Αντιπαρασιτικά

  • Exitel Cat, εύγευστα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες
  • Exitel Plus, δισκία για σκύλους (Praziquantel, Pyrantel, Febantel)
  • Exitel Plus XL, δισκία για σκύλους (Praziquantel, Pyrantel Embonate, Febantel)
  • Fiprocat 50 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για γάτες (Φιπρονίλη)
  • Fiprodog 134 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεσαίου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)
  • Fiprodog 268 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μεγάλου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)
  • Fiprodog 402 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για πολύ μεγάλου μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)
  • Fiprodog 67 mg, διάλυμα για επίχυση σε σημείο για μικρού μεγέθους σκύλους (Φιπρονίλη)
  • Fypryst 2,5 mg/ml, δερματικό εκνέφωμα για σκύλους & γάτες (Φιπρονίλη)