Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 03:00

Αποκλειστική διανομή όλων των προϊόντων της Dopharma

Η Neocell ανακοινώνει την αποκλειστική διανομή όλης της γκάμας των προϊόντων της Ολλανδικής Κτηνιατρικής Φαρμακοβιομηχανίας Dopharma B.V. για την Ελληνική αγορά.

Τώρα εκτός από τα προϊόντα που ήδη διένειμε το προηγούμενο διάστημα δηλ. Oxytetracycline L.A. 20% Inj., Gentamycin 10% Inj. και Doraflox(Enrofloxacin) 10% Inj., αποκτά και τα δικαιώματα της αποκλειστικής διανομής των υπολοίπων προϊόντων της Dopharma, πιο συγκεκριμένα Phenoxypen(Penicillin V) WSP, Sodium Salicyl 80% WSP, Melovem(Meloxicam 5mg/ml) Inj., Amoxycol(Amoxycillin + Colistin) Inj. και Dozuril(Toltrazuril) 2,5% oral solution.

Ανατρέξτε στο πεδίο "Προϊόντα" για περισσότερες πληροφορίες.