Ορμονικά σκευάσματα

  • Cellogest, σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα (Χοριακή γοναδοτροπίνη PMSG)