Δισκία

  • Enroxil flavour 15mg/tab, δισκία για σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)
  • Enroxil flavour 50mg/tab, δισκία για σκύλους (Ενροφλοξακίνη)
  • Enroxil flavour 50mg/tab, δισκία για σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)