Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Άλλα ζώα

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 15:23

Fipnil Combo Cat

Fipnil Combo 50 mg/60 mg Spot-on Διάλυμα για γάτες και κουνάβια.  


1.    ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway.
Ireland.


2.    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Fipnil Combo 50 mg/60 mg Spot-on Διάλυμα για γάτες και κουνάβια.  
Fipronil/(S)-methoprene


3.    ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διάλυμα για επίχυση σε σημείο. Διαυγές, καραμελόχρωμο διάλυμα.

Κάθε πιπέτα των 0.5 ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά:
Fipronil             50.00 mg
(S)-methoprene             60.00 mg

Έκδοχα:
Butylhydroxyanisole (E320)     0.10 mg
Butylhydroxytoluene (E321)     0.05 mg


4.    ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Στις γάτες:
- Να χρησιμοποιείται κατά των μολύνσεων είτε μόνο με ψύλλους, είτε κατά των μικτών μολύνσεων με κρότωνες και/ή ψείρες.
- Εξάλειψη των ψύλλων (των ειδών Ctenocephalides spp). Παρασιτοκτόνος δράση κατά των νέων μολύνσεων από ενήλικους ψύλλους για 4 εβδομάδες. Αποτροπή του πολλαπλασιασμού των ψύλλων με αναστολή της ανάπτυξης των αυγών, των προνυμφών και νυμφών οι οποίες προέρχονται από τα αυγά που αφήνουν οι ώριμοι ψύλλοι, για 6 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
- Εξάλειψη των κροτώνων (των ειδών Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) για έως και 2 εβδομάδες.
- Εξάλειψη των ψειρών (των ειδών Felicola subrostratus).
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του προγράμματος για τον έλεγχο της Αλλεργικής Δερματίτιδας από Ψύλλους (FAD).

Στα κουνάβια:
- Να χρησιμοποιείται κατά των μολύνσεων είτε μόνο με ψύλλους, είτε κατά των μικτών μολύνσεων με κρότωνες.
- Εξάλειψη των ψύλλων (των ειδών Ctenocephalides spp). Παρασιτοκτόνος δράση κατά των νέων μολύνσεων από ενήλικους ψύλλους για 4 εβδομάδες. Αποτροπή του πολλαπλασιασμού των ψύλλων με
αναστολή της ανάπτυξης των αυγών, των προνυμφών και νυμφών που προέρχονται από τα αυγά που αφήνουν οι ώριμοι ψύλλοι.
- Εξάλειψη των κροτώνων (των ειδών Ixodes ricinus) για 4 εβδομάδες.5.    ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε γατάκια ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων και/ή βάρους μικρότερου του 1 kg. Να μη χρησιμοποιείται σε κουνάβια ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών.
Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (π.χ. συστηματικές παθήσεις, πυρετός) ή σε ζώα υπό ανάρρωση.
Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, καθώς μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμα και θάνατος.
Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε άλλα είδη ζώων.6.    ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γάτες
Ανάμεσα σε πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, παροδικές αντιδράσεις του δέρματος στο σημείο εφαρμογής (απολέπιση, τοπική απώλεια τριχώματος, κνησμός, ερυθρότητα), και γενικευμένος κνησμός ή απώλεια τριχώματος έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση.
Υπερβολική σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρικά συμπτώματα (αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα, κατάπτωση, άλλα νευρικά συμπτώματα), ή έμετος έχουν επίσης παρατηρηθεί μετά τη χρήση.
Σε περίπτωση που το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να παρατηρηθεί μία μικρή περίοδος σιελόρροιας οφειλόμενη περισσότερο στα έκδοχα του προϊόντος.
Να μην χορηγείται σε υπερβολική δόση.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.


7.    ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτες και κουνάβια.


8.    ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μία πιπέτα 0.5 ml ανά γάτα, με τοπική εφαρμογή στο δέρμα.
Το μεσοδιάστημα μεταξύ 2 θεραπειών είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
Μία πιπέτα 0.5 ml ανά κουνάβι, που αντιστοιχεί σε δόση 50 mg για τη φιπρονίλη και 60 mg για την (S)-μεθοπρένη ανά κουνάβι, με τοπική εφαρμογή στο δέρμα.
Το μεσοδιάστημα μεταξύ 2 θεραπειών είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

Τρόπος χορήγησης:
Κρατήστε τη πιπέτα κάθετα. Χτυπήστε ελαφρά το στενό τμήμα της πιπέτας για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο παραμένει στο κύριο τμήμα της πιπέτας. Τραβήξτε το άκρο προς τα πίσω. Χωρίστε το τρίχωμα στην πλάτη του ζώου στη βάση του λαιμού μπροστά από τις ωμοπλάτες μέχρι να φανεί το δέρμα. Τοποθετήστε την άκρη της πιπέτας στο δέρμα και πιέστε την πιπέτα αρκετές φορές μέχρι να αδειάσει εντελώς το περιεχόμενό της απ’ ευθείας επάνω σε ένα σημείο του δέρματος.


9.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Απορρίψτε τυχόν ανοιγμένες πιπέτες.


10.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.


11.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
    
    Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
    
    Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στην ετικέτα μετά το {EXP}. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
    Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να το προστατεύσετε από το φως.
    

12.    ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:

Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να τη γλείψει και να επιβεβαιώνεται ότι τα ζώα δεν γλείφουν το ένα το άλλο μετά τη θεραπεία.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση του λουτρού ή της χρήσης σαμπουάν στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε γάτες και κουνάβια. Ωστόσο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για σκύλους που πλύθηκαν μέσα στις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος, δε συνιστάται να πλένετε τα ζώα σε διάστημα 2 ημερών μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Υπάρχει περίπτωση μερικοί κρότωνες να παραμένουν προσκολλημένοι στο ζώο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών εάν οι συνθήκες είναι δυσμενείς.
Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων συχνά μολύνουν τα καλάθια των ζώων, την κλινοστρωμνή και τις συνήθεις επιφάνειες ανάπαυσής τους, όπως χαλιά και μαλακά έπιπλα, στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται, σε περίπτωση μαζικής προσβολής και στην αρχή των μέτρων αντιμετώπισης, ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να καθαρίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
Δεν έχει τεκμηριωθεί ενδεχόμενη τοξικότητα του προϊόντος σε γατάκια ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων που βρίσκονται σε επαφή με υπό θεραπεία θηλυκές γάτες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτή την περίπτωση.


Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων, του δέρματος και των ματιών. Επομένως θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το στόμα, το δέρμα και τα μάτια.
Ζώα ή άτομα που χορηγούν το προϊόν με γνωστή υπερευαισθησία σε παρασιτοκτόνα ή οινόπνευμα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή του περιεχομένου με τα δάκτυλα. Εάν συμβεί αυτό, πλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με καθαρό νερό.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Αποφύγετε την επαφή με τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ζώα που έχουν υποστεί θεραπεία έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, συνιστάται  να μη χορηγείται στα ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νωρίς το βράδυ και δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε ζώα που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε θεραπεία να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.
Μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.


Κύηση και γαλουχία:

Γάτες
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε περιοχή όπου το ζώο δεν μπορεί να τη γλείψει και να επιβεβαιώνεται ότι τα ζώα δεν γλείφουν το ένα το άλλο μετά τη θεραπεία. Δεν έχει τεκμηριωθεί ενδεχόμενη τοξικότητα του προϊόντος σε γατάκια ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων που βρίσκονται σε επαφή με υπό θεραπεία θηλυκές γάτες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτή την περίπτωση.

Κουνάβια
Σε εργαστηριακές μελέτες σε γάτες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης, εμβρυοτοξικότητας ή τοξικότητας στη μητέρα. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε θηλυκά κουνάβια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Η χρήση του θα πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου-οφέλους από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.


Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
 
Καμία γνωστή.


Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Γάτες
Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε μελέτες ασφάλειας που διενεργήθηκαν σε γάτες και γατάκια ηλικίας 8 εβδομάδων και άνω και βάρους περίπου 1 kg που θεραπεύτηκαν μία φορά το μήνα με το πενταπλάσιο της συνιστώμενης δόσης για έξι διαδοχικούς μήνες.
Μπορεί να προκύψει κνησμός μετά τη θεραπεία.
Η εφαρμογή υπερβολικής δόσης του προϊόντος θα προκαλέσει κολλώδη εμφάνιση των τριχών στο σημείο εφαρμογής. Εάν όμως αυτό προκύψει, θα εξαφανισθεί μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή.

Κουνάβια
Σε κουνάβια ηλικίας 6 μηνών και άνω και που υποβλήθηκαν σε θεραπεία μία φορά κάθε 2 εβδομάδες για τέσσερις θεραπείες, με το πενταπλάσιο της συνιστώμενης δόσης, παρατηρήθηκε απώλεια σωματικού βάρους σε ορισμένα ζώα.


Ασυμβατότητες:

Καμία γνωστή.


13.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η φιπρονίλη δεν πρέπει να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.


14.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31/01/2018


15.    ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κουτί που περιέχει 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90, 150 ή 160 πιπέτες σε ατομικά φακελάκια αλουμινίου.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

16.   Α.Μ.Κ.
89049/17/14-06-2018

 
Κατηγορία Αντιπαρασιτικά
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020 14:07

Isoflurin

Isoflurin 1000 mg/g Υγρό για εισπνεόμενους ατμούς
Isoflurane
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε g περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):
Isoflurane 1000 mg
 
ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας.
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής ευαισθησίας στην κακοήθη υπερθερμία (κακοήθη υπερπυρεξία).
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το ισοφλουράνιο προκαλεί υπόταση και δοσοεξαρτώμενη αναπνευστική καταστολή. 
Καρδιακές αρρυθμίες και παροδική βραδυκαρδία έχουν αναφερθεί σπάνια. 
Κακοήθης υπερθερμία έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε ευπαθή ζώα.
Όταν χρησιμοποιείται ισοφλουράνιο για την αναισθητοποίηση ενός ζώου με εγκεφαλικές κακώσεις, πρέπει να εξετάζεται εάν ο τεχνητός αερισμός είναι κατάλληλος για τη διατήρηση του CO2 σε κανονικά επίπεδα, έτσι ώστε η ροή του αίματος στον εγκέφαλο να μην αυξάνεται.
 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε  ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, σκύλοι, γάτες, καλλωπιστικά πτηνά, ερπετά, επίμυες, ποντίκια, κρικητοί (χάμστερ), τσιντσιλά, γερβίλοι, ινδικά χοιρίδια και κουνάβια.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χορηγηθεί σε μείγματα οξυγόνου ή οξυγόνου/υποξείδιου του αζώτου.
Η τιμή MAC (Ελάχιστη Κυψελιδική Συγκέντρωση σε οξυγόνο) ή οι τιμές αποτελεσματικής δόσης ED50 και οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις που δίνονται παρακάτω για τα είδη ζώων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός ή σημείο εκκίνησης. Οι πραγματικές συγκεντρώσεις που απαιτούνται στην πράξη θα εξαρτηθούν από πολλές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της ταυτόχρονης χρήσης άλλων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της αναισθητικής διαδικασίας και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας για προνάρκωση, εισαγωγή στην αναισθησία και αναλγησία. Ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα δίδονται στις πληροφορίες για κάθε είδος. Η χρήση αναλγησίας για επώδυνες διαδικασίες είναι σύμφωνη με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.
Η ανάνηψη από την αναισθησία με ισοφλουράνιο είναι συνήθως ομαλή και ταχεία. Οι αναλγητικές απαιτήσεις του ασθενούς θα πρέπει να εξετάζονται πριν από τον τερματισμό της γενικής αναισθησίας.
Παρόλο που τα αναισθητικά έχουν χαμηλή πιθανότητα ζημιάς στην ατμόσφαιρα, θεωρείται καλή πρακτική η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα μαζί με τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων, αντί για την απόρριψή τους στον αέρα.
 
ΑΛΟΓΑ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στο άλογο είναι περίπου 13,1 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, αλφαιντανίλη, ατρακούριο, βουτορφανόλη, δετομιδίνη, διαζεπάμη, δοβουταμίνη, ντοπαμίνη, γουαϊφενεσίνη, κεταμίνη, μορφίνη, πενταζοκίνη, πεθιδίνη, θειαμυλάλη, θειοπεντόνη και ξυλαζίνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η δετομιδίνη και η ξυλαζίνη έχουν αναφερθεί ότι μειώνουν την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στα άλογα.
 
Εισαγωγή 
Καθώς υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι πρακτική η εισαγωγή αναισθησίας σε ενήλικα άλογα χρησιμοποιώντας ισοφλουράνιο, η εισαγωγή θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ενός βαρβιτουρικού βραχείας δράσης όπως η νιτρική θειοπεντόνη, η κεταμίνη ή η γουαϊφαινεσίνη. Στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρώσεις 30 έως 50 mg/g ισοφλουρανίου για να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος αναισθησίας σε 5 έως 10 λεπτά.
 
Το ισοφλουράνιο σε συγκέντρωση 30 έως 50 mg/g σε υψηλή ροή οξυγόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σε πώλους.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί με χρήση 15 έως 25 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΣΚΥΛΟΙ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στους σκύλους είναι περίπου 12,8 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, ατροπίνη, βουτορφανόλη, βουπρενορφίνη, βουπιβακαϊνη, διαζεπάμη, δοβουταμίνη, εφεδρίνη, επινεφρίνη, ετομιδάτη, γλυκοπυρρολάτη, κεταμίνη, μεδετομιδίνη, μιδαζολάμη, μεθοξαμίνη, οξυμορφόνη, προποφόλη, θειαμυλάλη, θειοπεντόνη και ξυλαζίνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η μορφίνη, η οξυμορφόνη, η ακεπρομαζίνη, η μεδετομιδίνη και η μεδετομιδίνη με μιδαζολάμη έχουν αναφερθεί ότι μειώνουν τη MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στους σκύλους.
 
Η ταυτόχρονη χορήγηση μιδαζολάμης/κεταμίνης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας με ισοφλουράνιο μπορεί να οδηγήσει σε αξιοσημείωτες καρδιαγγειακές επιδράσεις, ιδιαίτερα αρτηριακή υπόταση.
 
Οι κατασταλτικές επιδράσεις της προπρανολόλης στην συσταλτικότητα του μυοκαρδίου μειώνονται κατά τη διάρκεια της αναισθησίας με ισοφλουράνιο, υποδεικνύοντας έναν μετρίου βαθμού δραστηριότητας β-υποδοχέα.
 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή είναι δυνατή με μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας έως 50 mg/g ισοφλουράνιο, με ή χωρίς προνάρκωση.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί χρησιμοποιώντας 15 έως 25 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
 
ΓΑΤΕΣ
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για το ισοφλουράνιο στις γάτες είναι περίπου 16,3 mg/g.
 
Προνάρκωση
Το ισοφλουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτηνιατρικά σχήματα αναισθησίας. Τα ακόλουθα φάρμακα έχουν βρεθεί ότι είναι συμβατά με ισοφλουράνιο: ακεπρομαζίνη, ατρακούριο, ατροπίνη, διαζεπάμη, κεταμίνη και οξυμορφόνη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την προνάρκωση θα πρέπει να επιλέγονται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω πιθανές αλληλεπιδράσεις.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η ενδοφλέβια χορήγηση μιδαζολάμης-βουτορφανόλης έχει αναφερθεί ότι μεταβάλλει διάφορες καρδιοαναπνευστικές παραμέτρους σε γάτες, στις οποίες έχει γίνει εισαγωγή στην αναισθησία με ισοφλουράνιο, όπως έχει και η επισκληρίδια χορήγηση φαιντανύλης και μεδετομιδίνης.  Το ισοφλουράνιο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την ευαισθησία της καρδιάς στην αδρεναλίνη (επινεφρίνη).
 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή είναι δυνατή με μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας έως 40 mg/g ισοφλουράνιο, με ή χωρίς προνάρκωση.
 
Διατήρηση
Η αναισθησία μπορεί να διατηρηθεί χρησιμοποιώντας 15 έως 30 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ
Λίγες τιμές MAC/ED50 έχουν καταγραφεί. Παραδείγματα είναι 13,4 mg/g για τον καναδικό γερανό, 14,5 mg/g για το αγωνιστικό περιστέρι, η οποία μειώνεται στο 8,9 mg/g με τη χορήγηση μιδαζολάμης και 14,4 mg/g για τους παπαγάλους cockatoos, η οποία μειώνεται στο 10,8 mg/g με τη χορήγηση του αναλγητικού βουτορφανόλη.
 
Η χρήση της αναισθησίας με ισοφλουράνιο έχει αναφερθεί για πολλά είδη, από μικρά πτηνά, όπως σπίνοι (zebra finches), έως μεγάλα πτηνά όπως γύπες, αετοί και κύκνοι.
 
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου / συμβατότητες
Η προποφόλη έχει αποδειχθεί στη βιβλιογραφία ότι είναι συμβατή με αναισθησία με ισοφλουράνιο σε κύκνους.
 
Αλληλεπιδράσεις
Η βουτορφανόλη έχει αναφερθεί ότι μειώνει την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση)  για το ισοφλουράνιο στους παπαγάλους cockatoos. 
Η μιδαζολάμη έχει αναφερθεί ότι μειώνει την MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση)  για το ισοφλουράνιο στα περιστέρια.
 
Εισαγωγή
Η εισαγωγή με 30 έως 50 mg/g ισοφλουράνιο είναι συνήθως ταχεία. Έχει αναφερθεί για κύκνους η εισαγωγή αναισθησίας με προποφόλη, ακολουθούμενη από διατήρηση με ισοφλουράνιο.
 
Διατήρηση
Η δόση διατήρησης εξαρτάται από το είδος και το άτομο. Γενικά, δόση 20 έως 30 mg/g είναι κατάλληλη και ασφαλής.
Για ορισμένα είδη πελαργού και ερωδιού μπορεί να χρειαστούν μόνο 6 έως 10 mg/g.
Για ορισμένους γύπες και αετούς μπορεί να χρειαστούν 40 έως και 50 mg/g.
Για ορισμένες πάπιες και χήνες μπορεί να χρειαστούν 35 έως 40 mg/g.
Γενικά, τα πτηνά ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στις μεταβολές της συγκέντρωσης ισοφλουρανίου.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΕΡΠΕΤΑ
Το ισοφλουράνιο θεωρείται από πολλούς συγγραφείς ότι είναι το αναισθητικό επιλογής για πολλά είδη. Η βιβλιογραφία καταγράφει τη χρήση του σε μια μεγάλη ποικιλία ερπετών (π.χ. διάφορα είδη σαύρας, χελώνας, ιγκουάνα, χαμαιλέοντα και φιδιού).
Για το ιγκουάνα της ερήμου Η ED50 προσδιορίστηκε στα 31,4 mg/g στους 35°C, και 28,3 mg/g στους 20°C.
 
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου / συμβατότητες
Δεν υπάρχουν ειδικές δημοσιεύσεις για τα ερπετά που να έχουν εξετάσει τη συμβατότητα ή τις αλληλεπιδράσεις άλλων φαρμάκων, με αναισθησία με ισοφλουράνιο.
 
Εισαγωγή
Η εισαγωγή είναι συνήθως ταχεία στα 20 έως 40 mg/g ισοφλουράνιο.
 
Διατήρηση
10 έως 30 mg/g είναι μια χρήσιμη συγκέντρωση.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
 
ΕΠΙΜΥΕΣ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΚΡΙΚΗΤΟΙ (ΧΑΜΣΤΕΡ), ΤΣΙΝΤΣΙΛΑ, ΓΕΡΒΙΛΟΙ, ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΝΑΒΙΑ
Το ισοφλουράνιο συνιστάται για την αναισθησία μιας μεγάλης ποικιλίας μικρών θηλαστικών.
Η MAC (ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση) για τα ποντίκια έχει αναφερθεί ως 13,4 mg/g, ενώ για τους επίμυες ως 13,8 mg/g, 14,6 mg/g και 24 mg/g.
 
Αλληλεπιδράσεις / συμβατότητες
Δεν υπάρχουν ειδικές δημοσιεύσεις για τα μικρά θηλαστικά που να έχουν εξετάσει τη συμβατότητα ή τις αλληλεπιδράσεις άλλων φαρμάκων, με αναισθησία με ισοφλουράνιο.
 
Εισαγωγή
Συγκέντρωση ισοφλουρανίου 20 έως 30 mg/g.
 
Διατήρηση
Συγκέντρωση ισοφλουρανίου 2,5 έως 20 mg/g.
 
Ανάνηψη
Η ανάνηψη είναι συνήθως ομαλή και ταχεία.
 
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το ισοφλουράνιο θα πρέπει να χορηγείται με τη χρήση ενός βαθμονομημένου εξατμιστήρα ακριβείας σε κατάλληλο κύκλωμα αναισθησίας, καθώς τα επίπεδα αναισθησίας μπορούν να μεταβάλλονται γρήγορα και εύκολα.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Άλογα: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
 
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη.
Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Διατηρείτε τη φιάλη ερμητικά κλεισμένη.
 
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά { EXP }. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
 
ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:
Ο μεταβολισμός του ισοφλουρανίου στα πτηνά και σε κάποιο βαθμό στα μικρά θηλαστικά επηρεάζεται σημαντικά από τις μειώσεις της θερμοκρασίας του σώματος, λόγω της αναλογίας μεγάλης επιφάνειας/σωματικού βάρους. Ο μεταβολισμός του φαρμάκου στα ερπετά είναι αργός και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Η ευκολία και η ταχύτητα της μεταβολής του βάθους της αναισθησίας με ισοφλουράνιο και ο χαμηλός μεταβολισμός του, μπορεί να θεωρηθούν πλεονεκτήματα για τη χρήση του σε ειδικές ομάδες ασθενών όπως στα μεγάλης ηλικίας ή νεαρά ζώα και εκείνα με διαταραχή της ηπατικής, νεφρικής ή καρδιακής λειτουργίας.
 
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Η χρήση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε ασθενείς με καρδιακή νόσο θα πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με την αξιολόγηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Είναι σημαντικό να παρακολουθούνται η συχνότητα και τα χαρακτηριστικά της αναπνοής και των καρδιακών παλμών. Η αναπνευστική ανακοπή πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποβοηθούμενο αερισμό. 
Είναι επίσης σημαντικό, να διατηρείται ανοιχτή αεροφόρος οδός και να οξυγονώνονται κατάλληλα οι ιστοί κατά τη διάρκεια της διατήρησης της αναισθησίας. Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, θα πρέπει να εκτελείται πλήρης καρδιοαναπνευστική ανάνηψη.
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Μην εισπνέετε τους ατμούς. Οι χρήστες πρέπει να συμβουλεύονται την Εθνική τους Αρχή για συμβουλές σχετικά με τα Πρότυπα Επαγγελματικής Έκθεσης για το ισοφλουράνιο.
Βεβαιωθείτε ότι τα χειρουργεία και οι χώροι ανάνηψης των ζώων είναι εξοπλισμένοι με επαρκή συστήματα αερισμού ή απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων για την αποφυγή συσσώρευσης ατμών του αναισθητικού. Πρέπει να διενεργείται επαρκής συντήρηση όλων των συστημάτων απομάκρυνσης/ εξαγωγής των εκπνεομένων αερίων.
Οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε επαφή με το φάρμακο και θα πρέπει να αποφεύγουν τα χειρουργεία και τους χώρους ανάνηψης των ζώων. Αποφεύγετε τη χρήση μάσκας για παρατεταμένη εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας.
Χρησιμοποιείτε τραχειοσωλήνα με αεροθάλαμο για διασωλήνωση της τραχείας, όταν αυτό είναι δυνατόν, για τη χορήγηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της διατήρησης της αναισθησίας.
Για την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρείται καλή πρακτική η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα μαζί
με τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των εκπνεομένων αερίων (scavenging equipment).
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χορήγηση του προϊόντος για άμεση απομάκρυνση τυχόν εκλυθέντος υλικού, χρησιμοποιώντας ένα αδρανές και απορροφητικό υλικό π.χ. πριονίδια.
Πλύνετε τυχόν σταγόνες από το δέρμα και τα μάτια και αποφύγετε την επαφή με το στόμα. Σε περίπτωση σοβαρής τυχαίας έκθεσης ,απομακρύνετε το χειριστή από την πηγή έκθεσης, ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια και επιδείξετε στον ιατρό την ετικέτα.
Αλογονωμένοι αναισθητικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν ηπατική βλάβη. Αυτή είναι μια ιδιοσυγκρατική απόκριση που παρατηρείται πολύ σπάνια μετά από επανειλημμένη έκθεση.
Συμβουλή προς τους ιατρούς: Διατηρείτε ανοιχτούς τους αεραγωγούς και χορηγείστε συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή. Σημειώστε ότι η αδρεναλίνη και οι κατεχολαμίνες μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές δυσρυθμίες. 
 
Κύηση:
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Το ισοφλουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για αναισθησία κατά τη διάρκεια καισαρικής τομής σε σκύλους και γάτες.
 
Γαλουχία:
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Η δράση των μυοχαλαρωτικών στον άνθρωπο, ειδικά των τύπου μη-αποπολωτικών (ανταγωνιστικών) όπως το ατρακούριο, το πανκουρόνιο ή το βεκουρόνιο, ενισχύεται από το ισοφλουράνιο. Παρόμοια ενίσχυση της δράσης αναμένεται να εμφανισθεί στα είδη-στόχους, αν και υπάρχει μικρή άμεση  απόδειξη για το αποτέλεσμα αυτό. Η ταυτόχρονη εισπνοή του υποξείδιου του αζώτου ενισχύει τη δράση του ισοφλουρανίου στον άνθρωπο και παρόμοια ενίσχυση της δράσης είναι αναμενόμενη στα ζώα.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ηρεμιστικών ή αναλγητικών φαρμάκων είναι πιθανό να μειώσει το επίπεδο του ισοφλουρανίου που απαιτείται για την εισαγωγή και διατήρηση της αναισθησίας. Μερικά παραδείγματα αναφέρονται στην ενότητα 8.
Το ισοφλουράνιο έχει ασθενέστερη ευαισθητοποιητική δράση στο μυοκάρδιο, στις επιδράσεις των κυκλοφορούντων δυσρυθμογόνων κατεχολαμινών, από το αλοθάνιο.
Το ισοφλουράνιο μπορεί να αποδομηθεί σε μονοξείδιο του άνθρακα από ξηρά απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα.
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):
Η υπερδοσολογία ισοφλουρανίου μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά αναπνευστική καταστολή. Επομένως, η αναπνοή πρέπει να παρακολουθείται στενά και να υποστηρίζεται, όταν χρειάζεται, με συμπληρωματικό οξυγόνο ή / και υποβοηθούμενο αερισμό.
Σε περιπτώσεις σοβαρής καρδιοπνευμονικής καταστολής, η χορήγηση ισοφλουρανίου θα πρέπει να διακόπτεται, το κύκλωμα της αναπνευστικής συσκευής θα πρέπει να εκπλύνεται με οξυγόνο, να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ανοιχτού αεραγωγού και να ξεκινά ο υποβοηθούμενος ή ο ελεγχόμενος  αερισμός με καθαρό οξυγόνο. Η καρδιαγγειακή καταστολή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με υποκαταστάτες πλάσματος, παράγοντες αύξησης της πίεσης του αίματος, αντιαρρυθμικούς παράγοντες ή άλλες κατάλληλες τεχνικές.
 
Ασυμβατότητες:
Το ισοφλουράνιο έχει αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά με ξηρά απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα για να σχηματίσει μονοξείδιο του άνθρακα. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα στα κυκλώματα της αναπνευστικής συσκευής (επανεισπνοής) και η πιθανότητα αυξημένων επιπέδων καρβοξυαιμοσφαιρίνης, τα απορροφητικά μέσα διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να αφήνονται να στεγνώνουν.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συσκευασία: 100 και 250 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
 
A.M.K.: 128930 / 31-10-2019
Κατηγορία Εισπνεόμενα
Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 11:28

Neophos

Διατροφικό συμπλήρωμα

Σύνθεση ανά λίτρο:                    Επίσης περιέχει ανά λίτρο:
Φώσφορος (P)    105.000 mg         Μαγγάνιο (Mn)        4.800 mg
Ασβέστιο (Ca)      22.000 mg         Ψευδάργυρος (Zn)     4.000 mg
Μαγνήσιο (Mg)     10.000 mg        Χαλκός (Cu)        2.500 mg
Νάτριο (Na)           7.500 mg


Ενδείξεις:
Το Neophos παρέχει άλατα και ιχνοστοιχεία που ενισχύουν τον σκελετό και βελτιώνουν την ποιότητα του κελύφους του αυγού.
Επίσης χορηγείται στις περιπτώσεις έλλειψης αλάτων και ιχνοστοιχείων που προκαλούν δερματίτιδα, αλωπεκία, οστεομαλακία, στειρότητα και προβλήματα στις οπλές.


Οδηγίες χρήσης:
1-2 L ανά 1.000 L νερού για 5-7 ημέρες.
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Ανακινήστε καλά πρίν από τη χρήση.
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 16:16

Fermactiv powder 150g

Η φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου συνήθως αντιδρά ευαίσθητα και στις εσωτερικές αλλαγές (λάθος διατροφή, αλλαγές στην τροφή, αγωγή με διάφορα φάρμακα) αλλά και στους εξωτερικούς ερεθισμούς (αλλαγές στις συνθήκες διαχείρισης, κτιριακές αλλαγές, μεταφορές). Όταν διαταράσσεται η μικροβιακή ισορροπία, η ετοιμότητα των μολυσματικών παθογόνων και παρασίτων να εξαπλωθούν αυξάνεται και ο κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών αυξάνεται. Λόγω των βασικών λειτουργιών της, η εντερική χλωρίδα πρέπει επομένως να «φροντίζεται» προληπτικά στο πλαίσιο μιας σωστής εκτροφής και σίτισης.
Η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας μπορεί να υποβοηθηθεί με τη σίτιση με συμπληρωματικές ζωοτροφές στις οποίες προστίθεται μία υψηλή συγκέντρωση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και με τα κατάλληλα θρεπτικά υποστρώματα.
Σύνθεση: Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθρακικό ασβέστιο
Αναλυτική σύσταση: Καθαρή πρωτεΐνη: 28 %, καθαρά λίπη και έλαια: 0.8 %, ινώδεις ουσίες: 1.5 %, τέφρα: 12 %, νάτριο: 0.4 %, λυσίνη: 2.6 %, μεθειονίνη: 0.6 %
Πρόσθετα ανά kg: Σταθεροποιητής εντερικής χλωρίδας: E 1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x 1011
Πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 767/2009 είναι διαθέσιμες μετά από επικοινωνία στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σημείωση: Περιέχει ζωντανά μικρόβια συνεπώς πρέπει να αποθηκεύεται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές οδηγίες: Για να εξασφαλιστεί η άμεση προστασία της χλωρίδας του εντέρου από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.
Μόσχοι έως 6 μηνών: 10 g ανά 50 kg ΣΒ/ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Επαναλάβετε όταν απαιτείται για 1 εβδομάδα τουλάχιστον. Χοιρίδια έως 35 kg περίπου: 5 g ανά 20 kg ΣΒ/ημέρα ξεκινώντας 1 εβδομάδα πριν τον απογαλακτισμό έως και 1 εβδομάδα μετά. Παχυνόμενοι χοίροι:
10 g ανά ζώο και ημέρα για 2-3 εβδομάδες, σε καταστάσεις stress όπως η αλλαγή στη διατροφή, η μεταφορά, η θερμότητα, η αλλαγή της κατοικίας. Χοίροι αναπαραγωγής: 10 g ανά ζώο και ημέρα ξεκινώντας 2 εβδομάδες πριν από τον τοκετό έως και 1 εβδομάδα μετά, όπως επίσης και κατά την
περίοδο του θηλασμού. Σκύλοι, γάτες: Για τη ρύθμιση της εντερικής χλωρίδας, ειδικά νεαρών ζώων, όταν αλλάζουν τροφή καθώς επίσης σε καταστάσεις stress. Προσθέστε το στην τροφή για 1-2 εβδομάδες, ή ακόμη περισσότερο εάν είναι απαραίτητο.
Σκύλοι: 1.5 g – 5 g ανά ζώο και ημέρα Γάτες: 1.5 g ανά ζώο και ημέρα
1 κουτάλι του καφέ = περίπου 1.5 g και 1 κουταλιά της σούπας = περίπου 5 g
Καθαρό Βάρος: 150g
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 16:00

Aminovit E20%+Se

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε & ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ:
Bιταμίνη E acetate (alpha-tocopherol 91%)    200,000 mg
Σελήνιο (sodium selenite)            200 mg
Υγρός φορέας έως:                1 lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:
Αναμίξτε προσεκτικά 25 - 50 ml σε 100 lt πόσιμου νερού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Χορηγήστε για 3 συνεχόμενες ημέρες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Πρόληψη και θεραπεία όλων των τύπων έλλειψης βιταμίνης E και Se. Αντιοξειδωτικό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
Δεν απαιτείται

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φυλάξτε σε δροσερό μέρος.
Προστατεύστε το από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Όγκος: 1lt & 250ml

 
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 14:54

Exagon

Exagon 400 mg/ml ενέσιμο διάλυμα
Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Ανά ml:

Δραστικό συστατικό:
Pentobarbital sodium        400,0 mg
(ισοδύναμα με 364,6 mg pentobarbital)

Έκδοχα:
Propylene glycol        200,0 mg
Ethanol (96 per cent)        80,0 mg
Benzyl alcohol (E 1519)        20,0 mg
Patent Blue V (E 131)        0,01 mg

Διαυγές, μπλε διάλυμα.


ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
Ευθανασία

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
Να μη χρησιμοποιείται για αναισθησία.
Να μη χρησιμοποιείται για ενδοκοιλωματική ένεση στα χελωνοειδή, καθώς ο χρόνος έως τον θάνατο μπορεί να παραταθεί χωρίς λόγο συγκριτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετά την ένεση μπορεί να λάβει χώρα ελαφρά μυϊκή σύσπαση. Στα βοοειδή, μπορεί να εμφανιστεί αγωνιώδης αναπνοή ή ρόγχος σε σπάνιες περιπτώσεις, αν η πεντοβαρβιτάλη χορηγηθεί σε δόση χαμηλότερη από τη συνιστώμενη. Ο θάνατος μπορεί να καθυστερήσει, αν η ένεση χορηγηθεί περιαγγειακά. Η περιαγγειακή ή η υποδόρια χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό των ιστών. Η χορήγηση μέσω της ενδοπνευμονικής οδού είναι πιθανό να προκαλέσει βήχα, αγωνιώδη αναπνοή ή ρόγχο και αναπνευστική δυσχέρεια. Η πεντοβαρβιτάλη έχει την ικανότητα να προκαλεί διέγερση κατά την έναρξη του ύπνου. Η προνάρκωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη του ύπνου.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Άλογα, πόνυ, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες, ικτίδες, κουνάβια, λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια, πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η ενδοφλέβια οδός χορήγησης θα πρέπει να αποτελεί την οδό επιλογής, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Για τα άλογα και τα βοοειδή, η προνάρκωση είναι υποχρεωτική.
Όπου η ενδοφλέβια χορήγηση είναι δύσκολη, και μόνο έπειτα από καταστολή ή αναισθησία, το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί μέσω της ενδοκαρδιακής οδού. Εναλλακτικά, μόνο για τα μικρά ζώα, μπορεί να γίνει χορήγηση μέσω της ενδοπεριτοναϊκής οδού, αλλά μόνον έπειτα από την κατάλληλη νάρκωση.
Η ενδοπνευμονική χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση και μόνον αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο και δεν αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα. Αυτή η οδός χορήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους.
Η χορηγούμενη δόση εξαρτάται από το είδος του ζώου και την οδό χορήγησης. Ως εκ τούτου, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στο δοσολογικό σχήμα.
Η ενδοφλέβια ένεση σε μικρά ζώα θα πρέπει να χορηγείται με συνεχή ρυθμό έγχυσης, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης.
Η μέθοδος επιλογής στα πτηνά είναι η ενδοφλέβια ένεση. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί φλεβική παρακέντηση (π.χ. λόγω αιματώματος, καταστολής του καρδιαγγειακού συστήματος), η ενδοπνευμονική ένεση μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Στα πτηνά, η ενδοπνευμονική ένεση πραγματοποιείται με την εισαγωγή της βελόνας σε ραχιοκοιλιακή κατεύθυνση στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της σπονδυλικής στήλης εντός του πνεύμονα (3ο ή 4ο μεσοπλεύριο διάστημα μεταξύ της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης).
Στα άλογα, τα βοοειδή και τους χοίρους, η πεντοβαρβιτάλη πρέπει να χορηγείται με ένεση με τη μορφή ταχείας δόσης.

Άλογα, πόνυ
1 ml ανά 4,5 – 5 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Βοοειδή
1- 2 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης

Χοίροι
Ποσότητες προς χορήγηση:

Πρόσθια κοίλη φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Επιχείλια ωτιαία φλέβα: ενδοφλέβια, με τη μορφή ταχείας δόσης. Είναι απαραίτητη η αραίωση με στείρο, ισοτονικό διάλυμα NaCl (0,9 %) σε αναλογία 1:1.
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Ενδοκαρδιακή οδός:
0,1 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    > 30 kg
0,2 ml/kg    σωματικού βάρους σε ζώα βάρους    < 30 kg

Οδοί χορήγησης:
Ζώα ομαδοποιημένα ανά σωματικό βάρος και οδούς χορήγησης:

Χοιρίδια (βάρους έως και 8 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Απογαλακτισμένοι χοίροι (8 - 25 kg), αναπτυσσόμενοι (25 - 40 kg), παχυνόμενοι (40 - 100 kg):
Ενδοφλέβια (πρόσθια κοίλη φλέβα ή επιχείλια ωτιαία φλέβα) ή ενδοκαρδιακή χορήγηση

Ενήλικοι αρσενικοί και θηλυκοί χοίροι (πάνω από 100 kg):
Ενδοφλέβια χορήγηση (επιχείλια ωτιαία φλέβα)

Καθήλωση:
Αν είναι δυνατόν, η καθήλωση θα πρέπει να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να μειώνεται στο ελάχιστο.

Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Σκύλοι
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση (περίπου 1,2 ml/δευτ.), έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης και έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 3 – 5 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά 3 – 4 kg σωματικού βάρους

Γάτες
Ενδοφλέβια χορήγηση: συνεχής ένεση, έως ότου επιτευχθεί απώλεια της συνείδησης του ζώου και, έπειτα, χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας με τη μορφή ταχείας δόσης:
1 ml ανά 2 – 3 kg σωματικού βάρους

Ενδοκαρδιακή και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση:
1 ml ανά kg σωματικού βάρους

Ικτίδες, κουνάβια
1 ml ανά ζώο ενδοφλέβια

1 ml ανά ζώο ενδοκαρδιακά με μακριά βελόνα (περίπου 4 cm) χορηγούμενα με ένεση σε κρανιακή και ελαφρώς ραχιαία κατεύθυνση από το στέρνο.

Λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια
1 ml ανά 1 – 2 kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια, ενδοκαρδιακά

1 ml ανά 0,5 – 1 kg σωματικού βάρους, ενδοπεριτοναϊκά

Πουλερικά, περιστέρια, πτηνά
1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοφλέβια

1 – 2 ml ανά kg σωματικού βάρους, ενδοπνευμονικά

Φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι
Ανάλογα με το μέγεθος του ζώου, χορηγήστε με ένεση 0,5 έως 1,0 ml στη θωρακική κοιλότητα πλησίον της καρδιάς.
Ο θάνατος πρέπει αναμένεται έπειτα από περίπου 5 με 10 λεπτά.
Το ελαστικό πώμα εισχώρησης δεν πρέπει να τρυπηθεί πάνω από 25 φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα των χοίρων, το προϊόν θα πρέπει να αραιώνεται με στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %) σε αναλογία 1:1. Πρέπει να ακολουθείται η εθνική νομοθεσία για την αραίωση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται.
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα, για να διασφαλίζεται ότι τα νεκρά ζώα στα οποία χορηγήθηκε το παρόν προϊόν και τα υποπροϊόντα αυτών των ζώων δεν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δεν χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.
Μετά από το πρώτο άνοιγμα μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο κουτί.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες
Διάρκεια ζωής του αραιωμένου 1:1 διαλύματος για ενδοφλέβια ένεση στην επιχείλια ωτιαία φλέβα στους χοίρους: 2 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διέγερσης κατά την εφαρμογή της ευθανασίας, συνιστάται η πραγματοποίηση της ευθανασίας σε ένα ήσυχο μέρος.
Η ενδοφλέβια ένεση πεντοβαρβιτάλης μπορεί να προκαλέσει διέγερση κατά την έναρξη  της ευθανασίας σε πολλά είδη ζώων και θα πρέπει να εφαρμόζεται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η περιαγγειακή χορήγηση (π.χ. με χρήση ενδοφλέβιου καθετήρα).
Η ενδοπεριτοναϊκή οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο διέγερσης κατά την έναρξη. Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από κατάλληλη νάρκωση. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της χορήγησης στον σπλήνα ή σε όργανα/ιστούς με χαμηλή ικανότητα απορρόφησης. Αυτή η οδός χορήγησης είναι κατάλληλη μόνο σε μικρά θηλαστικά.
Η ενδοκαρδιακή ένεση πρέπει να χορηγείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο.
Η ενδοπνευμονική οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών (που περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες») και πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χορήγηση μέσω άλλων οδών. Η ενδοπνευμονική χορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους. Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε καταστολή, να είναι αναισθητοποιημένα ή ναρκωμένα προτού χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός χορήγησης. Μη χρησιμοποιείτε την ενδοπνευμονική οδό χορήγησης σε κανένα άλλο είδος ζώου.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Σε περίπτωση ακούσιας χορήγησης σε κάποιο ζώο το οποίο δεν προορίζεται για ευθανασία, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως η τεχνητή αναπνοή, η χορήγηση οξυγόνου και η χρήση αναληπτικών.
Η κατανάλωση ζώων που έχουν υποστεί ευθανασία από άλλα ζώα μπορεί να οδηγήσει σε μέθη, αναισθησία, ακόμα και στον θάνατο. Τα βαρβιτουρικά διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στα πτώματα, ενώ παραμένουν επίσης σταθερά σε θερμοκρασία μαγειρέματος. Λόγω του κινδύνου δευτερογενούς μέθης, τα ζώα που θανατώνονται με αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν θα πρέπει να δίδονται ως τροφή σε άλλα ζώα, αλλά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με τρόπο που να διασφαλίζει ότι άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση στα σώματα των νεκρών ζώων.

Άλογα, βοοειδή:
Στα άλογα και στα βοοειδή, πρέπει να χορηγείται προηγουμένως ένα κατάλληλο ηρεμιστικό, ώστε να προκαλείται βαθιά νάρκωση πριν από την ευθανασία, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και μια εναλλακτική μέθοδος ευθανασίας.

Χοίροι:
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις –ειδικά στα ακινητοποιημένα ζώα– μπορεί να προκληθεί ανησυχία/διέγερση κατά τη χορήγηση, οδηγώντας σε ακούσια παραφλεβική χορήγηση του προϊόντος. Λόγω της δυσκολίας στην ασφαλή ενδοφλέβια ένεση στους χοίρους, συνιστάται επαρκής νάρκωση του ζώου πριν από την ΕΦ χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης. Η ενδοκαρδιακή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο. Η εφαρμογή μέσω της επιχείλιας ωτιαίας φλέβας πρέπει να πραγματοποιείται, στην αρχή τουλάχιστον, χωρίς καθήλωση. Τα ζώα θα πρέπει να ακινητοποιούνται ανάμεσα στα πόδια ενός ατόμου-βοηθού. Αν είναι απαραίτητη η καθήλωση του ζώου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχοινί ρύγχους.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Τα κατασταλτικά του ΚΝΣ (ναρκωτικά, φαινοθειαζίνες, αντιισταμινικά, κ.λπ.) μπορεί να αυξήσουν τη δράση της πεντοβαρβιτάλης.

Ασυμβατότητες
Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα εκτός από στείρο, ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 %).

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Η πεντοβαρβιτάλη αποτελεί ένα ισχυρό φάρμακο που είναι τοξικό για τον άνθρωπο – πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφύγετε τυχαία κατάποση ή αυτοένεση. Να μεταφέρετε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μη οπλισμένη σύριγγα, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ένεση.
Η συστημική πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης μέσω του δέρματος ή των ματιών) της πεντοβαρβιτάλης προκαλεί νάρκωση, πρόκληση ύπνου και αναπνευστική καταστολή.
Η συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο προϊόν είναι τέτοια, ώστε η τυχαία ένεση ή κατάποση ποσότητας μόλις 1 ml στον ενήλικα άνθρωπο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ΚΝΣ. Δόση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ίση με 1 g (ισοδύναμο με 2,5 ml προϊόντος) έχει αναφερθεί ότι είναι θανατηφόρος για τον άνθρωπο.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια, συμπεριλαμβανομένης της επαφής των χεριών με τα μάτια.
Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό αυτού του προϊόντος – η πεντοβαρβιτάλη μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος και των βλεννογόνων.
Επιπλέον, αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ερεθιστικό για τα μάτια και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα καθώς και αντιδράσεις υπερευαισθησίας (λόγω της παρουσίας πεντοβαρβιτάλης και βενζυλικής αλκοόλης). Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στης πεντοβαρβιτάλη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο παρουσία άλλου ατόμου το οποίο μπορεί να συνδράμει σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Αν το άτομο αυτό δεν είναι ιατρός, παρέχετέ του οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν.
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Δέρμα – Πλύνετε αμέσως με νερό και έπειτα επισταμένα με σαπούνι και νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Μάτια – Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο κρύο νερό. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Κατάποση – Ξεπλύνετε το στόμα. Να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. Διατηρηθείτε ζεστοί και αναπαυθείτε.
Τυχαία αυτοένεση – Λάβετε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ιατρική βοήθεια (πάρετε μαζί σας το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης), ενημερώνοντας τις ιατρικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για δηλητηρίαση με βαρβιτουρικά. Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη.
ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ καθώς μπορεί να υπάρξει νάρκωση.
Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Προς τον ιατρό: Διατηρείτε ανοικτούς τους αεραγωγούς και παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml, 5 x 100 ml
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.M.K. 61438 / 23-7-2014

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – να διατίθεται μόνον με  συνταγή του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του Κτηνιάτρου. Η συνταγή αυτή πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

 
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Starmycin

STARMYCIN Κόνις για πόσιμο διάλυμα
Νεομυκίνη

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δραστικό συστατικό
Neomycin sulphate ………………………………………… 700 mg
(ισοδύναμη με 490 mg base)
 
Έκδοχα 
Sucrose q.s up to ……………………………………………… 1 gr
 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Χοίροι, όρνιθες, ινδόρνιθες, πάπιες.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την πρόληψη και θεραπεία της βακτηριακής εντερίτιδας των χοίρων και ορνίθων που προκαλείται από ευαίσθητους στην νεομυκίνη μικροοργανισμούς. Επίσης ενδείκνυται για τους ευαίσθητους στην Νεομυκίνη μικροοργανισμούς που συνήθως επιπλέκονται με την Χ.Α.Ν.
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Γενικά η ημερήσια δόση από το στόμα για χοίρους και πτηνά ανέρχεται σε 11 mg θειικής νεομυκίνης/ kg Σ.Β ημερησίως. Η χορήγηση γίνεται με το πόσιμο νερό. 
Το βάρος σε κιλά των χοίρων και των πτηνών πολλαπλασιάζεται με το 16 και διαιρείται μετά με το 1000. Ο αριθμός που προκύπτει εκφράζει τα γραμμάρια του STARMYCIN σε σκόνη, που θα πρέπει να αναμιχθεί στο νερό. Η κατάλληλη δόση προστίθεται στο πόσιμο νερό που θα καταναλωθεί από τα πτηνά σε 12 ώρες. Η προσθήκη του STARMYCIN  πρέπει να γίνεται καθημερινά. Κατά την διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπάρχει άλλο διαθέσιμο νερό.
Για την πρόληψη βακτηριακής εντερίτιδας χορηγείται για τουλάχιστον 5 ημέρες. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, η διάρκεια της χορήγησης μπορεί να παραταθεί μέχρι και τις 10 ημέρες. Εάν μέσα σε 3 ημέρες δεν υπάρχει αισθητή βελτίωση, τότε η διάγνωση θα πρέπει να επανεξετάζεται. 
 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν υπάρχουν, εφόσον χορηγείται στη συνιστώμενη δοσολογία.
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν υπάρχουν, εφόσον το προϊόν χορηγείται στη συνιστώμενη δοσολογία.
 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οι αλληλεπιδράσεις αφορούν την παρεντερική χορήγηση.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Χοίροι: 0 ημέρες
Όρνιθες: 1 ημέρα
Ινδόρνιθες-Πάπιες: 0 ημέρες
Αυγά: 0 ημέρες
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο δροσερό και σκοτεινό.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καμία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Φάκελοι των 250 g, πλαστικά δοχεία του 1 kg και σάκοι των 25 kg.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
 
Α.Μ.Κ: 38669/11-6-2008
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Longsept

LONGSEPT υγρό απολυμαντική γενικής χρήσης

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
2-BENZYL CHLOROPHENOL…………….5%
4-CHLORO-3-METHYLPHENOL…….…..10%

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εφαρμογή του συστήνεται σε επιφάνειες και αντικείμενα όπου στεγάζονται, φυλάσσονται ή μεταφέρονται ζώα,  σε χώρους αποθήκευσης, επώασης και απόθεσης απορριμμάτων του Κτηνιατρικού τομέα, για επαγγελματική χρήση.


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρόκειται για απολυμαντικό που συνδυάζει φαινικά παράγωγα με ενεργοποιητές και επιφανειοδραστικά, με όλους τους εν λόγω παράγοντες να είναι υψηλής καθαρότητας και αποτελεσματικότητας. Το προϊόν είναι απολύτως μη τοξικό και αδρανές σε επαφή με το δέρμα (ακόμα και υπό παρατεταμένη επαφή).
Έχει ευρέως φάσματος δραστικότητα, η οποία περιλαμβάνει χωρίς εξαιρέσεις ιούς,  Gram(+) και  Gram(-) μικρόβια σπορογόνα, το Mycobacterium Tuberculosis και μύκητες. Έχει επίσης, δράση νηματιοκτόνο, πρωτεοκτόνο και κατά των μυκοπλασμάτων.
Η δράση του κατά των ιών, των μυκήτων και των βακτηριδίων επιτυγχάνεται μέσα σε 5 λεπτά σε αραιώσεις 1/1.000(0,1%) ως 2/1.000(0,2%). Σε μορφές που πολλαπλασιάζονται με σπόρια είναι απαραίτητες αραιώσεις της τάξης του 4/1.000(0,4%). Αλλαγή στη δραστικότητα παρατηρείται μόνο υπό την παρουσία οργανικών ουσιών. Λόγω της διπλής φύσης του προϊόντας σαν απολυμαντικό και επιφανειοδραστικό έχει την ικανότητα να διεισδύει στις επιφάνειες ακόμα και όταν αυτές είναι λιπαρές.
Έχει αποσμητική δράση που δεν οφείλεται στη κάλυψη των δυσάρεστων οσμών αλλά στην ικανότητά του να καταστρέφει τις οσμογόνες ζυμώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟΧΟΙ :  Όλα τα συνήθη στελέχη.

ΧΡΗΣΕΙΣ:
o Καθαρισμός και απολύμανση χώρων όπου στεγάζονται  τα ζώα.
o Χώροι όπου φυλάσσονται κλουβιά και οι είσοδοί τους.
o Χώροι επώασης, αποθήκευσης, στέγασης προσωπικού, απορριμμάτων κ.α..
o Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού τροφείων: ποτίστρες, ταΐστρες, χώροι απόθεσης αυγών, επωαστές, βοηθητικό υλικό, μπότες, οχήματα κ.α..
o Εμβυθίσεις μποτών.
o Απολυμάνσεις χώρων που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο, όπου και είναι πιθανές μικροβιακές μολύνσεις.
o Απολυμάνσεις των χώρων στέγασης του ζωικού κεφαλαίου χωρίς απομάκρυνση του.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στις αραιώσεις χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν υπάρχουν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβoυλή. Να χρησιμοποιείται συσκευή προστασίας ματιών. Η παρατεταμένη εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ
Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Ασυμβατότητα με κατιονικές ουσίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβροχή:

• Καθαρισμός-απολύμανση κενών χώρων: διαβρέξτε πλήρως πατώματα, οροφές, τοίχους, σωλήνες εξαερισμού, μη μετακινήσιμο εξοπλισμό με διάλυμα 0,4%.

• Καθαρισμός-απολύμανση διαφόρων υλικών και οχημάτων: μετά από την πλήρη διαβροχή των επιφανειών με το διάλυμα 0,4% τρίψτε καλά με τη  βοήθεια βούρτσας.

• Καθαρισμός-απολύμανση εξοπλισμού επώασης: συχνός καθαρισμός του εξοπλισμού με το διάλυμα 0,4%. Ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των σωλήνων εξαερισμού και τυχόν «τυφλών» σημείων.

• Περιοδικός καθαρισμός για πλακόστρωτα και τοίχους: για απολύμανση χωρίς έκπλυση να χρησιμοποιείται πάντα η συγκέντρωση του 0,4%.

• Η ίδια συγκέντρωση να χρησιμοποιείται και κατά την απολύμανση ή εμβάπτιση κλουβιών. Ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των σωλήνων εξαερισμού και τυχόν «τυφλών» σημείων.

• Για χώρους που χρησιμοποιούνται: πλήρης διαβροχή της επιφάνειας με αραίωση της παραπάνω περιεκτικότητας σε αναλογία 1/4 Αναλυτικά αυτό αντιστοιχεί στη χρησιμοποίηση 1lt LONGSEPT σε 250 lt νερού ανά 1.000 m2.


Εκνέφωση :

Χρησιμοποιήστε μία αραίωση 25% για χρήση στον εκνεφωτή.

• Απολύμανση των κενών χώρων πριν την είσοδο των ζώων: Εκνεφώστε1lt συγκέντρωσης 25% ανά περίπου 200m2. Η περιοχή που πρέπει να απολυμανθεί να παραμένει κλειστή. Η επαφή του απολυμαντικού πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 1 ώρα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εμβυθίσεις μποτών και περιβάλλοντες χώροι:

• Να χρησιμοποιείται συγκέντρωση 1,5%.
• Η χρήση να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες.
• Να χρησιμοποιούνται 250 ml του διαλύματος ανά m2 στους περιβάλλovτες χώρους.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΟΧΟ
Δεν υπάρχουν.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
Δεν είναι απαραίτητη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Να χρησιμοποιείται συσκευή προστασίας ματιών. Η παρατεταμένη εισπνοή ατμών μπορεί να πpoκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά προϊόντα.

• ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Προϊόν: 2 έτη.

• ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείστε το προϊόν σε χώρο ξηρό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο (θερμοκρασία < 25°C).

• ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ
Πλαστικά δοχεία των 100 ml, 1 lt , 5 lt και 20lt.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΟPΡIΨH AXPHΣΙMOΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
Δεν υπάρχουν

Α.Μ.Κ.: 12696/08, ΑΠ-505

 

Κατηγορία Απολυμαντικά
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Glucosal

Ηλεκτρολύτες για όλα τα είδη των ζώων

Για κτηνιατρική χρήση
Υδατοδιαλυτή σκόνη
Χορήγηση από το στόμα

Διατροφικό συμπλήρωμα για τη σταθεροποίηση του ύδατος και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Δεξτρόζη 81.7%, Χλωριούχο Νάτριο 10%, Κιτρικό Νάτριο 5%, Χλωριούχο Κάλιο 1%, Χλωριούχο Ασβέστιο 0.3%

ΑΝΑΛΥΣΗ:
Καθαρή πρωτεΐνη 0%, Καθαρά λίπη και έλαια 0%, Ινώδεις ουσίες 0%, Ολικά σάκχαρα 75%, Υγρασία μεγ. 10%, Τέφρα 15 – 16%, Ασβέστιο 0.8%, Φώσφορος 0%, Νάτριο 5.11%, Κάλιο 0.52%, Χλωριούχα 6.69%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια περιόδων, όπου υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών (διάρροια) ή κατά τη διάρκεια αποθεραπείας μετά από πεπτικές διαταραχές (διάρροια) σε μόσχους, χοιρίδια, αμνούς, ερίφια και πώλους.
    
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
15 - 30 g ανά lt πόσιμου νερού ή 50 g ανά kg τροφής.
Χορηγήστε για 1 - 7 ημέρες, 1 - 3 ημέρες εάν χορηγείται αποκλειστικά στην τροφή.
Συνιστάται να ζητείται Κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Aminovit liquid

Πόσιμο πρόμιγμα βιταμινών-αμινοξέων για όλα τα είδη ζώων

Τα 100 ml περιέχουν:
Βιταμίνη A    1.000.000 I.U.               Κυστίνη     120 mg
Βιταμίνη D3    200.000 I.U.                Γλουταμινικό οξύ     1.740 mg
Βιταμίνη E    200 mg                        Γλυκίνη    1.380 mg
Βιταμίνη K3     75 mg                       Ιστιδίνη     660 mg
Βιταμίνη B1     200 mg                     Ισολευκίνη     180 mg
Βιταμίνη B2     300 mg                     Λευκίνη     1.500 mg
Βιταμίνη B6     150 mg                     Λυσίνη     1.320 mg
Βιταμίνη B12     0,25 mg                  Μεθειονίνη     120 mg
Βιταμίνη C     1.000 mg                    Προλίνη     960 mg
Νικοτινικό οξύ     1.800 mg               Σερίνη     780 mg
Παντοθενικό οξύ     850 mg               Θρεονίνη     660 mg
Αλανίνη     1.200 mg                        Τυροσίνη     360 mg
Αργινίνη     780 mg                          Τρυπτοφάνη    20 mg
Ασπαρτικό οξύ     1.560 mg             Βαλίνη     1.020 mg
Φαινυλανίνη     780 mg    
Έκδοχα έως  100 ml

   
Ιδιότητες βιταμινών και αμινοξέων:
Τα αμινοξέα που προέρχονται από την υδρόλυση των ζωικών πρωτεϊνών όπως αυτές απαντούν σε ελεύθερη κατάσταση, απορροφώνται ομοιόμορφα από τα νεαρά ζώα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή παρουσιάζουν ελλείψεις
ενζύμων στο πεπτικό σύστημα.
Οι βιταμίνες, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, βελτιώνουν την ανάπτυξη στα νεαρά ζώα, προστατεύουν και βοηθούν την ανάπτυξη του δέρματος και των βλεννογόνων, διεγείρουν την σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταπολεμούν το stress (κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, ανάρρωση, κακή ή μη ισορροπημένη διατροφή) και την ανορεξία.
Ακόμα βελτιώνουν την γενική κατάσταση των ζώων και συμβάλλουν στην αύξηση της άμυνας του οργανισμού έναντι των μολυσματικών ασθενειών. Τέλος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλής και απρόσκοπτης ανα-παραγωγικής ικανότητας στα θηλαστικά και της αυγοπαραγωγικής ικανότητας στα πτηνά όπου παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη γέννηση βιώσιμων νεοσσών.

Οδηγίες χρήσης
Πτηνά : 1ml / lt πόσιμου νερού
Χοίροι και μηρυκαστικά : 1 – 3ml / lt  πόσιμου νερού, αναλόγως της ηλικίας και της φυσκής κατάστασης των ζώων.

Φύλαξη
Σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, σε καλά κλεισμένους περιέκτες

Περιεχόμενο: 1 lt, 250 ml

Σελίδα 1 από 2