Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 03:00

Dozuril, το πρώτο αντίγραφο τολτραζουρίλης για πτηνά

Το πρώτο αντίγραφο τολτραζουρίλης για χρήση σε κοτόπουλα και όρνιθες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά. Ονομάζεται Dozuril, περιέχει 25 mg/ml τολτραζουρίλη και κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας είναι η Ολλανδική Dopharma B.V. την οποία αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά για την Ελλάδα και Κύπρο. Διατίθεται κατά περίπτωση, όπου το πόσιμο νερό είναι πολύ "σκληρό" με διαλύτη για προ-ανάμιξη.