Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 02:00

Συνεργασία αποκλειστικής διανομής με την Dopharma

Η εταιρεία μας υπέγραψε συμβόλαιο αποκλειστικής διανομής με την Ολλανδική Κτηνιατρική Φαρμακοβιομηχανία Dopharma B.V. των προϊόντων Oxytetracycline 20% L.A. Injectable solution, Gentamycin 10% Injectable solution και Doraflox 10% injectable solution Enrofloxacin.