Τρίτη, 17 Ιούνιος 2014 03:00

Νέο εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων της Neocell

Νέο εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων της Neocell

Τώρα μπορείτε να "κατεβάσετε" και να εκυπώσετε το νέο εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων της Neocell σε μορφή pdf με χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα και την ορθή χρήσης τους.

Πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί με ονομασία "Neocell_dossier_web_3" και κάνετε αποθήκευση στο υπολογιστή σας.