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (5.0 ml ανά 100 kg σωματικού βάρους) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται ενδομυϊκά περισσότερα από 2.5 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Βοοειδή:    Υποδόρια χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες
Γάλα:        84 ώρες (7 αρμέγματα)
Χοίροι:    Ενδομυϊκή χρήση: Κρέας και εντόσθια: 10 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ως “ΛΗΞΗ” στο κουτί και στον περιέκτη ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη: να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας την εντός χρήσης διάρκεια ζωής η οποία προσδιορίζει σ' αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία όποιο υπόλειμμα προϊόντος παραμένει στον περιέκτη πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται στο κενό που παρέχεται στην ετικέτα.


ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Επαναληπτικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή σε ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Σε βοοειδή γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι Φθοροκινολόνες πρέπει να δεσμεύονται για τη θεραπεία των κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν αντιδράσει ανεπαρκώς, ή αναμένεται να αντιδράσουν ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, οι Φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει του τεστ ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος παρακάμπτοντας τις οδηγίες χρήσης όπως παρέχονται από την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις Φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με άλλες κινολόνες εξαιτίας της πιθανότητας διασταυρωμένης ανθεκτικότητας.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Ανταγωνιστικά αποτελέσματα εξαιτίας της ταυτόχρονης χορήγησης μακρολιδίων και τετρακυκλινών μπορεί να παρατηρηθούν.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του πλάσματος της θεοφυλλίνης.

Ασυμβατότητες
Σε απουσία μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία:
Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δοσολογία.
Σε υπερ-δοσολογία από ατύχημα (λήθαργος, ανορεξία) δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματολογική.
Καμία ένδειξη υπερ-δοσολογίας δεν παρατηρήθηκε σε χοίρους ακολουθούμενη από χορήγηση πενταπλάσιας θεραπευτικής δόσης από τη συνιστώμενη.

Προειδοποιήσεις για το άτομο που χορηγεί το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
Το προϊόν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Να πλένετε οποιαδήποτε ρανίδα από το δέρμα και τα μάτια αμέσως με νερό. Να μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Η απευθείας επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της ευαισθητοποίησης, της δερματίτιδας εξ’ επαφής και των πιθανών αντιδράσεων υπερ-ευαισθησίας. Να φοράτε γάντια. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφύγετε την τυχαία αυτό-ένεση. Εάν συμβεί τυχαία αυτό-ένεση, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100ml και 250ml.
Αριθμός περιεκτών ανά χαρτοκιβώτιο:
1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 15 x 100 ml, 20 x 100 ml
1 x 250 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 15 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 14902 / 22-2-2013 
Κατηγορία Ενέσιμα
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 15:01

Floxibac 5%

Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για Βοοειδή, Χοίρους, Σκύλους και Γάτες
Ενροφλοξακίνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό συστατικό:
Ενροφλοξακίνη        50mg
Έκδοχα:
n-butanol            30mg
Διαυγές, ελαφρώς κίτρινο διάλυμα, ελεύθερο από ξένα σωματίδια.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη

Βοοειδή:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Χοίροι:
Αναπνευστικές λοιμώξεις που προκαλούνται από Pasteurella spp. ή Mycoplasma spp.
Λοιμώξεις του πεπτικού σωλήνα που προκαλούνται από E. coli.
Σκύλοι και γάτες:
Θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων του πεπτικού, αναπνευστικού και ουρογεννητικού σωλήνα, του δέρματος, μολύνσεων των πληγών και εξωτερικής ωτίτιδας.

Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η κλινική εμπειρία, υποστηριζόμενη όπου είναι δυνατό από τεστ ευαισθησίας του μικρο-οργανισμού που προκαλεί τη λοίμωξη, υποδεικνύει την ενροφλοξακίνη ως το φάρμακο επιλογής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό ότι παρατηρείται ανθεκτικότητα / διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε (Φθορο)κινολόνες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε φθοροκινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Σε σκύλους ηλικίας κάτω του 1 έτους δεν πρέπει να χορηγείται ενροφλοξακίνη επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αρθρικό χόνδρο κατά την περίοδο της γρήγορης ανάπτυξης, ειδικά σε μεγαλόσωμες φυλές σκύλων.  Ως προληπτικό μέτρο, στις πολύ μεγαλόσωμες φυλές δεν πρέπει να χορηγείται ενροφλοξακίνη μέχρι την ηλικία των 18 μηνών λόγω της μεγαλύτερης περιόδου ανάπτυξης. Σκύλοι και γάτες που υποφέρουν από επιληψία πρέπει να προ-εκτίθενται σε αιφνιδιαστική δραστηριότητα.
Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων.
Να μη χρησιμοποιείται για προφύλαξη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατά τη περίοδο της ταχείας ανάπτυξης, η ενροφλοξακίνη μπορεί να επηρεάσει τον αρθρικό χόνδρο.
Αντιδράσεις τοπικών ιστών μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν στο σημείο έγχυσης.  
Φυσιολογικές προφυλάξεις στειρότητας πρέπει να λαμβάνονται.
Σε βοοειδή και σκύλους, γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Εάν παρατηρήσετε κάποια σοβαρή αντίδραση ή άλλες αντιδράσεις που δεν αναγράφονται σ’ αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλώ ενημερώστε τον Κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Βοοειδή, Χοίροι, Σκύλοι, Γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Βοοειδή:
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (0.5ml/10 kg) ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, για 3 ημέρες. Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται υποδόρια περισσότερα από 10 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Χοίροι:
2.5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (0.5 ml/10 kg) ημερησίως, με ενδομυϊκή έγχυση, για 3 ημέρες.  Η δοσολογία αυτή μπορεί να διπλασιασθεί σε 5 mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) για 5 ημέρες για περίπλοκες αναπνευστικές ασθένειες.
Δεν πρέπει να χορηγούνται ενδομυϊκά περισσότερα από 2.5 ml στο ίδιο σημείο έγχυσης.

Σκύλοι και γάτες:
5mg ενροφλοξακίνης ανά kg σωματικού βάρους (1.0 ml/10 kg) ημερησίως, με υποδόρια έγχυση, άπαξ ημερησίως, έως 5 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε να αποφύγετε την υπερ-δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΚΡΕΑΣ & ΕΝΤΟΣΘΙΑ
Βοοειδή:    14 ημέρες
Χοίροι:    10 ημέρες
ΓΑΛΑ: Δεν επιτρέπεται η χρήση γαλακτοπαραγωγά ζώα που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ως “ΛΗΞΗ” στο κουτί και στον περιέκτη ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Μετά το πρώτο άνοιγμα του αρχικού περιέκτη: να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 250C.
Όταν ο περιέκτης ανοίγεται για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας την εντός χρήσης διάρκεια ζωής η οποία προσδιορίζει σ' αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία όποιο υπόλειμμα προϊόντος παραμένει στον περιέκτη πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η ημερομηνία απόρριψης πρέπει να αναγράφεται στο κενό που παρέχεται στην ετικέτα.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση στα ζώα
Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.
Επαναληπτικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται σε διαφορετικά σημεία.
Τοξικότητες αμφιβληστροειδούς χιτώνα, συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης μπορεί να παρατηρηθούν όταν η συνιστώμενη δοσολογία υπερβαίνεται.
Περιστασιακά δερματικές αντιδράσεις έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση σε στεγασμένα λαγωνικά.
Η ενροφλοξακίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε επιληπτικά ζώα ή σε ζώα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία.
Σε βοοειδή και σκύλους, γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί περιστασιακά να παρατηρηθούν.
Επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.
Οι Φθοροκινολόνες πρέπει να δεσμεύονται για τη θεραπεία των κλινικών περιπτώσεων οι οποίες έχουν αντιδράσει ανεπαρκώς, ή αναμένεται να αντιδράσουν ανεπαρκώς, σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών.
Όπου είναι δυνατό, οι Φθοροκινολόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βάσει του τεστ ευαισθησίας.
Η χρήση του προϊόντος παρακάμπτοντας τις οδηγίες χρήσης όπως παρέχονται από την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος μπορεί να αυξήσει την επικράτηση των βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις Φθοροκινολόνες και μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της αγωγής με άλλες κινολόνες εξαιτίας της πιθανότητας διασταυρωμένης ανθεκτικότητας.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις
Ο συνδυασμός της ενροφλοξακίνης με χλωραμφενικόλη, μακρολίδια αντιβιοτικά ή τετρακυκλίνες μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά αποτελέσματα.
Η ενροφλοξακίνη μπορεί να παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης, μειώνοντας την κάθαρση της θεοφυλλίνης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του πλάσματος της θεοφυλλίνης.

Ασυμβατότητες
Σε απουσία μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Υπερδοσολογία:
Σε σκύλους και γάτες, μπορεί να παρατηρηθεί ανορεξία και ναυτία ακολουθούμενη από υπερ-δοσολογία.  
Η υπερ-δοσολογία μπορεί να προκαλέσει νεφρικές δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες του ΚΝΣ. Σε σκύλους, δεκαπλάσια δοσολογία μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα όπως κινητική αταξία, ρίγος, υπνηλία ή σπασμούς. Αυτά τα συμπτώματα είναι αναστρέψιμα με τη διακοπή της θεραπείας.
Καμία ένδειξη υπερ-δοσολογίας δεν παρατηρήθηκε σε χοίρους ακολουθούμενη από χορήγηση πενταπλάσιας θεραπευτικής δόσης από τη συνιστώμενη.
Σε μελέτες σε ζώα, μετά από χορήγηση δοσολογίας περισσότερο από 15mg/kg μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες οι γάτες έδειξαν να υποφέρουν από οφθαλμικές βλάβες.  
Δοσολογία των 30mg/kg χορηγούμενη μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες έχει καταδείξει ότι προκαλεί μη αναστρέψιμες οφθαλμικές. Σε δοσολογία 50mg/kg χορηγούμενη μια φορά ημερησίως για 21 συνεχόμενες ημέρες, μπορεί να παρατηρηθεί τύφλωση.
Σε υπερ-δοσολογία από ατύχημα, δεν υπάρχει αντίδοτο και η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματολογική.

Προειδοποιήσεις για το άτομο που χορηγεί το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
Το προϊόν είναι ένα αλκαλικό διάλυμα. Να πλένετε οποιαδήποτε ρανίδα από το δέρμα και τα μάτια αμέσως με νερό. Να μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Η απευθείας επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της ευαισθητοποίησης, της δερματίτιδας εξ’ επαφής και των πιθανών αντιδράσεων υπερ-ευαισθησίας. Να φοράτε γάντια. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφύγετε την τυχαία αυτό-ένεση. Εάν συμβεί τυχαία αυτό-ένεση, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100ml και 250ml.
Αριθμός περιεκτών ανά χαρτοκιβώτιο:
1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 15 x 100 ml, 20 x 100 ml
1 x 250 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 15 x 250 ml, 20 x 250 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 14901 / 22-2-2013
 
Κατηγορία Ενέσιμα
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 14:54

Exagon

Exagon 400 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά ml:

Δραστικό συστατικό:
Pentobarbital sodium        400,0 mg
(ισοδύναμα με 364,6 mg pentobarbital)

Έκδοχα:
Propylene glycol        200,0 mg
Ethanol (96 per cent)        80,0 mg
Benzyl alcohol (E 1519)        20,0 mg
Patent Blue V (E 131)        0,01 mg

Διαυγές, μπλε διάλυμα.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ευθανασία

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται για αναισθησία.
Να μη χρησιμοποιείται για ενδοκοιλωματική ένεση στα χελωνοειδή, καθώς ο χρόνος έως τον θάνατο μπορεί να παραταθεί χωρίς λόγο συγκριτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετά την ένεση μπορεί να λάβει χώρα ελαφρά μυϊκή σύσπαση. Στα βοοειδή, μπορεί να εμφανιστεί αγωνιώδης αναπνοή ή ρόγχος σε σπάνιες περιπτώσεις, αν η πεντοβαρβιτάλη χορηγηθεί σε δόση χαμηλότερη από τη συνιστώμενη. Ο θάνατος μπορεί να καθυστερήσει, αν η ένεση χορηγηθεί περιαγγειακά. Η περιαγγειακή ή η υποδόρια χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό των ιστών. Η χορήγηση μέσω της ενδοπνευμονικής οδού είναι πιθανό να προκαλέσει βήχα, αγωνιώδη αναπνοή ή ρόγχο και αναπνευστική δυσχέρεια. Η πεντοβαρβιτάλη έχει την ικανότητα να προκαλεί διέγερση κατά την έναρξη του ύπνου. Η προνάρκωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη του ύπνου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, πόνυ, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες, ικτίδες, κουνάβια, λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια, πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η ενδοφλέβια οδός χορήγησης θα πρέπει να αποτελεί την οδό επιλογής, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Για τα άλογα και τα βοοειδή, η προνάρκωση είναι υποχρεωτική.
Όπου η ενδοφλέβια χορήγηση είναι δύσκολη, και μόνο έπειτα από καταστολή ή αναισθησία, το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί μέσω της ενδοκαρδιακής οδού. Εναλλακτικά, μόνο για τα μικρά ζώα, μπορεί να γίνει χορήγηση μέσω της ενδοπεριτοναϊκής οδού, αλλά μόνον έπειτα από την κατάλληλη νάρκωση.
Η ενδοπνευμονική χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση και μόνον αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο και δεν αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα. Αυτή η οδός χορήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους.
Η χορηγούμενη δόση εξαρτάται από το είδος του ζώου και την οδό χορήγησης. Ως εκ τούτου, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στο δοσολογικό σχήμα.
Η ενδοφλέβια ένεση σε μικρά ζώα θα πρέπει να χορηγείται με συνεχή ρυθμό έγχυσης, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης.
Η μέθοδος επιλογής στα πτηνά είναι η ενδοφλέβια ένεση. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί φλεβική παρακέντηση (π.χ. λόγω αιματώματος, καταστολής του καρδιαγγειακού συστήματος), η ενδοπνευμονική ένεση μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Στα πτηνά, η ενδοπνευμονική ένεση πραγματοποιείται με την εισαγωγή της βελόνας σε ραχιοκοιλιακή κατεύθυνση στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της σπονδυλικής στήλης εντός του πνεύμονα (3ο ή 4ο μεσοπλεύριο διάστημα μεταξύ της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης).
Στα άλογα, τα βοοειδή και τους χοίρους, η πεντοβαρβιτάλη πρέπει να χορηγείται με ένεση με τη μορφή ταχείας δόσης.

Άλογα, πόνυ
1 ml ανά 4,5 – 5 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Βοοειδή
1- 2 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Χοίροι
Ποσότητες προς χορήγηση:

Πρόσθια κοίλη φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Επιχείλια ωτιαία φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης. Είναι απαραίτητη η αραίωση με στείρο, ισοτονικό διάλυμα NaCl (0,9 %) σε αναλογία 1:1.
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Ενδοκαρδιακή οδός:
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Οδοί χορήγησης:
Ζώα ομαδοποιημένα ανά σωματικό βάρος και οδούς χορήγησης:

Χοιρίδια (βάρους έως και 8 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Απογαλακτισμένοι χοίροι (8 - 25 kg), αναπτυσσόμενοι (25 - 40 kg), παχυνόμενοι (40 - 100 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα ή επιχείλια ωτιαία φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Ενήλικοι αρσενικοί και θηλυκοί χοίροι (πάνω από 100 kg):
Ενδοφλέβια χορήγηση (επιχείλια ωτιαία φλέβα)

Καθήλωση:
Αν είναι δυνατόν, η καθήλωση θα πρέπει να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να μειώνεται στο ελάχιστο.

Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Σκύλοι
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση (περίπου 1,2 ml/δευτ.), έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης και έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 3 – 5 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά 3 – 4 kg σωματικού βάρους

Γάτες
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης του ζώου και, έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 2 – 3 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά kg σωματικού βάρους

Ικτίδες, κουνάβια
1 ml ανά ζώο ενδοφλέβια

1 ml ανά ζώο ενδοκαρδιακά με μακριά βελόνα (περίπου 4 cm) χορηγούμενα με ένεση σε κρανιακή και ελαφρώς ραχιαία κατεύθυνση από το στέρνο.

Λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια
1 ml ανά 1 – 2 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, ενδοκαρδιακά

1 ml ανά 0,5 – 1 kg σωματικού βάρους, ενδοπεριτοναϊκά

Πουλερικά, περιστέρια, πτηνά
1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια

1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοπνευμονικά

Φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι
Ανάλογα με το μέγεθος του ζώου, χορηγήστε με ένεση 0,5 έως 1,0 ml στη θωρακική κοιλότητα πλησίον της καρδιάς.
Ο θάνατος πρέπει αναμένεται έπειτα από περίπου 5 με 10 λεπτά.
Το ελαστικό πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα των χοίρων, το προϊόν θα πρέπει να αραιώνεται με στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %) σε αναλογία 1:1. Πρέπει να ακολουθείται η εθνική νομοθεσία για την αραίωση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα, για να διασφαλίζεται ότι τα νεκρά ζώα στα οποία χορηγήθηκε το παρόν προϊόν και τα υποπροϊόντα αυτών των ζώων δεν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δεν χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Διάρκεια ζωής του αραιωμένου 1:1 διαλύματος για ενδοφλέβια ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα στους χοίρους: 2 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διέγερσης κατά την εφαρμογή της ευθανασίας, συνιστάται η πραγματοποίηση της ευθανασίας σε ένα ήσυχο μέρος.
Η ενδοφλέβια ένεση πεντοβαρβιτάλης μπορεί να προκαλέσει διέγερση κατά την έναρξη  της ευθανασίας σε πολλά είδη ζώων και θα πρέπει να εφαρμόζεται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η περιαγγειακή χορήγηση (π.χ. με χρήση ενδοφλέβιου καθετήρα).
Η ενδοπεριτοναϊκή οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη. Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από κατάλληλη νάρκωση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της χορήγησης στον σπλήνα ή σε όργανα/ιστούς με χαμηλή ικανότητα απορρόφησης. Αυτή η οδός χορήγησης είναι κατάλληλη μόνο σε μικρά θηλαστικά.
Η ενδοκαρδιακή ένεση πρέπει να χορηγείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο.
Η ενδοπνευμονική οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών (που περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες») και πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χορήγηση μέσω άλλων οδών. Η ενδοπνευμονική χορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους. Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε καταστολή, να είναι αναισθητοποιημένα ή ναρκωμένα προτού χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός χορήγησης. Μη χρησιμοποιείτε την ενδοπνευμονική οδό χορήγησης σε κανένα άλλο είδος ζώου.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας χορήγησης σε κάποιο ζώο το οποίο δεν προορίζεται για ευθανασία, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως η τεχνητή αναπνοή, η χορήγηση οξυγόνου και η χρήση αναληπτικών.
Η κατανάλωση ζώων που έχουν υποστεί ευθανασία από άλλα ζώα μπορεί να οδηγήσει σε μέθη, αναισθησία, ακόμα και στον θάνατο. Τα βαρβιτουρικά διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στα πτώματα, ενώ παραμένουν επίσης σταθερά σε θερμοκρασία μαγειρέματος. Λόγω του κινδύνου δευτερογενούς μέθης, τα ζώα που θανατώνονται με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να δίδονται ως τροφή σε άλλα ζώα, αλλά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με τρόπο που να διασφαλίζει ότι άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση στα σώματα των νεκρών ζώων.

Άλογα, βοοειδή:
Στα άλογα και στα βοοειδή, πρέπει να χορηγείται προηγουμένως ένα κατάλληλο ηρεμιστικό, ώστε να προκαλείται βαθιά νάρκωση πριν από την ευθανασία, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και μια εναλλακτική μέθοδος ευθανασίας.

Χοίροι:
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις –ειδικά στα ακινητοποιημένα ζώα– μπορεί να προκληθεί ανησυχία/διέγερση κατά τη χορήγηση, οδηγώντας σε ακούσια παραφλεβική χορήγηση του προϊόντος. Λόγω της δυσκολίας στην ασφαλή ενδοφλέβια ένεση στους χοίρους, συνιστάται επαρκής νάρκωση του ζώου πριν από την ΕΦ χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης. Η ενδοκαρδιακή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο. Η εφαρμογή μέσω της επιχείλιας ωτιαίας φλέβας πρέπει να πραγματοποιείται, στην αρχή τουλάχιστον, χωρίς καθήλωση. Τα ζώα θα πρέπει να ακινητοποιούνται ανάμεσα στα πόδια ενός ατόμου-βοηθού. Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Τα κατασταλτικά του ΚΝΣ (ναρκωτικά, φαινοθειαζίνες, αντιισταμινικά, κ.λπ.) μπορεί να αυξήσουν τη δράση της πεντοβαρβιτάλης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα εκτός από στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %).

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Η πεντοβαρβιτάλη αποτελεί ένα ισχυρό φάρμακο που είναι τοξικό για τον άνθρωπο – πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφύγετε τυχαία κατάποση ή αυτοένεση. Να μεταφέρετε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μη οπλισμένη σύριγγα, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ένεση.
Η συστημική πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης μέσω του δέρματος ή των ματιών) της πεντοβαρβιτάλης προκαλεί νάρκωση, πρόκληση ύπνου και αναπνευστική καταστολή.
Η συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο προϊόν είναι τέτοια, ώστε η τυχαία ένεση ή κατάποση ποσότητας μόλις 1 ml στον ενήλικα άνθρωπο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ΚΝΣ. Δόση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ίση με 1 g (ισοδύναμο με 2,5 ml προϊόντος) έχει αναφερθεί ότι είναι θανατηφόρος για τον άνθρωπο.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, συμπεριλαμβανομένης της επαφής των χεριών με τα μάτια.
Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό αυτού του προϊόντος – η πεντοβαρβιτάλη μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος και των βλεννογόνων.
Επιπλέον, αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα καθώς και αντιδράσεις υπερευαισθησίας (λόγω της παρουσίας πεντοβαρβιτάλης και βενζυλικής αλκοόλης). Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στης πεντοβαρβιτάλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο παρουσία άλλου ατόμου το οποίο μπορεί να συνδράμει σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Αν το άτομο αυτό δεν είναι ιατρός, παρέχετέ του οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν.
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Δέρμα – Πλύνετε αμέσως με νερό και έπειτα επισταμένα με σαπούνι και νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Μάτια – Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο κρύο νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Κατάποση – Ξεπλύνετε το στόμα. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Διατηρηθείτε ζεστοί και αναπαυθείτε.
Τυχαία αυτοένεση – Λάβετε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ιατρική βοήθεια (πάρετε μαζί σας το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης), ενημερώνοντας τις ιατρικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για δηλητηρίαση με βαρβιτουρικά. Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη.
ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ καθώς μπορεί να υπάρξει νάρκωση.
Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Προς τον ιατρό: Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς και παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 61438 / 23-7-2014

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με  συνταγή του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του Κτηνιάτρου. Η συνταγή αυτή πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.