Ωτικές σταγόνες και δερματικά σκευάσματα

  • Mitex ωτικές σταγόνες & δερματικό εναιώρημα για σκύλους & γάτες (Μικοναζόλη + Πρεδνιζολόνη + Πολυμυξίνη Β)