Βαρβιτουρικά για ευθανασία

  • Exagon 400 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα (Νατριούχος πεντοβαρβιτάλη)